Almene boliger

Almene boliger kaldes også støttet byggeri, fordi der er givet offentlig støtte til byggeriet. Den typer boliger opføres for at sikre boliger til en husleje, som alle borgere kan betale.

Indhold

  Når der ydes offentlig støtte til at opføre boligbyggeri, har der fra politisk side været stillet krav om, at byggeriet blev underkastet et offentligt tilsyn. 

  Vi fører i dag tilsyn med 10 almene boligorganisationer, som har ca. 8300 boliger i Horsens Kommune. Tilsynet med det støttede byggeri omfatter dels et tilsyn med selve opførelsen af nybyggeri og renoveringer, og dels et tilsyn med driften af byggeriet. Vi fører ikke tilsyn med andelsboliger.

  Det kommunale tilsyn træder i princippet i kraft, når der tages initiativ til opførelse af nyt støttet byggeri, som følges op af et tilsagn om støtte til opførelse af støttet boligbyggeri. Allerede inden tilsagnet har kommunen en afgørende indflydelse på projektets indhold og udformning. Dette gælder både den fysiske og den økonomiske udformning af det konkrete projekt.

  I perioden 2010-2013 er der opført godt 600 almene familieboliger samt yderligere 400 nye almene boliger i henhold til budgetforliget for 2014. Byrådet har i 2017 givet tilsagn til yderligere 587 almene boliger. En stor del udgør projektet ved Horsens havn med 157 familieboliger og ved Kvickly-grunden med 259 familie- og ungdomsboliger.

  Boligorganisationer med almene boliger

  Du kan også søge på den landsdækkende webportal for den almene sektor, danmarkbolig.dk


  Andelsboligforeningen Beringsgaard v/Bolig Horsens

  Gl. Jernbanegade 3
  8700 Horsens

  Forretningsfører: Jørgen Pommerencke
  Telefon: 75 66 67 67
  E-mail: post@bolighorsens.dk

  Kontortider:
  Mandag – fredag kl. 09– 13.
  Onsdag er der også åbent fra 15– 17.

   

  Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 - Albo

  Spedalsø 4, 1.
  8700 Horsens

  Direktør: Steffen Møller Borgbjerg
  Telefon: 75 62 29 11
  E-mail: post@albo.dk

  Kontortider:
  Mandag – fredag kl. 10– 13.
  Mandag er der også åbent fra kl. 14– 17.

   

  Horsens Andelsboligforening af 1954

  v/Bolig Horsens
  Gl. Jernbanegade 3
  8700 Horsens

  Forretningsfører: Jørgen Pommerencke
  Telefon: 75 66 67 67
  E-mail: post@bolighorsens.dk

  Kontortider:
  Mandag – fredag kl. 09– 13.
  Onsdag er der også åbent fra kl. 15 – 17.

   

  Midtjysk Boligselskab

  v/Boligkontoret Danmark
  Borgergade 10, st.
  8600 Silkeborg

  Forretningsfører: Anita Skarregaard Dideriksen
  Telefon: 87 93 35 44
  E-mail: silkeborg@bdk.dk

  Kontortider:
  Mandag-fredag kl. 08.30 – 12. 
  Onsdag: lukket
  Desuden torsdag kl. 12.30-16.

  Horsens Sociale Boligselskab v/Bolig Data Administration ApS

  Torvet 4
  8700 Horsens

  Forretningsfører: Michael Thomsen
  Telefon: 75 61 10 66
  E-mail: kontoret@boligdata.dk

  Kontortider:
  Mandag – torsdag kl. 08–16.
  Fredag kl. 08–12.

   

  Lejerbo Horsens

  Pakhustorvet 4
  6000 Kolding

  Forretningsfører: Lars Due Juhre
  Telefon: 70 12 13 10
  E-mail: lejerbo@lejerbo.dk

  Telefontid:
  Mandag – torsdag kl. 10–14.
  Fredag kl. 10– 12.

   

  Andelsboligforeningen Odinsgaard - Albo

  Spedalsø Torv 4, 1.
  8700 Horsens

  Direktør: Michael Meldgaard
  Telefon: 75 62 29 11
  E-mail: post@albo.dk

  Telefontider:
  Mandag - fredag kl. 10–13.
  Desuden mandag kl. 14–17.

   

  Domea Horsens Servicecenter

  Jens Chr. Juliussens Vej 5, 2. tv.
  8700 Horsens

  Kundechef: Lars Todbjerg-Hansen
  Telefon: 76 64 67 56
  E-mail: vejle@domea.dk

  Kontortider:
  Mandag – onsdag kl. 09–16.
  Torsdag kl. 09– 17.
  Fredag kl. 09–13.

   

  De selvejende Ungdomsboliger i Horsens, ”Horsens Ungdomsboliger”

  H. C. Andersens Gade 4
  8700 Horsens

  Forretningsfører Ralf Jensen
  Telefon: 76 25 82 82
  Gå til Horsens Ungdomsboligers hjemmeside

   

  Boligselskabet Boulevardgården v/Bolig Data Administration ApS

  Torvet 4, 2. sal
  Postboks 36
  8700 Horsens

  Forretningsfører Michael Thomsen
  Telefon: 75 61 10 66
  E-mail: kontoret@boligdata.dk

   

  OK-boliger i Gedved Kommune v/OK-fonden

  Lersø Parkallé 112. 2.
  2100 København Ø

  Telefon: 33 85 45 00
  E-mail: hda@ok-fonden.dk

   

  Den Selvejende Institution EGV-Klovenhøj, Brædstrup v/Lejerbo

  Forretningsfører: Lars Due Juhre
  Telefon: 70 12 13 10
  E-mail: lejerbo@lejerbo.dk

  Telefontid:
  Mandag – torsdag kl. 10-14.
  Fredag kl. 10-12.

   

  Teknisk Kollegium i Horsens

  Chr. M. Østergaards Vej 2
  8700 Horsens

  Daglig leder: Susanne Heisig
  Telefon: 75 62 65 16
  E-mail: kontor@tekniskkollegium.dk

   

  Michael Gotfried Nitschkes og Hustrus Stiftelse v/Keld Lassen

  Nordrevej 30
  8700 Horsens

  Telefon: 40 33 70 00
  E-mail: keld.lassen@gmail.com

  Vores tilsynsopgave med udlejning handler om at sikre, at boligorganisationernes eller den almene boliginstitutions administration følger de fastsatte regler for udlejning. For at sikre, at udlejningen sker til den personkreds, som byggeriet er tiltænkt, er der fastsat meget detaljerede regler om udlejning i almenboliglovens kapitel 4 m.v.

  Kommunalbestyrelsen og den almene boligorganisation kan indgå en aftale om, at de ledige boliger i en boligafdeling skal udlejes efter særlige kriterier. Kriterierne fastsættes ved aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen og offentliggøres af kommunalbestyrelsen, jf. § 60 i almenboligloven. Aftalen bliver taget op til revision senest 4 år efter aftalens indgåelse.

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til Andelsboligforeningen Odinsgaard, afd. 10, Chr. M. Østergårdsvej 1A og afd. 13, Hybenvej 131 og 133, at udlejning af 100 % af de ledige boliger må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier findes her: 
  Forlængelse af aftale om udlejning med Andelsboligforeningen Odinsgaard (pdf).

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til HAB af 1954, afd. 11, Højvangsgården, at udlejning af 100 % af de ledige boliger må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier kan findes her: 
  Aftale om udlejning efter særlige kriterier med HAB af 1954 (pdf).

   

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 24, Vestergade 10-12, at udlejning af 100 % af de ledige boliger må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier findes her:
  Aftale om udlejning efter særlige kriterier med Andelsboligforeningen Beringsgaard (pdf).

   

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 3, Marius Holst Gade m.fl., at udlejning af 100 % af de ledige boliger (32 tagboliger) må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier findes her: 
  Aftale om udlejning efter særlige kriterier med Andelsboligforeningen Beringsgaard (pdf).

   

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens § 60 givet tilladelse til Andelsboligforeningen Beringsgaard, afd. 4, Kongensgade m.fl., at udlejning af 100 % af de ledige boliger (16 tagboliger) må ske på baggrund af særlige kriterier. Aftalen om udlejning efter særlige kriterier findes her:
  Aftale om udlejning efter særlige kriterier med Andelsboligforeningen Beringsgaard (pdf).

   

  For almene familieboliger, der er beliggende i et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1 , og som hverken er omfattet af almenboliglovens § 59, stk. 1 og 2, eller almenboliglovens § 63, skal boligorganisationen anvise ledige boliger efter særlige kriterier, herunder beskæftigelses- og uddannelseskriterier. Kommunalbestyrelsen fastsætter kriterierne med henblik på at styrke beboersammensætningen i boligområdet og offentliggør dem. Kriterierne tages op til revision, senest 4 år efter at de er fastsat. Kriterierne bortfalder, når et boligområde ikke længere er et udsat boligområde, jf. almenboliglovens § 61 a, stk. 1.

  Horsens Kommune har med hjemmel i almenboliglovens §60 stk. 4 fastsat kriterier for anvisning af ledige boliger i Sundparken og Sønderbro. Boligerne tilbydes i prioriteret orden. Hvis flere husstande opfylder kriterierne, vil det således være den af husstandene med længst anciennitet fra den normale venteliste, der får tildelt boligen. Boligsøgende, der ikke opfylder kriterierne, får tildelt en bolig efter den normale venteliste. De særlige kriterier kan findes her (pdf).

  Referater af styringsdialogmøder i 2022

  Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 109

  Mødeleder: Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 12. september 2022
  Tid: kl. 9.15
  Sted: Mødelokale Bolig Horsens

   

  Tilstedeværende: Lene Hodal Boeriis, formand. Jørgen Pommerencke, forretningsfører.

  Ingen fraværende.

   

  • Gennemgang af styringsrapporten: Regnskabsperiode 2021

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet.

  Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

   

  • Røde afdelinger. Afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationens røde afdelinger og deres effektivitetspotentiale blev drøftet. Som i de sidste år drejer det sig om afdelinger med ungdoms-/ og ældreboliger (plejecentre).

   

  • Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  Afd. 3 – Midtbyen3

  Helhedsplan blev gennemført fra sommer 2019 til sommer 2022. Skema C forventes til januar 2023.

   

  Afd. 4 - Midtbyen4

  Helhedsplan blev gennemført fra sommer 2020 til sommer 2022. Skema C forventes til november 2022.

   

  Afd. 4A (40) - Konsul Jensens Gade 17

  Helhedsplan har fået godkendt skema B i maj 2022. Projektet gennemføres indtil slutningen af 2023.

   

  Afd. 23 - Udemiljø + Parkering (ingen boliger)

  Etablering af 2 gårdrum har fået skema B i august 2022. Gårdrummene bliver etableret i etaper. Først Marius Holst Gade og bagefter Konsul Jensens Gade, når helhedsplan i afd. 4A er afsluttet.

  • Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Projekt med 18 rækkehuse på Kvistvænget i Hatting har fået skema B i oktober 2021. Projektet skal sendes i fornyet udbud da maksimumsbeløbet efter licitation 2021. Projektet skal sendes i fornyet udbud da maksimumsbeløbet efter licitation ikke kunne overholdes pga. prisstigningerne i byggebranchen.

  Projekt på Robert Holms Vej med ældreboliger og små familieboliger er under forberedelse. 

   
  • Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Boligorganisationen har oplyst, at de har sat en undersøgelse i gang i deres afdelinger i forbindelse med etablering af ladestandere til el-biler.

  Der blev drøftet muligheder for nye boligformer til ældre med inspiration fra Generationernes Hus i Aarhus. Parterne drøftede i forlængelse heraf fordele og ulemper ved flere forskellige boformer. Boligforeningen bekræftede, at de laver konkrete vurderinger fra sag til sag ift. valget af boform, og samtidig sikre, at boligerne bliver indrettet således at beboerne kan blive i egen bolig længst muligt tid.

  Derudover drøftede parterne muligheden for opførelse af små prisvenlige boliger. Parterne var enige om, at etableringen af små prisvenlige boliger bør overvejes i alle konkrete sager.

  Til slut blev det drøftet, hvorledes boligorganisationens forpligtelse til årlig kontrol af retten til at bo i en almen ungdomsbolig bliver håndteret.

   

  • Eventuelt

  Ingen bemærkninger.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 
  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. 
  Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Transport- og Boligministeriet.

  Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 109

  Mødeleder:Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato:  7. september 2022
  Tid: kl. 9.00
  Sted: Mødelokale Albo, Spedalsø Torv 5
  Tilstedeværende: Niels Rasmussen, formand. Michael Meldgaard, direktør.
  Ingen fraværende.

  • Gennemgang af styringsrapporten: Regnskabsperiode 2021

  De to organisationernes styringsrapporter og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  Det er sidste gang, at Odinsgaard og AAB af 1938 skulle indberette hver for sig, da de to boligorganisationer har slået sig sammen pr. 1. januar 2022.
   

  • Røde afdelinger. Afdelinger med lave effektivitetstal

  De to organisationernes røde afdelinger og deres effektivitetspotentiale blev drøftet. Som i de sidste år drejer det sig udelukkende om afdelinger med ældreboliger (plejecentre).

  • Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  Afd. 208 – Sundparken (udviklingsplan)

  Arbejde med udviklingsplan og delvis nedlæggelse af boliger bliver udsat med 1 år på grund af de enorme prisstigninger.

   

  Afd. 218 – Odinsparken, Gedved

  Skema B vedtaget i juni 2022 og renoveringsprojektet er startet op. Under renoveringen bliver den bestående gasvarme også udskiftet med fjernvarme.

   

  Afd. 221 – Humleballe, Søvind

  Skema B forventes vedtaget i september 2022, hvorefter arbejderne kan gå i gang.

   

  Afd. 01 – Sønderport

  Afdelingen fra 1941, som er nedslidt og skal renoveres. Boligforeningen er i proces med en helhedsplan i samarbejde med Landsbyggefonden.

   

  Afd. 9 – Trianglen
  Afdelingen fra 1950, som er nedslidt og skal renoveres. Boligforeningen er i gang med udarbejdelse af en helhedsplan i samarbejde med Landsbyggefonden.

  Afd. 14 – Axelborg (inkl. infrastrukturprojekt)

  Renoveringssag er anmeldt i Landsbyggefonden, men skal efterjusteres. Forhandlinger med Landsbyggefonden er i gang.

  Axelborg blev udpeget af Landsbyggefonden, til at deltage i idekonkurrencen til UIA 2023, hvor formålet med idekonkurrencen er at nytænke boligområder. Axelborg er én af kun to afdelinger i hele Danmark, til at være med i UIA World Congress of Architects 2023, som afholdes den 2-6 juli 2023 i København.

   

  • Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Afd. 264 - Honnørkajen

  Projektet med 50 ungdomsboliger og 25 familieboliger forløber planmæssigt med byggestart ultimo 2022.

   

  Afd. 265- Nybakken, Østbirk

  Skema B vedtaget i januar 2022. Projektet forløber planmæssigt.

   

  Afd. 266 - Endelave

  Skema B vedtaget i januar 2022. Projektet forløber planmæssigt.

   

  Afd. 253 – Nørrevang
  Projekt med udvidelse af Nørrevang Centret med 15 ældreboliger afventer ikrafttrædelse af ny lokalplan (slutningen af 2022).

   

  Afd. 040 – Nørrestrand
  Skema B godkendt august 2021. Projektet med 12 røgfri familieboliger ovenpå butikslokale afventer afklaring i forbindelse med vandproblematik i området.

  • Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Området Sønderbro (Sønderport, Axelborg, Mimersgade mv.) er ikke længere til at finde på Ministeriets liste over de udsatte boligområder, men blev flyttet over til den nye liste over såkaldte forebyggelsesområder.

  Boligorganisationen oplyser, at gennemførelsen af sammenlægningen af de to boligorganisationer, og også den fysiske flytning af Arbejdernes Andelsboligforening af 1938 til Spedalsø Torv, er foregået over al forventning. Der fremhæves den store tilslutning til vedtagelsen af fusionen og generel den meget positive indstilling af alle involverede parter.

  Den ny boligorganisation – Albo – har været i gang hele året med arbejdet til at tilpasse samtlige systemer og register. Som én af de næste opgaver er der planlagt, at undersøge muligheden for sammenlægning af afdelinger til større og mere robuste enheder.

  Boligorganisationen har påpeget problematikken med de røde miljøkasser til sortering af miljøfarligt affald og småt elektronik, som ikke bliver uddelt i etagebyggerier. Disse miljøkasser bliver stærk efterspurgt af talrige afdelinger og dennes beboere.

  Der blev afslutningsvis drøftet muligheder for nye boligformer til ældre med inspiration fra Generationernes Hus i Aarhus. Parterne drøftede i forlængelse heraf fordele og ulemper ved flere forskellige boformer. Boligforeningen bekræftede, at de laver konkrete vurderinger fra sag til sag ift. valget af boform, og samtidig sikre, at boligerne bliver indrettet således at beboerne kan blive i egen bolig længst muligt tid.

  Derudover drøftede parterne muligheden for opførelse af små prisvenlige boliger, som Boligforeningen fx er ved at opføre på Honnørkajen. Parterne var enige om, at etableringen af små prisvenlige boliger bør overvejes i alle konkrete sager.

  Til slut blev det drøftet, hvorledes boligorganisationens forpligtelse til årlig kontrol af retten til at bo i en almen ungdomsbolig bliver håndteret.

   

  • Eventuelt

  Ingen kommentarer.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 
  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. 
  Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Transport- og Boligministeriet.

  Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 109

  Mødeleder:Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 12. september 2022
  Tid: kl. 9.00
  Sted: Mødelokale Bolig Horsens
  Tilstedeværende: Hans H. Nielsen, formand. Jørgen Pommerencke, forretningsfører.
  Ingen fraværende.

   

  • Gennemgang af styringsrapporten: Regnskabsperiode 2021

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  • Røde afdelinger. Afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationens røde afdelinger og deres effektivitetspotentiale blev drøftet. Som i de sidste år drejer det sig om afdelinger med ungdoms-/ og ældreboliger.

  • Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  Afd. 2 – Lindskovparken: Ustøttet renoveringsprojekt til ca. 40 mio. kr. blev nedstemt af beboerne. Der overvejes, om arbejderne evt. udføres i etaper.

  Afd. 4 – Gartnervænget: Udskiftning af vinduer og entrédøre er gennemført.

   

  • Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Ældre-/Plejecentret Egebakken udvides, dog kun etape 1 med 5 boliger plus aktivitetscentret.

  Projekt med 18 ældrevenlige rækkehuse på Søndermark (Sejet) har fået skema B i oktober 2021. Der afholdes rejsegilde d. 28. september 2022. Indflytning er planlagt til juni 2023.

   

  • Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Boligorganisationen har oplyst, at de har sat en undersøgelse i gang i deres afdelinger i forbindelse med etablering af ladestandere til el-biler.

  Boligorganisationen har oplyst, at ældreråd afholder deres næste møde ud i fælleshuset på afd. Højvangsgården i Egebjerg, hvor der får mere at vide om ”tryghedsbolig”-konceptet. Samtidig kommer Viborg Kommune også på besøg i afdelingen, da de har hørt om konceptet.

  Der blev drøftet muligheder for nye boligformer til ældre med inspiration fra Generationernes Hus i Aarhus. Parterne drøftede i forlængelse heraf fordele og ulemper ved flere forskellige boformer. Boligforeningen bekræftede, at de laver konkrete vurderinger fra sag til sag ift. valget af boform, og samtidig sikre, at boligerne bliver indrettet således at beboerne kan blive i egen bolig længst muligt tid.

  Derudover drøftede parterne muligheden for opførelse af små prisvenlige boliger. Parterne var enige om, at etableringen af små prisvenlige boliger bør overvejes i alle konkrete sager.

  Til slut blev det drøftet, hvorledes boligorganisationens forpligtelse til årlig kontrol af retten til at bo i en almen ungdomsbolig bliver håndteret.

  • Eventuelt

  Ingen kommentarer.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 
  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. 
  Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Transport- og Boligministeriet.

  Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 109

  Mødeleder: Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato:  13. oktober 2022
  Tid: kl. 14.00
  Sted: lokale nr. 2.335, 2. sal

  Tilstedeværende: Bjarne Almind Johansen, formand. Anita Dideriksen, forretningsfører.
  Ingen fraværende.
   
  • Gennemgang af styringsrapporten: Regnskabsperiode 2021

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  • Røde afdelinger. Afdelinger med lave effektivitetstal

  Ingen røde afdelinger i Horsens Kommune.

   

  • Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  Der er ingen større renoveringssager på vej, men boligorganisationen har fortsat planlagt, at afd. 32 i Hovedgård skal få ventilationsanlæg i alle huse.

  • Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Byggeprojekt på boligorganisationens egen grund i Hovedgård er udfordret, idet tilbagemelding fra Byplan kun gav mulighed for 9 boliger / huse, da det ellers kræver ny lokalplan.

   
  • Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Boligorganisationen har i nogle få tilfælde oplevet udfordringer med, at få beboernes godkendelse til det fremlagte budgetudkast, selvom dette bliver sendt til afdelingsbestyrelserne, hvorefter disse skal forholde sig til budgettet
  inden afdelingsmødet.

  Der blev drøftet muligheder for nye boligformer til ældre med inspiration fra Generationernes Hus i Aarhus. Parterne drøftede i forlængelse heraf fordele og ulemper ved flere forskellige boformer. Boligforeningen bekræftede, at de laver konkrete vurderinger fra sag til sag ift. valget af boform, og samtidig sikre, at boligerne bliver indrettet således at beboerne kan blive i egen bolig længst muligt tid.

  Derudover drøftede parterne muligheden for opførelse af små prisvenlige boliger. Parterne var enige om, at etableringen af små prisvenlige boliger bør overvejes i alle konkrete sager.

  Til slut blev det drøftet, hvorledes boligorganisationens forpligtelse til årlig kontrol af retten til at bo i en almen ungdomsbolig bliver håndteret.

  • Eventuelt

  Ingen kommentarer.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 
  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. 
  Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Transport- og Boligministeriet.

  Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 109

  Mødeleder: Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 6. oktober 2022
  Tid: kl. 9.15
  Sted: Mødelokale nr. 2.335, 2.sal
  Tilstedeværende: Michael Thomsen, Bolig Data.
  Fraværende: Steffen Andreasen, formand.

  • Gennemgang af styringsrapporten: Regnskabsperiode 2021

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet.
  Dispositionsfondens og arbejdskapitals størrelse, henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i enkelte afdelinger blev drøftet.

   

  • Røde afdelinger. Afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationens to røde afdelinger og deres effektivitetspotentiale blev drøftet. Som i de sidste år drejer det sig om de to afdelinger med ungdomsboliger. Der har været en forbedring i effektivitetstallene i forhold til sidste regnskabsår.

   

  • Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  Afd. 1 – Vesterled: Ustøttet renoveringsprojekt med nye køkken/bad ifm. udskiftning af faldstammer er vedtaget og projektet er i planlægningsfasen. Forventet opstart af projektet i 1. kvartal 2023.

   

  Afd. 3 – Østerled: Efter at helhedsplanen er afsluttet skal hele murværket omfuges.

   

  • Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Ingen nybyggeriprojekter

   

  • Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Der blev drøftet muligheder for nye boligformer til ældre med inspiration fra Generationernes Hus i Aarhus. Parterne drøftede i forlængelse heraf fordele og ulemper ved flere forskellige boformer. Boligforeningen bekræftede, at de laver konkrete vurderinger fra sag til sag ift. valget af boform, og samtidig sikre, at boligerne bliver indrettet således at beboerne kan blive i egen bolig længst muligt tid.

  Derudover drøftede parterne muligheden for opførelse af små prisvenlige boliger. Parterne var enige om, at etableringen af små prisvenlige boliger bør overvejes i alle konkrete sager.


  Til slut oplyste kommunen om den nye bekendtgørelse for kontrol af ungdomsboliger. Boligforeningen bekræftede, at de fører kontrol med deres ungdomsboliger hvert år.

  • Eventuelt

  Ingen kommentarer.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 
  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. 
  Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Transport- og Boligministeriet.

  Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 109

  Mødeleder: Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 7. juni 2022
  Tid: kl. 9.00
  Sted: lokale nr. 2.335, 2.sal

  Tilstedeværende: Benny Davidsen, formand. John Henneberg, næstformand. Lars Due Juhre, forretningsfører. Andreas Sandberg, projektleder. 
  Ingen fraværende.
   
  • Gennemgang af styringsrapporten: Regnskabsperiode 2021

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  • Røde afdelinger. Afdelinger med lave effektivitetstal

  Ingen røde afdelinger i det dette regnskabsår.

   

  • Kommende renoveringssager

  Afd. 041-Frejasgade

  Renoveringsprojektet har fået ny totalrådgiver og der afholdes afklarende møde i uge 24, hvor der skal drøftes finansieringsplanen og hvad der kan lade sig gøre. Efterfølgende kan der tages stilling til, hvornår skema B aflevering forventes.

   

  • Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Afd. 1243 – Lilli Gyldenkildes Torv:

  Arealerne på projektet har ændret sig lidt og skal tilpasses i BBR. Boligorganisationen afventer tilbagemelding fra Bolig- og Planstyrelsen for at kunne løse udfordringerne i BOSSINF. Når indberetninger er på plads kan der sendes skema C og byggesagen dermed afsluttes.

   

  • Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Afd. 1243-Lilli Gyldenkildes Torv

  Udlejningen er meget tilfredsstillende. Der er kun en enkelt familiebolig ledig i øjeblikket. Der er dog løbende udskiftning i ungdomsboligerne og i øjeblikket er der 12 ledige ungdomsboliger. Boligorganisationen har afsat penge til at kunne ombygge servicecentret, som ligger i afdelingens stueetage.

   

  Afd. 316-Houmannshus
  Boligorganisationen vil ommærke de 10 ungdomsboliger i afdelingen til små familieboliger. Disse kunne dermed også fungere som genhusnings- eller erstatningsboliger for Frejasgade, når renoveringen er gået i gang.

  Ejendommen med de 15 ældreboliger på Arentzensminde skal sælges. Kommunen har tilbudt boligorganisationen, at overdrage servicearealet til Lejerbo Horsens, som dermed kan indgå i et samlet salg. Byrådet har allerede d. 27/4-2020 godkendt afhændelsen af de 15 ældreboliger, som er en del af afd. Houmannshus, og delegeret kompetencen til at indgå den endelige aftale om salg til direktionen.

   

  Generelt:

  Nye boligformer for ældre (iht. budgetaftalen 2022)
  Boligorganisationen skal tanke ovenstående ind i fremtidige planer om etablering af nye almene boliger.

  Små prisvenlige boliger (iht. budgetaftalen 2022)
  Boligorganisationen skal tanke ovenstående ind i fremtidige planer om etablering af nye almene boliger.

  Årlig kontrol af retten til at bo i en almen ungdomsbolig

  Boligorganisationen er forpligtet til mindst én gang årligt at indhente oplysninger fra lejeren til brug for en vurdering af, om lejeren fortsat opfylder betingelserne for at bebo ungdomsboligen. Der bør dog skelnes mellem unge, der har fået anvist boligen på baggrund af et særlig behov.

   

  • Eventuelt

  Ingen kommentarer.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 
  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. 
  Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Transport- og Boligministeriet.

  Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 109

  Mødeleder: Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Deltager: Suzannah Hansen
  Dato: 24. oktober 2022
  Tid: kl. 13.00
  Sted: Domea Østjylland, mødelokale

  Tilstedeværende: Willy Nielsen, formand. Lars Todbjerg-Hansen, kundechef. Pernille Esmark Prahm, projektleder
  Ingen fraværende.

  • Gennemgang af styringsrapporten: Regnskabsperiode 2021/2022

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet

   

  • Røde afdelinger. Afdelinger med lave effektivitetstal

  Ingen røde afdelinger i Horsens Kommune.

   

  • Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  Alle 40 rækkehuse på Rødtjørnen, som er en del af afd. 6052, fik malet og delvis istandsat facaderne.

  De 72 ustøttede almene familieboliger, som er en del af afd. 6052, får løbende udskiftet køkkener i forbindelse med fraflytninger.

  • Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Afdeling Krohaven i Brædstrup havde en træg udlejning i starten på grund af konkurrence fra andre byggerier i Brædstrup fra private aktører. I mellem tid er alle familieboliger udlejet.

  Byggeprojektet på Ny Havnegade er udfordret. I første omgang var det
  på grund af kravene for at kunne opnå §8 tilladelse (jordforurening) og efterfølgende på grund af manglende overholdelse af tidsfrister på de indgåede kontrakter med entreprenøren samt prisstigninger i byggebranchen. Projekt skal evt. sendes i fornyet udbud, hvis ikke der kan findes en anden løsning.

  Boligorganisationen er interesseret i at bygge i oplandsbyerne og der blev drøftet evt. muligheder for nye projekter.

   

  • Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Boligorganisationen fortsætter deres strategi med at lægge afdelinger sammen til større robuste enheder. Sidste eksempel er de nye afdelinger Lysbuen og Brahesbakke, som planlægges til at blive slået sammen med
  afd. 6053 (Ternelunden og Gnisten). Afdelingen vil dermed pr. 1. april 2023 bestå af 162 familieboliger.

  Der blev drøftet muligheder for nye boligformer til ældre med inspiration fra Generationernes Hus i Aarhus. Parterne drøftede i forlængelse heraf fordele og ulemper ved flere forskellige boformer. Boligforeningen bekræftede, at de laver konkrete vurderinger fra sag til sag ift. valget af boform, og samtidig sikre, at boligerne bliver indrettet således at beboerne kan blive i egen bolig længst muligt tid.

  Derudover drøftede parterne muligheden for opførelse af små prisvenlige boliger. Parterne var enige om, at etableringen af små prisvenlige boliger bør overvejes i alle konkrete sager. Boligorganisationen har allerede samlet erfaring med den slags boliger, idet de har opført en afdeling med 43 små prisvenlige boliger i Odder.


  Til slut blev det drøftet, hvorledes boligorganisationens forpligtelse til årlig kontrol af retten til at bo i en almen ungdomsbolig bliver håndteret.

  • Eventuelt

  Ingen kommentarer.

   
  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 
  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. 
  Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Transport- og Boligministeriet.

  Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 109

  Mødeleder:Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato:  6. oktober 2022
  Tid: kl. 9.00
  Sted: Mødelokale nr. 2.335, 2.sal
  Tilstedeværende: Michael Thomsen, Bolig Data
  Fraværende: Jan Buur, formand.

  • Gennemgang af styringsrapporten: Regnskabsperiode 2021

  Organisationens styringsrapport og de enkelte afdelingers oplysningsskemaer blev drøftet. Henlæggelser til vedligeholdelse, istandsættelse samt tab ved fraflytning og lejeledighed i de enkelte afdelinger blev drøftet.

  • Røde afdelinger. Afdelinger med lave effektivitetstal

  Organisationens røde afdeling og dennes effektivitetspotentiale blev drøftet.

   

  • Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  Større renoveringsprojekt med udskiftning af faldstammer og rør er opstartet i august 2022 og afsluttes til maj 2023. Administrationen er udfordret, idet der bor en del ældre i ejendommen og der blev besluttet, at der ikke sker genhusning under byggeprojektet.

  • Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Boligorganisationen bygger ikke.

   

  • Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Afdelingsbestyrelsen er meget involveret i byggeprojektet og hjælper til under forløbet, for at få tingene til at glide.

  • Eventuelt

  Ingen kommentarer.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 
  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. 
  Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Transport- og Boligministeriet.

  Styringsdialog, jf. almenboliglovens § 164, stk. 2 og driftsbekendtgørelsens § 109

  Mødeleder:Sara Westergaard
  Referent: Andreas Forrer
  Dato: 21. september 2022
  Tid: kl. 9.00
  Sted: Mødelokale Bolig Horsens
  Tilstedeværende: Lene Hodal Boeriis, formand. Jørgen Pommerencke, forretningsfører.
  Ingen fraværende.

  • Gennemgang af styringsrapporten: Regnskabsperiode 2021

  • Røde afdelinger. Afdelinger med lave effektivitetstal

  Boligorganisationen har ingen afdelinger

   

  • Kommende renoveringssager, herunder sociale klausuler

  Boligorganisationen har ingen afdelinger

   

  • Planlagte projekter nybyggeri, herunder sociale klausuler

  Boligorganisationen er en ren administrationsorganisation og bygger ikke

   

  • Andre emner /særlige problemer / fremtiden?

  Bindende tilsagn fra SKAT om momsfritagelse er udløbet pr. 31. dec. 2021 og fornyelse afventer i SKAT.

   

  • Eventuelt

  Ingen kommentarer.

   

  Regnskaberne, som danner baggrund for styringsdialogmødet, tages til efterretning på grundlag af en gennemgang efter § 113 i driftsbekendtgørelsen, idet kommunen har gennemgået styringsrapporten for afdelingerne beliggende i kommunen. 
  Som redegørelse for den gennemførte dialog offentliggør kommunen dette beslutningsreferat, som indeholder eventuelle aftaler som er indgået mellem boligorganisationen og kommunen, på kommunens hjemmeside, jf. driftsbekendtgørelsens § 109, stk. 7. 
  Samtidig indberetter kommunen den redegørelse til det centrale it-system af Transport- og Boligministeriet.