Ældre- og plejeboliger

Vi hjælper dig med at blive boende længst muligt i egen bolig, men vi kan også hjælpe dig, hvis det ikke længere er muligt.

Vigtig information 

Nu kan du igen besøge pårørende på plejecentre mv. på både ude- og indendørsarealer.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger i forhold til smitteforebyggelse skal dog fortsat følges. 

Ved indendørs besøg anbefaler vi, at:
- besøget afvikles i beboers egen lejlighed
- I tilgår lejligheden direkte (f.eks. fra terrasse), hvis det er muligt
- I undgår at røre ved flader mm. på fællesarealer så vidt muligt og spritter hænderne af ved indgangen.
- I melder Jeres besøg til personalet

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte personalet eller den daglige leder på det pågældende sted. Mundbind uddeles af personalet efter ønske.

Sker der lokale smitteudbrud, kan der igen indføres besøgsrestriktioner for at forebygge smittespredning. Besøg i kritiske situationer vil dog fortsat være muligt.

 

Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside
 

Når du bor i eget hjem, kan du søge kommunen om praktisk hjælp i hverdagen til fx tøjvask, rengøring eller madservice. 

Hvis du ikke kan blive boende i din egen bolig, på grund af fysiske handicap eller særlige behov for pleje, har kommunen en række ældreboliger og plejeboliger. Vi har også plejecentre med særlige demensafdelinger. 

Ældrebolig

Luk alle
Åbn alle

Plejeboliger

Luk alle
Åbn alle

Kunne du tænke dig at bo i et seniorbofællesskab eller i en tryghedsbolig?

Boligerne udgør en social boform, der kombinerer privatliv og fællesskab.

I Horsens Kommune har vi følgende forskellige seniorbofællesskaber og tryghedsboliger:

 

Seniorbofællesskaber:

  • Mårhøj Seniorbo, Mårhøj 17A-R, 8751 Gedved
  • Toftebo, Haldrupvej 46A-M, 8700 Horsens
  • Trekanten, Heilesenvænget 1-31, 8732 Hovedgaard
  • Udsigten Tvingstrup, Vestervænget 20A, Tvingstrup, 8700 Horsens
  • Sundbakken, Sundbakken 16, 8700 Horsens (under opførelse)

Læs mere om de forskellige seniorbofællesskaber på OK-Fonden.dk


Tryghedsboliger: 
  • Højvangsgården, Egehøj 1-33, Egebjerg, 8700 Horsens

Læs mere på bolighorsens.dk.  

 

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker post (kræver NemID)