Skip Navigation

Ældre- og plejeboliger

Vi hjælper dig med at blive boende længst muligt i egen bolig, men vi kan også hjælpe dig, hvis det ikke længere er muligt.

Besøgsrestriktioner på plejecentre ophæves

Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at ophæve de gældende besøgsrestriktioner fra tirsdag den 23. februar. Det skyldes, at mere end 80% af beboerne nu er færdigvaccinerede. 

Det betyder, at der fra d. 23. februar ikke længere er begrænsning på, hvor mange forskellige personer, der må komme på besøg i beboerens bolig – dog skal forsamlingsforbuddet på fem personer fortsat overholdes, ligesom besøgene skal foregå på en forsvarlig måde med overholdelse af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand, god håndhygiejne og brug af mundbind/visirer.

 

Når du bor i eget hjem, kan du søge kommunen om praktisk hjælp i hverdagen til fx tøjvask, rengøring eller madservice. 

Hvis du ikke kan blive boende i din egen bolig, på grund af fysiske handicap eller særlige behov for pleje, har kommunen en række ældreboliger og plejeboliger. Plejebolig er aktuelt, hvis du er afhængig af pleje og omsorg hele døgnet. Der er også plejecentre med særlige demensafdelinger.  Ældreboliger er indrettet specielt til dig med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Der er ikke tilknyttet personale til boligen, ligesom til en plejebolig. 

Ældrebolig

Luk alle
Åbn alle

Plejeboliger

Luk alle
Åbn alle

Kunne du tænke dig at bo i et seniorbofællesskab eller i en tryghedsbolig?

Boligerne udgør en social boform, der kombinerer privatliv og fællesskab.

I Horsens Kommune har vi følgende forskellige seniorbofællesskaber og tryghedsboliger:

 

Seniorbofællesskaber:

  • Mårhøj Seniorbo, Mårhøj 17A-R, 8751 Gedved
  • Toftebo, Haldrupvej 46A-M, 8700 Horsens
  • Trekanten, Heilesenvænget 1-31, 8732 Hovedgaard
  • Udsigten Tvingstrup, Vestervænget 20A, Tvingstrup, 8700 Horsens
  • Sundbakken, Sundbakken 16, 8700 Horsens (under opførelse)

Læs mere om de forskellige seniorbofællesskaber på OK-Fonden.dk


Tryghedsboliger: 
  • Højvangsgården, Egehøj 1-33, Egebjerg, 8700 Horsens

Læs mere på bolighorsens.dk.  

 

Kontakt os

Ældre- og hjælpemiddelrådgivningen

Telefon: 76 29 45 00

Telefontid:
Mandag - fredag 8.30 til 13.00

Send sikker post (kræver NemID)