Gå til hovedindhold
Økonomi og støtte
Om Horsens
Byggeri og ejendom

Skatter

Her kan du finde information om den kommunale skatteprocent, ejendomsskat samt lån til betaling af ejendomsskat.

 • Læs op

Indhold

  Den kommunale skatteprocent og kirkeskatprocenten i Horsens Kommune 

   

   2020

   2021

   Kommunal indkomstskat

  25,2 %

  25,31 %

   Kirkeskat

  0,81 % 

   0,81 %

  Som en del af de nye boligskatteregler overgår opkrævning af ejendomsskat (grundskyld) fra 1. januar 2024 til Skat og bliver indregnet i din forskudsopgørelse og årsopgørelse – på samme måde som ejendomsværdiskat.

  Du kan læse mere på Skats hjemmeside:

  Overblik: De nye boligskatteregler (vurderingsportalen.dk)

  Vi vil stadig opkræve bidrag – renovation, rottebekæmpelse og skorstensfejer. 

  Ejendomsbidragsbilletten for 2024 sendes til digital postkasse den 18. december 2023.

  Den sendes som B-post til borgere, der er fritaget for at modtage digital post.

  Betalingsdatoer i 2024:

  1. rate forfalder den 1. februar 2024 – med sidste rettidige betalingsdato den 5. februar 2024.

  2. rate forfalder den 1. august 2024 – med sidste rettidige betalingsdato den 5. august 2024.

  Har du spørgsmål vedrørende bidragene, så send en mail til tekniskfas@horsens.dk

  Har du spørgsmål vedrørende ejendomsvurdering, grundværdi m.m. kan du kontakte Vurderingsstyrelsen via kontaktformularen på deres hjemmeside:

  Kontakt - har du spørgsmål om ejendomsvurdering? (vurderingsportalen.dk)

  Som en del af de nye boligskatteregler overgår den midlertidige indefrysning af stigninger i din grundskyld fra 1. januar 2024 til Skat og bliver en permanent indefrysning af stigninger i din grundskyld. Samtidig vil det skyldige beløb blive pålagt renter.

  Du kan læse mere på Vurderingsstyrelsens hjemmeside:

  Indefrysningslån (vurderingsportalen.dk)

  Framelding af indefrysningsordningen:

  Hvis du ønsker at framelde den midlertidige ordning hos kommunen, så kan du kan framelde dig via Fra-/tilmelding af indefrosset grundskyld (borger.dk)

  Frameldingen vedrører kun den del der er indefrosset hos kommunen frem til 31. december 2023. Er du fritaget for digital post, kontakt Opkrævningsafdelingen på tlf. 76 29 20 80.

  Hvis du ikke ønsker at være omfattet af den fremtidige og permanente ordning fra 2024 og frem, så skal du framelde ordningen via din forskudsopgørelse Forskudsopgørelsen - skat.dk

  Indefrysning forfalder automatisk til betaling, hvis du sælger din ejendom.

  Bemærk, at ordningen er personlig, og hvis der er flere ejere, får hver enkelt ejer en opkrævning i forhold til ejerandel. Alle ejerandele skal betales.

  Som en del af de nye boligskatteregler overgår bevilling af Lån til betaling af ejendomsskat pr. 1. januar 2024 til Skat og du kan derfor ikke længere søge hos kommunen, men du kan søge via dette link:

  Ansøg om pensionistlån til betaling af grundskyld (vurderingsportalen.dk)

  Du kan læse mere på Skats hjemmeside:

  Overblik: De nye boligskatteregler (vurderingsportalen.dk)

  Du kan stadig søge om lån til betaling af tilslutningsudgifter til f.eks. fjernvarme og kloakanlæg eller lignende, hvor der er tilslutningspligt, eller lån til kloakeringsudgifter, hvis du har modtaget et påbud.

  Du kan ikke søge om lån til betaling af bidrag der opkræves på Ejendomsbidragsbilletten.

  For at få et lån skal du eller din ægtefælle:

  • Have fast bopæl her i landet
  • Have nået folkepensionsalderen – får udbetalt social pension, delpension eller efterløn
  • Have tilstrækkelig friværdi inden for ejendommens offentlig vurdering

  Lånet fungerer således, at kommunen tinglyser et skadesløsbrev i ejendommen som sikkerhed for lånet. Beløbet forrentes med en årlig rente, der fastsættes for et år ad gangen. Renten i 2024 er 3,57%. Renterne er ikke fradragsberettigede, da der gives et nedslag i renten ved indfrielse af lånet.

  Lånet skal betales tilbage:

  • Når du sælger ejendommen 
  • Når du flytter – der er særlige regler ved flytning til plejehjem eller institution
  • Når du dør – dog kan en ægtefælle, der sidder i uskiftet bo, overtage lånet

  Ansøg om lån til betaling af tilslutningsbidrag mv. (borger.dk)

  SELVBETJENING

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Tast selv via SKAT.dk

  Du kan ændre dit skattekort på SKAT’s Tastselv-løsning