Skip Navigation

Almene boliger

Almene boliger kaldes også støttet byggeri, fordi der er givet offentlig støtte til byggeriet. Den typer boliger opføres for at sikre boliger til en husleje, som alle borgere kan betale. 

Når der ydes offentlig støtte til at opføre boligbyggeri, har der fra politisk side været stillet krav om, at byggeriet blev underkastet et offentligt tilsyn. 

Vi fører i dag tilsyn med 10 almene boligorganisationer, som har ca. 8300 boliger i Horsens Kommune. Tilsynet med det støttede byggeri omfatter dels et tilsyn med selve opførelsen af nybyggeri og renoveringer, og dels et tilsyn med driften af byggeriet. Vi fører ikke tilsyn med andelsboliger.

Det kommunale tilsyn træder i princippet i kraft, når der tages initiativ til opførelse af nyt støttet byggeri, som følges op af et tilsagn om støtte til opførelse af støttet boligbyggeri. Allerede inden tilsagnet har kommunen en afgørende indflydelse på projektets indhold og udformning. Dette gælder både den fysiske og den økonomiske udformning af det konkrete projekt.

I perioden 2010-2013 er der opført godt 600 almene familieboliger samt yderligere 400 nye almene boliger i henhold til budgetforliget for 2014. Byrådet har i 2017 givet tilsagn til yderligere 587 almene boliger. En stor del udgør projektet ved Horsens havn med 157 familieboliger og ved Kvickly-grunden med 259 familie- og ungdomsboliger.

Boligorganisationer med almene boliger

Luk alle
Åbn alle

Referater af styringsdialogmøder i 2022

Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os

Juridisk afdeling

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 35 41
anfo@horsens.dk