Skip Navigation

Støtte, vejledning og træningsforløb 

Har du et barn med særlige behov, eller har du pga. et fysisk eller psykisk handicap svært ved at klare opgaver i hverdagen og komme i arbejde og uddannelse?

Vejledning til dig med hjerneskade, psykisk lidelse, et handicap eller lignende

Luk alle
Åbn alle

Tre måneders afklarings- og træningsforløb - Mestringsenheden

Luk alle
Åbn alle

Har du brug for støtte til at komme i eller fastholde et arbejde? 

Hvad er støttet beskæftigelse? 
Du arbejder på en arbejdsplads, hvor du har en jobcoach tilknyttet, som en almindelig arbejdsplads ikke kan tilbyde. Målet er at opkvalificere og udvikle dine evner til at arbejde, så du på sigt kan komme videre i et job uden støtte.

Hvem er støttet beskæftigelse henvendt mod?
Du skal være under 65 år, og have et stort fysisk eller psykisk handicap eller have sociale problemer, der gør, at du ikke kan være i et arbejde på normale vilkår.

Når du er i støttet beskæftigelse, arbejder vi fx med at:

  • opkvalificere og udvikle dine evner til at arbejde
  • give dig erfaring med arbejdsmarkedet
  • oplære dig i konkrete arbejdsopgaver
  • træne sociale færdigheder.

Løn og udgifter

Du får løn efter indsats og arbejdsvurdering. Når du arbejder i støttet beskæftigelse, skal du selv sørge for udgifter til transport til og fra virksomheden inden for en afstand af 10 km. Har du nødvendige udgifter ud over det, betaler kommunen den billigst mulige kørsel.


Kontakt:

Visitation til Støttet Beskæftigelse
Lene Høj Jakobsen 
Nørrebrogade 38a

Telefon: 30 54 69 76 
Send sikker mail (kræver NemID)

Afdelingsleder Sven Preisel
Telefon: 24 99 57 47 

Læs tilsynsrapport for Ekstern Beskæftigelse

Bemærk, at der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.

Kontakt os

Handicaprådgivningen

Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 02

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker mail (kræver NemID)