Gå til hovedindhold
Om Horsens

Databeskyttelsesrådgiver

I Horsens Kommune prioriterer vi personoplysninger højt, og vi har derfor stort fokus på at behandle alle oplysninger sikkert.

 • Læs op

Indhold

  For at sikre, at vi håndterer persondata på lovlig og sikker vis, har vi i Horsens Kommune udpeget en databeskyttelsesrådgiver.

  Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi behandler dine oplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har mistanke om, at kommunen har brudt persondatasikkerheden eller krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andres data.

  Læs mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle i Datatilsynets Vejledning om databeskyttelsesrådgivere (PDF-dokument)

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, herunder til hvilket formål, vi behandler oplysningerne.

  Hvis du mener, at vi behandler forkerte eller ufuldstændige oplysninger om dig, har du i nogle tilfælde ret til at få dem rettet eller suppleret.

  Du har som borger ret til – med visse undtagelser – at få slettet oplysninger om dig selv. Det gælder eks. hvis der ikke længere er et formål med, at vi behandler dine oplysninger, eller hvis du trækker et allerede givet samtykke tilbage.

  Find en samlet liste over dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder (PDF-dokument).

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

  Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgivere.ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ

  Kontakt databeskyttelsesrådgiveren

  På mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige oplysninger.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

  Husk at skriv ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.

  Brev: Horsens Kommune, Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens, att. "Databeskyttelsesrådgiver"