Kontakt os

Byrådssekretariatet

Telefon: 76 29 29 29
byraadssekretariatet@horsens.dk

Honorarer og tilskud

Liste over byrådets honorarer og erklæringer om tilskud.

Byrådets honorarer i 2017. 

Byrådsmedlem Bestyrelse m.m. Honorar i 2017 Intet at indberette
Peter Sørensen Billund Lufthavn  53.500  
Peter Sørensen  KLs Teknik- og Miljøudvalg  65.583  
Peter Sørensen  Udbetaling Danmark   26.954  
Peter Sørensen  Fjernvarme Horsens A/S  45.000 
Martin Ravn      X
Lone Ørsted      X
Ellen T. Schmidt  Gudenå Hospice  2.500  
Andreas Boesen     X
Hans Bang-Hansen Horsens Vand A/S 190.000  
Hans Bang-Hansen  Midttrafik 161.000  
Susan Gyldenkilde  Næstformand, Horsens Erhvervshavn  30.000  
Ole P. Andersen      X
Thomas M. Andersen  Fjernvarme Horsens A/S 16.070  
Jørgen Korshøj  Hjemmeværnets Distriktsudvalg  
Jørgen Korshøj Motas 1.660  
Jørgen Korshøj  Horsens Vand A/S 62.930  
Dan I. Jensen      X
Niels Peter Bøgballe      X
Ingerlise Thaysen      X
Betina Steufer      X
Saliem H. Bader Horsens Vand A/S 62.930  
Claus K. Hansen      X
Anne Lene Løvbjerg Learnmark 13.792  
Lars S. Nielsen      X
Torben Engholm      X
Jens Pedersen Horsens Erhvervshavn  30.000  
Jens Pedersen  Brædstrup Fjernvarme 12.318  
Anders Kühnau  Horsens Vand A/S 92.181  
Per Løkken      
Bjarne Sørensen  Sprogcenter Horsens  4.500  
Dorte E. Normann    
Tina Naldal      X
Per S. Andersen      X
Jørgen B. Nielsen      X