Gå til hovedindhold
Ansøgning
Digital

Kørekort

Find oplysninger om hvordan du får, fornyer eller generhverver dit kørekort.

14. dec. 2022
 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Du skal ansøge nyt kørekort med NemID og betalingskort, inden du kommer på Borgerservice eller Brædstrup Bibliotek. Du kan samtidig bestille tid så du undgår ventetid.

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Du kan ansøge om nyt kørekort i enhver kommune, uanset hvor i Danmark du bor.

  Selvom du ansøger om nyt kørekort digitalt, skal du altid komme på Borgerservice eller på Brædstrup Bibliotek senest 30 dage efter du har ansøgt, fordi du skal underskrive, og du skal aflevere det gamle kørekort, eller vise anden legitimation hvis du har mistet kørekortet. Du skal også aflevere nyt pasfoto, eller vi kan tage foto af dig. Vi tager 132 kr. for foto.

  • Der skal medbringes lægeattest/erklæring til fornyelse af gruppe 2 kategorier C, C1, C1, CE, D, D1, D1E og DE samt fornyelse til Erhverv.

  Se politiets regler for pasfoto 

  Du kan komme personligt på Borgerservice i Horsens om alle typer kørekort, medmindre du tager kørekort ved en kørelærer, så sker det via kørelæreren.

  • Ombytning af kørekort der er udstedt af lande udenfor EU kræver lægeattest, opholdstilladelse eller opholdskort, sundhedskort, pas/ID-kort 

  Du kan komme personligt på Brædstrup Bibliotek, hvis

  • du skal have nyt kørekort, fordi det du har er slidt, mistet, du har ændret navn eller hvis du ønsker et nyt af kreditkorttypen
  • du skal have kørekort fornyet på grund af alder
  • du skal bruge et internationalt kørekort.

  BRÆDSTRUP HOLDER LUKKET FOR PAS OG KØREKORT UGE 31 OG DEN 7.AUG

   

  Internationalt kørekort

  Hvis du skal køre i et land uden for EU eller EØS, skal du muligvis have et internationalt kørekort.

  Læs mere om internationalt kørekort

  Du skal ansøge det med NemID og betalingskort, inden du kommer i Borgerservice eller på Brædstrup Bibliotek. Du skal medbringe dit kørekort og pasfoto.

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Afhentning af kørekort

  Har du bestilt dit kørekort til afhentning på Borgerservice, kan du afhente kørekortet når du modtager en sms om, at det er ankommet.

  Hvis en anden person end dig selv skal afhente dit kørekort, skal der udfyldes en fuldmagt, før vi kan udlevere kørekortet. 

  Herunder finder du en fuldmagtskabelon du kan bruge.

  Fuldmagt (til print)

  Kørekort - de forskellige kategorier

  Du kan få kørekort til forskellige kategorier:

  • LK: Lille knallert. Giver ret til at føre en knallert med konstruktivt bestemt maksimal hastighed på 30 km/t.
  • AM: Stor knallert. To- eller trehjulet køretøj, der maksimalt kan køre 45 km/t.
  • A1, A2 og A: Kørekort til lille, mellemstor og stor motorcykel.
  • B: Person- og varebil på indtil 3.500 kg og med plads til højst ni personer.
  • C1: Lille lastbil på over 3.500 kg, men ikke over 7.500 kg.
  • C: Stor lastbil på over 3.500 kg.
  • D1: Lille bus med plads til over ni men højst 17 personer og med en længde på højst 8 meter.
  • D: Bus med plads til flere end ni personer eller med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg.
  • E: Stort påhængskøretøj på over 750 kg i forbindelse med B, C eller D.

  Derudover kan du få kørekort til erhvervsmæssig personbefordring til D1 og D og kørekort til traktor/motorredskab.

  For at få kørekort til personbil skal du:

  • være fyldt 17 år – hvorefter man kan køre bil sammen med en erfaren bilist som ledsager til man fylder 18 år. Først når man er fyldt 18 år, må man køre bil alene.

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m. Et handicap behøver ikke at forhindre dig i at køre bil, men det skal dokumenteres af lægen, der udsteder en lægeattest i forbindelse med dit kørekort.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark.
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  Kravet om førstehjælpskursus gælder kun, hvis du skal have kørekort for første gang. Kurset må højest være ét år gammelt, når du ansøger om at få et kørekort.

  Der findes 4 forskellige kørekort-kategorier til lastbiler og busser, og du skal først have erhvervet dig et kørekort til personbil for også at kunne tage et stort kørekort.

  Kategorierne og alderskravene ser ud som følger:

  • Kategori C1 (lille lastbil): 18 år
  • Kategori C (stor lastbil): 21 år
  • Kategori D1 (lille bus): 21 år
  • Kategori D (stor bus): 24 år.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen:

  Der findes 3 forskellige kørekort-kategorier til motorcykler, og du skal i lighed med kørekørt til personbil opfylde følgende krav uanset kategori:

  • have en lægeattest, som dokumenterer syn, hørelse m.m.
  • have sædvanlig bopæl i Danmark
  • have gennemført et kursus i færdselsrelateret førstehjælp.

  Alderskravene og kategorierne ser ud som følger:

  • Kategori A1 (lille motorcykel): 18 år
  • Kategori A2: (mellem motorcykel): 20 år
  • Kategori A: (stor motorcykel): 24 år.

  Der findes visse undtagelser fra alderskravene, som du kan læse om i Kørekortbekendtgørelsen.

  Du kan få udstedt kørekort til lille knallert, når du er 15 år. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre, og du kan begynde til undervisningen, når du er fyldt 14 år og 6 måneder. Du skal dog være fyldt 15 år for at få udstedt knallertbeviset.

  Fra den 19. januar 2013 gælder der nye regler for knallertkørekortet. Hvis du er under 18 år, skal du klare følgende for at få beviset:

  • følge ungdomsskolens undervisning og bestå både en teoriprøve og en praktisk køreprøve
  • bestå 30 undervisningstimer – inklusiv den teoretiske og den praktiske prøve.

  Før du kan gå op til den praktiske prøve, skal du desuden have gennemført et førstehjælpskursus, som er et særskilt kursus og ikke en del af knallertundervisningen.

  Er du 18 år eller derover, er det lovligt at køre på knallert uden knallertførerbevis. Reglen gælder dog ikke for unge, som fylder 18 år efter den 19. januar 2013. Fra den dato træder der nye regler i kraft, som betyder, at du skal have kørekort i kategorien AM (lille knallert), for at du må køre på knallert.

  De nye regler gælder, hvis du er over 18 år, ikke har kørekort til bil, motorcykel eller stor knallert og ikke tidligere har taget knallertbevis i Ungdomsskolen. I så fald skal du til en teoriprøve hos Færdselsstyrelsen.

  Kørekort til traktor/motorredskab

  Når du fylder 16 år, kan du få kørekort til traktor/motorredskab. Køreundervisningen foregår normalt på ungdomsskoler eller AMU-centre.

  Hvis du har et almindeligt kørekort, er det ikke nødvendigt med et traktorkørekort.

  Over en kørelærer

  Hvis du vil klage over en kørelærer, skal du henvende dig til Dansk Kørelærer-Union. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle kørelærere, der er medlem.

  Over køreundervisning

  Hvis du vil klage over køreundervisning eller en kørelærer, der ikke er medlem af Dansk Kørelærer-Union, skal du henvende dig til Ankenævnet for køreundervisning.

  Over teoriprøve eller praktisk prøve

  Du kan klage over dit prøveresultat til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen skal have modtaget din klage inden 4 uger efter afgørelsen. 

  Over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort

  Der vil normalvis fremgå en klagevejledning af Færdselsstyrelsens eller kommunens afgørelse i din kørekortsag. I første omgang har du mulighed for at klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen i netop din sag.

  03.06.2024 14.27

  Skrevet af Færdselsstyrelsen

  Dit første kørekort

  Du kan begynde at tage kørekort til almindelig bil, når du er fyldt 17 år og 9 måneder, og du kan tidligst få udstedt dit kørekort når du er fyldt 18 år.

  Den 1. januar 2017 trådte en ny forsøgsordning i kraft, hvor du som 17-årig kan få kørekort under særlige regler.

  Hvor får jeg mit kørekort

  Når du skal have kørekort for første gang, skal du henvende dig til en køreskole, som vejleder om hele forløbet i forhold til undervisning, teori- og køreprøve. Kørelæreren udleverer en ansøgningsblanket, som du skal udfylde for at kunne begynde at få kørekort. Du kan også hente ansøgningsblanketten ”ansøgning om kørekort P23” på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Ansøgningsblanketten skal blandt andet sikre, at ansøgeren opfylder betingelserne for at få udstedt et kørekort, herunder at ansøgeren har modtaget køreundervisning i overensstemmelse med kørekortbekendtgørelsen. Hvis du er under 18 år, når du skal tage kørekort, er det en god ide at sikre dig, at begge dine forældre (indehavere af forældremyndigheden) vil give tilladelse til, at du kan begynde køreundervisningen, inden du starter på køreundervisningen.

  Når ansøgningsblanketten er udfyldt, skal du eller din kørelærer aflevere ansøgningen til kommunen for at ansøge om kørekort. Dine forældre skal give samtykke til, at du kan ansøge om kørekort til kategori B (bil, lille knallert og traktor- og motorredskab), hvis du er under 18 år. Du skal tage en underskrevet samtykkeerklæring med fra dine forældre, når du afleverer ansøgningen til kørekort.

  Du skal foruden en samtykkeerklæring medbringe følgende, når du afleverer en ansøgning om kørekort:

  • et vellignende foto. Du skal medbringe et. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i Borgerservice mod betaling.
  • pas eller anden legitimation
  • en lægeattest 
  • kursusbevis for færdselsrelateret førstehjælp 
  • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger, og du ikke lovligt kan opholde dig i Danmark uden tilladelse.

  Kommunen kan bede dig om at fremskaffe yderligere dokumentation. Dette kan fx ske, hvis kommunen vurderer, at det er nødvendigt at dokumentere, at du har bopæl i Danmark.

  Hvis det er dit første kørekort, eller hvis du vil udvide dit kørekort til en ny kategori, skal du gennemføre et uddannelsesforløb til den kørekortkategori, du ønsker, hos en godkendt kørelærer. Du skal også bestå en køreprøve (en teoriprøve og en praktisk prøve).

  De forskellige kørekortkategorier  

  Hvis du opfylder betingelserne, kan du få udstedt kørekort til følgende kategorier:

  LK - Lille knallert

  AM – Stor knallert

  A1 – lille motorcykel

  A2 – mellemstor motorcykel

  A – stor motorcykel

  B – almindelig bil

  C1 – lille lastbil

  C – lastbil

  D1 – lille bus

  D – stor bus

  E – stor påhængskøretøj

  B/E – almindelig bil med stort påhængskøretøj

  C1/E - lille lastbil med stort påhængskøretøj 

  C/E - lastbil med stort påhængskøretøj

  D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj

  D1/E – lille bus med stort påhængskøretøj

  D/E – stor bus med stort påhængskøretøj

  Hvis du har et kørekort til almindelig bil, og du har brug for at køre med et vogntog, der er større end det tilladte, har du også mulighed for at gennemføre en særlig køreuddannelse og aflægge en praktisk prøve. Den prøve giver mulighed for at køre med et vogntog, hvis samlede tilladte totalvægt overstiger 3.500 kg, men ikke overstiger 4.250 kg (B+). Herudover kan du få kørekort til traktor/motorredskab og retten til erhvervsmæssig personbefordring til bus.

  Kommunen vil efterfølgende vurdere, om betingelserne for at du kan få dit kørekort er opfyldt.

  Vær opmærksom på, at du skal medbringe et foto. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling.

  Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.
  Over en kørelærer

  Hvis du vil klage over en kørelærer, skal du henvende dig til Dansk Kørelærer-Union. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke er alle kørelærere, der er medlem.

  Over køreundervisning

  Hvis du vil klage over køreundervisning eller en kørelærer, der ikke er medlem af Dansk Kørelærer-Union, skal du henvende dig til Ankenævnet for køreundervisning.

  Over teoriprøve eller praktisk prøve

  Du kan klage over dit prøveresultat til Færdselsstyrelsen. Færdselsstyrelsen skal have modtaget din klage inden fire uger efter afgørelsen. 

  Over begrænsninger i gyldigheden af dit kørekort

  Der vil normalvis fremgå en klagevejledning af Færdselsstyrelsens eller kommunens afgørelse i din kørekortsag. I første omgang har du mulighed for at klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen i netop din sag.

  04.06.2024 11.59

  Skrevet af Færdselsstyrelsen

  Fornyelse af kørekort

  Når du vil henvende dig i kommunens borgerservice for at forny dit kørekort, skal du undersøge, om det er nødvendigt at bestille en tid inden. 

  Når du møder op i borgerservice for at forny kørekortet, er følgende dokumentation nødvendig: 

  • et vellignende foto. Du skal medbringe et. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling
  • dit gamle kørekort
  • identifikation (pas eller sundhedskort)
  • evt. lægeattest (læs mere herom under overskriften "Hvornår skal jeg medbringe en lægeattest?")
  • hvis du ikke er dansk eller nordisk statsborger: Du skal medbringe opholdstilladelse/opholdsbevis.
  Krav til kørekortfoto:

  Hvis du ikke har et kørekort af kreditkorttypen eller et gyldigt pas, skal du i stedet medbringe din originale dåbs- navne- eller fødselsattest, samt billedlegitimation.

  Hvis du bruger kørekort-appen, skal du oprette dig i appen igen, når du fornyer dit kørekort. Når du fornyer dit kørekort, er det vigtigt, at du medbringer dit fysiske kørekort.

  Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig
  • have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis ansøger anmoder om det af religiøse grunde. Hvis der gives tilladelse, skal pandeparti, kindben og hage være tydelige og synlige ansigtet skal være jævnt belyst begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

  Hvis du bruger kørekort-appen, skal du oprette dig i appen igen, når du fornyer dit kørekort. Når du fornyer dit kørekort, er det vigtigt, at du medbringer dit fysiske kørekort.

  Læs mere om krav til billeder og dokumentation hos Færdselsstyrelsen:

  Prisen for et nyt kørekort afhænger af hvilke(n) kategori(er) du har og om dit kørekort tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  De forskellige gebyrer følger Færdselsloven, og du kan se en opdateret liste over alle gebyrer for udstedelse, fornyelse og ombytning af kørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

  Før du indhenter en lægeattest, skal du være opmærksom på, at fornyelsen af dit kørekort først bør ske umiddelbart op til, at gyldigheden på kørekortet udløber. Det betyder, at fornyelsen kan ske, hvis kørekortets gyldighedstid udløber inden for en kortere periode på fx 3 måneder. 

  Du skal som udgangspunkt ikke vedlægge lægeattest, når du skal forny kørekort til kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E, samt T/M:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • T/M kørekort til traktor/motorredskab.

  Hvis dit kørekort tidligere har været udstedt med en tidsbegrænsning af helbredsmæssige årsager, skal du medbringe en lægeattest når du skal forny dit kørekort.

  Du skal altid vedlægge en lægeattest, hvis du skal forny et kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E, samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.

  Når dit kørekort er ved at udløbe, skal du henvende dig til en af landets kommuner, som vurderer om betingelserne for fornyelse af kørekortet er opfyldt.

  Den 1. juli 2017 trådte der nye regler i kraft om fornyelse af kørekort for ældre. Det betyder, at hvis du er fyldt 70 år eller mere, og du skal have fornyet dit kørekort, skal du som udgangspunkt ikke aflevere en lægeattest, når du ansøger om fornyelse af dit kørekort. Dit kørekort kan tidligst fornyes 3 måneder inden du fylder 70 år.

  Kørekort til gruppe 1 udstedes som udgangspunkt med en gyldighed på 15 år, medmindre kørekortet begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.


  Gruppe 1:

  AM - Stor knallert

  A1 - Lille motorcykel

  A2 - Mellemstor motorcykel

  A - Stor motorcykel

  B - Almindelig personbil

  BE - Almindelig bil med  stort påhængskøretøj

  TM - Traktor og motorredskab

  Du skal være opmærksom på, at hvis dit kørekort tidligere har været tidsbegrænset af helbredsmæssige årsager, skal du fortsat aflevere en lægeattest ved fornyelse, ligesom dit kørekort kan blive tidsbegrænset.  

  Det er ikke altid muligt ved indleveringen af ansøgningen at se om der skal afleveres en lægeattest, da det kan kræve en nærmere undersøgelse af sagen at se om kørekortet tidligere har været begrænset af helbredsmæssige årsager.

  Et kørekort er gyldigt i den periode, der er anført på kørekortet.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne AM, A1, A2, A, B og B/E samt til traktor/motorredskab

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  15 år:

  • AM (lille og stor knallert)
  • A1, A2 og A (lille, mellemstor og stor motorcykel)
  • B og B/E (almindelig bil og bil med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til traktor/motorredskab.

  Du skal være opmærksom på, at kørekortet som følge af helbredsmæssige grunde, kan udstedes med kortere gyldighed end 15 år.

  Gyldighedstid for kørekort i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring

  Kørekort, som udstedes efter 19. januar 2013, får som udgangspunkt følgende gyldighedsperiode:

  5 år:

  • C1 og C (lille og stor lastbil)
  • D1 og D (lille og stor bus)
  • C1/E, C/E, D1/E, D/E (henholdsvis lille lastbil, stor lastbil, lille bus og stor bus med stort påhængskøretøj)
  • kørekort til erhvervsmæssig personbefordring.
  Gyldighedstid for personer over 70 år

  Gyldighedstiden for kørekortet i kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring vil afhænge af din alder på tidspunktet for udstedelsen:

  • fyldt 70 år, men ikke 71: Fire år
  • fyldt 71 år, men ikke 72 år: Tre år
  • fyldt 72 år, men ikke 80 år: To år
  • fyldt 80 år: Et år  

  Kørekort kan - bl.a. som følge af helbredsmæssige grunde - udstedes med kortere gyldighed end 5 år.

  Hvis det er mere end tre år siden, dit kørekort udløb, skal du normalt aflægge og bestå en kontrollerende køreprøve (teori- og praktisk prøve), inden du kan få udstedt et nyt kørekort

  Kørekort af EF- eller EU-modellen, der er udstedt før den 19. januar 2013, er fortsat gyldige og bevarer indtil videre den gyldighedsperiode, som er anført på kortet.

  Alle kørekort skal dog senest 18. januar 2033 være ombyttet til den nye EU-kørekortmodel, som til forveksling ligner et kreditkort.

  Der vil normalvis fremgå en klagevejledning af Færdselsstyrelsens eller kommunens afgørelse i din kørekortsag. I første omgang har du mulighed for at klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen i netop din sag. 

  16.05.2024 08.52

  Skrevet af Færdselsstyrelsen

  Mistet, slidt eller ødelagt kørekort

  Hvis du mister dit kørekort eller hvis dit kørekort er slidt, knækket eller ødelagt, skal du møde personligt op i borgerservice for at ansøge om at få udstedt et duplikatkørekort.

  Husk, at flere kommuner kræver tidsbestilling inden fremmøde i Borgerservice.

  Duplikatkørekort er en kopi af det kørekort, du har mistet. Duplikatkørekortet er derfor dit nye kørekort.  

  Du kan ansøge om et duplikatkørekort ved enhver kommune i Danmark.

  Priser på duplikatkørekort, midlertidigt erstatningskørekort, internationalt kørekort og turistkørekort (2024) Pris
  Midlertidigt erstatningskørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 220 kr.
  Udstedelse af duplikatkørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert) 360 kr.
  Udstedelse af duplikatkørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 180 kr.
  Udstedelse af internationalt kørekort 30 kr.
  Udstedelse af turistkørekort 0 kr.
  Midlertidigt erstatningskørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert) 180 kr.


  Du kan også se de aktuelle priser for duplikatkørekort på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

  • Du kan få udstedt et duplikatkørekort, hvis:
  • Hvis du mister dit kørekort
  • Hvis dit kørekort er meget slidt, knækket eller ødelagt
  • Hvis du skifter navn
  • Hvis du ønsker et kørekort af kreditkorttypen
  • Hvis du har sædvanlig bopæl i Danmark og mister dit kørekort som er udstedt i et af de andre EU- eller EØS-lande

  Du skal være opmærksom på, at alle kørekort, der udstedes fra den 19. januar 2013, er gyldige i højest 15 år afhængig af dit kørekorts kategori(er), alder og dit helbred.

  Mens du venter på, at du får et duplikatkørekort (kopi af det mistede kørekort, og som erstatter dit gamle, varige kørekort), kan du ansøge om at få et midlertidigt kørekort ved Borgerservice i din kommune.

  Husk, at flere kommuner kræver tidsbestilling inden fremmøde i Borgerservice.

  Det midlertidige kørekort udstedes med det samme.

  Begrænsninger ved et midlertidigt kørekort

  Et midlertidigt kørekort er gratis og gælder kun i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. Det midlertidige kørekort gælder kun i en begrænset periode og kun frem til, du får dit nye kørekort - duplikatkørekortet.

  Hvis du skal køre i udlandet, bortset fra Norge, Sverige, Finland og Island, og ikke kan nå at få udstedt et nyt kørekort, kan du få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort.

  Du kan søge om at få udstedt et midlertidigt erstatningskørekort hvis:

  • dit duplikatkørekort (dit nye kørekort) ikke kan nå at blive udstedt, inden du skal bruge det
  • du skal køre bil i udlandet – bortset fra Finland, Island, Norge og Sverige.      
  Priser på ombytning af kørekort (2024)  Pris 
  Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort, bortset fra kategori LK og AM (lille og stor knallert)
  360 kr.
  Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort til kategori LK og AM (lille og stor knallert)  180 kr.
  Tvungen ombytning som følge af nye regler og lignende 180 kr.

  Se de aktuelle priser på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

  Du skal henvende dig i kommunens borgerservice for at ansøge om udstedelse af et duplikatkørekort (nyt kørekort) eller midlertidigt kørekort. Du kan ansøge ved enhver kommune i Danmark.

  Husk, at flere kommuner kræver tidsbestilling inden fremmøde i Borgerservice.

  Hvis du har mistet kørekortet, skal du underskrive en erklæring under strafansvar. Du underskriver erklæringen på kommunen. Finder du dit kørekort igen efter at have fået et duplikatkørekort (nyt kørekort), skal dit oprindelige kørekort afleveres til kommunen.

  Inden du møder op i Borgerservice, skal du først sikre dig, om der kræves tidsbestilling inden fremmøde. Herudover skal du medbringe:

  • et fotografi
  • gyldig legitimation, eksempelvis gyldigt pas
  • opholdstilladelse, hvis du ikke er dansk statsborger

  Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit kørekort:

  • fotografiet skal være uden skader
  • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
  • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
  • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
  • ansigtet skal være jævnt belyst
  • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
  • munden skal være lukket
  • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
  • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

   Vær opmærksom på, at du selv skal medbringe et foto. Nogle kommuner tilbyder, at du kan få taget et foto i borgerservice mod betaling.

  Der vil normalvis fremgå en klagevejledning af Færdselsstyrelsens eller kommunens afgørelse i din kørekortsag. I første omgang har du mulighed for at klage til den myndighed, som har truffet afgørelsen i netop din sag. 

  Læs mere om dine klagemuligheder på Færdselsstyrelsens hjemmeside

  04.06.2024 11.58

  Skrevet af Færdselsstyrelsen