Bliv elev i Horsens Kommune

Kunne du tænke dig at blive en del af en mangfoldig arbejdsplads med over 6500 medarbejdere? Som elev hos os kan du tage en spændende uddannelse og samtidig få løn.

Indhold

  Få mere at vide om elevuddannelserne

  Vil du søge elevplads som administrationselev?

  Vi ansætter nye elever i marts med start i september hvert år. Hvis du gerne vil søge, kan du tilmelde dig en jobagent og få besked, når elevstillinger bliver slået op. Du kan også holde øje med vores ledige stillinger i løbet af februar.   

  Ved ansættelsen lægger vi vægt på, at du har en god faglig baggrund, som fx EUX, HG, HG2,  STX/HF/HTX/HHX og HGS. Vi lægger også vægt på dine personlige kompetencer, og på at du har lyst til at lære og indgå i samarbejdet på en stor arbejdsplads med mange relationer.

  Om uddannelsen

  Uddannelsen varer 2 år. I løbet af de 2 år vil du komme til at arbejde med mange forskellige opgaver, fx kommunikation og korrespondance, sagsbehandling, budget og regnskab og personale- og lønadministration. Du vil med andre ord blive en del af en dynamisk organisation, hvor du får en spændende hverdag og kommer til at håndtere og udføre mange forskellige funktioner.

  • Du får løn efter overenskomst

  • Er du over 25 år, kan du få voksenelevløn

  • Din ugentlige arbejdstid er 37 timer

  • Du har mulighed for at komme til udlandet

  Selve praktikken

  Som regel bliver du tilknyttet to arbejdspladser, hvor du får mulighed for at afprøve forskellige jobfunktioner. Vi har elevaftaler med arbejdspladser inden for alle fire områder i kommunen, så du får mulighed for at prøve kræfter med funktioner på tværs af fagområder. I organisationsdiagrammet kan du se mere om de fire direktørområder i Horsens Kommune. 

  På din arbejdsplads vil der være en elevansvarlig, som er din kontaktperson i det daglige. 

  Du får også mulighed for at deltage i elevklubben, som er et netværk for alle administrationselever på tværs af kommunen. I netværket kan I dyrke både faglige og sociale interesser.

  Uddannelse på skole

  Ud over den praktiske del, som du udfører hos os, foregår en del af uddannelsen på Learnmark i Horsens, hvor du udbygger din faglige viden. I uddannelsen indgår der også en studietur.

  Har du spørgsmål til uddannelsen?

  Kontakt Løn- og Personalekonsulent Rikke Mølgaard på telefon 76 29 22 37.

  En uddannelse som pædagogisk assistentelev i Horsens kan give dig:

  • en uddannelse til at arbejde med børn, unge og voksne

  • garanti for en praktikplads i en af vores 12 største daginstitutioner

  • elevløn under hele uddannelsen (max. 2 år og 1½ måned)

  • ny viden, indsigt og forståelse for det pædagogiske arbejde

  • et springbræt videre til pædagoguddannelsen.

  Under hele uddannelsen er du ansat i en institution i Horsens Kommune. Under uddannelsen skal du have 3 praktikperioder og 3 skoleperioder. Alle skoleperioder foregår på VIA University College i Horsens.

  Læs mere om uddannelsens indhold på passinfo.dk 

  Adgangskrav

  Du kan søge om at blive pædagogisk assistentelev på flere måder:

  Du er under 25 år og har ikke relevant erhvervserfaring 

  Du skal have min. 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9./10. klasse eller en tilsvarende prøve.

  Du skal have gennemført grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen.

  Du søger ved Horsens Kommune.

  Du er over 25 år og har ikke relevant erhvervserfaring 

  Du skal have min. 2,0 i karaktergennemsnit i dansk og matematik ved afgangsprøven i 9./10. klasse eller en tilsvarende prøve.

  Du skal have gennemført grundforløb 2 på Social- og Sundhedsskolen. 

  Du søger ved Horsens Kommune. 

  Du er over 25 år og har mere end 2 års relevant erhvervserfaring  Du søger ind på uddannelsen ved VIA.

   

  Læs mere om optagelseskrav på VIA.dk

  Læs mere om grundforløb 2 ved Social- og Sundhedsskolen på sosufvh.dk 

  Kompetencevurdering

  Du har mulighed for at få afkortet din praktik, hvis du har relevant erhvervserfaring som:

  • kommunal dagplejer

  • pædagogmedhjælper

  • omsorgsmedhjælper

  • ikke-uddannet klubmedarbejder

  • legepladsmedarbejder

  Du har også mulighed for at få merit for enkelte fag på uddannelsen. Begge dele vil blive afklaret, når du skal have en kompetencevurdering på VIA. 

  Ansøgning

  Vi optager hvert år 12 pædagogisk assistentelever med start i februar eller august

  • Ansøgningsfrist for optag i februar er den 15. november
  • Ansøgningsfrist for optag i august er den 15. maj 

  En måned før fristen kan du finde stillingsopslaget under ledige stillinger.

  Kontaktpersoner

   Spørgsmål vedr. ansættelse

  Dagtilbudsleder Jørgen Sørensen
  Telefon 22 27 10 50
  Mail jorso@horsens.dk

  Dagtilbudsleder Lone Brøndum
  Telefon 29 31 52 19
  Mail builbk@horsens.dk 

  Spørgsmål vedr. adgangskrav og kompetencevurdering VIA University College Horsens
  Telefon 87 55 00 20
  Mail pauiho@via.dk

  Til dig der er pædagogisk assistentelev

  Som pædagogisk assistentelev får du løn under hele uddannelsen. Lønnen kan variere i forhold til din alder og erfaring.

  De vejledende lønsatser er pr. måned
  • elever under 18 år: ca. 9.210 kr. 
  • elever over 18 år: ca. 11.565 kr. det første år og 12.283 kr. det andet år
  • voksenelever: ca. 21.977 kr. 

   Læs mere om dit ansættelsesforhold (pdf).

  Om uddannelsen

  • Uddannelsen varer 2 år og 5-7 mdr. + grundforløb op til 1 år. For EUX ernæringsassistentelever varer uddannelsen 4 år og 2 mdr. inkl. grundforløb.

  • Du kan søge direkte ind på skolen eller komme i gang med uddannelsen ved at kontakte praktikstedet og fx gå i ny mesterlære.

  Læs mere om uddannelsen og adgangskrav hos Fagligt Udvalg for Ernæringsuddannelsen 

  I praktikken får du:

  • omfattende viden om sundhed, tilberedning, tilsmagning, god køkken- og produktionshygiejne mm.
  • læring om fødevarers kvalitet, rigtig ernæring og diæter
  • indsigt i at tage ansvar for alle dele af processen i et storkøkken, herunder planlægning af menu, indkøb, modtagelse og opbevaring af varer, pakning af færdige måltider mm.
  • færdigheder i at anvende køkkenteknologi, IT- og produktionsudstyr
  • viden om samarbejde, fleksibilitet og god kommunikation

  Løn og SU

  Din ugentlige arbejdstid er 37 timer og kan ligge i weekender, aftener og helligdage.

  Læs mere om løn under uddannelse hos Kost og Ernæringsforbundet

  Jobmuligheder

  Som ernæringsassistent arbejder du professionelt med forplejning, mad og måltidsservice på fx. sygehuse, efterskoler, ældrecentre, kantiner, cafeer, skoler, modtagekøkkener, dag- og døgninstitutioner og selvstændige virksomheder.

  Om uddannelsen

  • Uddannelsen varer 2 år og 10 måneder på hovedforløb

  • Du får elevløn under hovedforløbet efter overenskomst

  • Er du over 25 år og opfylder kriterierne, vil du kunne få voksen-elevløn

  • Din ugentlige arbejdstid vil være 37 timer, og arbejdstiden kan ligge i både weekender, helligdage og aftener.

  Har du spørgsmål til uddannelsen?

  Kontakt Uddannelseskonsulent Pernille Kudsk Schmidt Tlf.: 30 16 72 24

  Du kan også kontakte studievejlederne på Social- og Sundhedsskolen på tlf.: 79 21 12 25.

  Selve praktikken

  • Praktikken foregår på en sygehusafdeling, i psykiatrien og i den kommunale hjemmepleje og plejecentre 

  • Du får forskellige og varierende erfaringer med patientpleje fx. personer med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov indenfor de regionale og kommunale områder

  • Du får færdigheder indenfor personlig pleje, aktivering og grundlæggende sundheds- og sygepleje

  • På den enkelte arbejdsplads er der en praktikvejleder, som er din vejleder i det daglige.  Den teoretiske undervisning foregår på Social- og Sundhedsskolen i Horsens

  • Du er ansat i Horsens Kommune i hele elevtiden og er garanteret en praktikplads i alle tre praktikperioder. Hvis du er interesseret, har du mulighed for at søge om at komme i en måneds praktik i udlandet under uddannelsen. Du skal kontakte skolen, hvis du er interesseret.

  Adgangskrav

  Bestået grundforløb 2 og/eller uddannet social- og sundhedshjælper og have bestået dansk på niveau D og naturfag på niveau E.

  Gyldigt bevis på brandbekæmpelseskursus på 3 timer.

  Førstehjælpsbevis på mellemniveau på 12 timer.  

  Ved ansættelse skal du kunne vise en gyldig arbejdsattest og straffeattest.

  Vi forventer, at du:
  • er positiv, ansvarlig og læringsparat

  • er nysgerrig, motiveret og engageret

  • indgår i samarbejdet med kolleger og øvrige elever og studerende.

  • har IT- kompetencer på brugerniveau

  • er selvstændig og viser, at du har lyst til at arbejde med ældre mennesker.

  Værd at vide om voksen-elevløn

  Voksen-elevløn
  • Du skal udfylde ansøgning om voksen-elevløn, inden du søger en elevstilling.

  • Du skal vedlægge arbejdsgivererklæring (word-fil) i ansøgningen, ellers kan vi ikke behandle den.

  Nyttige links:

  Læs mere om elevløn på FOA´s hjemmeside

  Læs mere om voksen-elevløn på SOSU-skolen

  Ansøgning:

  Stillingsopslag bliver opslået 3 gange årligt.

  Holdstart er:

  Primo august – SSA EUX
  Ultimo januar + Primo maj + Ultimo august – SSA

  Ansøgningsfrister er:

  Primo november til hold SSA januar 
  Ultimo februar til hold SSA maj
  Ultimo april til hold SSA august + SSA EUX

  En måned før ansøgningsfristen udløber, kan du se stillingsopslag under ledige stillinger.

  Du kan tilmelde dig en jobagent og få automatisk besked, når vi lægger jobopslag op.

  Har du spørgsmål ifm. din ansøgning?

  Kontakt
  Uddannelseskonsulent Pernille Kudsk Schmidt
  Tlf.: 30 16 72 24

  Du kan også kontakte studievejlederne på Social- og Sundhedsskolen på tlf.: 79 21 12 25. 

  Om uddannelsen 

  • Uddannelsen varer 14 måneder 

  • Du får elevløn efter overenskomst

  • Er du over 25 år og opfylder kriterierne, vil du kunne få voksenelevløn

  • Din ugentlige arbejdstid vil være 37 timer og arbejdstiden kan ligge i både weekender, helligdage og aftener

  • Uddannelsen foregår på social- og sundhedsskolen i Horsens.

  Nyttige links:

  Læs mere om elevløn på FOA´s hjemmeside

  Læs mere om SOSU-hjælper uddannelsen på SOSU-skolen

  Har du spørgsmål til uddannelsen?

  Kontakt

  Uddannelseskonsulent Pernille Kudsk Schmidt
  Tlf.: 30 16 72 24

  Du kan også kontakte studievejlederne på Social- og Sundhedsskolen på tlf.: 79 21 12 25.

  Selve praktikken

  • Du kan afprøve, reflektere over og udvikle dine faglige og personlige kompetencer i praktikken, som veksler mellem teori og praksis.

  • Du får kvalificeret vejledning omkring uddannelsens mål og din læringsproces.

  • På den enkelte arbejdsplads er der en elevansvarlig, som er din praktikvejleder i det daglige.

  Adgangskrav

  Bestået grundforløb 2.
   
  Gyldigt bevis på brandbekæmpelseskursus på 3 timer.

  Førstehjælpsbevis på mellemniveau på 12 timer. 

   
  Ved ansættelse skal du kunne vise en gyldig arbejdsattest og straffeattest.

  Værd at vide om voksen-elevløn og godskrivning 

  Voksen-elevløn 
  • Du skal udfylde ansøgning om voksen-elevløn, inden du søger en elevstilling.

  • Du skal vedlægge arbejdsgivererklæring (word-fil) i ansøgningen, ellers kan vi ikke behandle den.

  Godskrivning er en mulighed for at afkorte uddannelsen
  • Du skal udfylde ansøgning om godskrivning (word-fil), inden du søger en elevstilling.

  • Du skal vedlægge erklæring om godskrivning i ansøgningen, ellers kan vi ikke behandle den. 

   Læs mere om kriterier for voksen-elevløn og godskrivning på Social- og Sundhedsskolen.

   
  Ansøgning

  Stillingsopslag bliver opslået 2 gange årligt.


  Holdstart er:

  Primo februar + Primo august – SSA


  Ansøgningsfrister er:

  Primo november til hold SSH februar 
  Ultimo april til hold SSH august

  En måned før ansøgningsfristen udløber, kan du se stillingsopslag under ledige stillinger.

  Du kan tilmelde dig en jobagent og få automatisk besked, når vi lægger jobopslag op.

  Har du spørgsmål ifm. din ansøgning?

  Kontakt
  Uddannelseskonsulent Pernille Kudsk Schmidt
  Tlf.: 30 16 72 24

  Du kan også kontakte studievejlederne på Social- og Sundhedsskolen på tlf.: 79 21 12 25. 

  Er du interesseret i SSA uddannelsen? 

  Nu er det muligt at søge et sammenhængende Grundforløb 2 og Social- og sundhedsassistentuddannelsen
  • Er du mellem 20 og 25 år, skal du have minimum 6 måneders erfaring med pleje og omsorg af voksne, i Horsens Kommune, kan du få elevløn i hele uddannelsesforløbet.

  • Er du over 25 år, og har minimum 8 måneders erfaring med pleje og omsorg af voksne, i Horsens Kommune, kan du få voksenelevløn i hele uddannelsesforløbet.

  • Er du over 25 år og ingen erfaring har med pleje og omsorg af voksne, kan du få elevløn i hele uddannelsesforløbet.

  Grundforløbet varer op til 20 uger og efterfølges af SSA hovedforløbet.  Hovedforløbet varer 2 år og 9 måneder og 3 uger. Elevstillingen er på 37 timer pr. uge. 


  Vi forventer af dig
  • er positiv, ansvarlig, læringsparat, selvstændig og har evne til refleksion

  • er nysgerrig, motiveret, engageret og mødestabil

  • har IT- kompetencer på brugerniveau

  Som social- og sundhedsassistentelev skal du kunne tage udgangspunkt i det enkelte menneske med en omsorgsfuld, serviceminded og imødekommende adfærd. Det er vigtigt, at du kan samarbejde, planlægge og koordinere din sygepleje professionelt. Du skal kunne arbejde i teams, være selvstændig og gå til opgaverne med positiv energi. Desuden lægger vi vægt på, at du er nysgerrig, kan reflektere over praksis og har lyst til at arbejde i et miljø, hvor ingen dage er ens.   

  Vi tilbyder
  • En spændende uddannelse, der veksler mellem teori og praktik  

  • Praktikplads i alle praktikforløb

  • En praktikvejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig

  • Løn under hele uddannelsen

  • Afvikling af ferie følger uddannelsens turnusplan  


  Selve praktikken
  • Praktikken foregår på en sygehusafdeling, i psykiatrien og i den kommunale hjemmepleje og plejecentre 

  • Du får forskellige og varierende erfaringer med patientpleje fx. personer med sociale, psykiske og somatiske problemer og behov indenfor de regionale og kommunale områder

  • Du får færdigheder indenfor personlig pleje, aktivering og grundlæggende sundheds- og sygepleje

  • På den enkelte arbejdsplads er der en praktikvejleder, som er din vejleder i det daglige.  Den teoretiske undervisning foregår på Social- og Sundhedsskolen i Horsens

  • Du er ansat i Horsens Kommune i hele elevtiden og er garanteret en praktikplads i alle tre praktikperioder. Hvis du er interesseret, har du mulighed for at søge om at komme i en måneds praktik i udlandet under uddannelsen. Du skal kontakte skolen, hvis du er interesseret.

  Adgangskrav: 
  • Optagedokument udarbejdet på SOSU skolen

  • Real kompetence vurdering (RKV) udarbejdet på SOSU skolen

  • Hvis du ikke er dansk statsborger, EU-borger eller fra Norge, Schweiz, Liechtenstein eller Island – skal du have en gældende arbejds- og opholdstilladelse.

  • Du skal opfylde et af ovenstående alderskrav

  • Du skal have min. karakteren 2 i dansk og matematik fra grundskolen

  Læs mere om optag på uddannelsen på sosufvh.dk

  Her kan du også læse om, hvordan du får lavet Optagedokumentet og RKV - på efteruddannelse.dk

  Voksenelevløn

  Du kan ansøge om voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsesstart og kan dokumentere mindst 8 måneders relevant fuldtidsbeskæftigelse (mindst 24 timer om ugen) inden for de sidste 4 år. Hvis du ansøger om voksenelevløn, skal din tidligere arbejdsgiver underskrive en arbejdsgivererklæring (word-fil), som du skal vedhæfte ansøgningen.   

  Nyttige links:

  Læs mere om elevløn på FOA´s hjemmeside

  Læs mere om voksen-elevløn på SOSU-skolen

  Stillingsopslag 3 gange årligt.
  Holdstart er:
  August, november og januar 

   

  En måned før ansøgningsfristen udløber, kan du se stillingsopslaget under ledige stillinger

  Du kan tilmelde dig en jobagent og få automatisk besked, når vi lægger opslag op.

  Har du spørgsmål ifm. din ansøgning?

  Kontakt
  Uddannelseskonsulent Pernille Kudsk Schmidt
  Telefon: 30 16 72 24

  Du kan også kontakte uddannelsesvejlederne på Social- og Sundhedsskolen på telefon: 79 21 12 25. 

  Er du interesseret i SSH uddannelsen? 

  Nu er det muligt at søge et sammenhængende Grundforløb 2 og Social- og sundhedshjælperuddannelsen.
  • Er du mellem 20 og 25 år, skal du have minimum 6 måneders erfaring med pleje og omsorg af voksne, i Horsens Kommune, kan du få elevløn i hele uddannelsesforløbet.

  • Er du over 25 år, og har minimum 8 måneders erfaring med pleje og omsorg af voksne, i Horsens Kommune, kan du få voksenelevløn i hele uddannelsesforløbet.

  • Er du over 25 år og ingen erfaring har med pleje og omsorg af voksne, kan du få elevløn i hele uddannelsesforløbet.

  Grundforløbet varer op til 20 uger og efterfølges af SSH hovedforløbet.  Hovedforløbet varer 1 år og 2 måneder. Elevstillingen er på 37 timer pr. uge. 
   

  Vi forventer af dig, at du:
  • er positiv, ansvarlig, læringsparat, selvstændig og har evne til refleksion

  • er nysgerrig, motiveret, engageret og mødestabil

  • har IT- kompetencer på brugerniveau

  Som social- og sundhedshjælperelev skal du kunne tage udgangspunkt i det enkelte menneske med en omsorgsfuld, serviceminded og imødekommende adfærd. Det er vigtigt, at du kan samarbejde, planlægge og koordinere. Du skal kunne arbejde i teams, være selvstændig og gå til opgaverne med positiv energi. Desuden lægger vi vægt på, at du er nysgerrig, kan reflektere over praksis og har lyst til at arbejde i et miljø, hvor ingen dage er ens.   
   

  Vi tilbyder:
  • En spændende uddannelse, der veksler mellem teori og praktik  

  • Praktikplads i alle praktikforløb

  • En praktikvejleder, der planlægger praktikforløbet sammen med dig

  • Løn under hele uddannelsen – hvis du opfylder alders- og erfaringskrav.

  • Afvikling af ferie følger uddannelsens turnusplan  

  Selve praktikken:
  • Praktikken i den kommunale hjemmepleje og plejecentre 

  • Du får færdigheder indenfor personlig pleje, aktivering og grundlæggende sundheds- og sygepleje

  • På den enkelte arbejdsplads er der en praktikvejleder, som er din vejleder i det daglige.  Den teoretiske undervisning foregår på Social- og Sundhedsskolen i Horsens

  • Du er ansat i Horsens Kommune i hele elevtiden og er garanteret en praktikplads i begge praktikperioder. 

  Adgangskrav: 
  • Optagedokument udarbejdet på SOSU skolen

  • Real kompetence vurdering (RKV) udarbejdet på SOSU skolen

  • Hvis du ikke er dansk statsborger, EU-borger eller fra Norge, Schweiz, Liechtenstein eller Island – skal du have en gældende arbejds- og opholdstilladelse.

  • Du skal opfylde et af ovenstående alderskrav

  • Du skal have min. karakteren 2 i dansk og matematik fra grundskolen

  Læs mere om optag på uddannelsen på sosufvh.dk

  Her kan du også læse om, hvordan du får lavet Optagedokumentet og RKV - på efteruddannelse.dk

  Voksenelevløn

  Du kan ansøge om voksenelevløn, hvis du er fyldt 25 år inden uddannelsesstart og kan dokumentere mindst 8 måneders relevant fuldtidsbeskæftigelse (mindst 24 timer om ugen) inden for de sidste 4 år. Hvis du ansøger om voksenelevløn, skal din tidligere arbejdsgiver underskrive en arbejdsgivererklæring (word-fil), som du skal vedhæfte ansøgningen.   

  Stillingsopslag 2 gange årligt.


  Holdstart er:
  August og januar 

  En måned før ansøgningsfristen udløber, kan du se stillingsopslaget under ledige stillinger

  Du kan tilmelde dig en jobagent og få automatisk besked, når vi lægger opslag op.

  Har du spørgsmål ifm. din ansøgning?

  Kontakt
  Uddannelseskonsulent Pernille Kudsk Schmidt
  Telefon: 30 16 72 24

  Du kan også kontakte uddannelsesvejlederne på Social- og Sundhedsskolen på telefon: 79 21 12 25.