Skip Navigation

Parkering

Betalingsparkering

Der er 2 timers gratis parkering på de offentlige parkeringspladser i Horsens.  

Du skal registrere din parkering via app eller i p-automaten, selvom de 2 første timer er gratis. 

Du registrerer din parkering med bilens registreringsnummer og får derfor ikke udskrevet nogen billet.

Der er max 2 timers gratis parkering inden for 24 timer.

Skal du parkere længere tid end de 2 timers gratis parkering, kan du betale på 2 forskellige måder på de offentlige parkeringspladser:

  1. Med kreditkort på billetautomaterne. Mønter er også en mulighed på p-pladserne ved J Chr Juliussens Vej og på Vitus Berings Plads i Horsens)
  2. Med mobil app

Her finder du de kommunale p-pladser til betalingsparkering

Luk alle
Åbn alle

Handicapparkering

Du må parkere gratis på alle kommunale betalingspladser, hvis du har et invalideskilt.

Husk, at invalideskiltet skal ligge synligt i forruden. 

 

Regler for handicapparkering: 

Du må max. holde 1 time på parkeringspladser, som har en tidsbegrænsning på 30 min. 

Du må holde så længe du vil på parkeringspladser, som har en tidsbegrænsning på 1 time eller mere. 

 

Du må holde 15 min

  • på steder, hvor kun af- og pålæsning er tilladt
  • på steder, hvor der er parkeringsforbud.

 

Se et kort over handikapparkeringspladser i Horsens midtby (pdf).

Motorcykelparkering

Der er ingen krav om, at du skal bruge en p-skrive på din motorcykel, når du parkerer på kommunale parkeringspladser.

Du skal dog huske at overholde tidsbegrænsningen og betalingsreglerne. 

Gem altid p-billetten som dokumentation, hvis nu du skulle få en parkeringsafgift. 

 

Regler for motorcykelparkering:

  • Du skal altid parkere indenfor motorcykelbåsen.
  • Er der ingen bås til motorcykler eller er båsen ikke ledig, må du parkere i en bås til biler. 
  • Det er kun cykler og tohjulede knallerter, der må parkere på fortov. 

 

Midlertidig parkerings- og kørselsdispensation

Du kan søge om at få en midlertidig parkerings- og kørselstilladelse til områder eller steder, hvor der er tidsbegrænset parkering, eller hvor man normalt ikke må køre eller parkere. Vi giver dispensation i særlige tilfælde - og det er oftest i forbindelse med erhvervsmæssige ærinder og arbejder.

Søg om parkerings-/kørselsdispensation via indberetning.horsens.dk (husk NemID)

Parkering på gaderne omkring hospitalet

Luk alle
Åbn alle

Parkeringsafgifter

Luk alle
Åbn alle

Bekendtgørelse vedr. standsning og parkering

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os