Gå til hovedindhold
Service til virksomheder

Samspil - mellem uddannelse og erhverv

Åbn din virksomhed for skoleelever.

 • Læs op

Indhold

  Når du deltager i Samspil, hjælper du med at gøre folkeskoleelever bevidste om deres fremtidige job- og uddannelsesmuligheder. 

  Det sker gennem virksomhedsbesøg, hvor skoleklasser fra mellemtrin og udskoling oplever erhvervslivet og gør sig nogle tanker om uddannelses- og jobverdenen.

  Gennem Samspil kan du skabe synlighed om din branche og arbejdsopgaverne og vise måske kommende medarbejdere, hvad din arbejdsplads kan tilbyde.

  Ring til Winnie Henriksen på 51 29 69 84 hvis du vil vide mere.

  • en nærmere præsentation af Samspil og målet med indsatsen

  • at tilrettelægge og koordinere virksomhedsbesøget

  • sparring på virksomhedsbesøgets indhold

  • Samspil er en del af undervisningen på alle årgange i folkeskolen.

  • Virksomhedsbesøgene er for 6., 7. og 9. årgang.

  • I skoleåret 2017/2018 deltager 40 virksomheder i Samspil, som skal afvikle ca. 150 besøg.

  • Samspil vandt i 2017 SMV-prisen.

  "I Atkins har vi haft besøg af 9. klasser i Projekt Samspil.

  Vi har haft ca. fem–seks besøg af et par timers varighed over de sidste par år. Vi får lejlighed til at gøre de unge bevidste om vores virksomhed, og hvordan man bliver ingeniør. Dernæst har vi vist dem eksempler på projekteringsopgaver og givet dem en lille opgave, som de løser i grupper.

  Vi ser en langsigtet værdi i, at de unge får kendskab til vores virksomhed og vores branche, og vi ser frem til at modtage et nyt hold unge."

  Jens Adamsen, seniorprojektleder, Atkins