Skip Navigation

Hvervsfortegnelsen

Hvervsfortegnelsen vedtages i begyndelsen af hver valgperiode. Posterne for byrådet besættes så fordelingen afspejler sammensætningen i byrådet. 

Hvervsfortegnelsen er en samlet oversigt over de poster som byrådet har udpeget byrådsmedlemmer og andre til at besætte. Det drejer sig blandt andet om poster i:

  • Økonomi- og Erhvervsudvalget, fagudvalgene og særligt nedsatte udvalg under byrådet   
  • Kommunale, fælleskommunale  og regionale råd, nævn og bestyrelser     
  • Fonds- og legatbestyrelser
  • Råd, nævn, bestyrelser og udvalg, der ligger udenfor kommunens eget virke, f.eks. for uddannelsesinstitutioner og forsyningsselskaber.