Skip Navigation

Grønt råd

Det Grønne Råd er et forum for dialog mellem kommunen, de "grønne" interesseorganisationer og erhvervsorganisationer med tilknytning til det åbne land i vores kommune.

I dette forum orienterer kommunen og organisationerne hinanden – og formidler problemstillinger – om emner, der berører naturen.

Målet med rådet er at styrke samarbejdet på tværs af organisationer og interesser om naturbevaring, naturgenopretning og friluftsliv i det åbne land. Og at arbejde for en bæredygtig helhedsorienteret beskyttelse og benyttelse af natur og landskab.

Rådet holder to møder om året og tager på en årlig ekskursion.

Disse organisationer og institutioner er repræsenteret i Det Grønne Råd

 • DN - Danmarks Naturfredningsforenings lokale organisation
 • DOF - Dansk Ornitologisk Forenings lokale organisation
 • Friluftsrådet i Horsens
 • Horsens Ren Fjord
 • Horsens og Omegns Sportsfiskerforening
 • Dansk Skovforenings lokale kreds
 • Danmarks Jægerforbunds lokale kreds
 • Skovdyrkerne Syd
 • Plantningslauget i Horsens område
 • Landbo Øst
 • LMO
 • Visit Horsens
 • Turistforeningen i Brædstrup
 • Horsens Orienteringsklub
 • Landsbyrådet i Horsens Kommune
 • Østjysk Landboforening
 • Biavlerforeningen
 • Horsens Kommunes Naturvejledning
 • Naturstyrelsen, Søhøjlandet.

Formanden for Grønt Råd er viceborgmester og formand for Plan- og Miljøudvalget, Martin Ravn.

Næstformanden for Grønt Råd er byrådsmedlem, Lars Skytte Nielsen.

Rådets sekretær er biolog Frida Franko-Dossar, Naturområdet i Horsens Kommune, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens, ffd@horsens.dk, telefonnummer 76 29 25 11.

Kontakt os

Grønt Råd

Frida Franko-Dossar, sekretær
Telefon: 76 29 25 11
ffd@horsens.dk