Skip Navigation

Grundlovsceremoni

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, som stadfæster statsborgerskabet.

Horsens Kommune planlægger hvert år to grundlovsceremonier. Ceremonierne finder sted i forlængelse af folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der to gange årligt danner lovmæssigt grundlag for at opnå dansk statsborgerskab.

Den næste grundlovsceremoni afholdes lørdag den 5. marts 2022 kl. 12.00.

Der åbnes for tilmelding her på horsens.dk mandag den 17. januar 2022 – mandag den 14. februar 2021.

Du skal bruge dit NemID / MitID når du tilmelder dig.

Tilmelding til grundlovsceremonien

Horsens Kommune tager højde for de til enhver tid gældende regler omkring covid-19. 

Generel information om grundlovsceremoni

 

Hvor afholdes grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien finder sted på Horsens Kommunes Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

 

Gæster

Hver deltager kan medbringe max 2 gæster.

 

Du skal medbringe gyldig legitimation med billede

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

 

Nyt

Fra årsskiftet 2022 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft. Bekendtgørelsen justerer og bestemmer følgende vedr. erklæringer, håndtryk og statsborgerretsbevis:

 

Erklæring til erhvervelse af indfødsret i Kongeriget Danmark ved Grundlovsceremoni

Udlændinge- og integrationsministeriet sender på forhånd erklæringerne til kommunen. Under grundlovsceremonien får ansøger erklæringen udleveret og ansøger underskriver erklæringen som en del af ceremonien.

 

Håndtryk

Håndtryk relanceres som krav i den nye bekendtgørelse – efter en periode med corona-restriktioner og suspension af krav om håndtryk. I forlængelse af underskrivelsen af erklæringen udveksler ansøger håndtryk med borgmesteren; ”for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger” (citat fra bekendtgørelsen).

 

Statsborgerretsbevis

Statsborgerretsbeviset overrækkes – som noget nyt – til ansøger i forbindelse med ceremonien.

 

Deltagelse i en anden kommunes grundlovsceremoni

Horsens Kommune tilbyder grundlovsceremoni til borgere der bor i kommunen. Det er kun den kommune du bor i, der er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for dig.

 

Ønsker du, som bosat i Horsens Kommune, at deltage i en ceremoni i en anden kommune, og den anden kommune godkender din deltagelse, vil Horsens Kommune også give tilladelse til, at du deltager.

 

Presse

Pressen kan deltage efter nærmere aftale med Horsens Kommune.

 

Tro- og loveerklæringen

Det er en betingelse for at deltage i en grundlovsceremoni, at ansøger har indsendt en tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen rettidigt.

Billede af kvinde

Kontakt os

Borgerservice

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25

Åbningstider:

Mandag – onsdag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00


Lukket: 1. maj, 2. pinsedag, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Tidsbestilling til borgerservice