Grundlovsceremoni

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal fra 2020 medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, som stadfæster statsborgerskabet (indfødsret). 

Tilmelding

Tilmeld dig Grundlovsceremonien

Horsens Kommune afholder i 2020 to grundlovsceremonier. Den første er den 22. februar 2020 klokken 12.00 på Rådhuset, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

Det er vigtigt, at du husker at melde dig til for at deltage i ceremonien. Du skal melde dig til senest tirsdag den 4. februar 2020. Du kan alene deltage, hvis du på forhånd er tilmeldt.

Om grundlovsceremonien

Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager du på forhånd en erklæring, som skal medbringes og underskrives som en del af ceremonien.

Horsens Kommunes første grundlovsceremoni finder sted på Horsens Kommunes Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Lørdag den 22. februar 2020 klokken 12.00.

Du kan medtage op til ti pårørende, og du skal medbringe gyldig legitimation samt ovennævnte erklæring fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

 

Hvad er gyldig legimitation?

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

 

Fra Horsens Kommune deltager en ceremoniholder og en medarbejder fra Borgerservice. 

  • Ceremoniholder byder velkommen og holder en kort tale
  • Ansøgerne træder frem for ceremoniholder en ad gangen og underskriver erklæringen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet
  • Der udveksles håndtryk mellem ceremoniholder og ansøger.

 

Statsborgerretsbevis 

De originale erklæringer sender kommunen til Udlændinge- og Integrationsministeriet, som registrerer, at de enkelte ansøgere har deltaget i en ceremoni, skrevet under og dermed er blevet danske statsborgere. Udlændinge- og Integrationsministeriet udsteder herefter et statsborgerretsbevis, som sendes til ansøgerne.

Kontakt os

Borgerservice

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25

Åbningstider:
Mandag – onsdag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00
Lukket: 1. maj, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, 23. december og mellem jul og nytår

Gå til tidsbestilling