Gå til hovedindhold
Lejeboliger

Almene boliger

Almene boliger kaldes også støttet byggeri, fordi der er givet offentlig støtte til byggeriet. Den typer boliger opføres for at sikre boliger til en husleje, som alle borgere kan betale.

 • Læs op

Indhold

  Når der ydes offentlig støtte til at opføre boligbyggeri, har der fra politisk side været stillet krav om, at byggeriet blev underkastet et offentligt tilsyn. 

  Vi fører i dag tilsyn med 8 almene boligorganisationer, som har ca. 8.600 boliger i Horsens Kommune. Tilsynet med det støttede byggeri omfatter dels et tilsyn med selve opførelsen af nybyggeri og renoveringer, og dels et tilsyn med driften af byggeriet. Vi fører ikke tilsyn med andelsboliger.

  Det kommunale tilsyn træder i princippet i kraft, når der tages initiativ til opførelse af nyt støttet byggeri, som følges op af et tilsagn om støtte til opførelse af støttet boligbyggeri. Allerede inden tilsagnet har kommunen en afgørende indflydelse på projektets indhold og udformning. Dette gælder både den fysiske og den økonomiske udformning af det konkrete projekt.

  Vi afholder hvert år styringsdialogmøder med de almene boligforeninger. som har almene boliger i Horsens Kommune. I henhold til almene boliglov offentliggøre kommunalbestyrelsen en redegørelse fra dialogmødet på kommunens hjemmeside.

  Boligorganisationer med almene boliger

  Du kan også søge på den landsdækkende webportal for den almene sektor, danmarkbolig.dk


  Bolig Horsens

  (Tidligere Andelsboligforeningen Beringsgaard og Horsens Andelsboligforening af 1954)

  Gl. Jernbanegade 3
  8700 Horsens

  Forretningsfører: Jørgen Pommerencke
  Telefon: 75 66 67 67
  E-mail: post@bolighorsens.dk

  Kontortider:
  Mandag – fredag kl. 09.00– 13.00
  Onsdag tillige 15.00– 17.00

   

  Albo

  Spedalsø 4, 1.
  8700 Horsens

  Direktør: Steffen Møller Borgbjerg
  Direktør: Michael Meldgaard 
  Telefon: 75 62 29 11
  E-mail: post@albo.dk

  Kontortider:
  Mandag – fredag kl. 10.00– 13.00 
  Desuden mandag kl. 14.00– 17.00

   

  Midtjysk Boligselskab

  v/Boligkontoret Danmark
  Borgergade 10, st.
  8600 Silkeborg

  Forretningsfører: Emil Bryhn Kjenseth
  Telefon: 87 93 35 44 / 21 70 89 10
  E-mail: silkeborg@bdk.dk

  Kontortider:
  Mandag-fredag kl. 08.30 – 12.00 
  Onsdag: lukket
  Desuden torsdag kl. 12.30-16.00

   

  Horsens Sociale Boligselskab v/Bolig Data Administration ApS

  Torvet 4
  8700 Horsens

  Forretningsfører: Michael Thomsen
  Telefon: 75 61 10 66
  E-mail: kontoret@boligdata.dk

  Kontortider:
  Mandag – torsdag kl. 08.00–16.00
  Fredag kl. 08.00–12.00

   

  Lejerbo Horsens

  Pakhustorvet 4
  6000 Kolding

  Forretningsfører: Lars Due Juhre
  Telefon: 70 12 13 10
  E-mail: lejerbo@lejerbo.dk

  Telefontid:
  Mandag – torsdag kl. 10.00–14.00
  Fredag kl. 10.00– 12.00

   

  Domea Østjylland - Servicecenter Horsens

  Jens Chr. Juliussens Vej 5, 2. tv.
  8700 Horsens

  Kundechef: Lars Todbjerg-Hansen
  Telefon: 76 64 67 56
  E-mail: lth@domea.dk

  Kontortider:
  Mandag – onsdag kl. 09.00–16.00
  Torsdag kl. 09.00– 17.00
  Fredag kl. 09.00–13.00

   

  De selvejende Ungdomsboliger i Horsens, ”Horsens Ungdomsboliger”

  H. C. Andersens Gade 4
  8700 Horsens

  Forretningsfører Ralf Jensen
  Telefon: 76 25 82 82
  Gå til Horsens Ungdomsboligers hjemmeside

   

  Boligselskabet Boulevardgården v/Bolig Data Administration ApS

  Torvet 4, 2. sal
  Postboks 36
  8700 Horsens

  Forretningsfører Michael Thomsen
  Telefon: 75 61 10 66
  E-mail: kontoret@boligdata.dk

   

  OK-boliger i Gedved Kommune v/OK-fonden

  Lersø Parkallé 112. 2.
  2100 København Ø

  Telefon: 33 85 45 00
  E-mail: bolig@ok-fonden.dk

   

  Den Selvejende Institution EGV-Klovenhøj, Brædstrup v/Lejerbo

  Forretningsfører: Lars Due Juhre
  Telefon: 70 12 13 10
  E-mail: lejerbo@lejerbo.dk

  Telefontid:
  Mandag – torsdag kl. 10.00-14.00
  Fredag kl. 10.00-12.00

   

  Teknisk Kollegium i Horsens

  Chr. M. Østergaards Vej 2
  8700 Horsens

  Forretningsfører: Ralf Jensen
  Telefon: 75 62 65 16
  E-mail: kontor@tekniskkollegium.dk

   

  Michael Gotfried Nitschkes og Hustrus Stiftelse v/Keld Lassen

  Nordrevej 30
  8700 Horsens

  Telefon: 40 33 70 00
  E-mail: keld.lassen@gmail.com

  Vores tilsynsopgave med udlejning handler om at sikre, at boligorganisationernes eller den almene boliginstitutions administration følger de fastsatte regler for udlejning. For at sikre, at udlejningen sker til den personkreds, som byggeriet er tiltænkt, er der fastsat meget detaljerede regler om udlejning i almenboliglovens kapitel 4 m.v.

  Kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå en aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen, jf. § 60 i almenboligloven. Aftalen bliver taget op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til Andelsboligforeningen Odinsgaard, afd. 10, Chr. M. Østergårdsvej 1A og afd. 13, Hybenvej 131 og 133, at udlejning af 100 % af de ledige boliger må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier findes her: 
  Forlængelse af aftale om udlejning med Andelsboligforeningen Odinsgaard (pdf).

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til HAB af 1954, afd. 11, Højvangsgården, at udlejning af 100 % af de ledige boliger må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier kan findes her: 
  Aftale om udlejning efter særlige kriterier med HAB af 1954 (pdf).

   

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 24, Vestergade 10-12, at udlejning af 100 % af de ledige boliger må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier findes her:
  Aftale om udlejning efter særlige kriterier med Andelsboligforeningen Beringsgaard (pdf).

   

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 3, Marius Holst Gade m.fl., at udlejning af 100 % af de ledige boliger (32 tagboliger) må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier findes her: 
  Aftale om udlejning efter særlige kriterier med Andelsboligforeningen Beringsgaard (pdf).

   

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 4, Kongensgade m.fl., at udlejning af 100 % af de ledige boliger (16 tagboliger) må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier findes her:
  Aftale om udlejning efter særlige kriterier med Andelsboligforeningen Beringsgaard (pdf).

   

  For almene familieboliger, der er beliggende i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1 , og som hverken er omfattet af almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2, eller almenboliglovens § 63, skal boligorganisationen anvise ledige boliger efter særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterierne med henblik på at styrke beboersammensætningen i boligområdet og offentliggør dem. Kriterierne tages op til revision, senest 4 år efter at de er fastsat. Kriterierne bortfalder, når et boligområde ikke længere er et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1.

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens §60 stk. 4 fastsat kriterier for anvisning af ledige boliger i Sundparken og Sønderbro. Boligerne tilbydes i prioriteret orden. Hvis flere husstande opfylder kriterierne, vil det således være den af husstandene med længst anciennitet fra den normale venteliste, der får tildelt boligen. Boligsøgende, der ikke opfylder kriterierne, får tildelt en bolig efter den normale venteliste. De særlige kriterier kan findes her (pdf).

  Referater af styringsdialogmøder i 2023

  Beslutningsreferat

   

  Emne:                         Dialogmøde med Andelsboligforeningen Beringsgaard
  (22 afd.)


  Formål med mødet:      Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 112


  Mødeleder:
  Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 18. sept. 2023
  Tid: kl. 14.00
  Sted:  Chr. M. Østergaards Vej, 2. sal
  mødelokale 11

  Tilstedeværende:
  Lene Hodal Boeriis, formand
  Jørgen Pommerencke, forretningsfører

  Fraværende:


  DAGSORDEN:

  1.    Gennemgang af styringsrapporten:

  Regnskabsperiode 2022

  Boligorganisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse og istandsættelse, arbejdskapital og dispositionsfonden, samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet. 

  2.    Røde afdelinger, afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationens røde afdelinger og deres effektivitetspotentiale blev drøftet. Som i de sidste år drejer det sig hovedsageligt om afdelinger med ungdoms-/ og ældreboliger (plejecentre). Boligorganisationen har igangsat nye tiltag ved at engagere Total Care, som løser opgaver i afdelingernes vaskerier og et vagtselskab, som servicerer beboerne efter ejendomskontorets lukketid.

  3.    Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  De store helhedsplaner på hhv. afd. 3 og 4 (Midtbyen) er afsluttet. Samtidig er projektet med udemiljø og parkering, som ligger i mellem de to afdelinger også indviet. Der er fortsat gang i helhedsplan på afdeling 40 (4A), som forventes at blive gennemført til forår 2024.


  4.    Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Afd. 25 - Kvistvænget

  Skema B blev godkendt i august 2023 og projektet er gået i gang og forventes afsluttet til efterår 2024. 

  5.    Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Andelsboligforeningen Beringsgaard og Horsens Andelsboligforening af 1954 har besluttet at lægge sig sammen. Det nye navn vil være Bolig Horsens. Der afholdes to generalforsamlinger d. 12/10-2023, hvor beboerne skal tage stilling til sammenlægningen.

  Boligorganisationen oplyser, at der i visse afdelinger er problemer med hashhandel. Bo Trivsel og Politi er sat på sagen. Desuden har boligorganisationen også installeret videoovervågning i flere kældre. 

  6.    Eventuelt

  Ingen kommentar.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 116 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen.

  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 112, stk. 7. Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Indenrigs- og Boligministeriet.

  Beslutningsreferat

   

  Emne:                         Dialogmøde med Andelsboligforeningen Albo (63 afd.)


  Formål med mødet:      Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 112


  Mødeleder:
  Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 28. aug. 2023
  Tid: kl. 13.30
  Sted: Albo, mødelokale, Spedalsø Torv 5

  Tilstedeværende:
  Niels Rasmussen, formand
  Michael Meldgaard, adm. direktør

  Fraværende:

   

  DAGSORDEN:

  1.    Gennemgang af styringsrapporten:

  Regnskabsperiode 2022

  De to organisationernes styringsrapporter og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse og istandsættelse, arbejdskapital og dispositionsfonden, samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  2.    Røde afdelinger, afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationernes to røde afdelinger og deres effektivitetspotentiale blev drøftet. Det drejer sig på den ene side om en afdeling med ældreboliger (plejecentre) og på den anden side om en ældre afdeling med familieboliger.

  3.    Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  Afd. 208 - Sundparken (udviklingsplan)

  Arbejde med udviklingsplanen og delvis nedlæggelse af boliger blev sidste år udsat  på grund af de enorme prisstigninger. Efter planen skal der i 2024 nedrives de første 48 familieboliger.

  Afd. 218 – Odinsparken, Gedved

  Skema B blev vedtaget i juni 2022 og renoveringsprojektet er i fuld gang. Under renoveringen bliver den bestående gasvarme også udskiftet med fjernvarme. Afslutning af projektet i starten af 2024.

  Afd. 221 – Humleballe, Søvind

  Skema B vedtaget i september 2022 og renoveringsprojektet er i fuld gang.
  Afslutning af projektet i starten af 2024.

  Afd. 01 – Sønderport

  Afdelingen fra 1941, som er nedslidt og skal renoveres. Boligforeningen er i proces med en helhedsplan i samarbejde med Landsbyggefonden og afventer godkendelse.

  Afd. 9 – Trianglen

  Afdelingen fra 1950, som er nedslidt og skal renoveres. Boligforeningen er i gang med udarbejdelse af en helhedsplan i samarbejde med Landsbyggefonden og afventer godkendelse. Afdelingen skulle i første omgang etablere brandvæggene i tagetagen for 7 mio. kr.

  Afd. 14 – Axelborg (inkl. infrastrukturprojekt)

  Renoveringssag er anmeldt i Landsbyggefonden, men skal efterjusteres. Forhandlinger med Landsbyggefonden er fortsat i gang.

  Axelborg blev udpeget af Landsbyggefonden, til at deltage i idékonkurrencen til UIA 2023, hvor formålet med idekonkurrencen er at nytænke boligområder. Axelborg er én af kun to afdelinger i hele Danmark, til at være med i UIA World Congress of Architects 2023, som blev afholdt d. 2-6 juli 2023 i København.

  Desuden blev der i afdelingen arbejdet med at etablere ”dyrkningsfællesskabet” med den vision, at der i fællesskab kan etableres en permanent kommerciel restaurant på taget af én af bygningerne i Axelborg. Projektet udspringer af Landsbyggefondens ovenstående idékonkurrence. Konceptet kaldes AxelGro og bliver introduceret d. 6. sept. 2023. Axel Gro er et dyrkningsfælleskab og en pop-up restaurant, som vil samle folk inde- og ude fra Axelborg.

  4.    Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler


  Afd. 264 - Honnørkajen

  Projektet med 50 ungdomsboliger og 25 familieboliger forløber planmæssigt med byggestart marts 2023 og forventet afslutning til sommer 2024. 

  Afd. 265- Bakkedalen, Østbirk

  Skema B vedtaget i januar 2022. Projektet forløber planmæssigt og afslutning forventes i starten af 2024.

  Afd. 266 - Endelave 

  Skema B vedtaget i januar 2022. Projektet forløber planmæssigt og afslutning forventes i starten af 2024.

  Afd. 253 - Nørrevang

  Projekt med udvidelse af Nørrevang Centret med 15 ældreboliger afventer lokalplan processen.

  Afd. 040 - Nørrestrand

  Opstart byggeprojektet sammen med REMA 2. halvår 2023. Projektet med 12 røgfri familieboliger ovenpå butikslokale skulle afvente afklaring ifm. vandproblematik i området.

  5.    Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Sammenlægningen af de to boligorganisationer har også resulteret i, at diverse afdelinger i boligorganisationen Albo blev sammenlagt til én ny afdeling.

  8 afdelinger i Brædstrup blev til 1 afdeling. 4 afdelinger i Østbirk blev til 1 afdeling. 7 afdelinger i Midtbyens Smedekvarteret blev til 1 afdeling.

  Boligorganisationen Albo blev kontaktet af både andre boligorganisationer og andre kommuner i forbindelse med den vellykkede sammenlægning af de to store boligorganisationer Odinsgaard og AAB Horsens.

  Afslutningsvis har boligorganisationen orienteret om, at der fra d. 1/1-2024 kun vil være én direktor i Albo. Det er besluttet at Adm. direktør Michael Meldgaard fortsætter på posten.

  6.    Eventuelt


  Ingen kommentar.

    

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 116 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen.

  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 112, stk. 7. Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Indenrigs- og Boligministeriet.

  Beslutningsreferat

   

  Emne:                         Dialogmøde med Horsens Andelsboligforening af 1954
  (11 afdelinger)

  Formål med mødet:      Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 112


  Mødeleder:
  Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 9. okt. 2023
  Tid: kl. 09.15 (- kl. 10.30)
  Sted: Chr. M. Østergaards Vej 4, 2. sal,
  Mødelokale 6

  Tilstedeværende:
  Hans H. Nielsen, formand
  Jørgen Pommerencke, forretningsfører

  Fraværende:

   

  DAGSORDEN:

  1.    Gennemgang af styringsrapporten:

  Regnskabsperiode 2022

  Boligorganisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse og istandsættelse, arbejdskapital og dispositionsfonden, samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  2.    Røde afdelinger, afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationens røde afdelinger og deres effektivitetspotentiale blev drøftet. Som i de sidste år drejer det sig om en afdeling med ungdoms-/ og en afdeling med ældreboliger (plejecentre). Boligorganisationen har igangsat nye tiltag bl.a. ved at engagere Total Care, som løser opgaver i afdelingernes vaskerier og et vagtselskab, som servicerer beboerne efter ejendomskontorets lukketid.

  3.    Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler


  Afd. 2 – Lindskovparken: Ustøttet renoveringsprojekt som blev nedstemt af beboerne sidste år er foreløbig på stand by.

  Afd. 4 - Gartnervænget: Udskiftning af vinduer og entrédøre som blev gennemført sidste år har resulteret i besparelser i varmeforbruget på 19 %.

   

  4.    Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Afd. 13 - Søndermark, Sejet: Indflytning sommer 2023 og alle boliger blev udlejet. Boligorganisationen skal dække overskridelse af maksimumsbeløbet pga. indeksering af byggepriser og generel merforbrug i uforudsete udgifter.

  5.    Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Horsens Andelsboligforening af 1954 og Andelsboligforeningen Beringsgaard har besluttet at lægge sig sammen. Det nye navn vil være Bolig Horsens. Der afholdes to generalforsamlinger d. 12/10-2023, hvor beboerne skal tage stilling til sammenlægningen.

   

  6.    Eventuelt

       Ingen kommentar.

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 116 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 

  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 112, stk. 7. Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Indenrigs- og Boligministeriet.

  Beslutningsreferat

   

  Emne:                         Dialogmøde med Midtjysk Boligselskab (11 afd.)

  Formål med mødet:      Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 112


  Mødeleder:
  Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 23. okt. 2023
  Tid: kl. 10.00 (- kl. 11.30)
  Sted: Mødelokale B2.04, 2. sal

  Tilstedeværende:
  Bjarne Almind Johansen, formand
  Peter Lundtofte Hansen, chefkonsulent

  Fraværende:


  DAGSORDEN:

  1.    Gennemgang af styringsrapporten:

  Regnskabsperiode 2022

  Boligorganisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer fra Horsens Kommune blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse og istandsættelse, arbejdskapital og dispositionsfonden, samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  2.    Røde afdelinger, afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationen har ingen røde afdelinger i Horsens Kommune.

  3.    Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler


  Afd. 9 – Drosselvej: Vinduer udskiftes i 2024.

  Afd. 32 – Hovedgård: Genveksanlæg bliver installeret sammen med udskiftning af tage, formodentlig om 3-4 år.

  Afd. 52 – Drosselvej: Gasfyret bliver udskiftet med fjernvarme.

  Afd. 74 – Lund: Dør- og vinduesudskiftning samt installering fjernvarme bliver gennemført i 2024.

  4.    Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Afd. 32 – Hovedgård: Udvidelse af afdelingen bliver sat i bero, idet lokalplanen kun giver mulighed for 9 boliger.

  5.    Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Boligorganisationen har planlagt stort fællesmøde i 1. kvartal 2024, hvor der bliver gennemgået sammenlægninger med de diverse små afdelinger. Der overvejes, at invitere en repræsentant fra en anden boligorganisation, som har gennemgået diverse sammenlægninger med succes.

  Den hidtidige forretningsfører har valgt at stoppe pr. 1. marts 2024 og boligorganisationen er i proces med at søge en ny.

  Boligorganisationen orienterer, at 3 afdelinger har nedstemt budgettet for 2024, bl.a. fordi beboerne ikke vil acceptere forhøjelserne i henlæggelser. Sagerne vil formodentlig blive fremsendt til kommunens tilsyn, som skal komme med en afgørelse.

  6.    Eventuelt

       Ingen kommentar.

        Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 116 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen.

  Som redegørelse for den  gennemførte dialog offentliggør kommune dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsen § 112, stk. 7. Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Indenrigs- og Boligministeriet. 

   

  Beslutningsreferat

   

  Emne:                         Dialogmøde med Horsens Sociale Boligselskab (4 afd.)

  Formål med mødet:      Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 112


  Mødeleder:
  Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 27. okt. 2023
  Tid: kl. 10.15
  Sted: Mødelokale nr. 2.10/A2.30, 2. sal

  Tilstedeværende:
  Michael Thomsen, Bolig Data

  Fraværende:
  Steffen Andreasen, formand


  DAGSORDEN:

  1.    Gennemgang af styringsrapporten:

  Regnskabsperiode 2022

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  2.    Røde afdelinger, afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationens to røde afdelinger og deres effektivitetspotentiale blev drøftet. Som i de sidste år drejer det sig om de to afdelinger 6 og 8 med ungdomsboliger. Der har været en lille forbedring i effektivitetstallene i forhold til sidste regnskabsår.

  3.    Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler


  Afd. 1: Større renoveringsprojekt med udskiftning af faldstammer, rør og ventilation. Afsluttes i forår 2024. Administrationen blev udfordret undervejs, idet der bor en del ældre i ejendommen og der blev besluttet, at der ikke sker genhusning under byggeprojektet. Administrationen har taget ved lære af de erfaringer undervejs i byggeprocessen og vil fremover gøre endnu mere ud af, at kommunikere klar og tydelig i kontakten med beboere.

  4.    Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Ingen nybyggeriprojekter

   

  5.    Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Ingen kommentar


  Eventuelt

  Ingen kommentar.

       
  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 116 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen.

  Som redegørelse for den  gennemførte dialog offentliggør kommune dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsen § 112, stk. 7. Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Indenrigs- og Boligministeriet. 

  Beslutningsreferat

   

  Emne:                                Dialogmøde med Lejerbo Horsens  (9 afd.)

  Formål med mødet:            Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og                                          driftsbekendtgørelsens § 112


  Mødeleder:
  Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 26. maj 2023
  Tid: kl. 09.30 (- kl. 11.00)
  Sted: Mødelokale nr. 3, 2. sal

  Tilstedeværende:
  Benny Davidsen, formand
  John Henneberg, næstformand
  Lars Due Juhre, forretningsfører

  Fraværende:

   

  DAGSORDEN:

  1.    Gennemgang af styringsrapporten:

  Regnskabsperiode 2021/2022

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet. Boligorganisationen skal afklare endnu ikke modtaget ungdomsboligbidragene for afd. 1243 - Lilli Gyldenkildes Torv.

  2.    Røde afdelinger, afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationen har ingen røde afdelinger i dette regnskabsår.

  3.    Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler


  Afd. 041-Frejasgade

  Projekteringen pågår og der er indsendt byggetilladelse. Projektet blev udbudt i prækvalifikation og der forventes at indsende skema B til efterår 2023. Der er ansat en genhusningskonsulent, som allerede har været i intens dialog med beboerne.

   

  4.    Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Afd. 1243-Lilli Gyldenkildes Torv

  Skema C blev godkendt i september 2022 og byggesagen blev afsluttet i februar 2023. Arealerne på projektet og endelig antal boliger er nu også korrekt registreret i Bolig- og Planstyrelsens system BOSSINF.

  5.    Andre emner /særlige problemer / fremtiden?


  Afd. 1243-Lilli Gyldenkildes Torv

  Udlejningen er generelt tilfredsstillende. Der er 5 familieboliger ledig i øjeblikket. Der er især de store og dyre lejligheder, som giver udfordringer.
  Der er løbende udskiftning i ungdomsboligerne og i øjeblikket er der 12 ledige.

  Boligorganisationen orienterer om en meget aktiv afdelingsbestyrelse, som engagerer sig i at få etableret diverse aktiviteter og tiltag til alle grupper af beboere i afdelingen.

  Afd. 316-Houmannshus

  Boligorganisationen har ommærket de 10 tidligere ungdomsboliger i afdelingen til små familieboliger. Disse kan dermed også fungere som genhusnings- eller erstatningsboliger for afd. Frejasgade, når renoveringen er gået i gang.

  Ejendommen med de 15 ældreboliger på Arentzensminde er i mellem tid solgt. Der foreligger Landsbyggefondens stillingtagen, hvoraf der fremgår, at de kan anbefale afhændelse af de 15 ældreboliger. Der afventes nu den endelige godkendelse af salget af Bolig- og Planstyrelsen.

  Generelt

  -      Ekstern granskning og kommende alment bygningsregister

  Granskningen består af en påkrævet ekstern undersøgelse af vedligeholdelses- og fornyelsesplanerne for alle almene afdelinger.
  Den skal styrke tilstandsvurderingen og planlægningen af den fremtidige vedligeholdelse for afdelingen. Granskningen skal foretages af eksterne og uvildige byggesagkyndige og den skal medvirke til at fremtidssikre vedligeholdelsesstanden af den almene bygningsmasse. Som en del af den eksterne granskning er indeholdt, at alle afdelinger vil få udarbejdet et opdateret energimærke.

  Boligorganisationen meddeler, at der har været generelle udfordringer med rapporterne, men at der er en afklaring på vej.

  6.    Eventuelt

  Ingen kommentar.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen.

  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Indenrigs- og Boligministeriet.

  Beslutningsreferat

   

  Emne:                         Dialogmøde med Domea Østjylland (8 afd.)

  Formål med mødet:      Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 112


  Mødeleder:
  Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 13. nov. 2023
  Tid: kl. 10.00 (-11.30)
  Sted: Chr. M. Østergaards Vej 4 – Mødelokale 12

  Tilstedeværende:
  Willy Nielsen, formand
  Lars Todbjerg-Hansen, kundechef
  Pernille Esmark Prahm, projektchef

  Fraværende:

   

  DAGSORDEN:

  1.    Gennemgang af styringsrapporten:

  Regnskabsperiode 2022/2023

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet. Ledige boliger i afd. 6052 (Vestergade) blev drøftet.


  2.    Røde afdelinger, afdelinger med lave effektivitetstal

  Ingen røde afdelinger i Horsens Kommune


  3.    Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler


  Ingen større renoveringssager.


  4.    Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Byggeprojekt på Ny Havnegade har fået byggetilladelsen i oktober 2023. Første spadestik forventes inden årets udgang.

  Boligorganisationen er fortsat interesseret i nye projekter og vil også gerne stå til rådighed i forbindelse med opførelse af ældre-/plejeboligafdelinger.
  På grund af anlægsstop er der pt. ingen mulighed for kommunalt indskud til grundkapitallån.


  5.    Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Boligorganisationen fortsætter deres strategi med at lægge afdelinger sammen til større robuste enheder. Sidste eksempel er de fire nye afdelinger på hhv. Ternelunden, Gnisten, Lysbyen og Brahesbakke, som blev slået sammen til én afdeling. Afdelingen består fremover af 162 familieboliger.


  6.    Eventuelt


  Ingen kommentar.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 116 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen.

  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 112, stk. 7. Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Indenrigs- og Boligministeriet.

  Beslutningsreferat

   

  Emne:                         Dialogmøde med Boligselskabet Boulevardgården (1 afd.)

  Formål med mødet:      Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 112


  Mødeleder:
  Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 27. okt. 2023
  Tid: kl. 10.00
  Sted: Mødelokale nr. 2.10/A2.30, 2. sal

  Tilstedeværende:
  Michael Thomsen, Bolig Data

  Fraværende:
  Jan Buur, formand

  DAGSORDEN:

  1.    Gennemgang af styringsrapporten:

  Regnskabsperiode 2022

  Organisationens styringsrapport og den enkelte afdelings oplysningsskema blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  2.    Røde afdelinger, afdelinger med lave effektivitetstal

  Ingen rød afdeling

  3.    Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler


  Større renoveringsprojekt med udskiftning af faldstammer og rør er afsluttet i maj 2023. Administrationen blev udfordret undervejs, idet der bor en del ældre i ejendommen og der blev besluttet, at der ikke sker genhusning under byggeprojektet. Administrationen har taget ved lære af de erfaringer undervejs i byggeprocessen og vil fremover gøre endnu mere ud af, at kommunikere klar og tydelig i kontakten med beboerne.

  4.    Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Boligorganisationen bygger ikke.

  5.    Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Ingen kommentar.

   

  6.    Eventuelt

  Ingen kommentar.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 116 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen.

  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 112, stk. 7. Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Indenrigs- og Boligministeriet.

  Beslutningsreferat

   

  Emne:                         Dialogmøde med Bolig Horsens
  (ingen afdelinger)

  Formål med mødet:      Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 112


  Mødeleder:
  Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 9. okt. 2023
  Tid: kl. 09.00
  Sted:  Chr. M. Østergaards Vej 4, 2. sal
  Mødelokale 6

  Tilstedeværende:
  Hans H. Nielsen, formand
  Jørgen Pommerencke, forretningsfører

  DAGSORDEN:

  1.    Gennemgang af styringsrapporten:

  Regnskabsperiode 2022 blev drøftet.

  2.    Røde afdelinger, afdelinger med lave effektivitetstal

  Boligorganisationen har ingen afdelinger.

  3.    Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler


  Boligorganisationen har ingen afdelinger.

   

  4.    Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Boligorganisationen er en ren administrationsorganisation og bygger ikke.

  5.    Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Bindende tilsagn fra SKAT om momsfritagelse er udløbet pr. 31. dec. 2021. De to boligforeninger Andelsboligforeningen Beringsgaard og Horsens Andelsboligforening af 1954 har besluttet at lægge sig sammen. Det nye navn vil blive Bolig Horsens. Der afholdes generalforsamling d. 12/10-2023, hvor beboerne skal tage stilling til sammenlægningen.

  6.    Eventuelt

  Ingen kommentar.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 116 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen.

  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 112, stk. 7. Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Indenrigs- og Boligministeriet.