Gå til hovedindhold
Pressemeddelelse

Familien Hansens Fond giver flot donation på 100.000 kr. til forbedringer af Horsens Fjord

Lokal fond ønsker at bakke op om arbejdet med at genskabe det tidligere liv under vandoverfladen i Horsens Fjord og donerer stort beløb til ny kommunal fond

07. feb. 2024

Indhold

  • Læs op

  Et flot bidrag er landet i Ren Horsens Fjord-fonden fra Familien Hansens Fond. Her er det Janni Hansen, Per Hansen, borgmester Peter Sørensen og Jesper Sørensen, fondsadministrator. Foto: Horsens Kommune 

  For Janni og Per Hansen var der ikke brug for lang betænkningstid, da de hørte, at en ny fond i Horsens Kommune er oprettet for at lave initiativer, der skal forbedre vandkvaliteten og gavne småfisk og skaldyr i Horsens Fjord. De har via deres fond "Familien Hansens Fond" nu doneret 100.000 kr. til fjordarbejdet.

  - Idéen om at oprette en fond til gavn for livet under vandoverfladen i Horsens Fjord er rigtig god, for vi må og skal gøre noget for at forbedre den tilstand, fjorden er kommet i. Det ønsker vi i Familien Hansens Fond at bakke op omkring, og derfor er det helt naturligt for os at støtte med midler, der kan skubbe på arbejdet, siger Per Hansen, der er formand for Familiens Hansens Fond.

  I de seneste år har frivillige kræfter bl.a. arbejdet på at lægge sten og plante ålegræs i fjorden. Begge dele skaber bedre forhold for fisk og skaldyr, som bl.a. bruger ålegræsset og stenene som gemme- og voksesteder. Samtidig skaber det levesteder for muslinger, som under de rette forhold er effektive til at rense vandet.

  Kræver en fælles indsats

  Disse indsatser ønsker et bredt flertal i Horsens Byråd at skrue op for. Forligspartierne bag budgetaftalen for 2024 - 2025 har derfor oprettet en kommunal fond, som skal sikre finansiering til yderligere tiltag under vandoverfladen. Målet er, at der hvert år skal indsamles 3 mio. kr. gennem fonden. Horsens Kommune giver 500.000 kr. årligt i foreløbig tre år.

   - Projekter som det her kræver en indsats fra mange forskellige fronter, og det kan kun lykkes, hvis vi i fællesskab - kommunen, lokale fonde, erhvervslivet og borgere - bakker op. Vi vil rigtig gerne støtte det vigtige arbejde, som der politisk er sat fokus på i Horsens Kommune, siger Per Hansen.

  Han og hans hustru Janni samt Jesper Sørensen, der er fondsadministrator, var onsdag den 7. februar til stede, da donationen blev offentliggjort ved Husodde Strand. Det skete sammen med borgmester Peter Sørensen, flere byrådsmedlemmer og Jan Karnøe, der er frivillig og tovholder på plantning af ålegræs og udlægning af sten i fjorden.

  Borgmester takker for donationen

  Den flotte donation fra Familien Hansen Fond glæder borgmester Peter Sørensen, som takker for bidraget.

  - Jeg vil gerne sende en stor tak Per Hansen og hans hustru Janni for den flotte donation fra deres fond. Gennem deres fond støtter de mange gode, lokale projekter, og det er rigtig dejligt, at de også ønsker at bakke op om genopretningen af Horsens Fjord, siger Peter Sørensen.

  Alle, der har lyst - både borgere, virksomheder, organisationer og fonde - kan bidrage til Ren Horsens Fjord-fonden.

  I løbet af 2024 vil der blive plantet mere ålegræs og lagt flere sten ud i fjorden. Derudover er Horsens Kommune i gang med at søge de nødvendige tilladelser til at udvide indsatsen.

  Sideløbende med tiltagene under vandet vil der fortsat blive arbejdet på initiativer, der også skal forbedre fjordens tilstand over vand.

  - Det arbejde skal vi som kommune sammen med staten, spildevandsselskaberne, landbruget og regionen sætte endnu mere fokus på, så der også her bliver igangsat flere tiltag, siger Peter Sørensen.

  Læs mere om fonden på https://renhorsensfjord.dk/

  Vedhæftede filer

  https://renhorsensfjord.dk/Renhorsensfjord_02.jpgHusodde.jpg