Gå til hovedindhold
Byggeri og ejendom
Service til virksomheder

Udbud af planlægnings-, bygge- og anlægsopgaver

Størstedelen af vores byggeopgaver kommer i udbud. Find annoncering af de aktuelle udbud her. Læs også om vores entreprenørliste - den kan du som entreprenør, håndværker eller rådgiver tilmelde dig, hvis du ønsker at komme i betragtning, når vi skal finde interesserede virksomheder til mindre bygge- og vedligeholdelsesopgaver.

 • Læs op

Indhold

  Tilmeld dig entreprenør- og rådgiverlisten

  Tilmeld dig entreprenør- og rådgiverlisten

  Med entreprenør-/rådgiverlisten er det blevet lettere for virksomhederne at vise deres interesse for at byde ind på bygge- og anlægsopgaver for Horsens kommune.

  Entreprenører, håndværkere og rådgivere, som ønsker at komme i betragtning til større og mindre bygge- og anlægsopgaver, skal blot oprette sig listen: Klik på nedenstående link, log ind med NemId/MitId og udfyld den digitale blanket.

  Ved oprettelsen skal virksomheden acceptere Horsens Kommunes retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar. Derudover skal virksomheden acceptere Horsens Kommunes standardbetalingsbetingelser, der er 30 kalenderdage fra modtagelse af faktura.

  Virksomheden vil herefter indgå i den bruttoliste af entreprenør og rådgivningsvirksomheder, som kommunens vej- og ejendomsafdelinger benytter for at finde interesserede virksomheder i forbindelse med mindre bygge- og vedligeholdelsesopgaver.

  Horsens kommune har en rammeaftale for håndværksydelser, der dækker arbejder op til 100.000 kr. Derfor er disse opgaver ikke blandt dem, der kan bydes ind på.

  Husk at

  • det er virksomhedens eget ansvar at skrive sig på listen og holde kontaktoplysningerne opdaterede
  • der skal afgives en tro- og love-erklæring om, at firmaet ikke har gæld til det offentlige
  • Horsens Kommune kun tager imod elektroniske fakturaer
  • virksomheder, der arbejder for Horses Kommune, skal overholde vores retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar. Find vores retningslinjer her på hjemmesiden
  • Horsens Kommune som standard har en betalingsbetingelse på 30 dage fra modtaget faktura.

  På virk.dk kan du finde yderligere vejledninger og guides vedrørende dine forpligtigelser over for det offentlige. Udbud med tildeling via listen vil typisk ske i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Til daglig kaldet Tilbudsloven.

  Tilmeld dig listen

  Klik for at tilmelde din virksomhed via vores digitale blanket (kræver NemID/MitID)

  Har du spørgsmål vedrørende listen?

  Så skriv til Teknik og Miljø på teknikogmiljo@horsens.dk.

  Aktuelle udbud

  Horsens Kommune indbyder hermed interesserede tilbudsgivere til at søge prækvalifikation til at afgive tilbud.

  Nærværende udbud vedrører en kapacitetsudvidelse af Lund Børnehus med 8 grupperum.

  Dagtilbud Lund beliggende på Silkeborgvej 145, 8700 Horsens, er aldersintegreret, og har i dag 7 grupperum i den oprindelige bygning fra 2013, samt 2 grupper i den fritliggende tilbygning Landskabshuset fra 2016.

  Daginstitutionen har oplevet en kraftig tilvækst i pasningsbehovet, og Byrådet har derfor besluttet, at prioritere en udvidelse.

  Den forestående udvidelse er planlagt, som en selvstændig tilbygning på ca. 1.140 m2, som bygges sammen med den oprindelige bygning. Udvidelsen foreligger på dispositionsforslagsniveau.

  Institutionen skal ikke genhuses i byggeperioden, men kunne fortsætte sin daglige drift.

  Som et led i Horsens Kommunes arbejde med bæredygtighed og klimatiltag, er det besluttet, at byggeriet skal svanemærkes.

  Derudover er det et ønske, at der i forbindelse med byggeriet er opmærksomhed på, om det er hensigtsmæssigt og muligt at arbejde med principperne for en modulært opbygget bygning med mulighed for fleksibilitet og udskiftning af elementer. Dette med henblik på mulig reducering af byggetid samt for øget fremtidig bygningsfleksibilitet.

  Udbuddet gennemføres som et totalentrepriseudbud efter forudgående prækvalifikation. Der vil blive prækvalificeret op til 5 tilbudsgivere. Tildeling af opgaven vil ske på baggrund af kriteriet ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud”.

  Frist den 21. december kl. 12

  Sidste frist for indsendelse af anmodning om prækvalifikation er den 21. december 2023 kl. 12.

  Find udbudsmaterialet på portalen iBinder

  Følg dette link for at finde udbudsmaterialet:

  https://my.ibinder.com/etendering/98754766-a0ac-4943-9713-f39df72bc1a1/tenders/7ZOT67UOP/public

   

  Proces, iBinder, klausuler m.m.

  Tro og love-erklæring om din gæld til det offentlige

  Når du deltager i en prækvalifikation, skal du redegøre for din gæld til det offentlige.

  Hent og udfyld Tro og love-erklæringen om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (pdf).

  Når vi udbyder bygge- og anlægsopgaver, er det oftest

  • med en indledende prækvalifikation efterfulgt af en licitation
  • som en begrænset eller offentlig licitation
  • som fagentrepriser - men der kan blive tale om hoved- og totalentrepriser, hvis det er mest hensigtsmæssigt i forhold til den konkrete bygge- og anlægsopgave
  • en digital proces, hvor du som tilbudsgiver skal ansøge via det webbaserede system iBinder.

  Se instruktionsvideoer om brugen af iBinder på iBinder.com

  Følg linket og find de forskellige filmklip nederst på iBinder.com.

  Byrådet har vedtaget, at vi kun stiller krav om sikkerhedsstillelse ved entrepriser på anlægsprojekter til en værdi på 1.000.000 kr. eller derover.

  Vi udbyder som udgangspunkt vores bygge- og anlægsopgaver ud fra betingelserne i AB 18 (Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Vi afviger fra AB 18 i enkelte tilfælde; blandt andet er reglerne om betalingsbetingelser præciseret og tilpasset den administrative forretningsgang.

  Vi kan desuden afvige fra AB 18 i enkeltstående tilfælde på baggrund af en given rådgivers bearbejdelse af udbudsmaterialet.

  Når vi udbyder en opgave som totalentreprise , henviser vi til ABT 18, som svarer til AB 18 , men retter sig specifikt mod totalentrepriser.

  Vi har indgået en række flerårige

  • delaftaler til håndtering af vedligeholdelsesarbejder inden for fagene maler, tømrer/snedker og ventilationsarbejde
  • rammeaftaler på asfaltarbejder og gadebelysning.

  Byrådet har vedtaget nogle fælles retningslinjer for vores brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Vi indarbejder disse retningslinjer i vores udbudsmateriale.

  Læs vores fælles retningslinjer for brugen af sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar (pdf).

  Ved kommunens bygge-og anlægsopgaver gælder det, at medarbejdere skal bære synligt ID-kort med navn, billede og legitimation (fx medarbejdernummer eller fødselsdato) samt virksomhedens navn og/eller logo.