Skip Navigation

Grundlovsceremoni

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, som stadfæster statsborgerskabet.

Horsens Kommune planlægger hvert år to grundlovsceremonier. Ceremonierne finder sted i forlængelse af folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der to gange årligt danner lovmæssigt grundlag for at opnå dansk statsborgerskab.

Horsens Kommune afholder den næste grundlovsceremoni 1. oktober 2022

 

Generel information om grundlovsceremoni

Hvor afholdes grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien finder sted på Horsens Kommunes Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Du skal medbringe gyldig legitimation.

 

Gyldig legitimation med billede
1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

 

Nyt
Fra årsskiftet 2022 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft. Bekendtgørelsen justerer og bestemmer følgende vedr. erklæringer, håndtryk og statsborgerretsbevis.

 

Erklæring til erhvervelse af indfødsret i Kongeriget Danmark ved Grundlovsceremoni
Udlændinge- og Integrationsministeriet sender på forhånd erklæringerne til kommunen. Under grundlovsceremonien får ansøger erklæringen udleveret og ansøger underskriver erklæringen som en del af ceremonien.

 

Håndtryk
Håndtryk relanceres som krav i den nye bekendtgørelse – efter en periode med corona-restriktioner og suspension af krav om håndtryk. I forlængelse af underskrivelsen af erklæringen udveksler ansøger håndtryk med borgmesteren; ”for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger” (citat fra bekendtgørelsen).

 

Statsborgerretsbevis
Statsborgerretsbeviset overrækkes – som noget nyt – til ansøger i forbindelse med ceremonien.

 

Deltagelse i en anden kommunes grundlovsceremoni
Horsens Kommune tilbyder som udgangspunkt grundlovsceremoni til Horsens Kommunens egne borgere.

Det er kun den kommune du bor i, der er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for dig.

 

Presse
Pressen kan deltage efter nærmere aftale med Horsens Kommune.

 

Tro- og loveerklæringen
Det er en betingelse for at deltage i en grundlovsceremoni, at ansøger har indsendt en tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen rettidigt.

 

Billede af kvinde

Kontakt os

Borgerservice

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25

Åbningstider:

Mandag – onsdag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00


Lukket: 1. maj, 2. pinsedag, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Tidsbestilling til borgerservice