Afgørelser fra Teknik og Miljø

Nedrivningstilladelser

Ansøgning om nedrivning af bygninger i et værdifuldt kulturmiljø, Nørholmvej 8, Tyrsting, 8740 Brædstrup

Offentlig høring vedr. nedrivning af bygninger beliggende i et værdifuldt kulturmiljø, Nørholmvej 8, Tyrsting, 8740 Brædstrup

 • Udløbsdato: 14.06.2023

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til legeplads - Torpvej 2 - 8700 Horsens

Landzonetilladelse til legeplads - Torpvej 2 - 8700 Horsens

 • Udløbsdato: 16.06.2023

VVM

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21

Info om solcelleanlæg på tag på Vandmøllevej 30, 8700 Horsens, matr. nr. 35f, Hansted By, Hansted, ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport

 • Udløbsdato: 19.06.2023

VVM

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21

Info om solcelleanlæg på tag på Vandmøllevej 30, 8700 Horsens, matr. nr. 35f, Hansted By, Hansted, ikke kræver udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport

 • Udløbsdato: 19.06.2023

VVM

VVM-afgørelse, Erhvervsområde, Brædstrup Fjernvarme

Horsens Kommune har på baggrund af en VVM-screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er VVM-pligtigt.

 • Udløbsdato: 20.06.2023

VVM

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21

Solcelleanlæg på terræn på Alrøvej 10, 8700 Horsens, matr. nr. 859, Horsens Markjorder, kræver ikke at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport

 • Udløbsdato: 20.06.2023

Spildevand

Tilladelse til udledning af regnvand til Gedved Mølleå

Tilladelse og lovliggørelse af udledning af regnvand til Gedved Mølleå, via forstørret sandfang G36PSR og udløb G36PUR.

 • Udløbsdato: 20.06.2023

Spildevand

Tilladelse til udledning af vejvand fra Vrøndingvej, Kloakopland A680

Tilladelse til udledning af vejvand/regnvand fra Vrøndingvej i forbindelse med udvidelse af vejen.

 • Udløbsdato: 23.06.2023

VVM

VVM Screeningsafgørelse

Der meddeles afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt til 4 motorsportsarrangementer årligt på Schüttesvej 15, 8700 Horsens.

 • Udløbsdato: 27.06.2023

Landzonetilladelser

Opførelse af nyt stuehus, Skovageren 4, Østbirk

Der meddeles hermed landzonetilladelse ifølge Planlovens §35 stk. 1 til opførelse af nyt stuehus

 • Udløbsdato: 27.06.2023

Vandløbsloven

Krydsningstilladelse

Vandløbslov

 • Udløbsdato: 27.06.2023

Vandløbsloven

Krydsningstilladelse

Vandløbslov

 • Udløbsdato: 27.06.2023

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til maskinhal - Lovbyvej 90 - 8700 Horsens

Landzonetilladelse til maskinhal - Lovbyvej 90 - 8700 Horsens

 • Udløbsdato: 27.06.2023

Landzonetilladelser

Opførelse af 2 stk. hytter, Husoddevej 85, Horsens

Der meddeles hermed landzonetilladelse ifølge Planlovens §35 stk.1 til opførelse af 2 stk. campinghytter

 • Udløbsdato: 28.06.2023

Landzonetilladelser

Tilbygning til eks. affaldsstation, Husoddevej 85, Horsens

Der meddeles hermed landzonetilladelse ifølge Planlovens §35 stk. 1, til udvidelse af eks. affaldsstation

 • Udløbsdato: 28.06.2023

Spildevand

Tilladelse til udledning af regnvand til Bygholm Å via udløb A172UF, fremtidigt A172UR

Tilladelse til udledning af regnvand til Bygholm Å via udløb A172UF, fremtidigt A172UR

 • Udløbsdato: 29.06.2023

Miljøvurdering

Afgørelse om, at etablering af sandfang ved Horsens Statsskole ifbm. udløb A172UF ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

Afgørelse om, at etablering af sandfang ved Horsens Statsskole ifbm. udløb A172UF ikke er omfattet af krav om miljøvurdering

 • Udløbsdato: 29.06.2023

VVM

Screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 21

Solceller på taget af magasinbygningen på Fussingsvej 8, 8700 Horsens.

 • Udløbsdato: 29.06.2023

Naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til etablering af jordhuleshelter

Horsens Kommune har dispensation til etablering af et jordhuleshelter inden for åbeskyttelseslinjen i Hatting Bypark

 • Udløbsdato: 04.07.2023

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til Bollervej 82 - 8700 Horsens - lovliggørelse af bygninger

Landzonetilladelse til Bollervej 82 - 8700 Horsens - lovliggørelse af bygninger

 • Udløbsdato: 05.07.2023

Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til lagerhal - Dyrkærvej 11 - 8700 Horsens

Landzonetilladelse til lagerhal - Dyrkærvej 11 - 8700 Horsens

 • Udløbsdato: 07.07.2023

Vandløbsloven

Reguleringstilladelse til Klosterkanalen

Tilladelse til at sænke nuværende overløbskant.

 • Udløbsdato: 07.07.2023

Vandløbsloven

Krydsningstilladelse_Hatting Bæk

Styret underboring under Hatting Bæk

 • Udløbsdato: 07.07.2023