Arkitekturens Dag mandag den 2. oktober 2023

Igen i år afholder vi Arkitekturens Dag. Nominer dit favoritbyggeri eller yndlings-byrum til Arkitekturprisen 2023, som uddeles samme dag.

Indhold

  Arkitektur er så meget mere end blot de bygninger, der bygges. Arkitektur handler om at skabe rum - både inde og ude - hvor mennesker kan lide at bo og leve det gode hverdagsliv, opholde sig og mødes.

  På Arkitekturens Dag fejrer vi den gode arkitektur og alle de fine og meget vellykkede projekter i vores kommune. Dem er der heldigvis mange af.

  Vi uddeler igen i år Horsens Kommunes Arkitekturpris til prisværdig arkitektur inden for fire kategorier. Og DU kan være med til at indstille et projekt til prisen.

  Send os dit forslag til en nominering af et byrum eller en bygning i kommunen, som du gerne vil fremhæve som et arkitektonisk vellykket projekt. Vi skal have dit bud inden den 1. august 2023. Se mere herunder.

  Følg med her på siden for at se, hvilke projekter, der bliver nomineret til årets priser - og hvad der ellers kommer til at ske på Arkitekturens Dag.

  Arkitekturprisen 2023 - Send din nominering nu

  Vær med til at nominere et projekt til Arkitekturprisen 2023

  Er du gået forbi et nyopført etagebyggeri, et gårdrum, en renoveret bygning eller andet, du mener fortjener at blive hædret, så har du muligheden nu for at indsende dit forslag til en nominering. Det kan også være dit eget private eller din virksomheds projekt, du indsender. Du er selvfølgelig velkommen til at sende mere end ét forslag.

  De nominerede projekter skal ligge inden for kommunegrænsen og være færdigopført i perioden 2021-2023.

  Klik for at nominere et projekt via den digitale blanket senest den 31. juli 2023

  Du kan nominere din favorit inden for fire kategorier:

  1. Nybyggeri - Enfamiliehus
   Hverdagsbyggeri er en ny kategori som kan rumme gode eksempler på alt fra parcelhuse til rækkehuse, dets tilpasning til terræn, tilpasning til naboer, materialer og detaljer med mere.

  2. Nybyggeri – Bolig, institution og erhverv
   Nybyggeri kan være alt fra erhverv til en daginstitution eller et boligprojekt i form af etageboliger, plejeboliger eller noget helt tredje. Byggeriet kan have fokus på alt fra materialer til tilpasning til den eksisterende by, eller at det er opført bæredygtigt, med mere.

  3. Renovering - Transformation
   Denne kategori indeholder alt fra renoveringer eller transformationer af eksisterende bygninger, til bevaring af kulturmiljøer og bevaring af historiske spor med mere.

  4. Byrum - Anlæg
   Kategorien byrum indeholder alle typer af uderum og anlæg som parker, pladser, gårdrum, gavludsmykning med mere.

  Vores faglige bedømmelsesudvalg skal vurdere alle de nominerede projekter og udvælge fem nominerede i hver kategori.

  Det vigtigste parameter for bedømmelsesudvalget er, hvordan projektet møder stedet, det ligger i, og hvordan det forholder til til Horsens Kommunes Arkitekturpolitik, mere end det handler om interiør eller eksklusive løsninger.

  I alle nomineringer lægges vægt på, i hvilken grad et givent projekt taler ind i de tre skalatrin fra Arkitekturpolitikken - henholdsvis "Styrk hele Horsens", "Vær en god nabo" og "Byg til hverdagslivet".

  Rum for mennesker

  I Horsens Kommune vil vi udvikle og bygge med sans for de eksisterende steders særlige identiteter, kvaliteter og udfordringer.

  Dette er ét af omdrejningspunkterne i vores arkitekturpolitik, som skal være med til at sikre, at vi skaber rum, hvor mennesker kan lide at leve, opholde sig og mødes.

  Læs vores arkitekturpolitik "Rum for mennesker" på vores side om kommunens fysiske planlægning.

   

  Vores netop vedtagne Byrumsplan supplerer blandt andet Arkitekturpolitikken som et brugbart arbejdsredskab, og skal inspirere og bidrage til udviklingen af flere gode og oplevelsesrige byrum i Horsens Midtby.

  Læs vores Byrumsplan 2.0 med strategier, værktøjer og mulighedsstudier (pdf).

  Sidste års fejringer

  Arkitekturprisen 2022 gik til flotte projekter inden for fire kategorier plus den særlige publikumspris.

  Vinderne af Horsens Kommunes Arkitekturpris 2022

  Bedømmelsesudvalget har i alle nomineringer blandt andet lagt vægt på, i hvilken grad et givent projekt taler ind i de tre skalatrin fra Horsens Kommunes Arkitekturpolitik - henholdsvis "Styrk hele Horsens", "Vær en god nabo" og "Byg til hverdagslivet".

  Styrk hele Horsens handler om at understøtte de store sammenhænge samt de perspektiver, som især skal sikre, at kommunen vokser med kvalitet. Projekter skal fremvise en forståelse af byens og stedets DNA.

  Vær en god nabo zoomer ind på kvarterets og områdets kvaliteter og de sammenhænge, som skal sikre, at alle projekter forstår og bygger med stedets kvaliteter og skaber merværdi ift. både stedet og naboerne.

  Byg til hverdagslivet ser projektet i øjenhøjde med de mennesker, som skal bruge stedet og sikrer, at projektet leverer de bedst mulige rammer for menneskerne samt understøtter et bæredygtigt og sundt hverdagsliv.

  Projekt: Vestsalen Fængslet

  Arkitekt: CUBO Arkitekter

  Bygherre: Fonden FÆNGSLET


  Vestsalen Fængslet vinder fordi:

  Styrk hele Horsens
  Fængslet er et varemærke - ikke bare for Horsens men for hele regionen. Med Vestsalen er der lavet et kirurgisk præcist indgreb, som arkitektonisk og funktionelt løfter hele stedet, og styrker hele Horsens. FÆNGSLET har nu løftet sig helt op på både den nationale og internationale scene både ift. funktionalitet for konference og oplevelsescenter men også arkitektonisk.

  Vær en god nabo
  Projektet er skabt meget få synlige fysiske ændringer på det eksisterende byggeri, og de ændringer der er lavet, er foretaget klogt med kvalitetsmaterialer, placering og detaljering, som løfter og understøtter det eksisterende byggeri på bedste vis i et stramt smukt formsprog.

  Byg til hverdagslivet
  FÆNGSLET skaber med projektet nye rum til oplevelser og har man lykkedes med et projekt i flotte materialet og af meget høj kvalitet. Et projekt som forventes at patinere smukt og sikre mulighed for FÆNGSLETS hverdagsliv og fest i mange, mange år.

  Tusinde tak for et smukt og helstøbt projekt til FÆNGSLET og CUBO.

  En særlig hæder til et projekt, som ikke vandt prisen, men som var tæt i kapløbet:

  Projekt: Jørgensens Hotel.
  Arkitekt: Linjen Arkitekter.
  Bygherre: M+ Ejendomme A/S.

  Foto: Linjen Arkitekter

  Jørgensens Hotel får hæderen fordi:

  Jørgensens Hotel er et eksempel på en renovering af højeste kvalitet, som udover at give et løft til en smuk historisk bygning og byggeskik også løfter hele byrummet omkring sig. På den måde bidrager den også til det gode hverdagsliv på Søndergade. Så tusinde tak for det til både M+ og Linjen Arkitekter.

   

  Projekt: Bakkelunden
  Arkitekt: Niras
  Bygherre: Horsens Kommune

  Bakkelunden vinder fordi:

  Det er super stærkt, at der her er skabt et projekt, som har forvandlet et helt utilgængeligt område til et nyt aktiv for hele Horsens.

  Vær en god nabo
  Projektet har med udgangspunkt i ønsket om at skabe nye fælleskaber i et område, skabt et nyt grønt område til glæde for både naboer og resten af byen. Området er gået fra en gammel losseplads til ved hjælp af overskudsjord, fra andre steder i kommunen, til nu at være et nyt attraktivt område. Det er således et fantastisk billede på hvordan minus og minus giver plus.

  Byg til hverdagslivet
  Projektet indbyder til leg, bevægelse og ophold i hverdagen og til at alle kan bruge området, som tidligere ikke var åben for offentligheden. Projektet er en sand gave til byen, som er skabt ud at 2 overskudprodukter, som tilsammen bliver til en ny ressource.

  Fedt, at Affald og Genbrug ved Horsens Kommune sammen med Niras har sat fokus på den bæredygtige måde at arbejde med nyttiggørelse af overskudsjord. Tillykke.

  En særlig hæder til et projekt, som ikke vandt prisen, men som var tæt i kapløbet:

  Projekt: Netto Bygholm Bakker.
  Arkitekt: C.F. Møller Architects.
  Bygherre: Salling Group.

  Foto: CF Møller Architects

  Netto Bygholm Bakker får hæderen fordi:

  Netto Bygholm er et forgangsbyggeri inden for bæredygtig byggeri og i særdeleshed inden for detailhandelsbranchen i hele landet: Projektet brillerer med alt fra trækonstruktion til grønne tage og vandhåndtering på overfladen.
  Der bides mærke i grønne kvalitetsmaterialer i alt fra konstruktion til facade og tag og indbydende udearealer med beplantning og vandhåndtering på terræn. Godt gået af Salling Group og C.F. Møller.

   

  Projekt: Søndergade.
  Arkitekt: Schul Landskabsarkitekter.
  Bygherre: Horsens Kommune.

  Søndergade vinder fordi:

  Byens gågade har fået et kæmpe æstetisk løft. Der er skabt nye muligheder for ophold, leg, ophold, udeservering og god adgang til gadens butikker. Renoveringen er med til at styrke hele Horsens, da byen og kommunen nu har fået et attraktiv byrum til både shopping, ophold, leg og bevægelse. Der er skabt en ny ”VÆREGADE”.

  Vær en god nabo
  Der er valgt materialer der patinerer smukt, har en høj kvalitet og er med til at løfte hele Søndergade. Projektet giver på den måde en masse tilbage til både sine naboer og brugere.

  Byg til hverdagslivet
  Der er både plads til hverdag og fest, og plads til alle aldersgrupper og brugere fra børn der leger, unge der shopper, til ældre der kan få en velfortjent pause på en bænk under et træ på sin indkøbstur. Netop de mange træer, bænke og stole er med til at skabe et anvendeligt smukt byrum til hverdagslivet.

  Tusinde tak til holdet bag renoveringen af Søndergade og særligt Schul Landskabsarkitekter for at gøre Danmarks bredeste gågade til vel nok Danmarks smukkeste og mest velfungerende VÆREgade. Tillykke med den velfortjente pris.

  En særlig hæder til et projekt, som ikke vandt prisen, men som var tæt i kapløbet:

  Foto: Horsens Kommune

  Projekt: Møbelpassagen.
  Arkitekt: E+N arkitekter.
  Bygherre: Horsens Kommune.

  Møbelpassagen får hæderen fordi:

  Møbelpassagen er omdannet fra en aflukket og utilgængelig baggård til et nyt moderne og tilgængeligt sted for alle. Der er brugt gode materialer og detaljerne, som granitbelægning, stålbede og rumskabende træer, skaber et nyt og rart hverdagsrum for horsensianerne, som også har taget det til sig og skabt flere begivenheder i som silent-bio, koncerter osv. Et flot projekt der er skabt gennem områdefornyelsen i samarbejde med E+N arkitekter.

   

  Projekt: Horsens Gymnasium og HF.
  Arkitekt: C.F. Møller Architects.
  Bygherre: Horsens Gymnasium og HF.

  Horsens Gymnasium og HF vinder fordi:

  Horsens Gymnasium og HF er et klasse-eksempel på at bygge til stedet og have respekt for og analysere eksisterende bygninger og kontekst. Faciliteter i høj klasse til at give de bedst mulige uddannelsesmuligheder, hvor man binder historien med Viggo Norns gamle hovedbygning sammen med andre nyere tilbygninger og skaber en unik ny campus stemning.

  Vær en god nabo
  Med sine materialer, skala, respekt for det eksisterende, er det nye byggeri en god nabo. Med en elegant nedbrydning af skala med forskydninger af facader, opleves bebyggelsen ikke stor, selvom der er samlet flere kvadratmeter på grunden. Moderne fællesrum og facaden ind mod gårdrummet, skaber mange gode rum at opholde sig i, både ude og inde.

  Byg til hverdagslivet
  Der er brugt gode gedigne materialer, der tilpasser sig områdets historie, både gennem valg af tegl, træbeklædning på hallen, genbrugte tegl fra de nedrevne bygninger på grunden i den nye bygning med mere.

  Stor tak til Horsens Gymnasium og HF samt C.F. Møller for at skabe nogle fantastisk smukke rammer for nogle af vores unge mennesker i Horsens. Og stort tillykke med prisen.

  En særlig hæder til et projekt, som ikke vandt prisen, men som var tæt i kapløbet

  Foto: Linjen Arkitekter

  Projekt: Graverbygning og præstebolig, Endelave.
  Arkitekt: Linjen Arkitekter.
  Bygherre: Endelave Kirke og menighedsråd.

  Graverbygningen og Præsteboligen Endelave får hæderen fordi:

  Det er et lille projekt på kun 80 m2, så har det en stor arkitektonisk kvalitet og styrke. Der er arbejdet seriøst, ærligt og særdeles kvalificeret med materialer, skala og respekt for den eksisterende historie og byggeskik. Huset fremstår enkelt men alligevel detaljerigt, der gør det til en funktionel bygning, som man ikke kan andet end holde af.

  Tak til Endelave Kirke og menighedsråd og Linjen Arkitekter for at tage arkitekturen seriøs også i de små projektet. Smukt. Bliv ved med det. 

  Horsens Folkeblad præsenterer publikumsprisen, som er en afstemning blandt de 20 nominerede projekter, udvalgt af deres læsere. Chefredaktør Lene Vestergaard afslører i samarbejde med Peter Sørensen at vinderen er Vestsalen, FÆNGSLET. I kapløbet om sejren afslører Folkebladet at Horsens Gymnasium og HF var tæt i kapløbet om at vinde publikumsprisen.

  Projekt: Vestsalen Fængslet
  Arkitekt: CUBO Arkitekter
  Bygherre: Fonden FÆNGSLET.

  Projekt: Vestsalen Fængslet
  Arkitekt: CUBO Arkitekter
  Bygherre: Fonden FÆNGSLET.


  Her finder du fotos af de i alt 20 nominerede projekter til download.

  Alle fotos må bruges i forbindelse med omtale af Arkitekturens Dag 2022 med den rette kreditering.

  Bedste renovering eller transformation

  1. Download foto af Jørgensens Hotel. Kreditering: LINJEN Arkitekter
  2. Download foto af FÆNGSLET. Kreditering: Martin Schubert
  3. Download foto af Det Gamle Posthus. Kreditering: PHC Ejendomme
  4. Download foto af Det Gamle Mejeri. Kreditering: PHC Ejendomme
  5. Download foto af Bytorv Horsens. Kreditering: Horsens Kommune

  Bedste bæredygtige nybyggeri

  1. Download foto af Daginstitution Bygholm Bakker. Kreditering: SKALA Arkitekter
  2. Download foto af Friplejehjem Buchwalds Bro. Kreditering: CASA ApS
  3. Download foto af Bakkelunden. Kreditering: Horsens Kommune
  4. Download foto af Netto Bygholm Bakker. Kreditering: C.F. Møller Architects
  5. Download foto af Platform K. Kreditering: SKALA Arkitekter

  Bedste byrum

  1. Download foto af Søndergade. Kreditering: Horsens Kommune
  2. Download foto af Industrimuseets legeplads. Kreditering: MONSTRUM
  3. Download foto af Møbelpassagen. Kreditering: Horsens Kommune
  4. Download foto af Banetorvet. Kreditering: Horsens Kommune
  5. Download foto af Folkeparken. Kreditering: Horsens Kommune

  Bedste nybyggeri 

  1. Download foto af Horsens Gymnasium og HF. Kreditering: C.F. Møller Architects
  2. Download foto af Graverbygning og præstebolig. Kreditering: LINJEN Arkitekter
  3. Download foto af Pakhusene. Kreditering: CASA ApS
  4. Download foto af Brahes Bakke. Kreditering: Horsens Kommune
  5. Download foto af Seniorbofællesskabet Sundbakken. Kreditering: Jesper Balleby

   

  De nominerede til arkitekturprisen 2022

  Horsens Kommunes Arkitekturpris 2022 bliver uddelt i følgende fem kategorier

  • Bedste renovering eller transformation
  • Bedste bæredygtige nybyggeri
  • Bedste byrum
  • Bedste nybyggeri 
  • Publikumsprisen

  Inden for hver af de fire faglige kategorier nomineres fem projekter. Et fagligt bedømmelsesudvalg udnævner vinderne af disse fire kategorier. Alle 20 nominerede projekter er derudover med i opløbet om at vinde Publikumsprisen, som afgøres af borgerne.

  Bedømmelsesudvalget

  Det fagligt stærke bedømmelsesudvalg, som dels udvælger de 20 nominerede projekter, dels udpeger vinderne af de fire faglige kategorier, består af

  • Martin Esbensen, Bedre Bymiljø, Horsens
  • Jonas Rump Nielsen, Bedre Bymiljø, Horsens
  • Randi Vuust Skall, Konstitueret chef for Plan, Byg og Erhverv, Horsens Kommune
  • Lene Holmgaard, Arkitekt, Horsens Kommune
  • Helene Mai Krusborg, Arkitekt, Horsens Kommune.

   

  På Arkitekturens Dag overrakte borgmester Peter Sørensen priserne til vinderne af de fem kategorier ved et festligt arrangement i Sønderbro Kirke i Horsens.

  Bedømmelsesudvalget kigger blandt andet på, hvordan man med formsprog, materialer og helhedstanke har formået at renovere eller transformere en eksisterende bygning eller anlæg. Samtidig kigger vi på om et byggeri eller et sted eventuelt kan får en ny funktion til glæde for kommunens mange borgere og på den måde styrke hele Horsens.

  De fem nominerede i kategorien 'Bedste renovering eller transformation' er:

  1. Jørgensens Hotel, Horsens

  Se information om projektet på linjen.dk

  Arkitekt: Linjen

  Bygherre: M+ Ejendomme A/S

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Intet har været overladt til tilfældighederne i renoveringsprocessen af det smukke gamle Jørgensens Hotel. Alle valg er truffet med udgangspunkt i eksperters viden og undersøgelser af, hvordan hotellet så ud, da det blev opført i 1744 – det gælder både ude og inde. Særligt palæets lofter har krævet både tid og håndværk at restaurere og genskabe, som de var oprindeligt. Det er en helt særlig oplevelse at træde ind på hotellet og bevæge sig gennem rummene, som alle byder hver især på en særlig historie. Hvis rummene kunne tale og fortælle deres historie, ville man aldrig blive færdig.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Jørgensens Hotel er et eksempel på renovering af højeste kvalitet, som udover at give et løft til en bygning også løfter hele området omkring (jf. Styrk hele Horsens).

  Materialer og detaljering, både hvad angår byggeskik og historie, løfter hele området omkring (Jf. Vær en god nabo).

  Jørgensens Hotel har gode muligheder for, at offentligheden kan tilgå stedet på mange forskellige måder, både ude og inde (jf. Byg til hverdagslivet).

  Foto: LINJEN Arkitekter

   

  2. FÆNGSLET, Horsens

  Se information om projektet på cubo.dk

  Arkitekt: CUBO

  Bygherre: Fonden FÆNGSLET

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Horsens Statsfængsel, der blev opført i 1800-tallet, er et bastant fysisk aftryk med store samfundshistoriske og bygningskulturelle perspektiver, så fornyelsen tager udgangspunkt i historien. Med et nærmest kirurgisk snit er der foretaget et livgivende ’indgreb’, så stedet tilpasser sig nutidens behov og ønsker til fleksibilitet og tilgængelighed, uden at fortidens billeddannelse sættes ud af spil.

  Vestsalens nye identitet er et nyt volumen, der lægger sig ind under den eksisterende vestfløj – som en serie af nye sale, der har deres egen karakter, men er afstemt efter omgivelserne. Den præcision og entydige klarhed, som det gamle bygningsanlæg besidder, afspejler det nye også. Nye konstruktioner står ligeså ærlige, præcise og kraftfulde som de eksisterende, men med deres egen klarhed – med stålet som det gennemgående materiale.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Fængslet er et varemærke for Horsens, og ved at lave et indgreb som arkitektonisk og funktionelt løfter stedet, styrker dette projekt hele Horsens. Projektet er et af syv projekter udvalgt i kategorien institution til den nationale Renoverprisen 2022. VINDER af Renoverprisen 2022 (jf. Styrk hele Horsens").

  Der er meget få synlige fysiske ændringer på det eksisterende byggeri, og de ændringer der er, er med materialer, placering og detaljering, der løfter det eksisterende projekt, og dermed også området omkring (jf. Vær en god nabo).

  FÆNGSLET skaber nye rum til oplevelser og har en materialet og kvalitet, som er lavet til at patinere og holde længe (jf. Byg til hverdagslivet).

  Foto: Martin Schubert

   

  3. Det Gamle Posthus, Brædstrup

  Se information om projektet på renover.dk

  Arkitekt: Tegnestuen Tankestregen

  Bygherre: PHC Ejendomme

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Renoveringen er sket under stor hensyntagen til bygningens bevaringsværdier. Bygherren valgte f.eks. at nedrive tilbygningen fra 1992 frem for at ejendomsudvikle disse etagemeter, da tilbygningen trak ned i bygningens arkitektoniske- og kulturhistoriske helhedsindtryk, og slørede det oprindelige kulturmiljø.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Med denne transformation og renovering løftes et helt område i Brædstrup, som er blevet et sted, som folk både i og uden for Brædstrup kommer for at opleve. Projektet er en af 7 projekter udvalgt i kategorien bolig til den nationale Renoverprisen 2022 (jf. "Styrk hele Horsens").

  Projektet løfter en bygning med en tidligere funktion der ikke er her mere, og tilføjer den nyt liv med flere forskellige funktioner. Ved at fjerne en nyere eksisterende bygninger som slørede den oprindelige bygning, skabes plads og liv i gadeniveau (jf. "Vær en god nabo")

  Boliger, café, uderum og meget mere der indbyder offentligheden til liv og en blandet by (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: PHC Ejendomme

   

  4. Det Gamle Mejeri, Brædstrup

  Se information om projektet på renover.dk

  Arkitekt: Palle Radik Tegnestue

  Bygherre: PHC Ejendomme

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Brædstrups gamle mejeribygning fra starten af 1900-tallet, senere anvendt til vaskeri fra 70’erne og frem til 2010’erne havde stået ubrugt og lettere forfaldet indtil PHC Ejendomme i 2019 valgte at opkøbe ejendommen med henblik på bevaring og nænsom restaurering af den historiske bygning til en mere nutidig anvendelse forenelige med bygningens udformning. Bygningen huser nu et bryggeri, en butik og et spisested samt 11 lejligheder.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Med denne transformation og renovering løftes et helt område i Brædstrup, som er blevet et sted, som folk både i og uden for Brædstrup kommer for at opleve (jf. "Styrk hele Horsens").

  Med solide materialer og fokus på at bevare vigtige træk fra den historiske bygning, gives en masse nyt liv til den gamle bygning. Her nye funktioner og mulighed for liv både i bygningen og på gadeniveau omkring, til gavn for naboer og offentligheden generelt (jf. "Vær en god nabo").

  Projektet indbyder til liv og en blandet by, med funktioner som boliger, café med mere (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: PHC Ejendomme

   

  5. Bytorv Horsens

  Se information om projektet på ag5.dk

  Arkitekt: AG5

  Bygherre: Bytorv Horsens, SSCP

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Et tekstillignende mønster af teglbaguettes i klassiske murstentoner giver bygningen et varmt udtryk, som er i harmoni med nabobygninger og byens struktur. Den nye facade indeholder nye åbninger, portaler og en helt ny grafisk profil, som bringer menneskelig skala til ellers store uafbrudte facader, der er typiske for indkøbscentre. Konceptet for facadeprojektet er at styrke den visuelle identitet i indkøbscentret ved at skabe en sammenhængende forbindelse mellem flere facader og indgange.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Facadeløft der markerer at her sker noget for offentligheden og det ellers lidt usynlige center er nu blevet mere synligt (jf. "Styrk hele Horsens").

  Moderne materialer får byggeriet til at være sit eget, samtidig med at det indpasser sig i den eksisterende kontekst, med bygninger fra mange tidsperioder og facadeudtryk (jf. "Vær en god nabo").

  Med gode materialer og flere åbninger og mere liv på bagsiden af centret, løftes hele gaden arkitektonisk (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: Horsens Kommune

  Bedømmelsesudvalget kigger blandt andet på, hvordan man med formsprog, materialer og helhedstanke har formået at skabe nye bygninger eller steder, som er så grønne og bæredygtige som muligt. På den måde kan nybyggerier også bidrage til at man kan leve det gode hverdagsliv i Horsens Kommune.

  De fem nominerede i kategorien 'Bedste bæredygtige nybyggeri' er:

  1. Daginstitution Bygholm Bakker, Horsens

  Se information om projektet på skala.dk

  Arkitekt: Skala arkitekter.

  Bygherre: Horsens Kommune.

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Daginstitutionen er udarbejdet med en klar vision om at skabe bæredygtige rammer både inde og ude, hvor der fokuseres på optimal arealudnyttelse, multifunktionelle rumligheder, robuste materialer og landskabelig biodiversitet.

  Børnehuset Bygholm Bakker lægger med sin bæredygtige profil og udformning op til en DGNB Guld-certificering.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Attraktiv daginstitution i høj kvalitet i naturrige omgivelser, med gode materialer og certificeringer (jf. "Styrk hele Horsens").

  Adgang til grønne områder, skala og reference til længehus der passer til området (jf. "Vær en god nabo").

  Udearealer, kvalitet og rumdannelse der er med til at skabe rammerne for mange børns hverdag (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: SKALA Arkitekter

   

  2. Friplejehjem Buchwalds Bro, Horsens

  Se information om projektet på tvsyd.dk

  Arkitekt: Arkitema

  Bygherre: CASA APS

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Et svanemærket projekt, som understreger de store, visionære ambitioner om at skabe fremtidens bæredygtige boligbyggeri.

  Svanemærket stiller skrappe krav i hele byggeriets livscyklus. Det er en certificering, som kontrollerer mange aspekter under opførelsen af byggeriet, og som dermed også har stor indflydelse på det liv, som efterfølgende skal leves i boligerne. Dette gælder blandt andet krav om lavt energiforbrug, og strenge krav til kemikalierne i de materialer, der benyttes. Derudover skal der være en vis mængde nye, bæredygtige tiltag.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Plejehjemmet skaber bynære boliger, med bæredygtighed og hele byggeriets livscyklus i fokus (jf. "Styrk hele Horsens").

  Med et klart fokus på bæredygtighed også efter byggeriet er taget i brug (jf. "Vær en god nabo").

  Byggeriet ligger ned til åen, og giver adgang for gående og cyklende langs vandet (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: CASA ApS

   

  3. Bakkelunden, Horsens

  Læs om projektet i vores pressemeddelelse på horsens.dk

  Arkitekt: Niras

  Bygherre: Horsens Kommune

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: En kvart million tons jord er blevet kørt på den tidligere losseplads, der er blevet omdannet til et bakke-landskab med bl.a. legeplads, tarzanbane, madpakkehus, fitness-område, stier samt masser af områder med vilde blomster og træer til gavn for biodiversiteten.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Fra utilgængeligt område til område for hele Horsens (jf. "Styrk hele Horsens")

  Fælleskab, fra skrotplads og overskudsjord til attraktivt område (jf. "Vær en god nabo").

  Leg, ophold og hver mands eje (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: Horsens Kommune

   

  4. Netto Bygholm Bakker, Horsens

  Se information om projektet på cfmoller.com

  Arkitekt: C.F. Møller Architects

  Bygherre: Salling Group

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: For at minimere miljøpåvirkninger ved materialefremstilling er store dele af konstruktionerne i træ. Bygningens facader er opbygget af træelementer, og tagkonstruktionen er udført i dansk produceret limtræ. Indgangspartiet er beklædt med varmebehandlet nordisk fyrretræ. Bygningens elementer og mekaniske samlinger gør det muligt at adskille dele af bygningen i hele elementer til genanvendelse i andet byggeri. Landskabsløsningen omkring butikken styrker lokalområdets biodiversitet med hjemhørende buske og træer samt naturgræsser og vilde blomster. Et grønt sedum-tag bidrager med regnvandsforsænkning og temperaturregulering, ved at holde på varmen i vinterhalvåret og sørge for naturlig nedkøling i sommerhalvåret. Solceller på taget og et særligt energianlæg gør butikken delvist selvforsynende med energi. Bæredygtige tiltag har resultereret i DGNB Guld-certificering.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Forgangsbyggeri inden for bæredygtig dagligvarebutik i hele landet, med alt fra trækonstruktion til grønne tage og vandhåndtering på overfladen (jf. "Styrk hele Horsens").

  Grønne kvalitetsmaterialer i alt fra konstruktion til facade og tag, med indbydende udearealer med begrønning og vandhåndtering på terræn (jf. "Vær en god nabo").

  En skala og materialitet der tilpasser sig området, samtidig med at det har et mindre klimaaftryk (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: C.F. Møller Architects

   

  5. Platform K, Horsens

  Se information om projektet på skala.dk

  Arkitekt: Skala arkitekter

  Bygherre: Horsens Kommune

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Platform K er en tilbygning til det eksisterende tilholdssted, Det Gule Pakhus. Tilbygningen, som støtter op om de seks k’er, danner basen for et midlertidigt kulturhus for unge. Ikke desto mindre er Platform K et robust og bæredygtigt byggeri på trods af sin midlertidige karakter, der på én og samme tid giver plads til, at de unge kan sætte deres eget præg.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Et sted der er lavet til at blive tilpasset af dem der bruger det, nemlig borgere i Horsens (jf. "Styrk hele Horsens").

  Nedskalering, råt ydre, tilpasser sig stedet (jf. "Vær en god nabo").

  Midlertidighed og mulighed for at tilpasse stedet (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: SKALA Arkitekter

  Byrum berører os alle og derfor ser vi på hvordan byrummene skaber plads til ophold og aktiviteter for forskellige mennesker. Vi lægger vægt på, at byrum giver ”Rum for mennesker”, med det mener vi at der skabes nye muligheder for forskellige typer af aktiviteter, så man tilgodeser forskellige menneskers behov.

  De fem nominerede i kategorien 'Bedste byrum' er:

  1. Banetorvet, Brædstrup

  Læs om projektet på lytt.dk

  Arkitekt: LYTT

  Bygherre: Horsens Kommune

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Det nye banetorv skal udgøre byens nye mødested og udformes som et sammenhængende og veldefineret bytorv, der skal understøtte områdets vigtige kulturhistorie. Banetorvet udformes med en blanding af belagte teglflader og mildt bakkede grønne græsflader, som kan anvendes til mange forskellige aktiviteter, fra uformelt ophold til leg.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Binder Brædstrup sammen og understøtter nogle større forbindelser med resten af kommunen (jf. "Styrk hele Horsens").

  Opholdsmuligheder, og aktiviteter. Lavet med materialer og historiske træk og forbindelser er hevet frem igen (jf. "Vær en god nabo").

  Med velvalgte materialer af høj kvalitet og beplantning indbyder til ophold og passage (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: Horsens Kommune

   

  2. Folkeparken, Brædstrup

  Læs om projektet på landplus.dk

  Arkitekt: LAND+

  Bygherre: Horsens Kommune

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Folkeparken er unik med sine gamle træer og store græsplaner, men havde også problemer med overfladevand. På flere workshops har Land+ sammen med borgerne samlet på ideer til Folkeparken og udviklede to koncepter til Folkeparken, hvorfra borgerne kunne vælge deres favorit. Det valgte forslag blev grundlag til den videre skitsering og dispositionsforslag med flere legepladser, opholdsarealer, stier, et offentligt toilet og en stor sø. Samtidigt kunne et stort ønske fra borgerne en ny repræsentativ hovedindgang med de oprindelige historiske lamper realiseres.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Løft af grønt byrum, med plads til mange forskellige aktiviteter og ophold til glæde for mange (jf.  "Styrk hele Horsens").

  Med vand på overfalden, beplantning, mulighed for aktivitet og opholdsmuligheder, er der skabt et rum til byens borgere (jf. "Vær en god nabo").

  Folkeparken er bearbejdet med en nænsom behandling af landskabet med gode materialer i alt fra belægning og lamper, til grønne tage og opholdsmuligheder (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: Horsens Kommune

   

  3. Industrimuseets legeplads, Horsens

  Læs om projektet på industrimuseet.dk

  Arkitekt: Monstrum

  Bygherre: Industrimuseet

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Legepladsen er inspireret af Horsens lange industrihistorie, hvor mange mænd, kvinder og faktisk også børn har arbejdet på byens mange værksteder og fabrikker. Industrimuseets Legeplads byder på leg i flotte legeredskaber, der er alt fra en 7 meter høj gastank, Nimbusmotorcykler, dampmaskine, gynger og meget, meget mere.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Med sine historiske referencer formidlet til et yngre publikum, er der skabt et offentligt tilgængeligt sted til leg og ophold til glæde for alle dens brugere (jf.  "Styrk hele Horsens").

  Der bliver med dette projekt skabt liv et sted der ellers ikke var liv uden for Industrimuseets åbningstider før. Naboer og andre har fået et sted for børn, som er absolutte topklasse (jf. "Vær en god nabo").

  Plads til alle og gode og legefulde materialer og former med historiske spor lige fra det sted som legepladsen ligger (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: MONSTRUM

   

  4. Møbelpassagen, Horsens

  Arkitekt: E+N arkitekter

  Bygherre: Horsens Kommune

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Omdannelse af den gemte baggård bag Søndergade, skaber mulighed for gennemgang og ophold, udført i materialer der patinerer smukt med tiden, og som forbinder nyt med gammelt.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Møbelpassagen er blevet et sted til ophold og passage, som byens besøgende kan trække sig tilbage til og slå en genvej eller nyde et åndehul i den travle by (jf. "Styrk hele Horsens").

  Der bliver med dette projekt skabt liv et sted der ellers ikke var liv eller passage før. Der er endda skabt begivenheder i baggården som silent-bio, koncerter med mere (jf. "Vær en god nabo").

   Fra en aflukket baggård til et tilgængeligt sted for alle, med gode materialer og detaljer, som granitbelægning, stålbede og rumskabende træer (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: Horsens Kommune

   

  5. Søndergade, Horsens

  Læs om projektet på horsensvokser.dk

  Arkitekt: Schul Landskabsarkitekter

  Bygherre: Horsens Kommune

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Hovedstrøget på vores gågade i Horsens har gennemgået en fantastisk forvandling. Ny belægning, bedre belysningen, mere grønt, nye legeelementer og meget mere har givet gågaden et kæmpe løft. Med beplantningen i den nye gågade har vi sikret en rig flora og et stærkt farvespil gennem alle årstiderne. Planter og træer spiller en stor rolle. Ud over at skabe et grønnere udtryk, sikrer de varierede planter og træer også et godt mikroklima ved at danne "rum" og virke vinddæmpende.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Byens gågade har fået et kæmpe æstetisk løft, med mulighed for ophold, udeservering, adgang til butikker, leg og aktivitet der er med til at styrke Horsens (jf. "Styrk hele Horsens").

  Materialer der patinerer pænt, høj kvalitet der løftet hele Søndergade og giver en masse tilbage til sine naboer og brugere (jf. "Vær en god nabo").

  Der er både plads til hverdag og fest, og plads til mange aldersgrupper og brugere fra børn der leger, unge der shopper, til ældre der kan få en velfortjent pause på en bænk under et træ på sin indkøbstur (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: Horsens Kommune

   

  Bedømmelsesudvalget kigger vi blandt andet på, hvordan man med arkitektur, formsprog, skala, materialer og helhedstanke har formået at bygge sig ind i den kontekst man arbejder i. Samtidig kigger vi på om et nybyggeri giver noget tilbage til det sted man placerer sig. Er man en god nabo? Har man sikret sig at byggeriet bidrager til nærområdets fortælling?

  De fem nominerede i kategorien 'Bedste nybyggeri' er:

  1. Horsens Gymnasium og HF, Horsens

  Læs om projektet på cfmoller.com

  Arkitekt: C.F. Møller Architects

  Bygherre: Horsens Gymnasium og HF

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Det nuværende HG&HF hvis hovedbygning fra 1940 er et fremtrædende eksempel på en undervisningsinstitution fra denne tidsperiode, med store kvaliteter i arkitektur og uderum. Udbygningen af gymnasiet tager afsæt i det eksisterende bygningsanlægs arkitektoniske kvaliteter og strukturelle opbygning. Gymnasiet omstruktureres og udvides i en klyngestruktur opdelt i forskellige faggrupper. Fagklyngerne er, hver især, organiseret omkring intime fagtorve, der udtrykker den særlige identitet og karakter, der skabes i hver klynge. I klyngen til kreative fag etableres et nyt stort fællesrum, med visuel kontakt til den store centrale gårdhave.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Faciliteter i høj klasse til at give det bedst mulige uddannelsesmuligheder. Et klasseeksempel på at bygge til stedet og have respekt for og analysere eksisterende bygninger og kontekst ("Styrk hele Horsens").

  Materialer, skala, respekt for det eksisterende. Elegant nedbrydning af skala med forskydninger af facader. Moderne fællesrum og facade ind mod gårdrum. Gode uderum (jf. "Vær en god nabo").

  Der er masser af gode gedigne materialer der tilpasser sig området, tilpasning til historie og byggeskik, som træbeklædning på hal, genbrugte tegl fra nedrevne bygninger med mere (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: C. F. Møller Architects

   

  2. Graverbygning og præstebolig, Endelave

  Læs om projektet på linjen.dk

  Arkitekt: LINJEN Arkitekter

  Bygherre: Endelave Kirke

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Ny graverbygning og præstebolig på Endelave. Bygning er opført som et klassisk længehus med sadeltage, men i en moderne fortolkning i træ med metaltag, som passer ind i miljøet.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Et eksempel på høj kvalitet af arkitektur i en lille skala, som med sin detaljering og materialer er et forbillede for andre (jf. "Styrk hele Horsens").

  Materialer, skala, respekt for det eksisterende, historie og byggeskik (jf. "Vær en god nabo").

  Enkelt men detaljerigt, der gør det til en bygning der kan bruges og holdes af (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: LINJEN Arkitekter


  3. Pakhusene, Horsens

  Læs om projektet på casa-as.dk

  Arkitekt: Arkitema

  Bygherre: M+ Ejendomme A/S

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Pakhusene er udviklet fra den tidligere DANA Feed grund til et mangfoldigt bykvarter med bynære havnearealer på Horsens Nordhavn. Grunden er med sin markante placering et vigtigt bindeled mellem den gamle by og den nye bydel på havnen.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Blandet område med mange funktioner, der skaber liv døgnet rundt ("Styrk hele Horsens").

  Materialer og detaljering fra belægning til facadematerialer, cykelskure og lamper. Det er gennemført og i en skala tilpasset omgivelserne (jf. "Vær en god nabo").

  Høj kvalitet af materialer og blandede funktioner giver både lyst til at opholde sig og gå i gennem området, samtidig med at der skabes liv i området hele dagen (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: CASA ApS

  4. Brahes Bakke, Horsens

  Læs om projektet på skala.dk

  Arkitekt: Skala arkitekter

  Bygherre: Domea, pædagogernes pension og Danhaus bolig

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Boligbyggeriet på Brahes Bakke repræsenterer en boform, som i højere grad fordrer fællesskabet end de klassiske parcel- og rækkehuskvarterer gør. Den vilde natur er et af områdets helt store egnskvaliteter. Artsrige grønne lommer trækkes med helt ind i rummene mellem husene, og den samlede bebyggelse omkranses af vildtvoksende enge.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Tilpasning til landskabet og offentlig adgang med kvalitets fyldte grønne rum med gennemarbejdet vandhåndtering på terræn (jf. "Styrk hele Horsens").

  Indbyder til fællesskab og adgang til grønne områder gennem dette område (jf. "Vær en god nabo").

  Skala, gode materialer, og forskellige typologier og boformer inden for samme område (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: Horsens Kommune


  5. Seniorbofællesskabet Sundbakken

  Læs om projektet på pluskontoret.dk

  Arkitekt: Pluskontoret

  Bygherre: OK fonden

  Beskrivelse fra eksterne hjemmesider: Boligprojektet Sundbakken handler om naboskab, fællesskab og venskab, og bofællesskabet får en ganske særlig placering i Horsens, tæt på fjorden og Nørrestrand. Bebyggelsen er nærmest en lille bydel med forskellige boliger i små huse placeret omkring et gårdrum med grønne opholdsmuligheder, et fælleshus og haver.

  Bedømmelsesudvalget har i nomineringen lagt vægt på følgende:

  Fællesskab er i fokus, og med sin gode udnyttelse af arealet og en god skala, udnyttes kommunens arealer (jf. "Styrk hele Horsens").

  Indbyder til fællesskab og gode materiale og skala så projektet ikke virker fjern i området (jf. "Vær en god nabo").

  Fokus på forskellige boformer og fællesskab i hverdagen (jf. "Byg til hverdagslivet").

  Foto: Jesper Balleby

  I samarbejde med Horsens Folkeblad uddelte vi Publikumsprisen.

  Vinderen af prisen blev udpeget på baggrund af en offentlig afstemning blandt de nominerede 20 projekter.