Skip Navigation

Oplysningspligt

Find information om, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger, og hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger. Her ser du også, hvordan du kontakter Horsens Kommunes databeskyttelsesrådgiver.

For at vi i Horsens Kommune kan levere vores services og ydelser, behandler vi dagligt personoplysninger om både borgere, foreninger, virksomheder, ansatte, modtagere af vederlag og samarbejdspartnere.

Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række informationer, når vi behandler oplysninger om dig eller dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne eller om oplysningerne stammer fra andre.  

Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for at kunne levere vores services og ydelser.

Horsens kommune kan behandle dine personoplysninger efter særlovgivning eller samtykke fra dig.

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2 for så vidt angår de følsomme personoplysninger.


Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

De kategorier af personoplysninger, der behandles kan være:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold.
  • Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger, oplysninger om race, etnicitet, religion, filosofisk eller politisk overbevisning, fagforeningsforhold eller seksuel orientering.

  • Oplysninger om strafbare forhold.

  • Oplysninger om cpr.nr.

Horsens Kommune er dataansvarlig

Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

Horsens Kommune
Rådhustorvet 4
8700 Horsens
Tlf.: 76292929
E-mail: horsens.kommune@horsens.dk

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

Andre modtagere af dine personoplysninger

Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

 

Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

 

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

 

Databeskyttelsesrådgiver

Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet. Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

Datatilsynet

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

For dig, der modtager vederlag fra Horsens Kommune

Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os

Databeskyttelsesrådgiver

Ida Neermark Thomsen
Telefon: 76 29 42 26
databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk 
Kontakt via sikker mail