Gå til hovedindhold
Om Horsens
Foreninger og tilladelser

Tilladelser og regulativer

Søg om tilladelser til bl.a. kørsel i gågaden, særlige arrangementer og gravearbejde. Find fx vores gågaderegulativ og tomgangsregulativ.

Indhold

  Gravearbejde

  Du skal søge om tilladelse til at grave i offentlige vejareal og privat fællesvej i byen. 

  Søg om tilladelse på Virk.dk

  Det er kun entreprenører og lignende, der må grave. 

  Du skal altid søge om tilladelse, hvis du vil grave i

  • et offentligt vejareal
  • en privat fællesvej i byen
  • en privat fællesvej på landet, der behandles efter afsnit 3. 

  Se liste over private fællesveje, der behandles efter afsnit 3 (pdf)

  Husk, du skal orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis de er i området, hvor du søger om gravetilladelse. 

  Visse arbejder kræver blot en anmeldelse.

  Det gælder
  ved opgravninger, der er op til 2x2 meter i fortov med belægningssten eller i rabat på både offentlig og privat fællesvej i byzone med hastighed på 50 km/t.
  Find de omfattede veje på kortet herunder.

  Det betyder, at du må udføre arbejdet og derefter anmelde det til kommunen efter gældende regler for efteranmeldelse ved gravearbejde.

  Undtagelser – hvor der skal søges som gravetilladelse:

  • Opsætning af el-skabe og lignende
  • Opsætning af gadelys
  • Opsætning af gadeudstyr/lysregulering og lignende
  • Alt opgravning i gågaderne i Horsens by
  • Alt opgravning i asfalt.

  Veje der er omfattet af efteranmeldelsesordningen

  Ved at zoome og søge i kortet kan du se de veje i kommunen, som er indbefattet i ordningen for efteranmeldelse. Læs mere om efteranmeldelse ovenfor under "Hvornår kan du nøjes med at anmelde dit gravearbejde?"

  Kørsel i gågaden og stillegader for beboere

  Har du bopæl på gågade eller stillegade, og har du en parkeringsplads til rådighed i en gård, hvor den eneste adgang er fra gågade/stillegade?

  Så kan du søge om tilladelse til at køre i gågaden eller stillegaderne her.

  Søg om køretilladelse til gågade og stillegade via easypark.net (husk MitID)

  Gågaderegulativ

  Gågaderegulativet - Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune - indeholder bestemmelser om blandt andet almindelig færdsel, udstilling, udeservering, arrangementer, renholdelse med mere.

  Læs gågaderegulativet - Regulativ for gå- og sivegader i Horsens midtby samt fodgængerarealer i Horsens Kommune (pdf).

  Se gågaderegulativets kortbilag med angivelse af blandt andet stadepladser, brandveje, pullerter m.m. (pdf)

  Gågaderegulativet på kort

  Kortet viser oplysninger om udstilling og udeservering, stadepladser og brandvejene i kommunens gågader.

  Arrangementer på vejareal

  Planlægger du at holde et arrangement på et vejareal? Husk, du skal søge om tilladelse. 

  Søg om tilladelse på Virk.dk

  Du skal søge om tilladelse, hvis du planlægger et arrangement

  • på et offentligt vejareal
  • på en privat fællesvej i byen
  • på en privat fællesvej på landet, der behandles efter afsnit 3. 

  Se liste over private fællesveje, der behandles efter afsnit 3 (pdf)

  Husk, du skal orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis de er i området, hvor du søger om tilladelse. 

  Opstilling af materiel på vejareal

  Du skal søge om tilladelse, hvis du f.eks. vil opstille et stillads, en kran, et telt eller en container.

  Søg om tilladelse på Virk.dk

  Du skal altid søge om tilladelse, hvis du vil stille noget materiel op på 

  • et offentligt vejareal
  • en privat fællesvej i byen
  • en privat fællesvej på landet, der behandles efter afsnit 3. 

  Husk, du skal orientere grundejerforeningen eller vejlauget, hvis de er i området, hvor du søger om gravetilladelse. 

  Materiel er sådan set alle genstande.

  Nedenstående liste er ikke udtømmende men er blot eksempler:

  • Stillads
  • Lukket/åben container
  • Kran
  • Mobilkran
  • Skurvogn
  • Telt
  • Teknikskabe
  • Grus/byggematerialer og lignende 

  Ophængning af plakater

  Du skal søge om tilladelse til at hænge plakater op på lygtepæle.

  Søg om tilladelse på Virk.dk

  Læs vores tomgangsregulativ

  I Horsens Kommune må du ikke lade din bil, knallert eller lignende holde unødvendigt i tomgang.

  Læs vores tomgangsregulativ, som har det formål at begrænse motordrevne køretøjers tomgangsdrift (pdf).