Skip Navigation

Kultur og Idræt

Kulturstrategier og -politikker lægger sporene for kulturlivet i kommunen og for Horsens som oplevelsesby. Fritids- og foreningspolitikken indeholder de vigtigste punkter for foreningslivet, breddeidrætten og eliteidrætsområdet.