Skip Navigation

Huslejenævnet

Huslejenævnet behandler sager for udlejere og lejere i private beboelseslejemål.

Det hjælper Huslejenævnet med

  • Lejens størrelse
  • Lejevarslinger
  • Mangler ved lejemålet
  • Forbrugsregnskaber
  • Husordenssager
  • Forhåndsgodkendelse af lejens størrelse, hvis du kun udlejer et lejemål
     

Fakta om klager til Huslejenævnet

Inden du beder nævnet om at tage stilling til din sag, skal du først tage kontakt til din lejer (hvis du er udlejer) eller udlejer (hvis du er lejer) og søge en løsning på konflikten. Lykkes det ikke, kan du anmode Huslejenævnet om at vurdere sagen.

Gebyr for huslejenævnssag er: 315 kr.
Gebyr for sag vedr. forhåndsvurdering af lejens størrelse: 526 kr.
En udlejer kan pålægges et ekstragebyr på 6.024 kr., hvis lejeren får fuldt medhold.

Klager til nævnet skal sendes skriftligt til Huslejenævnet, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens. 
En sag er først indbragt, når betalingen er sket.

Ekspeditionstid: Ca. 4 måneder


Vejledende takster for 2022

Takster, udlejer kan benytte ved udarbejdelse af driftsbudget:

Administrationsudgifter, udokumenterede: 3.425 kr. pr. lejlighed
Vicevært/renholdelse, udokumenteret: 2.475 kr. pr. lejlighed

Kontakt os

Huslejenævn

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 35 40
Send sikker mail (kræver NemID)