Grundlovsceremoni

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal fra 2020 medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, som stadfæster statsborgerskabet (indfødsret). 

Tilmelding

Næste gang der er mulighed for at deltage i en grundlovsceremoni i Horsens Kommune er:

Lørdag den 22. august 2020 kl. 12.00

Tilmelding

Tilmelding til grundlovsceremoni sker her på Horsens Kommunes hjemmeside med NemID. Der åbnes for tilmelding ca. to måneder før grundlovsceremoniens afholdelse.

Hvor afholdes grundlovsceremonierne

Grundlovsceremonierne finder sted på Horsens Kommunes Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Om grundlovsceremonien

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, for at opnå dansk statsborgerskab.

Horsens Kommune afholder hvert år to grundlovsceremonier. Ceremonierne finder sted i forlængelse af folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der to gange årligt danner lovmæssig grundlag for at opnå dansk statsborgerskab.

Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager du på forhånd en erklæring, som skal medbringes og underskrives som en del af ceremonien.

Du kan medtage op til fem pårørende, og du skal medbringe gyldig legitimation samt ovennævnte erklæring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

 

Hvad er gyldig legimitation?

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Fra Horsens Kommune deltager en ceremoniholder og en medarbejder fra Borgerservice. 

  • Ceremoniholder byder velkommen og holder en kort tale
  • Ansøgerne træder frem for ceremoniholder en ad gangen og underskriver erklæringen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Der udveksles håndtryk mellem ceremoniholder og ansøger.

 

Statsborgerretsbevis 

De originale erklæringer sender kommunen til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som registrerer, at de enkelte ansøgere har deltaget i en ceremoni, skrevet under og dermed er blevet danske statsborgere. Udlændinge- og Integrationsministeriet udsteder herefter et statsborgerretsbevis, som sendes til ansøgerne.

 

Pressen kan deltage efter nærmere aftale med Horsens Kommune. Der er alene adgang for tilmeldte ansøgere og deres i forvejen tilmeldte gæster.

Kontakt os

Borgerservice

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25

Åbningstider:
Mandag – onsdag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00
Lukket: 1. maj, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag
og mellem jul og nytår

Gå til tidsbestilling