Skip Navigation

Grundlovsceremoni

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, som stadfæster statsborgerskabet.

Horsens Kommune planlægger hvert år to grundlovsceremonier. Ceremonierne finder sted i forlængelse af folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der to gange årligt danner lovmæssigt grundlag for at opnå dansk statsborgerskab.

Horsens Kommune afholder den næste grundlovsceremoni

Lørdag den 18. september 2021 kl. 12.00

COVID-19

Hvorvidt Covid-19 til september vil få indflydelse på grundlovsceremonien, er endnu for tidligt at sige.

Forud for grundlovsceremonien informerer vi om hvorvidt Horsens Kommune er underlagt restriktioner pga. Covid-19, som vil få indflydelse på den kommende grundlovsceremoni. Informationen vil fremgå her på hjemmesiden.

Næste grundlovsceremoni i Horsens Kommune

Horsens Kommune afholder grundlovsceremoni lørdag den 18. september 2021 kl. 12.00

  • Der åbnes for tilmelding her på horsens.dk mandag den 9. august 2021. Du skal bruge dit NemID når du tilmelder dig
  • Fristen for tilmelding er mandag den 30. august 2021

 

Generel information om grundlovsceremoni

Hvor afholdes grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien finder sted på Horsens Kommunes Rådhus, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens.

 

Om grundlovsceremonien

Fra Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager du på forhånd en erklæring, som du skal medbringe og underskrive som en del af ceremonien.

Du skal desuden medbringe gyldig legitimation.

Gyldig legitimation med billede

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

Fra Horsens Kommune deltager en ceremoniholder og en medarbejder fra Borgerservice:

  • Ceremoniholder byder velkommen og holder en kort tale.
  • Ansøgerne træder frem for ceremoniholder én ad gangen og underskriver erklæringen fra Udlændinge- og Integrationsministeriet – uden der udveksles håndtryk.

 

Statsborgerretsbevis

Horsens Kommune sender de originale underskrevne erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet umiddelbart efter ceremonien.

 

Herefter er det ministeriet, der afslutter sagen og fremsender det endelige statsborgerskabsbevis til hver enkelt deltager. Du kan forvente at modtage statsborgerskabsbeviset ca. en måned efter ceremonien er afholdt.

 

Deltagelse i en anden kommunes grundlovsceremoni

Covid-19 gør, at Horsens Kommune som udgangspunkt tilbyder grundlovsceremoni til Horsens Kommunens egne borgere.

 

Det er kun den kommune du bor i, der er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for dig. Ønsker du, som bosat i Horsens Kommune, at deltage i en ceremoni i en anden kommune, og den anden kommune godkender din deltagelse, vil Horsens Kommune også give tilladelse til, at du deltager.

 

Gæster

COVID-19 gør det nødvendigt at sætte et loft for hvor mange gæster hver ansøger kan have med. Hvorvidt dette fortsat gælder til september 2021 er det for tidligt at sige.

 

Presse

Pressen kan deltage efter nærmere aftale med Horsens Kommune.

 

Tro- og loveerklæringen

Det er en betingelse for at deltage i en grundlovsceremoni, at ansøger har indsendt en tro- og loveerklæring om eventuelle kriminelle forhold til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Ansøger kan ikke deltage i en grundlovsceremoni, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen rettidigt.

Kontakt os

Borgerservice

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25

Åbningstider:

Mandag – onsdag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00


Lukket: 1. maj, 2. pinsedag, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Tidsbestilling til borgerservice