Gå til hovedindhold
Om Horsens
Foreninger og tilladelser

Tilladelser og regulativer

Søg om tilladelser til bl.a. kørsel i gågaden, særlige arrangementer og gravearbejde. Find fx vores gågaderegulativ og tomgangsregulativ.

 • Læs op

Indhold

  Gravearbejde

  Du skal søge om tilladelse til at grave i offentlige vejareal og privat fællesvej i byen. 

  Søg om tilladelse på Virk.dk

  Det er kun entreprenører og lignende, der må grave. 

  Du skal altid søge om tilladelse, hvis du vil grave i

  • et offentligt vejareal
  • en privat fællesvej i byen
  • en privat fællesvej på landet, der behandles efter afsnit 3. 

  Se liste over private fællesveje, der behandles efter afsnit 3 (pdf)

  Husk, du skal orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis de er i området, hvor du søger om gravetilladelse. 

  Vejledning til ansøgning i virk.dk ved råden over vejareal samt ansøgning om gravetilladelse

  Lovhjemmel

  Horsens Kommune Trafik og vej har udarbejdet en vejledning til brug for bl.a. Dansk Industris medlemmer samt andre der har behov for at råde over de offentlige veje og private fællesveje 
  i byzone, samt nogle byer i landzone (se note 1) i forbindelse med arbejdsopgaver, hvor det er nødvendigt at placere materialer eller arbejdskøretøjer på vejarealet samt foretage gravearbejde.

  Hvor det er nødvendigt at anvende vejarealet i forbindelse med en arbejdsproces, skal der søges om tilladelse til at råde over vejarealet hos den stedlige kommune via Virk.dk. 

  Ifølge vejlovens § 80, stk. 1 og privatvejslovens § 66, stk. 1 skal der søges tilladelse til råden over vejarealet, når det er nødvendigt at anvende dele af eller hele vejarealet i forbindelse med arbejdsopgaven.

  Råden over et vejareal kan f.eks. være placering af en container, opstilling af et stillads på vejarealet/fortovet, længerevarende kranarbejde eller spærring af en vej. 

  Ifølge Vejlovens § 73 og privatvejlovens § 67 skal der forinden, der graves i et vejareal søges om tilladelse hos Vejmyndigheden (stedlige kommune).

  Vejloven (retsinformation.dk)

  Privatvejsloven (retsinformation.dk)


  Nedenstående to links henviser til ansøgningsproceduren

  Råden over vej: Ansøgning om anbringelse af container mv. på veje | Virk 

  Gravearbejde: Ansøgning om tilladelse til gravearbejde | Virk 

  Skilte- og afmærkningsplan

  Der skal i forbindelse med ansøgning om råden over vejareal eller ansøgning om tilladelse til gravearbejde i vejarealet vedhæftes en skilte- og afmærkningsplan for arbejdet. Der kan henvises til Vejdirektoratets standard tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområder samt tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land – dette gøres ved at angive tegningsnummeret i ansøgningen – se link til tegningerne længere nede i vejledningen.

  Der kan være scenarier hvor standard skilte- og afmærkningsplanerne ikke kan anvendes og i de tilfælde skal der udfærdiges en specifik skilte – og afmærkningsplan tilpasset det område, hvor det kan være nødvendigt at anvende vejarealet.

  Er der behov for hastighedsnedsættelse skal det af afmærkningsplanen præcist fremgå, hvilken hastighed der er tale om – Dvs. at andre hastighedstavler på principtegningerne skal afblændes, så de ikke fremgår på afmærkningsplanen (krav fra Sydøstjyllands Politi, Vejteknisk kontor) og at politiet i forbindelse med deres samtykke til nedsættelse af hastigheden ikke skal gætte sig til, hvilken hastighed der ønskes. Det er politiet, der træffer afgørelse om hastigheder og ændringer af disse også selvom det kun er midlertidigt.

  Standard skilte- og afmærkningsplaner

  Tegninger for afmærkning af vejarbejder i byområde (vejregler.dk)

  Tegninger for afmærkning af vejarbejder i åbent land (vejregler.dk) 

  En tavleoversigt kan findes på nedenstående link. 

  Færdselstavler, Tavleoversigt (vejregler.dk)

  Sagsbehandlingstid

  Ved ansøgning i virk.dk skal der forventes en sagsbehandlingstid hos Vejmyndigheden på 10 arbejdsdage (14 dage) ved ukomplicerede vejsager og hvor ansøgningerne er korrekt udfyldt og der foreligger en korrekt skilte – og afmærkningsplan tilpasset arbejdsopgaven. 

  Der skal forventes en sagsbehandlingstid hos politiet på 10 arbejdsdage. Således skal der ved sager hvor politiet skal samtykke forventes en samlet sagsbehandlingstid på 20 arbejdsdage. 

  Ved opgravning på privat fællesvej i byzone er der yderlige 14 dages sagsbehandlingstid, grundet at sagen i de tilfælde skal sendes i høring hos grundejerne.  

  Politiet skal samtykke i sager hvor der indgår:

  Standsnings- og parkeringsforbud

  • Hastighedsændring
  • Signalregulering
  • Påbud om ensrettet færdsel
  • Ubetinget vigepligt i vejkryds

   

  Kontaktoplysninger til Trafikafdelingen Horsens Kommune

  E-mail: trafik@horsens.dk  
  Tlf: 76 29 74 80 (Direkte nummer til trafikafdelingen)

  Åbningstider for telefonen:
  Mandag-onsdag: 9.00-15.00
  Torsdag: 9.00-17.00
  Fredag: 9.00-13.00

  Der kan være tidsrum hvor telefonen er lukket f.eks. pga. møder.

   

  Note 1:

  •    Addit, 
  •    Assendrup-Vedslet, 
  •    Eldrup-Møllebæk, 
  •    Elling, 
  •    Davding, 
  •    Gammelstrup, 
  •    Gangsted-Elbæk, 
  •    Gantrup, 
  •    Grumstrup, 
  •    Grædstrup, 
  •    Haldrup, 
  •    Kattrup, 
  •    Lundum, 
  •    Neder Vrønding, 
  •    Nim, 
  •    Oens, 
  •    Rådved, 
  •    Sattrup, 
  •    Serridslev, 
  •    Slagballe, 
  •    Sdr. Vissing, 
  •    Såby, 
  •    Træden, 
  •    Tvingstrup, 
  •    Tønning, 
  •    Vestbirk, 
  •    Voervadsbro, 
  •    Yding, 
  •    Ørridslev, 
  •    Ørskov, 
  •    Åes, 
  •    Åstruplund

  Visse arbejder kræver blot en anmeldelse.

  Det gælder
  ved opgravninger, der er op til 2x2 meter i fortov med belægningssten eller i rabat på både offentlig og privat fællesvej i byzone med hastighed på 50 km/t.
  Find de omfattede veje på kortet herunder.

  Det betyder, at du må udføre arbejdet og derefter anmelde det til kommunen efter gældende regler for efteranmeldelse ved gravearbejde.

  Undtagelser – hvor der skal søges som gravetilladelse:

  • Opsætning af el-skabe og lignende
  • Opsætning af gadelys
  • Opsætning af gadeudstyr/lysregulering og lignende
  • Alt opgravning i gågaderne i Horsens by
  • Alt opgravning i asfalt.

  Veje der er omfattet af efteranmeldelsesordningen

  Ved at zoome og søge i kortet kan du se de veje i kommunen, som er indbefattet i ordningen for efteranmeldelse. Læs mere om efteranmeldelse ovenfor under "Hvornår kan du nøjes med at anmelde dit gravearbejde?"

  Kørsel i gågaden og stillegader for beboere

  Har du bopæl på gågade eller stillegade, og har du en parkeringsplads til rådighed i en gård, hvor den eneste adgang er fra gågade/stillegade?

  Så kan du søge om tilladelse til at køre i gågaden eller stillegaderne her.

  Søg om køretilladelse til gågade og stillegade via easypark.net (husk MitID)

  Gågaderegulativ

  Gågaderegulativet - Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune - indeholder bestemmelser om blandt andet almindelig færdsel, udstilling, udeservering, arrangementer, renholdelse med mere.

  Læs gågaderegulativet - Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune (pdf).

  Se gågaderegulativets kortbilag med angivelse af blandt andet stadepladser, brandveje, pullerter m.m. (pdf)

  Gågaderegulativet på kort

  Kortet viser oplysninger om udstilling og udeservering, stadepladser og brandvejene i kommunens gågader.

  Arrangementer på vejareal

  Planlægger du at holde et arrangement på et vejareal? Husk, du skal søge om tilladelse. 

  Søg om tilladelse på Virk.dk

  Du skal søge om tilladelse, hvis du planlægger et arrangement

  • på et offentligt vejareal
  • på en privat fællesvej i byen
  • på en privat fællesvej på landet, der behandles efter afsnit 3. 

  Se liste over private fællesveje, der behandles efter afsnit 3 (pdf)

  Husk, du skal orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis de er i området, hvor du søger om tilladelse. 

  Opstilling af materiel på vejareal

  Du skal søge om tilladelse, hvis du f.eks. vil opstille et stillads, en kran, et telt eller en container.

  Søg om tilladelse på Virk.dk

  Du skal altid søge om tilladelse, hvis du vil stille noget materiel op på 

  • et offentligt vejareal
  • en privat fællesvej i byen
  • en privat fællesvej på landet, der behandles efter afsnit 3. 

  Husk, du skal orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis de er i området, hvor du søger om gravetilladelse. 

  Materiel er sådan set alle genstande.

  Nedenstående liste er ikke udtømmende men er blot eksempler:

  • Stillads
  • Lukket/åben container
  • Kran
  • Mobilkran
  • Skurvogn
  • Telt
  • Teknikskabe
  • Grus/byggematerialer og lignende 

  Ophængning af plakater

  Du skal søge om tilladelse til at hænge plakater op på lygtepæle.

  Søg om tilladelse på Virk.dk

  Læs vores tomgangsregulativ

  I Horsens Kommune må du ikke lade din bil, knallert eller lignende holde unødvendigt i tomgang.

  Læs vores tomgangsregulativ, som har det formål at begrænse motordrevne køretøjers tomgangsdrift (pdf).