Gå til hovedindhold

Oplysningspligt - tv-overvågning

Her kan du blive klogere på, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger i forbindelse med tv-overvågning, samt hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger.

 • Læs op

Indhold

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Risiko og Forsikring
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: forsikring@horsens.dk

  NB: Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning af et areal, hvor du har opholdt dig. Formålet med tv-overvågningen er at iværksætte en tryghedsskabende foranstaltning på kommunale arbejdspladser samt at forebygge kriminalitet i form af indbrud, tyveri og hærværk på kommunens bygninger.

  Horsens Kommune behandler dine personoplysninger efter tv-overvågningslovens §§ 2a-2c.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger i form af billeder og videooptagelser.

  Der kan ske videregivelse af billeder og videooptagelser, der optages i forbindelse med tv-overvågningen. Videregivelsen sker efter reglerne i tv-overvågningslovens §§ 4c-4d. Det kan eksempelvis være videregivelse til politiet for at opklare kriminalitet.

  Billeder og lydoptagelser med personoplysninger, som stammer fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, slettes 30 dage efter, at de er blevet optaget.  I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til en konkret tvist eller tv-overvågningslovens § 4c, stk. 2, kan optagelsen opbevares i længere tid.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk.

  NB: Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.