Grundlovsceremoni

For at få dansk statsborgerskab, er det for de fleste ansøgere en betingelse, at deltage i en Grundlovsceremoni.

Indhold

  Det fremgår i det lovforslag, som du er optaget på, om du er omfattet af et krav om at deltage i en grundlovsceremoni. I så fald, vil du modtage et brev herom fra Udlændinge- og Integrationsministeriet.

  Horsens Kommune planlægger hvert år to grundlovsceremonier. Ceremonierne finder sted i forlængelse af folketingets vedtagelse af lovforslag om indfødsrets meddelelse, der to gange årligt danner lovmæssigt grundlag for at få dansk statsborgerskab. Personer der er optaget på en lov om indfødsrets meddelelse, der er trådt i kraft inden for de sidste to år, kan deltage i en Grundlovsceremoni (såfremt det er en betingelse).

  Den næste grundlovsceremoni finder sted:

  Lørdag den 3. juni 2023 kl. 12.00

  Horsens Kommunes Rådhus, Chr M Østergaards Vej 4, 8700 Horsens

  Der åbnes for tilmelding her på horsens.dk tirsdag den 11. april 2023 – onsdag den 10 maj

  2023.

  TILMELDING LUKKKET

  Du skal bruge dit NemID / MitID når du tilmelder dig.

  Hvis du skal deltage i en Grundlovsceremoni, skal du forinden gøre to ting:

  1. Tilmelding til Grundlovsceremoni i Horsens Kommune

  Tilmelding

  TILMELDING LUKKET

  Gæster

  Hver deltager kan medbringe max 5 gæster – husk at skrive det på tilmelding.

   

  2. Indsende tro og love erklæring

  Så snart du er tilmeldt en grundlovsceremoni, opfordrer vi dig til, at udfylde og indsende den tro- og love erklæring, som du har modtaget fra Udlændinge og Integrationsministeriet. Erklæringen indeholder bl.a. oplysninger om eventuelle kriminelle forhold. Udlændinge og Integrationsministeriet, skal have modtaget erklæringen senest 10 hverdage før, du skal deltage i grundlovsceremonien. Ansøgere kan kun deltage i en grundlovsceremoni, hvis Udlændinge og Integrationsministeriet har modtaget erklæringen rettidigt. – Se mere herom på følgende link:

   

  Til ceremonien

  • Legitimation (krav for at kunne deltage i ceremonien)

  Til ceremonien skal du medbringe gyldig legitimation med billede (1 af disse):

  1.  Opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark

  2.  Pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØSmedlemsland eller i Schweiz

  3.  Pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker

  Hvis du ikke har den nævnte legitimation, se mere herom på følgende link:

  Hvis du har foretaget navneændring, skal du huske at medbringe dokumentation for dette til ceremonien.

  •  Ceremoni-erklæring

  Horsens Kommune udleverer til ceremonien, en erklæring til erhvervelse af dansk statsborgerskab, som skal underskrives. Erklæringen omhandler, at man vil overholde dansk lovgivning, herunder Danmarks Riges Grundlov og respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

  •  Håndtryk

  I forlængelse af underskrivelsen af ceremoni-erklæringen, udveksles et håndtryk uden handske, håndflade mod håndflade med borgmesteren; ”for at højtideligholde og helt konkret markere det øjeblik i ansøgerens liv, hvor vedkommende bliver dansk statsborger” (citat fra bekendtgørelsen).

  •  Statsborgerretsbevis

  Efter håndtryk, udleveres statsborgerskabsbeviset, som er beviset på, at der er erhvervet dansk statsborgerskab. Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efterfølgende omregistrere dig som ”dansk statsborger” i Det Centrale Personregister (CPR). Du vil derefter have mulighed for, at ansøge om et dansk pas: https://horsens.dk/Borgerservice/PasEllerKoerekort/PasTilVoksne

  •  Efter ceremonien

  Horsens Kommunen er vært med lidt godt til ganen.

  •  Fotografering

  Det er tilladt, at tage billeder til grundlovsceremonien – dog ikke af andre.

  •  Presse

  Pressen kan deltage efter nærmere aftale med Horsens Kommune.

   

  Øvrigt

  Skal dine børn deltage?

  Hvis der er bipersoner (børn) under 18 år, som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk statsborgerskab sammen med dig, når du har deltaget i ceremonien. Det er dermed ikke et krav, at dine børn skal deltage.

  Deltagelse i en anden kommunes grundlovsceremoni

  Horsens Kommune tilbyder grundlovsceremoni til borgere der bor i kommunen. Det er kun den kommune du bor i, der er forpligtet til at afholde grundlovsceremoni for dig. I særlige situationer og såfremt det kan godkendes, kan der gives tilladelse til, at deltage i en grundlovsceremoni i en af nabokommunerne.

   

  Se lignende sider

  Læs mere om grundlovsceremoni på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

  Læs mere om det seneste lovforslag om indfødsret

  Læs mere om Bekendtgørelse om afholdelse af grundlovsceremonier