Skip Navigation

Parkering

Betalingsparkering

Der er 2 timers gratis parkering på de offentlige parkeringspladser i Horsens.  

Du skal registrere din parkering via app eller i p-automaten, selvom de 2 første timer er gratis. 

Du registrerer din parkering med bilens registreringsnummer og får derfor ikke udskrevet nogen billet.

Der er max 2 timers gratis parkering inden for 24 timer.

Skal du parkere længere tid end de 2 timers gratis parkering, kan du betale på 2 forskellige måder på de offentlige parkeringspladser:

  1. Med kreditkort på billetautomaterne. Mønter er også en mulighed på p-pladserne ved J Chr Juliussens Vej og på Vitus Berings Plads i Horsens)
  2. Med mobil app

Her finder du de kommunale p-pladser til betalingsparkering

Luk alle
Åbn alle

Handicapparkering

Du må parkere gratis på alle kommunale betalingspladser, hvis du har et invalideskilt.

Husk, at invalideskiltet skal ligge synligt i forruden. 

 

Regler for handicapparkering: 

Du må max. holde 1 time på parkeringspladser, som har en tidsbegrænsning på 30 min. 

Du må holde så længe du vil på parkeringspladser, som har en tidsbegrænsning på 1 time eller mere. 

 

Du må holde 15 min

  • på steder, hvor kun af- og pålæsning er tilladt
  • på steder, hvor der er parkeringsforbud.

 

Se et kort over handikapparkeringspladser i Horsens midtby (pdf).

Motorcykelparkering

Der er ingen krav om, at du skal bruge en p-skrive på din motorcykel, når du parkerer på kommunale parkeringspladser.

Du skal dog huske at overholde tidsbegrænsningen og betalingsreglerne. 

Gem altid p-billetten som dokumentation, hvis nu du skulle få en parkeringsafgift. 

 

Regler for motorcykelparkering:

  • Du skal altid parkere indenfor motorcykelbåsen.
  • Er der ingen bås til motorcykler eller er båsen ikke ledig, må du parkere i en bås til biler. 
  • Det er kun cykler og tohjulede knallerter, der må parkere på fortov. 

 

Midlertidig parkerings- og kørselsdispensation

Du kan søge om at få en midlertidig parkerings- og kørselstilladelse til områder eller steder, hvor der er tidsbegrænset parkering, eller hvor man normalt ikke må køre eller parkere. Vi giver dispensation i særlige tilfælde - og det er oftest i forbindelse med erhvervsmæssige ærinder og arbejder.

Søg om parkerings-/kørselsdispensation ved at trykke her

Parkering på gaderne omkring hospitalet

Luk alle
Åbn alle

Parkeringsafgifter

Luk alle
Åbn alle

Bekendtgørelse vedr. standsning og parkering

Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os