Skip Navigation

SAMBY

Sammenslutningen af bysamfund i Horsens Kommune

Formål

SAMBY har følgende formål: 

  • At være bindeled mellem de lokale organisationer i bysamfundene og Horsens Kommune.
  • At orientere gensidigt om lokalt arbejde og planer.
  • At drøfte fælles problemer og løsning af fælles opgaver.
  • At sikre, at midler tildelt fra Horsens Kommune anvendes til fælles bedste.

 

Medlemmer

Valg til sammenslutningen

Hvert bysamfund stiller med op til to personer. Disse vælges i demokratiske processer ved indirekte eller direkte valg, for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Politisk valgte er ikke valgbare.

Yderligere information

Ønsker du kontaktinformation, referater eller yderlige information om rådene?

Kontakt:

Jesper Nielsen, borger-, forenings- og frivillighedskonsulent i Sund By.
Telefon: 76 29 36 75 eller jesper.nielsen@horsens.dk.

Billede af kvinde

Kontakt os

Sund By

Telefon: 76 29 36 75
Send sikker mail (kræver NemID)