Gå til hovedindhold
Byggeri og ejendom
Service til virksomheder

Udbud af planlægnings-, bygge- og anlægsopgaver

Størstedelen af vores byggeopgaver kommer i udbud. Find annoncering af de aktuelle udbud her. Læs også om vores entreprenørliste - den kan du som entreprenør, håndværker eller rådgiver tilmelde dig, hvis du ønsker at komme i betragtning, når vi skal finde interesserede virksomheder til mindre bygge- og vedligeholdelsesopgaver.

 • Læs op

Indhold

  Tilmeld dig entreprenør- og rådgiverlisten

  Tilmeld dig entreprenør- og rådgiverlisten

  Med entreprenør-/rådgiverlisten er det blevet lettere for virksomhederne at vise deres interesse for at byde ind på bygge- og anlægsopgaver for Horsens kommune.

  Entreprenører, håndværkere og rådgivere, som ønsker at komme i betragtning til større og mindre bygge- og anlægsopgaver, skal blot oprette sig listen: Klik på nedenstående link, log ind med NemId/MitId og udfyld den digitale blanket.

  Ved oprettelsen skal virksomheden acceptere Horsens Kommunes retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar. Derudover skal virksomheden acceptere Horsens Kommunes standardbetalingsbetingelser, der er 30 kalenderdage fra modtagelse af faktura.

  Virksomheden vil herefter indgå i den bruttoliste af entreprenør og rådgivningsvirksomheder, som kommunens vej- og ejendomsafdelinger benytter for at finde interesserede virksomheder i forbindelse med mindre bygge- og vedligeholdelsesopgaver.

  Horsens kommune har en rammeaftale for håndværksydelser, der dækker arbejder op til 100.000 kr. Derfor er disse opgaver ikke blandt dem, der kan bydes ind på.

  Husk at

  • det er virksomhedens eget ansvar at skrive sig på listen og holde kontaktoplysningerne opdaterede
  • der skal afgives en tro- og love-erklæring om, at firmaet ikke har gæld til det offentlige
  • Horsens Kommune kun tager imod elektroniske fakturaer
  • virksomheder, der arbejder for Horses Kommune, skal overholde vores retningslinjer for anvendelse af sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar. Find vores retningslinjer her på hjemmesiden
  • Horsens Kommune som standard har en betalingsbetingelse på 30 dage fra modtaget faktura.

  På virk.dk kan du finde yderligere vejledninger og guides vedrørende dine forpligtigelser over for det offentlige. Udbud med tildeling via listen vil typisk ske i henhold til lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter. Til daglig kaldet Tilbudsloven.

  Tilmeld dig listen

  Klik for at tilmelde din virksomhed via vores digitale blanket (kræver NemID/MitID)

  Har du spørgsmål vedrørende listen?

  Så skriv til Teknik og Miljø på teknikogmiljo@horsens.dk.

  Aktuelle udbud

  Horsens Kommune har besluttet at etablere en ny indskolingsafdeling til Lundskolen.

  Indskolingsafdelingen skal etableres ved at ombygge og transformere Lundagerskolen, der er en specialfolkeskole, som fraflyttes.

  Det transformerede indskolingsafsnit skal indeholde 4 årgange i 4 spor til undervisning og SFO, indeholdende basis- og faglokaler samt PLC og personalefaciliteter.

  Derfor ønsker Horsens Kommune at indgå en aftale med en totalrådgiver om rådgivning i forbindelse med gennemførelse af opgaven.

  Frist for ansøgning: 21. maj 2024 kl. 12.00

  Se udbudsmaterialet til totalrådgivningsopgaven og send jeres ansøgning (link til iBinder.com)

  Horsens Kommune inviterer erfarne hovedentreprenører til at deltage i prækvalifikationen vedr. renovering og transformering af det tidligere Horsens Statsgymnasium, beliggende på Højen 1, Horsens.

  Projektet omhandler ombygning og renovering af eksisterende gymnasium til et nyt specialtilbud for børn og unge.

  Find det uddybende materiale og ansøg via iBinder.

                              
  Udvalgte ansøgere vil blive inviteret til den endelige udbudsproces iht. udbudsbrevet på iBinder.

  Sidste frist for anmodning om prækvalifikation er 13. maj 2024.
   
  Vi ser frem til at modtage ansøgninger om prækvalifikation på dette vigtige projekt for Horsens Kommune. 

   

  Proces, iBinder, klausuler m.m.

  Tro og love-erklæring om din gæld til det offentlige

  Når du deltager i en prækvalifikation, skal du redegøre for din gæld til det offentlige.

  Hent og udfyld Tro og love-erklæringen om ubetalt, forfalden gæld til det offentlige (pdf).

  Når vi udbyder bygge- og anlægsopgaver, er det oftest

  • med en indledende prækvalifikation efterfulgt af en licitation
  • som en begrænset eller offentlig licitation
  • som fagentrepriser - men der kan blive tale om hoved- og totalentrepriser, hvis det er mest hensigtsmæssigt i forhold til den konkrete bygge- og anlægsopgave
  • en digital proces, hvor du som tilbudsgiver skal ansøge via det webbaserede system iBinder.

  Se instruktionsvideoer om brugen af iBinder på iBinder.com

  Følg linket og find de forskellige filmklip nederst på iBinder.com.

  Byrådet har vedtaget, at vi kun stiller krav om sikkerhedsstillelse ved entrepriser på anlægsprojekter til en værdi på 1.000.000 kr. eller derover.

  Vi udbyder som udgangspunkt vores bygge- og anlægsopgaver ud fra betingelserne i AB 18 (Almindelige betingelser for arbejde og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed). Vi afviger fra AB 18 i enkelte tilfælde; blandt andet er reglerne om betalingsbetingelser præciseret og tilpasset den administrative forretningsgang.

  Vi kan desuden afvige fra AB 18 i enkeltstående tilfælde på baggrund af en given rådgivers bearbejdelse af udbudsmaterialet.

  Når vi udbyder en opgave som totalentreprise , henviser vi til ABT 18, som svarer til AB 18 , men retter sig specifikt mod totalentrepriser.

  Vi har indgået en række flerårige

  • delaftaler til håndtering af vedligeholdelsesarbejder inden for fagene maler, tømrer/snedker og ventilationsarbejde
  • rammeaftaler på asfaltarbejder og gadebelysning.

  Byrådet har vedtaget nogle fælles retningslinjer for vores brug af arbejdsklausuler og sociale klausuler. Vi indarbejder disse retningslinjer i vores udbudsmateriale.

  Læs vores fælles retningslinjer for brugen af sociale klausuler, arbejdsklausuler og kædeansvar (pdf).

  Ved kommunens bygge-og anlægsopgaver gælder det, at medarbejdere skal bære synligt ID-kort med navn, billede og legitimation (fx medarbejdernummer eller fødselsdato) samt virksomhedens navn og/eller logo.