Skip Navigation

Kultur og Idræt

Kulturstrategier og -politikker lægger sporene for kulturlivet i kommunen og for Horsens som oplevelsesby. Idrætspolitikken indeholder de vigtige punkter for breddeidræt og eliteidrætsområdet.