Ældre- og plejeboliger

Vi hjælper dig med at blive boende længst muligt i egen bolig, men vi kan også hjælpe dig, hvis det ikke længere er muligt.

Vigtig information

På grund af situationen med Corona-virus har Styrelsen for Patiensikkerhed udstedt forbud mod besøgendes adgang til plejehjem. Forbuddet omfatter ikke besøg i kritiske situationer fra en borgers/patients nærtstående familie.

Læs regler og retningslinjer for forbud udstedt af Styrelsen for Patientsikkerhed

Vi anbefaler, at du tager fat i det enkelte plejecenter, hvis du er i tvivl.

Læs mere om, hvordan de enkelte områder inden for ældre- og plejeområdet er påvirket af eventuelle ændringer.


Når du bor i eget hjem, kan du søge kommunen om praktisk hjælp i hverdagen til fx tøjvask, rengøring eller madservice. 

Hvis du ikke kan blive boende i din egen bolig, på grund af fysiske handicap eller særlige behov for pleje, har kommunen en række ældreboliger og plejeboliger. Vi har også plejecentre med særlige demensafdelinger. 

Ældrebolig

Luk alle
Åbn alle

Plejeboliger

Luk alle
Åbn alle

Kunne du tænke dig at bo i et seniorbofællesskab eller i en tryghedsbolig?

Boligerne udgør en social boform, der kombinerer privatliv og fællesskab.

I Horsens Kommune har vi følgende forskellige seniorbofællesskaber og tryghedsboliger:

 

Seniorbofællesskaber:

  • Mårhøj Seniorbo, Mårhøj 17A-R, 8751 Gedved
  • Toftebo, Haldrupvej 46A-M, 8700 Horsens
  • Trekanten, Heilesenvænget 1-31, 8732 Hovedgaard
  • Udsigten Tvingstrup, Vestervænget 20A, Tvingstrup, 8700 Horsens
  • Sundbakken, Sundbakken 16, 8700 Horsens (under opførelse)

Læs mere om de forskellige seniorbofællesskaber på OK-Fonden.dk


Tryghedsboliger: 
  • Højvangsgården, Egehøj 1-33, Egebjerg, 8700 Horsens

Læs mere på bolighorsens.dk.  

 

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Rådgivningsteam
Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker post (kræver NemID)

Sagsbehandlere i afdelingen
Træffes mandag, tirsdag, torsdag og fredag 8.30 - 9.30

raadgivningsteam@horsens.dk

Angiv ikke personfølsomme oplysninger i mails