Offentliggørelser fra Teknik og Miljø

Ansøgning om miljøgodkendelse, revurdering af større virksomheder m.m.

Indhold

  I forbindelse med miljøgodkendelser og revurdering af miljøgodkendelser for visse større virksomheder, har du mulighed for at se og kommentere på sagens dokumenter, inden vi træffer afgørelse. Vi offentliggør her, når vi indleder en revurdering.

  Miljøgodkendelser og revurderinger

  Marius Pedersen A/S - Horsens, Saturnvej 30, 8700 Horsens, har søgt om miljøgodkendelse til etablering af ny afdeling af virksomheden til indsamling, sortering, omlastning og behandling af affald forud for genbrug eller genanvendelse.

  Kontakt os, hvis du vil se udkast til afgørelsen

  Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og kommentere det inden 3 uger fra offentliggørelsen. Fristen udløb den 18. maj 2023.

  Enhver kan bestille et udkast til afgørelse til levering, når det foreligger.

  Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen af udkastet. Bemærk, at ekspeditionstiden kan være lang f.eks. hvis ansøgningsmaterialet er ufuldstændigt.

  Henvendelser om at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til:

  Lone Kappel Hübschmann, Horsens Kommune, Industrimiljoe@horsens.dk 

  Hornsyld Købmandsgaard A/S, Søndre Kaj 8, 8700 Horsens, har søgt om revurdering af miljøgodkendelse til foderstofproduktion samt anvendelse af ny brænder og brændselskilde.

  Kontakt os, hvis du vil se ansøgningsmaterialet eller udkast til afgørelsen

  Enhver har ret til at se ansøgningsmaterialet og kommentere det inden 3 uger fra offentliggørelsen. Fristen udløber 12. juni 2023.

  Enhver kan bestille et udkast til afgørelsen til levering, når det foreligger.

  Enhver har ret til at kommentere udkastet inden 2 uger fra modtagelsen af udkastet. Bemærk, at ekspeditionstiden kan være lang f.eks. hvis ansøgningsmaterialet er ufuldstændigt.

  Henvendelser om at få tilsendt udkast til afgørelse rettes til:
  Christian Jensen, Horsens Kommune, Industrimiljoe@horsens.dk