Grundlovsceremoni

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal fra 2020 medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, som stadfæster statsborgerskabet (indfødsret). 

Tilmelding til Grundlovsceremoni

Horsens Kommune afholder som planlagt Grundlovsceremoni den 22. august 2020.

Grundlovsceremonien afvikles med et par justeringer ift. tidligere, som oplistes nedenfor. Afvikling af ceremonien følger myndighedernes anbefalinger om afstand, hygiejne, mv.

Justeringerne er som følger:

  • Håndtryk – er indtil videre suspenderet
  • Afstand – der vil være plads til færre gæster af hensyn til krav om ekstra afstand blandt mennesker der samles
  • Hygiejnekrav – Horsens Kommune sikrer sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afspritningsmuligheder og særlig fokus på rengøring


Hvem kan deltage og hvor mange gæster?

Med de nuværende regler om krav til afstand har Horsens Kommune en særlig udfordring mht. den praktiske afvikling af grundlovsceremonien. Derfor tilbyder vi i udgangspunktet den kommende grundlovsceremoni alene til kommunens egne borgere. Desuden er det nødvendigt at sætte et loft for hvor mange gæster hver ansøger kan have med, nemlig 1 gæst.

 

Tilmelding

Tilmeldingen sluttede den 3. august 2020. Den næste grundlovsceremoni bliver i februar 2021.

 

Generel information om grundlovsceremonier

Horsens Kommune planlægger hvert år to grundlovsceremonier. Ceremonierne finder sted i forlængelse af folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der to gange årligt danner lovmæssig grundlag for at opnå dansk statsborgerskab.

Hvor afholdes grundlovsceremonierne

Grundlovsceremonierne finder sted på Horsens Kommunes Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Om grundlovsceremonierne

Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager du på forhånd en erklæring, som skal medbringes og underskrives som en del af ceremonien.

Du kan medtage én gæst – som anført oven for – og du skal medbringe gyldig legitimation samt ovennævnte erklæring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Gyldig legitimation med billede

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Fra Horsens Kommune deltager en ceremoniholder og en medarbejder fra Borgerservice:

  • Ceremoniholder byder velkommen og holder en kort tale
  • Ansøgerne træder frem for ceremoniholder en ad gangen og underskriver erklæringen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – uden der udveksles håndtryk.

Statsborgerretsbevis

De originale erklæringer sender kommunen til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som registrerer, at de enkelte ansøgere har deltaget i en ceremoni, skrevet under og dermed er blevet danske statsborgere. Udlændinge- og Integrationsministeriet udsteder herefter et statsborgerretsbevis, som sendes til ansøgerne.

 

Pressen kan deltage efter nærmere aftale med Horsens Kommune. Der er alene adgang for tilmeldte ansøgere og deres i forvejen tilmeldte gæster.

Kontakt os

Borgerservice

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25

Åbningstider:

Mandag – onsdag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00


Lukket: 1. maj, 2. pinsedag, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Tidsbestilling til borgerservice