Skip Navigation

Landsbyrådet

Landsbyrådet er landsbyernes samlede bindeled til Horsens Kommune og et forum for udveksling af idéer og erfaringer vedrørende landsbyforhold.

Landsbyer i Horsens Kommune er defineret som landsbyer med mindre end 500 beboere og uden offentlige serviceinstitutioner.

Medlemslandsbyer har mulighed for at søge tilskud til lokale projekter i Landsbyrådet.

Medlemmer 

Landsbyrådet består af valgte repræsentanter fra landsbyer i kommunen. Valget til Landsbyrådet skal ske på et årligt borgermøde. Derudover er Horsens Kommune repræsenteret på møderne. 

Kredsen af medlemslandsbyer søges løbende udvidet. Har jeres landsby et ønske om at blive medlem, er I velkomne til at kontakte rådet igennem borgerkonsulent Jesper Nielsen.

På nuværende tidspunkt er følgende landsbyer medlem af Landsbyrådet:

 

Se et oversigtskort over byerne i Landsbyrådet lige her. 

Yderligere information

Ønsker du kontaktinformation, vedtægter, tilskudsvejledning eller yderligere om rådene

Kontakt:
Jesper Nielsen
Telefon: 76 29 36 75

ssjn@horsens.dk
Billede af kvinde

Kontakt os

Sund By

Telefon: 76 29 36 75
Send sikker mail (kræver NemID)