Grundlovsceremoni

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, som stadfæster statsborgerskabet.

Horsens Kommune planlægger hvert år to grundlovsceremonier. Ceremonierne finder sted i forlængelse af folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der to gange årligt danner lovmæssigt grundlag for at opnå dansk statsborgerskab.

Tilmelding til Grundlovsceremoni

Horsens Kommune afholder den næste grundlovsceremoni lørdag den 6. marts 2021 kl. 12.00

Grundlovsceremonien afholdes med nogle praktiske justeringer pga. COVID-19 som bl.a. betyder, at vi følger myndighedernes anbefalinger om ekstra afstand, og har særlig fokus på hygiejne og afspritningsmuligheder mv.

Såfremt der til den tid er sket lempelser ift. COVID-19, vil vi skrive om det her på siden.

 

Indtil da betyder det konkret for afholdelse af den kommende grundlovsceremoni:

 • Håndtryk – var suspenderet ved den seneste ceremoni. Vi forventer, at håndtryk også er suspenderet ved den kommende grundlovsceremoni.
 • Afstand – der vil være plads til færre gæster af hensyn til krav om ekstra afstand blandt mennesker der samles. Du kan derfor medtage maks. 1 gæst.
 • Hygiejnekrav – Horsens Kommune sikrer sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afspritningsmuligheder og særlig fokus på rengøring.

Næste grundlovsceremoni i Horsens Kommune

Horsens Kommune afholder grundlovsceremoni lørdag den 6. marts 2021 kl. 12.00

 • Der åbnes for tilmelding her på horsens.dk mandag den 25. januar 2021. Du skal bruge dit NemID når du tilmelder dig
 • Fristen for tilmelding er mandag den 15. februar 2021
 • Du kan medtage 1 gæst. Der vil – med de nuværende regler – ikke blive givet håndtryk

Generel information om grundlovsceremonier

Hvor afholdes grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien finder sted på Horsens Kommunes Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Om grundlovsceremonien

Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager du på forhånd en erklæring, som du skal medbringe og underskrive som en del af ceremonien.

 

Du skal desuden medbringe gyldig legitimation.

Gyldig legitimation med billede

 1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
 2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
 3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

 

Fra Horsens Kommune deltager en ceremoniholder og en medarbejder fra Borgerservice:

 • Ceremoniholder byder velkommen og holder en kort tale.
 • Ansøgerne træder frem for ceremoniholder én ad gangen og underskriver erklæringen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – uden der udveksles håndtryk.

 

Statsborgerretsbevis

Horsens Kommune sender de originale underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet umiddelbart efter ceremonien.

Herefter er det ministeriet, der afslutter sagen og fremsender det endelige statsborgerskabsbevis til hver enkelt deltager. Du kan forvente at modtage statsborgerskabsbeviset ca. en måned efter ceremonien er afholdt.

 

Deltagelse i en anden kommunes grundlovsceremoni

Med de nuværende regler om krav til afstand pga. COVID-19, er vi som kommune udfordret mht. den praktiske afvikling af grundlovsceremoni. Derfor tilbyder vi i udgangspunktet den kommende grundlovsceremoni til Horsens Kommunens egne borgere.

Det er kun den kommune du bor i, der er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for dig. Ønsker du, som bosat i Horsens Kommune, at deltage i en ceremoni i en anden kommune, og den anden kommune godkender din deltagelse, vil Horsens Kommune også give tilladelse til, at du deltager.

 

Gæster

COVID-19 har også gjort det nødvendigt at sætte et loft for hvor mange gæster hver ansøger kan have med, nemlig 1 gæst.

 

Presse

Pressen kan deltage efter nærmere aftale med Horsens Kommune.

 

Tro- og loveerklæringen

Det er en betingelse for at deltage i en grundlovsceremoni, at ansøger har indsendt en tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen rettidigt.

 

Se mere på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside særligt vedrørende erklæring om vandelskravet

Kontakt os

Borgerservice

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25

Åbningstider:

Mandag – onsdag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00


Lukket: 1. maj, 2. pinsedag, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Tidsbestilling til borgerservice