Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Flere seniorer bliver på arbejdsmarkedet

Hele 44 pct. af de 65-årige i Horsens Kommune er i beskæftigelse. Det er en markant stigning fra 2010, hvor tallet var 19 pct.

15. mar. 2024

Indhold

  • Læs op

  Flere og flere +65-årige i Horsens Kommune fortsætter med at møde ind på arbejde, og det betyder en udvidelse af arbejdskraften til de lokale virksomheder. Den markante stigning i antallet af seniorer i beskæftigelse kan knyttes til flere faktorer.

  For det første er både borgernes helbred og virksomhedernes evne og vilje til at holde fast i seniorerne blevet bedre. Samtidig oplever virksomhederne mangel på arbejdskraft, og dermed er betingelserne for seniorernes beskæftigelse god.

  - Med mere end 30 pct. faglært arbejdskraft, hvoraf en del har eller har haft hårdt fysisk arbejde, er det ellers ikke givet, at vi skulle have mange seniorer i arbejde i Horsens Kommune. Men flere seniorer vil gerne bidrage, og det er virkelig værdifuldt, fordi de har en hel masse erfaring, samtidig med at vi har brug for arbejdskraften i vores virksomheder, udtaler borgmester Peter Sørensen.

  Der er også tilfredshed hos Esben Hedeager, formand for det politiske udvalg vedr. rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft:

  - For at det kan lykkes at fastholde så mange seniorer på arbejdsmarkedet, kræver det, at virksomhederne indretter arbejdspladserne og er fleksible, så seniorerne kan fortsætte. Det er derfor en fælles indsats, der er skyld i de flotte tal.

  Ansæt en folkepensionist
  Behovet for arbejdskraft er da også så stort, at kommunen i samarbejde med både Handicap- og Seniorråd arbejder på en kampagne, der opfordrer folkepensionister og førtidspensionister til at tage et job. Måske bare i nogle timer om ugen.

  Pensionisterne bliver informeret om særlige jobportaler med deltidsstillinger og om, at det er blevet mere økonomisk attraktivt at arbejde. Fra 2023 medførte nye regler, at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen, hvis man har en arbejdsindtægt.

  Virksomhederne bliver opfordret til at opslå stillinger på de konkrete jobportaler, ligesom de bliver mindet om, at de med pensionisterne får arbejdskraft med masser af erfaring og motivation, da medarbejdere positivt har valgt at fortsætte på arbejdsmarkedet.

  Alder er ingen hindring
  Ser man på Horsens-borgere over 75 år, er der 277 personer - svarende til 3,1 pct. - der fortsat er i beskæftigelse. I gennemsnit arbejder de 277 borgere ca. 13 timer om ugen.

  - Med de initiativer, der sættes i gang, og med befolkningens generelt stigende levealder, bliver det interessant at følge området i fremtiden, siger Peter Sørensen.