Gå til hovedindhold

Oplysningspligt - Tilsagn om lån fra Bygningsforbedringsfonden

‎Her kan du blive klogere på, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger i forbindelse med tilsagn om lån fra Bygningsforbedringsfonden, samt hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger.

 • Læs op

Indhold

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Bygningsforbedringsfonden bruge mine oplysninger til?
  Vi behandler dine personoplysninger i de tilfælde hvor oplysningerne er nødvendige for Bygningsforbedringsfonden behandling af din ansøgning om lån fra fonden.
  Behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 for så vidt angår behandling af CPR-nummer.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?
  De kategori af personoplysninger, der behandles er.
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse,
  - Cpr. nr.

  Bygningsforbedringsfonden er dataansvarlig
  Bygningsforbedringsfonden er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Horsens Kommune varetager sekretariatsfunktionen for fonden. Horsens Kommune kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Plan og By
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929 Tlf.: 76292597
  E-mail: planogby@horsens.dk/ tejbh@horsens.dk

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Bygningsforbedringsfonden indsamler kun oplysninger fra dig selv og CPR-registeret.
  Andre modtagere af dine personoplysninger
  Bygningsforbedringsfonden vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine oplysninger til konsulenter.

  Hvor lang tid opbevarer Bygningsforbedringsfonden mine oplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Datatilsynet
  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk