Gå til hovedindhold

Oplysningspligt – Mobilize Me-projektet

Her kan du blive klogere på, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger i forbindelse med Mobilize Me-projektet, samt hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger.

 • Læs op

Indhold

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller dit barn– uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig.

  Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76 29 29 29
  E-mail: horsens.kommune@horsens.dk 

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Skriv til os via Digital Post.

  Vi behandler dine eller dit barns personoplysninger for at oprette dig eller dit barn som bruger af værktøjerne Mobilize Me og PlaNet, og for at relevante fagpersoner og netværk omkring dig eller dit barn, kan understøtte behovet for struktur og overblik. 

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f for så vidt angår de følsomme personoplysninger.

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er: 

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold.
  • Inde i appen har relevante fagpersonale og netværk adgang til følsomme personoplysninger, det kan fx være helbredsoplysninger, der fremgår af kalenderaftaler, medicinoplysninger og lign.

  Horsens Kommune indsamler kun oplysninger fra dig selv eller dit barn.

  Horsens Kommune overlader dine personoplysninger til leverandør Mobilize Me, som Horsens Kommune har indgået en databehandleraftale med.

  Vi opbevarer personoplysningerne, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling. 

  Når vi ikke længere har brug for personoplysningerne og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil de blive slettet hos Horsens Kommune.

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig.
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig.
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne).
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig.
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder. 

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk 

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine eller dit barns personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.