Skip Navigation

Hvem kan stemme?

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til Folkeafstemningen. 

Man har valgret til Folkeafstemningen, når man

  • er dansk statsborger
  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i riget
  • ikke er umyndig