Gå til hovedindhold
Økonomi og støtte

Hjælp i særlige tilfælde

Her kan du læse mere om hjælp til bl.a. medicin, tandbehandling, psykologhjælp.

_34A3192
 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Søg enkeltydelse og kortvarig kontanthjælp med NemID. Du skal søge før du får foretaget behandling, køber medicin, underskriver lejekontrakt m.v.

  Du kan søge enkeltydelse til:

  Hvis du i perioden 1. oktober 2021 – 30. april 2023 har ansøgt om økonomisk hjælp til betaling af din varme, gas eller elregning, men fået afslag på det ansøgte, har du mulighed for at få genoptaget din sag med tilbagevirkende kraft. Hvis du ønsker, at Borgerservice i Horsens Kommune skal revurdere din sag, skal du kontakte afdelingen for Enkeltydelse. Du kan kontakte afdelingen på følgende måder:

  • Send en mail til adressen enkeltydelseogpension@horsens.dk
  • Bestille tid ved ”Rådgivning og Enkeltydelse” i Borgerservice. Du kan også vælge at møde op uden en tidsbestilling. I dette tilfælde vil du få en visitationstid.

  Du gøres opmærksom på, at genoptagelsen af din sag ikke nødvendigvis fører til et andet resultat.

  Kan du søge hjælp til tandbehandling?

  Ja, hvis du får:

  • uddannelseshjælp
  • kontanthjælp
  • integrationsydelse
  • revalideringsydelse (hvis ydelsen svarer til din kontanthjælpssats)
  • ressourceforløbsydelse (hvis ydelsen svarer til din kontanthjælpssats)
  • ledighedsydelse (hvis ydelsen svarer til din kontanthjælpssats)
  • særlig hjælp efter §27a (hvis ydelsen svarer til din kontanthjælpssats).

  Spørg Borgerservice, hvis du er i tvivl om din ydelse svarer til kontanthjælpssats. Du skal medbringe en kontooversigt.

  Gælder det al tandbehandling?

  Ja. Dog ikke kosmetiske tandbehandlinger som f.eks. tandblegning.

  Skal behandlingen godkendes?

  Hvis behandlingen koster over 10.000 kr. skal du have godkendelse fra Horsens kommune inden du starter behandlingen.

  Hvis det samlede beløb ikke overstiger 10.000 kr., skal Horsens Kommune ikke godkende behandlingen inden behandlingens start. 

  De 10.000 kr. gælder for et samlet behandlingsforløb. Hvis den behandling du har behov for, kræver flere tandlægebesøg, er der stadig tale om et samlet behandlingsforløb.

  Eksempel på samlet behandlingsforløb: Du har brug for en tandrensning og har desuden hul i en kindtand. Hullet er så stort, at det kræver en rodbehandling, og at tanden får sat en krone på. Du skal altså til tandlæge flere gange, men der er stadig kun tale om ét samlet behandlingsforløb.  

  Hvis du starter et nyt behandlingsforløb op hos tandlægen flere gange på et år, behøver du stadig ingen godkendelse hos kommunen, så længe hvert forløb maksimalt koster 10.000 kr.

  Skal du selv betale noget?

  Hvor meget du skal betale afhænger af din alder og din indkomst.

  Hvis du er 18 - 24 år skal du selv betale 600 kr. om året. Resten af beløbet op til 10.000 kr. får du som tilskud. Hvis et behandlingsforløb strækker sig hen over nytår, skal du betale 600 kr. to gange.

  Hvis du er over 25 år skal du betale 600 kr. om året og 35 % af regningen op til 10.000 kr. Hvis du gennemgår flere behandlingsforløb på et år, skal du betale 35 % af regningen på hvert behandlingsforløb. De 600 kr skal du kun betale en gang om året. Hvis et behandlingsforløb strækker sig hen over nytår, skal du betale 600 kr. to gange.

  Hvis du er 25-29 år, og du får uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg, gælder de samme regler som for 18-24 årige.

  Sådan søger du:

  Kontakt Borgerservice telefonisk, for at få tilsendt en elektronisk blanket til din e-Boks, som du skal tage med til tandlægen. 

  Har du ikke e-Boks, kan du henvende dig i Borgerservice og få en blanket udleveret som du skal tage med til tandlægen.

  Hvis du er på ressourceforløbsydelse skal du tage en kontooversigt med.

  Hvis du ikke kan få hjælp til tandbehandling efter ovenstående regler, kan du søge det som enkeltydelse, hvis du ikke har råd til at betale tandlægeregningen, og hvis behandlingen er nødvendig for dit helbred.

  Du kan søge enkeltydelse til receptpligtig medicin.

  Du skal have en henvisning fra din læge, for at du kan søge enkeltydelse til fysioterapi.

  Du kan søge enkeltydelse til kiropraktor.

  Du skal have en henvisning fra din læge, for at du kan søge enkeltydelse til psykologhjælp.

  Du kan få behovsbestemt hjælp - enlig forsørgere under 30 år, der er i mellem to uddannelser i op til 2 måneder, og det skal søges i Borgerservice.

  Det kan f.eks. være, Det kan også være i en periode mellem to arbejdsforhold eller uddannelser (her skal du vise os ansættelseskontrakt til dit nye arbejde eller uddannelsesaftale).

  Når du søger skal du vedhæfte:

  • Kontooversigt over dine konti i banken
  • Kontoudtog for de sidste 3 måneder fra din NemKonto, og budgetkonto hvis du har en.

  Følgende skal du vedhæfte afhængig af din situation:

  • Dokumentation for boligudgifter (husleje, vand, varme, el m.v.)
  • Fyreseddel eller anden dokumentation for arbejdsophør
  • Ansættelseskontrakt/-aftale
  • Brev/mail om tvungen ferie
  • Dokumentation for udlandsophold
  • Brev/mail fra fagforening eller A-kasse om opstart af dagpenge (dato for dagpengeberettigelse og 1. udbetaling)
  • Brev/mail fra uddannelsessted om afbrydelse af uddannelse
  • Brev/mail fra sygedagpenge om stop af ydelse
  • Eksamensbevis ved afsluttet uddannelse
  • Støttemeddelelse fra SU-styrelsen.

  Hvis du er i tvivl om, hvilke dokumenter du skal vedlægge, kan du kontakte Borgerservice - Enkeltydelse og Pension.

  Du kan søge hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter, hvis der er sket store ændringer i dit liv. F.eks. hvis du er blevet ledig, ved sygdom, skilsmisse/samlivsophør mv. 

  Du kan f.eks. søge hjælp til:

  • depositum
  • husleje
  • el (restance)
  • varme (restance)
  • flyttehjælp
  • etablering

  Du kan søge hjælp til rejseomkostninger og kost, i forbindelse med samvær med børn, som ikke bor hos dig. Du skal vedlægge samværsresolution/samværsaftale og dokumentation for rejseomkostninger.

  Særligt udsatte børnefamilier kan få økonomiske støtte, som udbetales over to omgange.
  Den første halvdel udbetales i slutningen af juni- medens den sidste rate er i august 2023.

  For at være berettiget til ovenstående hjælp, kræver det, at du i januar 2023 har modtaget en af følgende ydelser;

  • Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
  • Uddannelseshjælp
  • Ressourceforløbsydelse i et ressource- eller jobafklaringsforløb
  • Kontanthjælp
  • Overgangsydelse

  Du skal ikke ansøge om hjælpen, da denne udbetales automatisk hvis du er i førnævnte målgruppe. De nærmere betingelser kan du finde på;

  Borger.dk - Inflationshjælp – særlig støtte til børnefamilier

  Har du supplerende spørgsmål kan du kontakte afdelingen for Enkeltydelser ved Borgerservice i Horsens Kommune på telefonnummer 76 29 21 23.

  Sådan udfylder du ansøgning om enkeltydelser

  Du skal søge, før du får foretaget behandlingen, køber medicinen, underskriver lejekontrakten o.s.v.

  Når du søger, skal du udfylde alle punkter og begrunde hvorfor du søger. Følgende dokumenter skal du sende med din ansøgning:

  • Kontooversigt over dine konti i banken.
  • Kontoudtog for de sidste 3 måneder fra din NemKonto, og budgetkonto hvis du har en.
  • Dokumentation fra din bank om, at du ikke kan låne pengene af dem.

  Følgende skal vedhæftes afhængig din situation:

  • Udkast til lejekontrakt. Må ikke være underskrevet.
  • Dokumentation for faste udgifter.
  • Henvisning fra psykolog/fysioterapeut/overslag fra optiker (skal udskrives fra server).
  • Ekspeditionsliste fra apoteket for det sidste halve år.

  Når vi har alle de oplysninger, vi skal bruge, vil du høre fra os indenfor 3 uger.

  Hvis det er tandbehandling du søger, kan der gå længere tid, hvis sagen skal til vurdering hos tandlægekonsulenten.

  Råd og vejledning

  Du kan bestille tid hos en sagsbehandler i Borgerservice på 76 29 29 29, hvis du har brug for råd og vejledning om f.eks.:

  • økonomi
  • restance/gæld
  • din boligsituation
  • samliv/skilsmisse

  Du skal være velkommen til at tage en med til samtalen.