Gå til hovedindhold

Oplysningspligt - Nyhedsbrev

Her kan du blive klogere på, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger i forbindelse med nyhedsbreve, samt hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger.

 • Læs op

Indhold

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse og interaktion med nyhedsbreve indeholdende nyheder om aktiviteter i Horsens Kommune.

  Horsens Kommune behandler dine personoplysninger efter samtykke fra dig. 

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a, om behandling af almindelige personoplysninger.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

  • Navn
  • E-mail
  • IP-adresse

  Derudover behandler vi følgende oplysninger:

  • Information om operativsystem
  • Terminaltype
  • Information om klik og åbninger af de nyhedsbreve du modtager

  Oplysningerne indsamles af både statistiske og funktionelle hensyn.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

  Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

  Telefon: 76 29 29 29
  E-mail: horsens.kommune@horsens.dk

  NB! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Skriv via Digital post.

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler kontaktoplysninger fra dig selv, når du tilmelder dig et nyhedsbrev.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med udsendelsen af nyhedsbreve have brug for at overlade dine personoplysninger til de systemer, der bruges til at udsende organisationens nyhedsbreve. Horsens Kommune har indgået en databehandleraftale, hvis systemer benyttes til at udsende nyhedsbreve med.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Andre modtagere af personoplysninger i lande uden for EU

  Horsens Kommune overfører dine personoplysninger til lande uden for EU. Der er tale om Amazon AWS, Google og Basecamp LLC i USA. Personoplysninger overføres i forbindelse med driften af kommunens it-system til udsendelse af nyhedsbreve.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem til at udsende nyhedsbrevet, eller til du trækker dit samtykke tilbage.

  Hvis du trækker dit samtykke tilbage, respekteres det fremadrettet for pågældende nyhedsbrev. Du kan dog godt være tilmeldt flere nyhedsbreve på samme mail. Hvis du er det, betyder det, at du fortsat vil modtage øvrige nyhedsbreve, indtil du aktivt afmelder dem. Statistiske “tracks”, eksempelvis åbninger og klik, slettes automatisk efter 60 dage.

  Så længe du er tilmeldt et nyhedsbrev, vil vi opbevare din mail. Hvis du afmelder alle nyhedsbreve, således din e-mail ikke længere er bundet op på en tilmelding, slettes dine oplysninger automatisk efter 60 dage.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk 

  NB! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Skriv via Digital post

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.

  Om samtykke

  Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig nyhedsbrevet. Det gør du ved at klikke på linket "Afmeld nyhedsbrev" nederst i dit seneste nyhedsbrev. Alternativt kan sende en e-mail til horsens.kommune@horsens.dk, hvori du skriver, at du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet. Skriv venligt i emnefeltet, hvilket nyhedsbrev det drejer sig om.

  At du trækker dit samtykke tilbage, vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, som foretages inden tilbagetrækningen af samtykket.