Gå til hovedindhold

Afgørelser fra Teknik og Miljø

VVM

Screeningsafgørelse omkring Kærgårdsvej 5, 8700 Horsens om opførelse af lagerhal der ikke er VVM - Pligt

Lagerhal på Kærgårdsvej 5, 8700 Horsens. Projektet er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt)

  • Sidedato Udløbsdato: 03.06.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller på matr. nr. 14f, Endelave By, Endelave

Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller

  • Sidedato Udløbsdato: 03.06.2024
Landzonetilladelser

Kirstinelunden 4, 8752 Østbirk - Nyt enfamiliehus med garage

Kirstinelunden 4, 8752 Østbirk - Nyt enfamiliehus med garage

  • Sidedato Udløbsdato: 06.06.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Midlertidig tilladelse til tilslutning af regnvand, Rådhusgade 3, 8740 Brædstrup

  • Sidedato Udløbsdato: 06.06.2024
Landzonetilladelser

Landzonetilladelse til udstykning Gammelstrupvej 8740 Brædstrup

Der meddeles landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1 til at udstykning, åen flyttes til oprindelig placering på Gammelstrupvej 131L, Østbirk.

  • Sidedato Udløbsdato: 07.06.2024
VVM

Screeningsafgørelse vedr. miljøvurdering af skovrejsning på på Savskovhusvej 2, Østbirk

Horsens Kommune afgør jf. Lov om Miljøvurdering §21 stk. 1, at skovrejsning på matr. 5a Torp By, Underup ikke er VVM-pligtig.

  • Sidedato Udløbsdato: 20.06.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand, Orionvej 1, 8700 Horsens

  • Sidedato Udløbsdato: 25.06.2024
Spildevand

Tilslutningstilladelse

Tilladelse til tilslutning af regnvand for ejendommen Østergade 118A-C, 8700 Horsens

  • Sidedato Udløbsdato: 26.06.2024