Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Med puljemidler er Søvind et skridt videre i retning mod en fælles bæredygtig varmeløsning

I Søvind og i Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i Horsens Kommune glæder man sig i disse dage over, at landsbyens ansøgning om midler fra Region Midtjyllands pulje til fælles borgerdrevne energiløsninger i landsbyer, har givet pote. Mange Søvind-borgerne har et ønske om at udskifte deres olie- og naturgasfyr - og de 100.000 kr. tildelt fra regionen skal nu bruges til at få undersøgt mulighederne for en konkret fælles grøn varmeløsning. Lokal forankring og ejerskab vil være i højsædet, og det endelige mål er en udfasning af opvarmning med de fossile brændstoffer i Søvind.

07. dec. 2022

Indhold

  • Læs op

  Projektgruppen for Søvind Ny Fælles Bæredygtig Varmeforsyning glæder sig over regionens tilskud og igangsætter projektet med et borgermøde for Søvinds borgere i januar. I projektgruppen er Ove Andersen, Søren Vase, Alex Lykke Salling, Svend Johansen og Gert Østergaard (sidstnævnte ikke på billedet). Foto: Horsens Kommune.

  Lokale ildsjæle i Søvind var ikke længe om at kontakte Horsens Kommune, da de øjnede muligheden for, at landsbyen sammen med kommunen kunne søge tilskud fra Region Midtjyllands pulje "Den bæredygtige landsby". Nu står Søvind i fællesskab med kommunen med et tilskud på 100.000 kr. til realisering af et projekt, som skal munde ud i en afklaring omkring hvilken konkret varmeløsning, der kan være velegnet til Søvind og omegn. Projektet skal drives af en lokal projektgruppe på fem personer fra Søvind i samarbejde med Horsens Kommune.

  I dag bliver husene i Søvind primært opvarmet med naturgas. Byen har i længere tid arbejdet for en lokal vision om at blive mere klimavenlig og finde en ny grøn varmekilde. Mange er derfor ivrige efter at kunne skille sig af med deres naturgas- og oliefyr - både af hensyn til klimaet men også for at sikre en uafhængighed af gas.

  Dette går hånd i hånd med den politiske ambition i Horsens Kommune om, at kommunen skal være CO2-neutral inden 2030.

  Alex Lykke Salling fra Søvind tog teten, da Søvind-borgerne på deres lokale Facebook-gruppe begyndte at drøfte mulighederne for byens fremtidige varmeforsyning. At Region Midtjylland samtidig annoncerede, at landsbyer sammen med kommunen kunne søge tilskud fra puljen "Den bæredygtige landsby", var et lykketræf:

  - Vi er virkelig glade for, at vi med de 100.000 kr. fra regionens pulje har fået muligheden for at sætte forundersøgelserne i gang. Vi glæder os til at få undersøgt ordentligt, hvilke muligheder der er i netop vores landsby, og at vi får udarbejdet nogle konkrete forslag, som vi Søvind-borgere trygt kan forholde os til. Projektet skal være med til at skabe en fælles forståelse for, hvad der lader sig gøre og alle de aspekter, der hører med. Det handler jo ikke kun om selve varmekilden, men også om pris, drift, tidsplan og så videre, siger den pensionerede mejerichef Alex Lykke Salling, som er projektleder på projektet og initiativtager til ansøgningen.

  Samtidig fremhæver Alex Lykke Salling, at det ligger i byens DNA at gå ind for fælles løsninger: - Det binder os sammen og er med til at gøre os til Søvind By. Det ville være fantastisk, hvis der kunne etableres en fælles bæredygtig varmeforsyning i Søvind og eventuelt omegn. Dette ville også være med til at udbygge sammenholdet i området, siger han. Allerede den 12. januar 2023 inviterer projektgruppen byens borgere til et borgermøde, hvor de kan høre mere om projektet.

  Foruden udarbejdelsen af et konkret beslutningsgrundlag, der afdækker den eller de bedste fælles varmeløsninger, skal midlerne bruges til at arrangere borgermøde og workshop for de lokale. Det skal gøres muligt for den enkelte borger i landsbyen at få overblik over, hvad det betyder, at sige ja til udskiftning af sin varmekilde. Desuden skal man i inddragelsesprocessen finde ud af, om der er tilstrækkelig med tilslutning til en fælles løsning.

  Søvind bliver således den første landsby, som i samarbejde med Horsens Kommune sætter en konkret forundersøgelse i gang med henblik på at overgå til en ny fælles bæredygtig varmeforsyning. Ifølge kommunens dugfriske Klimaplan 2022-2026 og en Varmeplan, som er lige på trapperne, arbejder kommunen generelt for udfasning af fossile opvarmningsformer, for grønne fælles energiløsninger og CO2-neutral kommune senest 2030.

  Der ligger endvidere en særlig opgave for kommunen i at understøtte netop landdistrikterne i udfasning af olie- og gasfyr. Som pilot-projekt bliver Søvind dermed startskuddet i dette arbejde; dels fordi Søvind selv meldte sig på banen på det helt rigtige tidspunkt, dels fordi byen har et stort potentiale for en fælles løsning. Potentialet grunder i forhold som byens størrelse (antal husstande) og det faktum, at husene ligger tæt (giver såkaldt høj varmetæthed).

  Ét af de vigtige skridt på vejen mod målet om CO2-neutralitet er Horsens Kommunes indsatser inden for netop energi. Kommunens Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalg arbejder målrettet for, at fossile brændsler udfases.

  Derfor glæder formand for Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalg Rikke Christensen sig over, at Søvind med tilskud fra regionen kan sætte projektet i gang - og at projektet kan munde ud i en form for inspirationskatalog til brug for andre borgere og landsbyer:

  - De erfaringer, som Søvind og Horsens Kommune nu gør sig, vil kunne gives videre til de andre landsbyer og bruges i kommunens videre arbejde med energiplanlægning. Det kan være med til at lægge grundstenen. Blandt andet vil erfaringerne med at sikre den supervigtige borgerinddragelse frem mod et konkret projektforlag være værdifulde. Det er vigtigt, at borgerne får en fælles forståelse, når der skal arbejdes for nye fælles løsninger. Løsninger, der skal bidrage til, at udviklingen af kommunen sker på en bæredygtig måde. Det er vores ansvar som kommune og som politikere, siger Rikke Christensen.

  På udvalgsmøde den 6. december 2022 godkendte Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalget i Horsens Kommune den kommende Varmeplan, som skal endeligt vedtages af Horsens Byråd den 20. december 2022.

  Varmeplanen indeholder anbefalinger til energifællesskaber og energiformer i områder af kommunen, hvor det eksisterende fjernvarmenet ikke umiddelbart kan blive udrullet.

  Varmeplanen har strategisk ophæng i Klimaplan 2022-2026 for Horsens Kommune og er med til at udmønte delmålet om, at alle olie- og naturgasfyr til individuel opvarmning er udfaset i 2030.

  Med puljen "Den bæredygtige landsby" støtter Region Midtjylland projekter, der inspirerer til nye og lokalinitierede bæredygtige løsninger. Formålet er at hjælpe borgere i landsbyerne med at afklare, hvilke alternative energikilder de kan bruge til at opvarme deres huse og få varmt brugsvand. Puljen skal give mulighed for, at landsbyerne kan afholde informationsmøder, hyre en konsulent eller få rådgivning og afklaring i forhold til at etablere en fælles energiløsning

  Læs mere på

  https://www.rm.dk/regional-udvikling/det-gode-liv-i-hele-regionen/landdistrikter/pulje-den-baredygtige-landsby/

  Klimaplan 2022-2026 er navnet på den første version af Horsens Kommunes længerevarende plan for klimaneutralitet og klimatilpasning.

  Læs mere på https://horsens.dk/Politik/Udviklingsprojekter/Klima

  Horsens Kommunes Varmeplan 2023-2030 er til endelig godkendelse i Horsens Byråd i december 2022. Her er fokus netop på udfasning af olie- og naturgasfyr i landsbyerne i kommunen, da de større byer alle har fået udrullet fjernvarme over de sidste 9 år.

  Læs mere på https://dagsordener.horsens.dk/vis?id=7fcfad26-ba50-42c6-ba8e-a5b75f30e131, punkt 4.