Landsbyrådet

Rådet er et forum for udveksling af idéer og erfaringer om landsbyforhold.

Indhold

  Landsbyer i Horsens Kommune er defineret som landsbyer med mindre end 500 beboere og uden offentlige serviceinstitutioner.

  Medlemslandsbyer har mulighed for at søge tilskud til lokale projekter i Landsbyrådet.

  Medlemmer 

  Landsbyrådet består af valgte repræsentanter fra landsbyer i kommunen. Valget til Landsbyrådet skal ske på et årligt borgermøde. Derudover er Horsens Kommune repræsenteret på møderne. 

  Kredsen af medlemslandsbyer søges løbende udvidet. Har jeres landsby et ønske om at blive medlem, er I velkomne til at kontakte rådet igennem borgerkonsulent Jesper Nielsen.

  På nuværende tidspunkt er følgende landsbyer medlem af Landsbyrådet: