Gå til hovedindhold

Afgørelser fra Teknik og Miljø

Afledningstilladelser

Afgørelse om ingen VVM - Provstlund Alle 2, 8700 Horsens

Parkering plads og nedsivningsanlæg på Provstlund Alle 2, er ikke omfattet af miljøvurdering

 • Sidedato Udløbsdato: 22.04.2024
Landzonetilladelser

Lovliggørelse af glasbygning - Over Vrøndingvej 16, 8700 Horsens

Lovliggørelse af glasbygning - Over Vrøndingvej 16, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 23.04.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til terrænregulering samt opførelse af en garage og en carport på Hedemølle Kirkevej 1, 8732 Hovedgård

Der meddeles landzonetilladelse til udførelse af terrænregulering ifm. opførelse af et nyt stuehus samt til opførelse af en garage og en carport.

 • Sidedato Udløbsdato: 23.04.2024
VVM

Opførelse af kombineret lastbilværksted og -vaskehal med dertilhørende lastbilparkeringsplads på Reitanparken 1, 8700 Horsens

Opførelse af et kombineret lastbilværksted og -vaskehal med dertilhørende lastbilparkeringsplads er ikke omfattet af krav om miljøvurdering

 • Sidedato Udløbsdato: 01.05.2024
Miljøbeskyttelsesloven

§19 tilladelse til midlertidigt oplag af rabatjord

I forbindelse med udvidelse af E45 skal brounderføringen ved Ellingvej forlænges, skal der laves et midlertidigt oplag af rabatjord.

 • Sidedato Udløbsdato: 02.05.2024
Miljøbeskyttelsesloven

§19 tilladelse til midlertidigt oplag af rabatjord ved Lillerupvej

I forbindelse med udvidelse af E45 skal brounderføringen ved Lillerupvej forlænges, hvorfor der skal laves et midlertidigt oplag af rabatjord.

 • Sidedato Udløbsdato: 02.05.2024
Miljøbeskyttelsesloven

§19 tilladelse til midlertidigt oplag af rabatjord ved Vestervej

I forbindelse med udvidelse af E45 skal brounderføringen ved Vestervej forlænges, hvorfor der skal laves et midlertidigt oplag af rabatjord.

 • Sidedato Udløbsdato: 02.05.2024
VVM

Screeningsafgørelse vedr. miljøvurdering af skovrejsning på Silkeborgvej 30, 8740 Brædstrup

Horsens Kommune afgør jf. Lov om Miljøvurdering §21 stk. 1, at skovrejsning på matr. 17d Sdr. Vissing By, Sdr. Vissing ikke er VVM-pligtig.

 • Sidedato Udløbsdato: 03.05.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til læskur - Grumstrupvej 8, 8732 Hovedgård

Landzonetilladelse til læskur - Grumstrupvej 8, 8732 Hovedgård

 • Sidedato Udløbsdato: 06.05.2024
VVM

VVM Screenings afgørelse

VVM Screenings afgørelse til permanent testanlæg til pyrolysering af piller af halm, træ og restfiberfraktionen fra biogasproduktion.

 • Sidedato Udløbsdato: 08.05.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Herregårdsparken 4, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 09.05.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Herregårdsparken 6, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 09.05.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Herregårdsparken 8, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 09.05.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Herregårdsparken 10, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 09.05.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Herregårdsparken 12, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 09.05.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Herregårdsparken 14, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 09.05.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Herregårdsparken 2- 14, fællesareal, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 09.05.2024
Spildevand

tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Herregårdsparken 2, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 09.05.2024
VVM

Screeningsafgørelse vedr. miljøvurdering af skovrejsning på Silkeborgvej 300, 8700 Horsens

Horsens Kommune afgør jf. Lov om Miljøvurdering §21 stk. 1, at skovrejsning af mindre end 5 ha på matr. 8b Vinten By, Tamdrup ikke er VVM-pligtig.

 • Sidedato Udløbsdato: 10.05.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til hundetræning, Horsensvej 31, 8740 Brædstrup

Landzonetilladelse til hundetræning, Horsensvej 31, 8740 Brædstrup

 • Sidedato Udløbsdato: 13.05.2024
Landzonetilladelser

Etablering af ridebane, Højtholmvej 6, Brædstrup

Der meddeles hermed landzonetilladelse ifølge Planlovens §35 stk. 1 til etablering af ridebane.

 • Sidedato Udløbsdato: 13.05.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til svævebane - Søndre Molgervej 45, 8700 Horsens

Landzonetilladelse til svævebane - Søndre Molgervej 45, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 14.05.2024
Landzonetilladelser

Opførelse af nyt enfamiliehus, Bytoften 5, Sdr. Vissing

Der meddeles hermed landzonetilladelse ifølge Planlovens §35 stk. 1 til opførelse af nyt enfamiliehus

 • Sidedato Udløbsdato: 15.05.2024
Landzonetilladelser

Etablering af ridebane, Kirkevej 34, Hovedgård

Der meddeles hermed landzonetilladelse ifølge Planlovens §35 stk. 1 til etablering af ridebane på 800 m²

 • Sidedato Udløbsdato: 16.05.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til udstykning - Hamborgvej 10, 8740 Brædstrup

Landzonetilladelse til udstykning - Hamborgvej 10, 8740 Brædstrup

 • Sidedato Udløbsdato: 16.05.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af enfamiliehus og udførelse af terrænregulering på Tvilhøj 24, 8732 Hovedgård

Der meddeles landzonetilladelse til opførelse af et enfamiliehus samt til udførelse af terrænregulering.

 • Sidedato Udløbsdato: 17.05.2024
Miljøvurdering

Screeningsafgørelse

Horsens Kommune har truffet VVM-screeningsafgørelse om etablering af brænder og olietank.

 • Sidedato Udløbsdato: 18.05.2024