Gå til hovedindhold
Affald

Ny affaldssortering fra 2024

Fra 2024 skal vi til at sortere på en ny måde. Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, du måtte have til den nye ordning.

Indhold

  Nye affaldsbeholdere fra efteråret 2024

  Fra efteråret 2024 skal alle i Horsens Kommune sortere 10 affaldstyper derhjemme.

  Vi sorterer allerede de fleste, men vi mangler at sortere blød plast, drikkekartoner, pap og tekstilaffald. Det kræver en anden indretning af affaldsbeholderne, og derfor får alle leveret tre nye beholdere, som erstatter de nuværende to.

  Du kan få et overblik over de nye affaldsbeholdere, ved at se på tegningen herunder.

  Hent vores oversigt over beholderne og alle størrelserne (pdf)

  Bliv klogere på de nye beholdere

  De nye beholdere er en anden model end de nuværende, og de er større. Det betyder, at du i alt skal afsætte mindst 250 cm i bredden til dine tre nye affaldsbeholdere. Dette er en standardløsning, som består af tre 240 l-beholdere. Har du flere eller større beholdere, skal du tage højde for dette.

  Du kan se beholdernes mål på tegningerne herunder og se, hvor meget de nye beholdere fylder i forhold til de gamle.

  Se alle størrelserne nedenfor.

  En standardløsning består af tre 240 l-beholdere. Dette er den mindste løsning - du kan ikke vælge mindre.

  Hent vores oversigt over beholderne og alle størrelserne (pdf)

  240 l beholder:

  Som udgangspunkt får alle enfamiliehuse udleveret tre 240 liters-beholdere.

  360 l beholder:

   

  400 l beholder:

  660 l beholder:

   

  140 l beholder:

  140-liters beholderen kan du vælge at få som en ekstra beholder, hvis du har brug for mere volumen oven i dine tre 240-liters beholdere.

  Skraldemanden henter beholderne inde på grunden og kører dem tilbage, hvor han hentede dem. Men det gør han kun, hvis adgangsvejen opfylder vores og Arbejdstilsynets krav. Det gælder både for dig, som bor i villa og for dig, som bor i fælles boligområder.

  Hvis adgangsvejen ikke opfylder vores og Arbejdstilsynets krav, skal du selv køre beholderne frem inden kl. 6:00 på tømningsdagen.  

  Din huskeliste

  • Adgangsvejen til beholderne skal være plan, jævn og med kørefast underlag som f.eks. fliser eller asfalt.
  • Beholderne skal placeres i terrænniveau på fast og jævnt underlag.
  • Adgangsvejen skal have en fri passage på mindst 1 m i bredden og mindst 2 meter i højden.
  • Der må ikke være trapper/trin på adgangsvejen.
  • Adgangsvejen til beholderne skal så vidt muligt være vandret. 
  • Afstanden fra beholderne til vejkant eller renovationsbil må ikke overstige 25 meter.
  • Låger, porte og døre, som ikke står i skel eller tjener som aflukker til affaldsrum, skal stå åbne på tømningsdagen.
  • Beholdere med både 2 og 4 hjul skal vende med håndtaget ud mod skraldemanden. 


  Ved blinde veje og på private grunde skal der være vendemulighed for renovationsbilen. Det er for at undgå at skulle bakke med bilen.

  Se hvor meget plads renovationsbilen har brug for, for at kunne vende (pdf). 

  Skråner din adgangsvej eller indkørsel? 

  Her er kravene, hvis adgangsvejen til affaldsbeholder skråner: 

  Op til 10% hældning Alt er i orden, hvis du følger huskelisten 
  Mellem 10 og 14% hældning

  Er adgangsvejen til beholderen under 5 meter lang, og følger du huskelisten, så er alt i orden.

  Er adgangsvejen til beholderen over 5 meter, skal der være trin med dobbeltrampe. I trappens fulde længde skal der også for hver 5. meter være en repos i en størrelse, så der er plads til både materiel og skraldemand.
  Eksempel: Er trappen i alt 18 meter, skal der være repos efter 5, 10 og 15 meter.

  Mellem 14-25% hældning

  Altid trin med dobbeltrampe.

  I trappens fulde længde skal der også for hver 5. meter være repos i en størrelse, så der er plads til både materiel og skraldemand. 
  Eksempel: Er trappen i alt 18 meter, skal der være repos efter 5, 10 og 15 meter. 

  Over 25% hældning  Der skal være løfte-/hejse hjælpemidler.

  Beregning af hældning:

  Hældningsprocenten er lig med stigning/fald i cm pr. løbende meter.
  Eksempel: Stigning/fald på 14 cm pr. løbende meter = 14% hældning.  

  Bemærk:

  Du beregner hældningsprocenten for hver enkelt meter skrånende adgangsvej - og det er den
  højst målte hældningsprocent, der bruges i vurderingen. Man kan altså ikke nøjes med at
  beregne den totale højdeforskel.

  De nuværende beholdere er indkøbt i 2015 og er ved at være slidt op.

  Vi oplever, at mange af beholderne går i stykker, og det er dyrt og ressourcekrævende hele tiden at køre fra den ene ende af kommunen til den anden for at skifte enkelte beholdere.

  De gamle beholdere knuses og smeltes om til nye beholdere.

  Analyser viser, at der bliver mere papaffald, fordi internethandlen stiger. Pappet kan sætte sig fast i en 2-delt beholder, og derfor skal papir og pap i den udelte beholder.

  Når vi får den nye affaldsordning bliver der mindre affald, der skal i beholderen til restaffald, da vi også skal sortere blød plast og drikkekartoner fra. Ud fra analyser af sammensætningen af affaldet, kan vi se, at de fleste husstande vil kunne have deres restaffald i en delt beholder.

  Sammen sorterer vi mere

  Fra efteråret 2024

  Spørgsmål og svar om den nye affaldsordning

  Et flertal i Folketinget har besluttet, at alle danskere skal til at sortere deres affald i 10 affaldstyper nemlig rest-, mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast, tekstilaffald samt drikke- og fødevare-kartoner og farligt affald.

  Derfor indfører vi en ny affaldsordning med start i september 2024.

  Vores politikere har givet et foreløbigt grønt lys til, at vi med den nye affaldsordning alle skal have tre affaldsbeholdere stående ved enfamilies-ejendomme: to beholdere, som er to-delte, og en beholder, som er udelt.

  Herunder kan du finde svar på de spørgsmål, som ofte bliver stillet i forbindelse med den nye affaldsordning.

  Gå til Miljøministeriets hjemmeside, hvor du har mulighed for at blive lidt klogere på det hele via deres informationskampagne Affaldssortering Nytter

  Den nye sortering er besluttet af et bredt flertal i Folketinget i juni 2020. Det er de samme affaldstyper, som skal indsamles i hele landet.

  Formålet er at øge genanvendelsen af affaldet, når alle i Danmark sorterer ens.

  Det betyder blandt andet, at vi i Horsens Kommune ikke må fortsætte med at indsamle emballageaffald, som vi gør i dag, fordi glas og plastik fra 2025 ikke må blandes.

  Vi sorterer allerede de fleste af affaldstyperne, men vi mangler at sortere blød plast, drikke- og fødevarekartoner, pap samt tekstilaffald.

  Der er der ikke rum nok i de nuværende beholdere til den øgede sortering, så derfor får alle parcelhuse fremover tre beholdere:

  Beholder 1: Todelt til madaffald og restaffald: tømmes hver 2. uge
  Beholder 2: Todelt til hård plast/blød plast/mad- og drikkekartoner og glas/metal: tømmes hver 3. uge
  Beholder 3: Udelt til papir/pap: tømmes hver 5. uge.

  Etageejendomme og større bebyggelser skal også sortere affaldet i 5 rum. Her vil der komme en affaldsbeholder til hver affaldstype.

  Som det fremgår, indsamler vi ikke tekstilaffald. På nuværende tidspunkt kender vi ikke retningslinjerne for, hvordan det skal indsamles. Indtil Miljøstyrelsen har meldt det ud, kan du aflevere de udslidte tekstiler på genbrugspladsen.

  Det er vigtigt, at vi bliver bedre til at sortere og genanvende, så vi passer på klodens ressourcer.

  I dag genanvendes 56% af vores husholdningsaffald. Med den nye affaldsordning forventer vi at kunne genanvende hele 65% af husholdningsaffaldet.

  Derved udleder vi mindre CO2 og opnår, at endnu mere affald genanvendes i nye produkter.

  Den nye affaldsordning gælder alle borgere i Horsens Kommune, uanset om du bor til leje eller ej.

  I større etagebyggerier eller områder med fællesløsninger kan der være andre beholderstørrelser eller beholdere, der ikke er rumdelte. Det vil fremgå af piktogrammet på beholderen, hvilken type affald, der skal i.

  Ja, ordningen gælder også for sommerhuse.

  De ejendomme, hvor affaldet i dag indsamles i sække, skal fra september 2024 sortere affaldet i følgende typer:

  • Restaffald
  • Hård og blød plast samt drikke- og fødevarekartoner
  • Glas og metal
  • Papir og pap

  Den nye affaldsordning træder i kraft til september 2024.

  Vejen frem til den nye affaldsordning er beskrevet herunder:

  Høring af ordningen 

  16. maj - 31. juli 2022

  Endelig beslutning

  Oktober 2022

  Udbud

  November 2022 - januar 2023

  Produktion af biler og beholdere

  Februar 2023 - august 2024

  Brev til ejendomsejere om valg af beholdere

  Februar 2024

  Affaldsordningen træder i kraft

  September 2024

  De nye beholdere leveres
  De gamle beholdere tages hjem

  September - november 2024

  Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvad den nye affaldsordning kommer til at koste for den enkelte husstand.

  Gebyrændringen afhænger af de mange udbud, som forvaltningen skal til at lave for indsamling af affald, indkøb af nye affaldsbeholdere og afsætning af de nye typer affald.

  På nuværende tidspunkt kender vi desværre ikke gebyret for henteordningen. Men der vil være tale om en gebyrstigning, da det koster at sortere mere.

  Stigningen skyldes indkøb af den tredje beholder, flere tømninger og øgede sorterings- og behandlingspriser.

  Gebyret kan først beregnes, når alle udbud i forbindelse med den nye affaldsordning er faldet på plads. Herefter skal affaldsgebyrerne vedtages af byrådet.

  For at have en ordning med 2 beholdere skal der etableres omkring 360 miljøstationer til indsamling af glas.

  Udgifterne til etablering og tømning af miljøstationerne vil gøre, at en ordning med 2 beholdere overstiger udgifterne til 3 beholdere.