Gå til hovedindhold
Livsfaser
Digital

Flytning og adresseændring

Du skal melde flytning til den kommune, du flytter til senest fem dage efter, du har skiftet bopæl. Hvis du flytter til Danmark eller til udlandet, skal du også anmelde det.

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Flyttedato er den dag, du flytter dine ejendele og begynder at overnatte på den nye adresse. Du kan tidligst melde ændring af adresse, fire uger før du flytter.

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00, hvis du har brug for hjælp.

  Børn og flytning

  Et barn skal, ligesom voksne, være registreret på den adresse, hvor det opholder sig mest. Når et barn flytter fra den ene forælder til den anden, er det den forælder barnet flytter til, der skal melde flytning for barnet. Den anden forælder får et partshøringsbrev fra Borgerservice.

  Læs regler for børneflytninger på cpr.dk

  Hvis et barn flytter til en plejefamilie eller på et opholdssted, så kontakt Borgerservice.

  Børn over 15 år kan selv melde flytning med MitID.

  Læs mere om børn og flytning på borger.dk

  Afmeld person fra din adresse

  Står der en person tilmeldt din adresse, som du mener ikke burde gøre det, kan du indsende et skema til os i Borgerservice, for at få personen afmeldt fra adressen.

  Du skal benytte dit MitID og følge linket herunder.

  Afmeld person fra min adresse

  Du skal have bopæl i Danmark, før du kan anmelde indrejse.

  Meld flytning til Danmark

  Når du har meldt din flytning til Danmark, skal du møde personligt op i Borgerservice. Vi skal se:

  • pas
  • opholdstilladelse
  • lejekontrakt
  • vielsesattest
  • fødselsattest og oplysninger om forældremyndighed på børn.

  Er dokumenterne ikke på dansk, engelsk eller tysk, skal de være oversat af en autoriseret oversætter.

  Du kan også melde indrejse til Danmark på ICS West i Aarhus. Her kan du også få hjælp til bl.a. opholdstilladelse, NemID og skattekort.

  Læs mere om International Citizen Service

  Læs mere om indrejse på borger.dk

  Du skal melde udrejse til den kommune, du bor i.

  Meld flytning til udlandet (MitID)

  Flytter du til et andet land i mere end 6 måneder, skal du altid melde udrejse fra Danmark.

  Hvis du skal bo i udlandet i mindre end 6 måneder, og du har fuld rådighed over din bolig i Danmark, kan du fortsat være registreret med bopæl i Danmark. Fuld rådighed over din bolig betyder, at den ikke må være fremlejet, lånt eller lejet ud.

  Flytter du til enten Norge, Sverige, Finland, Island eller Færøerne fra Danmark, skal du sørge for at melde din ankomst til den nye bopælskommune. Når du registrerer dig hos en kommune i et andet nordisk land, skal du medbringe legitimation, som viser dit statsborgerskab, gerne dit pas. Du skal også vise dokumentation for dit personnummer fra Danmark. Du skal også inden udrejsen fra Danmark, anmelde din udrejse til den kommune du flytter fra. Når du flytter mellem de nordiske lande, kan vi først registrere dig som udrejst fra Danmark, når vi har fået besked fra din nye kommune om, at du er registreret hos dem.

  Flytning til Grønland betragtes ikke som udrejse til udlandet. Her skal du melde flytningen til bopælskommunen i Grønland som en almindelig flytning.

  Hvis du flytter til ny adresse i udlandet, skal du give besked om adresseændringen til den kommune i Danmark, du flyttede fra. Du kan også melde adresseændringen med NemID.

  Læs mere om bl.a. Skat, NemID og sygesikring når du bor i udlandet på borger.dk  

  Læs mere om udrejse på cpr.dk

  Læs om at flytte til et andet nordisk land