Gå til hovedindhold

Afgørelser fra Teknik og Miljø

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til boardwalks/gangbro - Elbækvej 63, 8700 Horsens

Landzonetilladelse til boardwalks/gangbro - Elbækvej 63, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 23.02.2024
Vandforsynlingsloven

Tilladelse til oppumpning af grundvand, Birkeholmvej 4, Brædstrup

Tilladelse til oppumpning af 1.500 m3 grundvand årligt til husholdning og husdyrproduktion

 • Sidedato Udløbsdato: 23.02.2024
VVM

VVM Screening af solceller - J W Schurs Vej 4, 8700 Horsens

VVM Screening af solceller - J W Schurs Vej 4, 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 26.02.2024
VVM

ahbl@horsens.dk

Afgørelse i vvm-screening - Fuglevangsvej 41, 8700 Horsens.

 • Sidedato Udløbsdato: 27.02.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til garage og anneks på Smedegade 34, 8740 Brædstrup

Landzonetilladelse til garage og anneks på Smedegade 34, 8740 Brædstrup

 • Sidedato Udløbsdato: 04.03.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse - opførelse af kolonihavehus - Elbækskovvej 24 - 8700 Horsens

Landzonetilladelse - opførelse af kolonihavehus - Elbækskovvej 24 - 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 04.03.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til hestestald - Nørremarksvej 21 - 8700 Horsens

Landzonetilladelse til hestestald - Nørremarksvej 21 - 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 06.03.2024
Miljøvurdering

Afgørelse

Screeningsafgørelse efter § 21 om at genslyngning af en mindre strækning af Gudenåen ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvens vurdering.

 • Sidedato Udløbsdato: 06.03.2024
Landzonetilladelser

Lovliggørelse af udhus med overdækning, Grumstrupvej 13B, Hovedgård

Der meddeles hermed landzonetilladelse ifølge Planlovens §35 stk. 1 til lovliggørelse af 88 m² udhusbygning med overdækning

 • Sidedato Udløbsdato: 07.03.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse Vestbirk Vandkraftværk

Landzonetilladelse

 • Sidedato Udløbsdato: 08.03.2024
Naturbeskyttelsesloven

§ 3 dispensation til genslyngning af Gudenåen ved Vestbirk Vandkraftværk

§ 3 dispensation

 • Sidedato Udløbsdato: 08.03.2024
Naturbeskyttelsesloven

§ 3 dispensation: øget vandføring i Gudenåen

§ 3 dispensation

 • Sidedato Udløbsdato: 08.03.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse Bredvad Sø

Landzonetilladelse

 • Sidedato Udløbsdato: 08.03.2024
Naturbeskyttelsesloven

§ 3 dispensation Gudenåen

NBL

 • Sidedato Udløbsdato: 08.03.2024
Naturbeskyttelsesloven

§ 3 dispensation Gudenåen, bilag

NBL

 • Sidedato Udløbsdato: 08.03.2024
Vandløbsloven

Restaureringstilladelse

vandløb

 • Sidedato Udløbsdato: 08.03.2024
Naturbeskyttelsesloven

§ 3 dispensation Restaurering af Gudenåen i Bredvad Sø

§ 3 dispensation

 • Sidedato Udløbsdato: 09.03.2024
Vandløbsloven

Krydsningstilladelse_Hulbæk

Tilladelse til styret underboring under Hulbæk

 • Sidedato Udløbsdato: 11.03.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til nyt fritidshus på Grønskovvej 11B, 8740 Brædstrup

Der meddeles hermed landzonetilladelse jfr. Planlovens § 35 stk. 1 til at opføre et nyt fritidshus på Grønskovvej 11B, 8740 Brædstrup

 • Sidedato Udløbsdato: 13.03.2024
Vandforsynlingsloven

Endelig indvindingstilladelse Gantrup Vandværk

Tilladelse til oppumpning af 8.000 m3/år fra 2 boringer.

 • Sidedato Udløbsdato: 15.03.2024
Vandløbsloven

Tilladelse til at fjerne overkørsel

Tilladelse til at fjerne overkørsel over Haldrup Mølleå

 • Sidedato Udløbsdato: 15.03.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til opførelse af orangeri på Stensballegårds vej 1, 8700 Horsens

Der meddeles hermed Landzonetilladelse jfr. Planlovens § 35 stk. 1, til at opføre et Orangeri på Stensballegårds vej 1 8700 Horsens

 • Sidedato Udløbsdato: 19.03.2024
Spildevand

Tilladelse til midlertidig udledning af grundvand fra Jyllandsgadekvarteret, etape 2 og 3

Tilladelse til midlertidig udledning af oppumpet grundvand i forbindelse med graveprojektet ved udførsel af kloakseparering af Jyllandsgadekvarteret

 • Sidedato Udløbsdato: 20.03.2024