Skip Navigation

Grundlovsceremoni

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, som stadfæster statsborgerskabet.

Horsens Kommune planlægger hvert år to grundlovsceremonier. Ceremonierne finder sted i forlængelse af folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der to gange årligt danner lovmæssigt grundlag for at opnå dansk statsborgerskab.

Den næste grundlovsceremoni afholdes i marts måned 2022.

Vi tager højde for de til enhver tid gældende regler omkring covid-19.

Generel information om grundlovsceremoni

 

Hvor afholdes grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien finder sted på Horsens Kommunes Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

 

Om grundlovsceremonien

Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager du på forhånd en erklæring, som du skal medbringe og underskrive som en del af ceremonien.

Du skal desuden medbringe gyldig legitimation.

 

Gyldig legitimation med billede

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

 

Statsborgerretsbevis

Horsens Kommune sender de originale underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet umiddelbart efter ceremonien.

 

Herefter er det ministeriet, der afslutter sagen og fremsender det endelige statsborgerskabsbevis til hver enkelt deltager. Du kan forvente at modtage statsborgerskabsbeviset ca. en måned efter ceremonien er afholdt.

 

Deltagelse i en anden kommunes grundlovsceremoni

Horsens Kommune tilbyder som udgangspunkt grundlovsceremoni til Horsens Kommunens egne borgere.

 

Det er kun den kommune du bor i, der er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for dig. Ønsker du, som bosat i Horsens Kommune, at deltage i en ceremoni i en anden kommune, og den anden kommune godkender din deltagelse, vil Horsens Kommune også give tilladelse til, at du deltager.

 

Presse

Pressen kan deltage efter nærmere aftale med Horsens Kommune.

 

Tro- og loveerklæringen

Det er en betingelse for at deltage i en grundlovsceremoni, at ansøger har indsendt en tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen rettidigt.

Kontakt os

Borgerservice

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25

Åbningstider:

Mandag – onsdag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00


Lukket: 1. maj, 2. pinsedag, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Tidsbestilling til borgerservice