Gå til hovedindhold

Regulering af råger

Rågen er en fredet fugl, og regulering af både unger og voksne råger kræver derfor tilladelse fra Naturstyrelsen.

 • Læs op

Indhold

  Vi søger årligt tilladelse ved Naturstyrelsen til at regulere råger på visse områder

  Vi søger tilladelse til regulering, hvor fuglene vurderes at være til fare for mennesker eller menneskers sundhed.

  Blandt andet i perioden 1. maj til 15. juni regulerer vi råger på følgende udvalgte kommunale arealer:

  • Georg Rasmussens vej – langs Nørre strand og Stensballe sund
  • Skoven syd for Rønnevej
  • Elbækskovvej ved Husodde
  • Brådhusvej i Stensballe
  • Åbjerg skoven ved Bygholm Sø
  • Lovbyvej langs Bygholm Sø
  • Tornbjerg Skoven i Hovedgård
  • Humleballe i Søvind
  • Løvhøj skov nord for Løvhøjvej
  • Ulvedalen nord for Lovbyvej
  • Østerhåbsvej i Hatting

  Reguleringen bliver foretaget af erfarne jægere fra en lokal jagtforening. Politiet bliver hver gang informeret.

  Ansøg Naturstyrelsen om at regulere råger på private arealer

  Gå til virk.dk hvis du vil søge tilladelse hos Naturstyrelsen til at regulere skadevoldende råger på private arealer.