Gå til hovedindhold
Ældre
Økonomi og støtte
Digital

Pension

Her kan du læse om pension, og om hvad du kan søge af tillæg og ydelser, når du er folkepensionist eller førtidspensionist.

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00 hvis du har brug for hjælp.

  Sådan søger du pension og tillæg

  Du skal selv søge om at få eller udskyde din folkepension. Den bliver ikke udbetalt automatisk. Du kan søge et halvt år før, du bliver folkepensionist. Læs om hvornår du kan få folkepension.

  Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og udbetaler folkepension.

  Læs mere og ansøg på borger.dk

  Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Den Digitale Hotline 70 20 00 00. Du kan også få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket. Husk NemID.

  Hvis du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte Borgerservice - Enkeltydelse og Pension.

  Delpension er en økonomisk kompensation til dig, der ønsker at gå ned i tid uden at forlade arbejdsmarkedet helt.

  Du kan søge, hvis du opfylder en række krav.

  Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og udbetaler delpension.

  Læs mere og ansøg på borger.dk

  Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Den Digitale Hotline 70 20 00 00. Du kan også få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket. Husk NemID.

  Hvis du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte Borgerservice - Enkeltydelse og Pension.

  Hvis du har spørgsmål om beregning og udbetaling af din førtidspension, skal du kontakte Udbetaling Danmark på 70 12 80 61.

  Hvis du vil søge førtidspension, skal du henvende dig til din sagsbehandler i Jobcentret

  Læs også om reglerne for at få førtidspension på borger.dk

  Du kan først søge din førtidspension udbetalt, når du har fået den tilkendt af kommunen.

  Det er vigtigt du søger den digitalt. Den bliver ikke udbetalt automatisk.

  Læs mere og søg på borger.dk

  Som folkepensionist har du muligvis ret til ældrecheck - det afhænger af din formue og din personlige tillægsprocent.

  Hvis du har ret til ældrecheck, får du den automatisk udbetalt i slutningen januar sammen med din folkepension.

  Hvis du ikke tidligere har oplyst Udbetaling Danmark om din formue til ældrecheck, skal du gøre det for at få udbetalt ældrechecken. Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og udbetaler ældrechecken.

  Læs mere på borger.dk

  Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Den Digitale Hotline 70 20 00 00. Du kan også få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket. Husk NemID.

  Hvis du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte Borgerservice - Enkeltydelse og Pension.

  Varmetillæg er tilskud til dine varmeudgifter, dvs. til el, gas, olie og andre former for brændsel.

  Du kan søge om varmetillæg, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter gamle regler (tilkendt førtidspension før 1. januar 2003).

  Det er Udbetaling Danmark, der behandler din ansøgning og udbetaler varmetillæg.

  Læs mere og ansøg på borger.dk

  Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Den Digitale Hotline 70 20 00 00. Du kan også få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket. Husk NemID.

  Hvis du ikke kan søge digitalt, skal du kontakte Borgerservice - Enkeltydelse og Pension.

  Almindeligt helbredstillæg 

  Du kan søge helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler (tilkendt førtidspension før 1. januar 2003),

  Et helbredstillæg (almindeligt helbredstillæg) dækker op til 85 % af dine egne udgifter, og gives til bl.a.

  • medicin
  • tandlæge
  • fysioterapi
  • kiropraktor
  • fodterapi
  • psykolog
  • høreapparater.

  Det er et krav, at den offentlige sygesikring giver tilskud til medicinen eller behandlingen.

  Hvis du bliver bevilget helbredstillæg, sender vi helbredskortet til dig. Hvis du har Digital Post, bliver det sendt dertil. Det er vigtigt, du tager helbredskortet med, når du er på apoteket, hos lægen, tandlægen eller behandler. 

  Udvidet helbredstillæg

  Du kan søge udvidet helbredstillæg, hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist efter de gamle regler (tilkendt førtidspension før 1. januar 2003).

  Udvidet helbredstillæg kan du søge, hvis du har et helbredskort. Du kan søge til

  • briller
  • tandproteser
  • fodpleje.

  Horsens kommune har indgået prisaftaler for at fastlægge udgangspunktet for bevillingens størrelse. Det betyder, at den leverandør der er indgået prisaftale med, garanterer at briller, tandproteser og fodpleje kan købes til de aftalte priser. Der er frit valg af leverandør. 

  Briller

  Horsens Kommune har indgået prisaftale med Friis Optik, Hospitalsgade 19 og Søndergade 51, 8700 Horsens. Hvis du vælger en anden optiker, hvor prisen er højere, gives tilskuddet ud fra prisaftalen. Du skal medbringe dit helbredskort til optikeren og oplyse, at du skal søge om udvidet helbredstillæg. Optikeren sender digital ansøgning til os. Det er vigtigt, du ikke bestiller eller betaler brillen, før du har fået bevilling fra os.

  Der vil være 5 forskellige stel at vælge imellem, og det er inkl. synsprøve, afprøvning og tilretning.

  Se prisaftale (pdf)

  Tandproteser

  Horsens Kommune har indgået prisaftale med Tandteknikeren, Frederik Bajers Gade 1, 8700 Horsens. Hvis du vælger en anden leverandør, hvor prisen er højere, gives tilskuddet ud fra prisaftalen. Du skal medbringe dit helbredskort til tandlægen/tandteknikeren, og oplyse at du skal søge om udvidet helbredstillæg. Tandlægen/tandteknikeren sender digital ansøgning til os. Det er vigtigt, du ikke bestiller eller betaler, før du har fået bevilling fra os.

  Se prisaftale (pdf)

  Fodpleje

  Horsens Kommune har indgået prisaftale med Fodplejer Helle Ovesen, Solvangsallé 4, 8700 Horsens.

  Pris pr. behandling er aftalt til:

  • 250 kr. på klinik
  • 300 kr. ved hjemmebesøg.

  Hvis du vælger en anden fodplejer, hvor prisen er højere, gives tilskuddet ud fra prisaftalen. Fodpleje kan ikke søges digitalt. Du kan printe skema eller hente det i Borgerservice, inden du går til fodpleje. Fodplejeren skal udfylde en erklæring, som er en del af ansøgningsskemaet. Du skal aflevere eller sende ansøgningen til Borgerservice.

  Print skema til fodpleje (pdf)

   Du hører fra os inden for 3 uger. 

  Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Den Digitale Hotline 70 20 00 00. Du kan også få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket. Husk NemID.

  Hvis du ikke kan søge digitalt, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Borgerservice - Enkeltydelse og Pension på telefon 76 29 29 29.

  Læs også om helbredstillæg på borger.dk

  Du kan søge personligt tillæg, hvis du er folkepensionist, eller førtidspensionist efter de gamle regler (tilkendt førtidspension før 1. januar 2003).

  Du skal være særligt vanskeligt stillet økonomisk for at kunne få personligt tillæg.

  Der gælder ingen faste regler for, hvad et personligt tillæg kan gå til. Det kan f.eks. søges til flytteudgifter.

  Vi laver en konkret individuel vurdering af din og evt. ægtefælle/samlevers økonomiske forhold, hvor vi vurderer ud fra din/jeres:

  • Rådighedsbeløb (det beløb, som du har tilbage af din indkomst, når de rimelige faste udgifter er betalt).
  • Fasteudgifter (husleje, boliglån, varme, el, vand, indboforsikring, licens m.v.)
  • Likvid formue (husstandens kontante beholdning, indestående i banken, obligationer, aktier og andre værdipapirer)
  • Værdien af dine større ejendele som bil, motorcykel, sommerhus og båd.

  Vi vurderer også om udgifterne er rimelige og nødvendige.

   

  Du hører fra os inden for 3 uger. 

  Hvis du har brug for hjælp til at søge digitalt, kan du ringe til Den Digitale Hotline 70 20 00 00. Du kan også få hjælp i Borgerservice eller på biblioteket. Husk NemID.

  Hvis du ikke kan søge digitalt, eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Borgerservice - Enkeltydelse og Pension på telefon 76 29 29 29.

  Læs også om personligt tillæg på borger.dk