Skip Navigation

Grundlovsceremoni

Ansøgere om dansk statsborgerskab skal medvirke i en kommunal grundlovsceremoni, som stadfæster statsborgerskabet.

Horsens Kommune planlægger hvert år to grundlovsceremonier. Ceremonierne finder sted i forlængelse af folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der to gange årligt danner lovmæssigt grundlag for at opnå dansk statsborgerskab.

 I forbindelse med den første udmeldte dato for kommunens næste Grundlovsceremoni, må vi beklageligvis meddele, at pga. udsættelse af det kommende lovforslag om indfødsrets meddelelse, er Horsens Kommune desværre nødt til at udsætte datoen for den næste Grundlovsceremoni.

Når Folketinget har vedtaget overstående lov, som forventes, at træde i kraft den 1. april 2023, vil Horsens Kommune derefter fastlægge en dato for den kommende Grundlovsceremoni, og der vil efterfølgende blive åbnet for tilmeldingen til ceremonien på denne side.

Generel information om grundlovsceremoni

 

Tro- og loveerklæringen

Så snart du er tilmeldt, opfordrer vi dig til at sende tro- og loveerklæringen om eventuelle kriminelle forhold til Udlændige- og Integrationsministeriet. Ministeriet skal senest have erklæringen 10 hverdage før ceremonien.

 

Hvor afholdes grundlovsceremonien

Grundlovsceremonien finder sted på Horsens Kommunes Rådhus, Christian M. Østergaards Vej 4, 8700 Horsens.

 

Du skal medbringe gyldig legitimation med billede

  1. Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark
  2. Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

 

Gæster

Hver ansøger kan af praktiske grunde højest medtage 2 gæster under ceremonien.

 

Nyt

Fra årsskiftet 2022 er en ny bekendtgørelse trådt i kraft. Bekendtgørelsen justerer og bestemmer følgende vedr. erklæringer, håndtryk og statsborgerretsbevis:

 

Erklæring til erhvervelse af indfødsret i Kongeriget Danmark ved Grundlovsceremoni

Udlændinge- og integrationsministeriet sender på forhånd erklæringerne til kommunen. Under grundlovsceremonien får ansøger erklæringen udleveret og ansøger underskriver erklæringen som en del af ceremonien.

 

Håndtryk

Håndtryk relanceres som krav i den nye bekendtgørelse. I forlængelse af underskrivelsen af erklæringen udveksler ansøger håndtryk med borgmesteren; ”for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger” (citat fra bekendtgørelsen).

 

Statsborgerretsbevis

Statsborgerretsbeviset overrækkes til ansøger i forbindelse med ceremonien.

 

Dansk pas

Efter du har deltaget i grundlovsceremoni, kan du ansøge om dansk pas.

 

Deltagelse i en anden kommunes grundlovsceremoni

Horsens Kommune tilbyder grundlovsceremoni til borgere der bor i kommunen. Det er kun den kommune du bor i, der er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for dig.

 

Presse

Pressen kan deltage efter nærmere aftale med Horsens Kommune.

Billede af kvinde

Kontakt os

Borgerservice

Samsøgade 3
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25

Åbningstider:

Mandag – onsdag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00


Lukket: 1. maj, 2. pinsedag, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår.

Tidsbestilling til borgerservice