Gå til hovedindhold
Om Horsens

Kontrol med sociale ydelser

Hvis du har oplysninger om, at nogen snyder med sociale ydelser, har du mulighed for at kontakte kontrolgruppen.

Indhold

  Kontakt kontrolgruppen via telefonen

  Anette - 76 29 36 20

  Jan - 76 29 36 74

  Kurt - 76 29 36 18

  Anmeld socialt bedrageri

  Hvis du har mistanke om, at der foregår socialt bedrageri, bør du henvende dig til Kontrolgruppen. Du kan anmelde det til os anonymt via borger.dk eller email, telefonisk, pr. brev . Du skal beskrive din mistanke så detaljeret som muligt.

  Vi tager alle henvendelser alvorligt og undersøger det grundigt. Vi behandler både navngivne og anonyme henvendelser. Hvis du oplyser dit navn, må du forvente, at det bliver videregivet til den anmeldte person. Som anmelder er du ikke part i sagen, og du kan derfor ikke få indsigt i sagens videre forløb. Hvis anmeldelsen ikke vedrører ydelser fra Horsens Kommune, videresender vi anmeldelsen til rette myndighed. 

  Vi gør opmærksom på, at uberettigede anmeldelser er til gene for både den anmeldte og myndighederne. Hvis du bevidst giver urigtige oplysninger om strafbare forhold, kan det føre til politianmeldelse.

  Horsens Kommune har fokus på at forhindre uretmæssig udbetaling af sociale ydelser, og har derfor nedsat en kontrolgruppe, som forestår arbejdet og samarbejder med andre myndigheder bl.a. Skattestyrelsen, politi og Udbetaling Danmark.

  Kontrolgruppens arbejde består i at forebygge og afdække misbrug af sociale ydelser og dermed sikre, at kommunens borgere kun modtager de ydelser, som de retmæssigt har krav på.

  Det kaldes socialt bedrageri, når en borger bevidst modtager ydelser fra det offentlige, som pågældende ikke er berettiget til. Det kan f.eks. være ved at modtage væsentlig økonomisk og praktisk hjælp fra en kæreste og samtidigt modtage ydelser som enlig. Det er også socialt bedrageri, hvis en der modtager f.eks. kontanthjælp eller sygedagpenge, arbejder eller udrejser uden at oplyse det til kommunen. Adresseforhold har ofte afgørende betydning for udbetaling af sociale ydelser. Kontrolgruppen har derfor også fokus på, at kommunens borgere er registreret korrekt.

  Hvis du modtager sociale ydelser eller tilskud fra Horsens Kommune, har du som udgangspunkt oplysningspligt. Det betyder, at du skal oplyse kommunen om ændringer, som har betydning for udbetaling af ydelsen. Du skal bl.a. huske at oplyse kommunen om flytning, ferie, samliv, civilstand samt ændringer i økonomiske forhold herunder indkomst og formue. Vi henviser til, at du kontakter kommunen, hvis du er i tvivl om reglerne.

  Læs mere i pjecen Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige, der modtager børnetilskud og økonomisk fripladstilskud.

  Læs mere i pjecen Enlig eller samlevende? Vejledning til enlige, der modtager folkepension og førtidspension.