Oplysningspligt

‎Her kan du blive klogere på, hvor vi indhenter og gemmer dine oplysninger, samt hvilke rettigheder du har, når kommunen behandler dine personoplysninger.

Indhold

  Du kan til enhver tid ændre dine indstillinger for cookies eller trække dit samtykke tilbage. Det gør du lige her:

  Ændr dine indstillinger for cookies

  Træk dit cookiesamtykke tilbage

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger i de tilfælde, hvor oplysningerne er nødvendige for Horsens Kommunes optagelser af videomøder i Microsoft Teams. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, om behandling af almindelige personoplysninger som led i en opgave i samfundets interesse eller som et led i offentlig myndighedsudøvelse.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, telefonnummer, e-mail, stillingsbetegnelse, arbejdsgiver.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig.
  Du kan kontakte kommunen på:

  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Telefon: 76 29 29 29
  E-mail: horsens.kommune@horsens.dk

  NB! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du skriver til os via Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. 

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler kontaktoplysninger fra dig selv og evt. din arbejdsgiver.  

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at overlade dine personoplysninger til de systemer, der bruges til at opbevare videooptagelser foretaget i Microsoft Teams. Horsens Kommune har indgået en databehandleraftale med de udbydere, hvis systemer benyttes i forbindelse med opbevaring. Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i forbindelse med udførelsen af vores opgaver. 
  Når vi ikke længere har brug for personoplysningerne og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil de blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig.
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig.
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne).
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig.
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  NB! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du skriver til os via Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. 

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.

  Beskyttelse af dine persondata

  Du skal være opmærksom på, at Facebook indsamler data ved hjælp af cookies, når du bruger vores Facebooksider. Det betyder blandt andet, at vi kan få statistik på vores opslag, ligesom Facebook bruger oplysningerne til at målrette indhold til dig. Du kan læse mere om Facebooks cookiepolitik her: www.facebook.com/policies/cookies/

  Du kan også læse mere om Facebooks aftaletekst om dataansvar her: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum  

  Horsens Kommune har ingen indflydelse på, hvordan Facebook bruger dine data, men virksomheder har ifølge en EU-dom fra 5. juni 2018 et fælles ansvar med Facebook for at overholde reglerne om beskyttelse af dine persondata. Justitsministeriet er på vegne af den offentlige sektor i Danmark i dialog med Facebook om konsekvenserne af dommen om delt dataansvar. Dialogen med Facebook sker ikke kun i Danmark, men på fælleseuropæisk plan. Horsens Kommune afventer resultatet af denne dialog og efterfølgende anbefalinger fra kommunernes organisation KL. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler og beskytter data her: 
  https://horsens.dk/omhorsenskommune/kontaktogaabningstider/databeskyttelsesraadgiver

  Har du spørgsmål om Horsens Kommunes brug af Facebook, kan du altid kontakte os på horsens.kommune@horsens.dk

  Sådan modererer vi

  På Horsens Kommunes profiler på sociale medier ønsker vi en debat i en god og konstruktiv tone, hvor alle kan komme til orde uden at blive nedgjort. Derfor modererer vi vores debat ved at fjerne kommentarer, der bryder med vores retningslinjer. 

  Ligeledes vil du kunne opleve, at platformen, debatten foregår på, kan fjerne en kommentar, fordi den bryder med tjenestens retningslinjer.

  For vores moderation gælder følgende retningslinjer. Vi accepterer ikke indhold, der:

  • ikke holder debatten i en god tone,
  • strider imod dansk lovgivning (fx injurierende eller racistisk indhold),
  • ikke forholder sig til det pågældende indhold eller på anden måde afsporer debatten,
  • er nedladende, har karakter af hadefulde kommentarer eller chikane (fx mod navngivne personer) eller er personlige angreb (mod andre brugere, medvirkende eller ansatte i Horsens Kommune),
  • udleverer følsomme og/eller fortrolige personoplysninger om enten dig selv eller andre (herunder doxing),
  • ikke har en personlig afsender eller har karakter af spam, gentagelser og/eller reklame
  • kun har til formål at drive trafik til politiske agendaer, kommercielle formål mv.
  • er voldeligt, pornografisk, groft stødende eller diskriminerende
  • ikke overholder Ophavsretsloven
  • er reklame/kommercielt indhold
  • er faktuelt forkert 

  Hvis du overtræder vores retningslinjer, fjerner vi indholdet. Du risikerer også at blive udelukket fra debatten ved gentagne eller særligt grove overtrædelser.

  Øvrige retningslinjer

  Kommer der spørgsmål på væggen, der kræver sagsbehandling, vil vi henvise til en relevant afdeling. Sagsbehandling hører nemlig ikke til på vores Facebook-sider, og vi fraråder generelt, at du opslår personlige oplysninger eller skriver om personsager på væggen. Du er også altid velkommen til at ringe til vores kollegaer, der passer telefonen på vores hovednummer 76 29 29 29. Så skal de nok stille dig videre til den relevante afdeling eller fagperson. Du kan også skrive til os via Digital Post: https://horsens.dk/omhorsenskommune/kontaktogaabningstider/sikkermailtilkommunen

  Vi gør desuden opmærksom på, at denne side ikke er en politisk side, men en kommunal side. Det betyder, at vi ikke besvarer spørgsmål af politisk karakter, og vi henviser i stedet til, at spørgsmål rettes mod de politiske partier.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller dit barn– uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine eller dit barns personoplysninger for at oprette dig eller dit barn som bruger af værktøjerne Mobilize Me og PlaNet, og for at relevante fagpersoner og netværk omkring dig eller dit barn, kan understøtte behovet for struktur og overblik. 

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f for så vidt angår de følsomme personoplysninger.

   

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er: 

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold.
  • Inde i appen har relevante fagpersonale og netværk adgang til følsomme personoplysninger, det kan fx være helbredsoplysninger, der fremgår af kalenderaftaler, medicinoplysninger og lign. 
   

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig.

  Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76 29 29 29
  E-mail: horsens.kommune@horsens.dk 

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Skriv til os via Digital Post.

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler kun oplysninger fra dig selv eller dit barn.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune overlader dine personoplysninger til leverandør Mobilize Me, som Horsens Kommune har indgået en databehandleraftale med. 

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer personoplysningerne, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling. 

  Når vi ikke længere har brug for personoplysningerne og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil de blive slettet hos Horsens Kommune.

   

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig.
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig.
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne).
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig.
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).
   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder. 

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk 

   
  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine eller dit barns personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.


  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning af et areal, hvor du har opholdt dig. Formålet med tv-overvågningen er at iværksætte en tryghedsskabende foranstaltning på kommunale arbejdspladser samt at forebygge kriminalitet i form af indbrud, tyveri og hærværk på kommunens bygninger.

  Horsens Kommune behandler dine personoplysninger efter tv-overvågningslovens §§ 2a-2c.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger i form af billeder og videooptagelser. 

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Risiko og Forsikring
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: forsikring@horsens.dk

  NB: Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Der kan ske videregivelse af billeder og videooptagelser, der optages i forbindelse med tv-overvågningen. Videregivelsen sker efter reglerne i tv-overvågningslovens §§ 4c-4d. Det kan eksempelvis være videregivelse til politiet for at opklare kriminalitet. 

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Billeder og lydoptagelser med personoplysninger, som stammer fra tv-overvågning i kriminalitetsforebyggende øjemed, slettes 30 dage efter, at de er blevet optaget.  I særlige tilfælde, hvor det er nødvendigt af hensyn til en konkret tvist eller tv-overvågningslovens § 4c, stk. 2, kan optagelsen opbevares i længere tid.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk.

  NB: Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.   

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse og interaktion med nyhedsbreve indeholdende nyheder om aktiviteter i Horsens Kommune.

  Horsens Kommune behandler dine personoplysninger efter samtykke fra dig. 

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a, om behandling af almindelige personoplysninger.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Vi behandler følgende almindelige personoplysninger om dig:

  • Navn
  • E-mail
  • IP-adresse

  Derudover behandler vi følgende oplysninger:

  • Information om operativsystem
  • Terminaltype
  • Information om klik og åbninger af de nyhedsbreve du modtager

  Oplysningerne indsamles af både statistiske og funktionelle hensyn.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve.

  Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

  Telefon: 76 29 29 29
  E-mail: horsens.kommune@horsens.dk

  NB! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Skriv via Digital post.

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler kontaktoplysninger fra dig selv, når du tilmelder dig et nyhedsbrev.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med udsendelsen af nyhedsbreve have brug for at overlade dine personoplysninger til de systemer, der bruges til at udsende organisationens nyhedsbreve. Horsens Kommune har indgået en databehandleraftale, hvis systemer benyttes til at udsende nyhedsbreve med.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Andre modtagere af personoplysninger i lande uden for EU

  Horsens Kommune overfører dine personoplysninger til lande uden for EU. Der er tale om Amazon AWS, Google og Basecamp LLC i USA. Personoplysninger overføres i forbindelse med driften af kommunens it-system til udsendelse af nyhedsbreve.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem til at udsende nyhedsbrevet, eller til du trækker dit samtykke tilbage.

  Hvis du trækker dit samtykke tilbage, respekteres det fremadrettet for pågældende nyhedsbrev. Du kan dog godt være tilmeldt flere nyhedsbreve på samme mail. Hvis du er det, betyder det, at du fortsat vil modtage øvrige nyhedsbreve, indtil du aktivt afmelder dem. Statistiske “tracks”, eksempelvis åbninger og klik, slettes automatisk efter 60 dage.

  Så længe du er tilmeldt et nyhedsbrev, vil vi opbevare din mail. Hvis du afmelder alle nyhedsbreve, således din e-mail ikke længere er bundet op på en tilmelding, slettes dine oplysninger automatisk efter 60 dage.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk 

  NB! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Skriv via Digital post

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.

  Om samtykke

  Du kan til hver en tid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig nyhedsbrevet. Det gør du ved at klikke på linket "Afmeld nyhedsbrev" nederst i dit seneste nyhedsbrev. Alternativt kan sende en e-mail til horsens.kommune@horsens.dk, hvori du skriver, at du ønsker at afmelde dig nyhedsbrevet. Skriv venligt i emnefeltet, hvilket nyhedsbrev det drejer sig om.

  At du trækker dit samtykke tilbage, vil ikke påvirke lovligheden af den behandling, som foretages inden tilbagetrækningen af samtykket.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at udføre den nødvendige sagsbehandling i forbindelse med din henvendelse til kommunens databeskyttelsesrådgiver.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, for så vidt angår de almindelige personoplysninger. Hvis du har sendt følsomme personoplysninger er retsgrundlaget databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f, for så vidt angår de følsomme personoplysninger. Har du sendt os oplysninger om strafbare forhold er vores behandling baseret på databeskyttelseslovens § 8, stk. 1 og stk. 2, nr. 3. Behandlingen af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunens databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Juridisk Afdeling
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76 29 42 26
  E-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder, f.eks. Datatilsynet. 
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune efter omstændighederne være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling. 
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig.
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig.
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne).
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig.
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

   

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne registrere din tilmelding til arrangementet for nye borgere i Horsens Kommune, og for at sende dig informationsmateriale som er relevant for dig som ny borger i kommunen.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e.

   

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold

   

   Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Telefon: 76 29 29 29
  horsens.kommune@horsens.dk 
  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.
  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger indtil velkomstarrangementet er afholdt. Derefter bliver oplysningerne slettet.  

   

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk 
  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.
  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

   

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne registrere din tilmelding til nytårskuren i Horsens Kommune, og for at sende dig evt. informationsmateriale som er relevant for dig i denne rolle.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e.

   

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold

   

   Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Telefon: 76 29 29 29
  horsens.kommune@horsens.dk 
  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.
  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger i et år efter kuren, for at kunne sende invitationen til næste års kur, når denne skal finde set.

   

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk 
  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.
  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Dit barn er optaget i et dagtilbud i Horsens Kommune, og i den forbindelse
  behandler vi personoplysninger om dig og dit barn.

  Efter databeskyttelsesforordningen skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Vi behandler personoplysninger om dig og dit barn i Aula.

  Dagtilbuddet behandler også oplysninger (billeder) om dit barn på dagtilbuddets hjemmeside.

  Derudover behandler dagtilbuddet personoplysninger om dit barn ved ophængning af billeder i dagtilbuddet, for eksempel på barnets rum, i Barnets Mappe, i velkomstpjecer og lignende.

  Personoplysninger om dit barn bliver også behandlet som led i personalets daglige samarbejde i dagtilbuddet, som led i udvikling af den pædagogiske praksis og i samarbejdet om overgang til skole.

  Nogle personoplysninger (billeder) bliver også offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside - www.horsens.dk.

  Horsens Kommune sprogvurderer alle børn i dagtilbud når de er omkring 3 år, og når de er 5 år. Til det bruger vi sprogvurderingssystemet Hjernen og Hjertet, hvor vi registrerer personoplysninger om dit barn.
  Derudover bruger Horsens Kommune Hjernen og Hjertet til understøttelse af arbejdet med de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven, til vurdering af motorisk udvikling af børn som har behov for stimulering af deres motoriske udvikling og til at understøtte arbejdet med børnenes alsidige udvikling. Også her registrerer vi personoplysninger om dig og dit barn.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for bedst muligt at kunne leve op til vores forpligtelser i dagtilbudsloven, herunder for at:

  • Behandle ansøgning om optagelse, optagelse på venteliste til dagtilbud, anvisning af dagtilbudsplads, herunder bevilling af deltidsplads og optagelse i obligatorisk læringstilbud, kombinationstilbud og sager om udmeldelse (jf. dagtilbudslovens kapitel 4 og 5a).
  • Understøtte dagtilbuddets samarbejde med hjemmet (jf. dagtilbudslovens kap. 1 og 2),
  • Planlægge dagtilbuddets drift, herunder afholdelse af ferie (jf. dagtilbudslovens kap. 1 og 3),
  • Dokumentere og informere om dagtilbuddets aktiviteter og daglige liv, herunder pædagogisk dokumentation (jf. dagtilbudsloven kap. 1 og 2),
  • Varetage og vurdere dit barns behov bedst muligt, og understøtte det daglige arbejde med dit barns læring, trivsel og personlig mestring, samt i arbejdet med de seks læreplanstemaer i dagtilbudsloven (jf. dagtilbudslovens kap. 1 og 2)
  • Sprogvurdere dit barn i alderen omkring 3 og 5 år, og gennemføre eventuel sprogstimulering (jf. dagtilbudslovens §§ 11 og 12).
  • Træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse ved manglende deltagelse i sprogvurdering, sprogstimulering og obligatorisk læringstilbud (jf. dagtilbudslovens §§ 12 og 44e).
  • Træffe afgørelse om fritagelse for et sundt frokostmåltid (jf. dagtilbudslovens § 16a)
  • Behandling af sager om tilskud og forældrebetaling, herunder tilskud til dagtilbud i anden kommune og ansøgninger om behandlingsmæssig og socialpædagogisk fripladstilskud (jf. dagtilbudslovens kap. 5).
  • Behandling af klager, (jf. dagtilbudslovens kap. 1 og 3)
  • Behandling af sager om aktindsigt

  Horsens Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige og statistiske undersøgelser, for eksempel udarbejdelse af Horsens Kommunes Kvalitetsrapport på dagtilbudsområdet, jf. dagtilbudslovens § 3a. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

  Oplysningerne behandles med hjemmel i dagtilbudsloven, se ovenfor.

  Derudover behandles oplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, litra a og e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og f, for så vidt angår de følsomme personoplysninger. Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, f.eks. identifikationsoplysninger, sprogvurderingsresultater, oplysninger om dit barns alsidige udvikling og i overgangen til skole, om dit barns motoriske udvikling, handleplaner og overgangsbeskrivelser i forbindelse med overgang til folkeskole, billeder fra hverdagen, oplysninger om nationalitet/sprog, fraværsoplysninger, kalenderaftaler, videooptagelser fra hverdagen og oplysninger om læge, vaccinationer og eventuelle særlige hensyn.
  • Særlige personoplysninger om personnummer.
  • Følsomme personoplysninger – oplysning om dit barns helbredsforhold.


  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig.

  Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune

  Uddannelse og Arbejdsmarked

  Chr M Østergaards Vej 4

  8700 Horsens

  Telefon: 76292929

  E-mail: Uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

  OBS Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet. Send Digital post. 

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler oplysninger fra dig og dit barn. Derudover indhenter vi oplysninger fra andre kommuner hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Billeder af dit barn kan blive offentliggjort på Aula, i fotoalbum, ophængning af billeder i dagtilbuddet – for eksempel på barnets rum - i velkomstpjecer og lignende, på Horsens Kommunes hjemmeside, på dagtilbuddets hjemmeside.

  Relevante personoplysninger om dit barn bliver delt i samarbejdet om overgang til skole og ved dagtilbudsskifte. Vi deler også personoplysninger i samarbejdet med konsulenter i Tværgående Enhed for Læring og Horsens Kommunes videnscentre og med sagsbehandlere i Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune. 

  Derudover vil relevante oplysninger blive videregivet til andre myndigheder, for eksempel Familieretshuset og Familieretten, i det omfang det vurderes at være relevant for deres konkrete sagsbehandling.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet af Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  OBS Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet. Send digital post

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Dit barn går i folkeskole i Horsens Kommune, og i den forbindelse behandler vi personoplysninger om dig og dit barn.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Vi behandler personoplysninger om dig og dit barn i AULA og i KDM Educa elev. Vi bruger også skoletube.dk til elevproduktioner.

  Vi behandler også personoplysninger om dit barn i forbindelse med brug af digitale læremidler, som dit barn har adgang til via UNI-login, f.eks. nationale test.

  Horsens Kommune behandler også personoplysninger (billeder) om dit barn på skolens hjemmeside.

  I Horsens Kommune bruger vi læringsplatformen: MinUddannelse, og behandler også personoplysninger om dit barn i den forbindelse.

    

  Horsens Kommune er forpligtet til at sprogvurdere børn i børnehaveklassen. Til det bruger vi sprogvurderingssystemet: Hjernen og Hjertet, hvor vi registrer personoplysninger om dit barn.

  Personoplysninger om dit barn bliver også behandlet i overgangen mellem skole og dagtilbud, som led i det daglige samarbejde på skolen, som led i udviklingen af skolens didaktiske og pædagogiske praksis og som led i tilrettelæggelsen af undervisningen.

  Nogle personoplysninger (billeder) bliver også offentliggjort på Horsens Kommunes hjemmeside - www.horsens.dk.


  Derudover kan oplysninger om dit barn blive behandlet i forbindelse med at skolen træffer afgørelse mv. efter folkeskoleloven.

  I ganske særlige tilfælde – og kun efter samtykke fra dig – behandler vi dit barns personoplysninger i forbindelse med  transmission af undervisningen via AV1 (robottransmitteret undervisning).


  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for at leve op til vores forpligtelser i folkeskoleloven med tilhørende bekendtgørelser, herunder for at:

  • I kan logge ind på og anvende digitale hjælpemidler og faglige test, som Horsens Kommunes folkeskoler anvender i undervisningen, jf. folkeskolelovens kap. 1, 2 og 6.
  • Understøtte skolens samarbejde med forældrene, jf. folkeskolelovens §§ 1 og 2 og kap. 2.
  • Planlægge – herunder afholdelse af ferie, jf. folkeskolelovens kap. 3.
  • Kontrollere opfyldelse af undervisningspligten, jf. folkeskolelovens § 32.
  • Understøtte dit barns eventuelle særlige behov i undervisningen og i SFO, herunder iværksættelse af supplerende undervisning eller anden faglig støtte, jf. folkeskolelovens §§ 20, 5 og 3a, i forbindelse med en evt. ordblindetest, jf. folkeskolelovens § 3b, og beslutning om undervisning i dansk som andetsprog, jf. folkeskolelovens § 5
  • Dokumentere skolens aktiviteter og daglige liv, jf. folkeskolelovens kap. 1
  • Foretage den obligatoriske sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens § 11,
  • Sikre at undervisningen tilrettelægges, så den bedst muligt understøtter elevens sprog- og læseudvikling, og dermed elevens læring, trivsel og personlig mestring, jf. folkeskolelovens kap. 1
  • Udarbejdelse af digitale elevplaner, jf. folkeskolelovens § 13b,
  • Udarbejde og evaluere pædagogiske handleplaner, jf. folkeskolelovens § 18.
  • Udbyde valgfag, jf. folkeskolelovens §§ 9 og 19d, og udsende i praktik, jf. folkeskolelovens §§ 9 og 33 og kap. 2a, brobygning, jf. folkeskolelovens §§ 7a og 9 og kap. 2a, og fortsat skolegang i 10. klasse, jf. folkeskolelovens kap. 2a.
  • Afholde obligatoriske sprogprøver, jf. folkeskolelovens §§ 5 og 11a
  • Løbende evaluere elevernes udbytte af undervisningen, herunder standpunktskarakterer, nationale test, læringsmål og læringsforløb, jf. folkeskolelovens kap. 2.
  • Opkræve mellemkommunal betaling, jf. folkeskolelovens §§ 36 og 49.
  • Indplacering i klasser, klassetrin og holddannelse, jf. folkeskolelovens §§ 12, 3a og 25a, og folkeskolelovens kap. 6.
  • Træffe afgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, herunder henvisning til pædagogisk-psykologisk rådgivning og udarbejdelse af pædagogisk-psykologisk vurdering, jf. folkeskolelovens §§ 3 og 20.
  • Træffe afgørelse om fritagelse for tysk eller fransk, jf. folkeskolelovens § 5, og for kristendomskundskab, jf. folkeskolelovens § 6.
  • Aflæggelse af folkeskolens afgangsprøve og 10. klasseprøve, træffe afgørelse om aflæggelse af afgangseksamen på særlige vilkår og om fritagelse for aflæggelse af afgangseksamen, udstedelse og opbevaring af eksamensbevis, jf. folkeskolelovens §§ 14 og 19d.
  • Henvise til Ungdomsskolens heltidsundervisning, jf. folkeskolelovens § 33.
  • Bevillige befordring mellem skole og hjem, herunder udstedelse af buskort, jf. folkeskolelovens § 26.
  • Følge op på sygefravær, træffe afgørelse om ekstraordinær frihed og etablering af sygeundervisning, jf. folkeskolelovens §§ 39 og 23.
  • Beslutte at opfyldelse af undervisningspligten kan ske via robottransmitteret undervisning, ved deltagelse i særligt tilrettelagt forløb, erhvervsmæssig beskæftigelse, deltagelse i undervisningen i musikskole, ved idrætsudøvelse eller i Ungdomsskolen, jf. folkeskolelovens § 33.
  • Træffe afgørelse om skoleudsættelse, jf. folkeskolelovens § 34
  • Træffe afgørelse om ind- og udmeldelse af folkeskolen og i skolefritidsordning, jf. folkeskolelovens §§ 36 og 38
  • Underrette når der er grund til at antage, at en elev har behov for særlig støtte eller har været udsat for overgreb og om ulovligt fravær over 15% inden for ét kvartal, jf. serviceloven § 153.
  • Foretage valg af forældre- og elevrepræsentanter til skolebestyrelsen, jf. folkeskolelovens § 43.
  • Administrere deltagelse i lejrskoleophold, ekskursioner og skolerejser, jf. folkeskolelovens § 16c.
  • Opkræve og inddrive betaling for skolerejser og forplejning under ekskursioner, skolerejser og lejrskoler og skolefritidsordninger, jf. folkeskolelovens § 50.
  • Bevillige friplads og søskendetilskud i skolefritidsordning, jf. folkeskolelovens § 50.
  • Iværksætte foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen, jf. folkeskolelovens § 52,
  • Foretage trivselsmålinger, jf. folkeskolelovens § 56.
  • Udarbejde udtalelser efter anmodning fra Familieretshuset eller Familieretten.
  • Sikre entydig identifikation.
  • Behandle klager over folkeskolen.
  • Behandle sager om aktindsigt

   

  Horsens Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige eller statistiske undersøgelser, det kan for eksempel være i Horsens Kommunes kvalitetsrapport på skoleområdet, jf. folkeskolelovens § 40a. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være anonymiseret.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a og f, for så vidt angår de følsomme personoplysninger. Behandling af oplysninger om personnummer til entydig identifikation, sker iht. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Behandlingen sker derudover i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 5.

   

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx kontaktoplysninger, skole og klassetilhørsforhold, beskeder og kontaktbogsnoter, fraværsoplysninger, lærernoter, UNI-login, faglige test – herunder sproglige test, komme og gå tidspunkter, ferie og anden årsag til fravær, billeder og videooptagelser fra hverdagen, oplysninger om væsentlige sociale forhold.
  • Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger, oplysninger om race, etnicitet, religion, filosofisk eller politisk overbevisning, fagforeningsforhold eller seksuel orientering.
  • Oplysninger om cpr.nr.

   

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune

  Uddannelse og Arbejdsmarked

  Chr M Østergaards Vej 4

  8700 Horsens

  Tlf.: 76292929

  E-mail: Uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

   

  OBS Almindelige e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Send Digital Post

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler oplysninger fra dig og dit barn. Derudover indhenter vi oplysninger fra andre kommuner hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger.


  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Billeder af dit barn kan blive offentliggjort på Aula, i fotoalbum,
  ophængning af billeder på skolen, på skolens hjemmeside, på Horsens Kommunes hjemmeside. Derudover bruger vi skoletube.dk til elevproduktioner.

  Relevante personoplysninger om dit barn bliver delt i samarbejdet om overgang til skole. Vi deler også personoplysninger med Horsens Kommunes videnscentre og i samarbejdet med sagsbehandlere og konsulenter i Børn og Forebyggelse, Horsens Kommune.   

  Relevante oplysninger blive videregivet til kommende skole ved skoleskift. Derudover vil relevante oplysninger blive videregivet til andre myndigheder, for eksempel Familieretshuset og Familieretten, i det omfang det vurderes, at være relevant for deres sagsbehandling.

  Resultatet af dit barns sprogvurdering (sprogvurderingsdata) vil blive videregivet til Børne- og Undervisningsministeriet (Styrelsen for it og Læring), til brug for deres landsdækkende forskning og statistik og indgår derudover i Børne- og Undervisningsministeriets statistikberedskab samt i andre statistikker hvor sprogvurderingsresultater er relevante.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.


  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.


  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  OBS Almindelige e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Send Digital Post

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig og dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge oplysningerne til?

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for at kunne give dig og dit barn den bedst mulige indsats efter servicelovens regler. Det kan fx dreje sig om en eller flere af følgende indsatser:

  • Forebyggende foranstaltninger for eksempel: Rådgivning, vejledning og kursus, (servicelovens § 11)
  • Hjælp tabt arbejdsfortjeneste, hjemmetræning og træningsredskaber i forbindelse med hjemmetræning jf. servicelovens § 32 a stk. 5 og 6.
  • Tabt arbejdsfortjeneste og/eller nødvendige merudgifter medvidere, jf. servicelovens §§ 41, 42 og 43
  • Hjælp til ledsagelse jf. servicelovens § 45
  • Børnefaglig undersøgelse for at klarlægge, hvilken hjælp, der bedst matcher jeres familie, jf. servicelovens § 50
  • Indsats efter servicelovens bestemmelser om foranstaltninger, fx støtte- kontaktperson, anbringelse uden for hjemmet, familiebehandling, aflastning, økonomisk støtte til efterskoleophold mv. jf. servicelovens §§ 52 og 52 a
  • Støtte til forældre til anbragte børn jf. § 54

   

  • Hjælp til efterværn eller fortsat anbringelse 76 og 76 a
  • Handleplaner og opfølgning jf. servicelovens §§ 70 og 140
  • Hjælp og pleje jf. servicelovens § 83, aflastning ved nedsat funktionsevne jf. servicelovens § 84, stk. 1 og hjælp til at vedligeholde færdigheder jf. § 86, stk. 2
  • Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil og boligindretning jf. servicelovens §§ 112, 113, 114 og 116

   

  Vi behandler personoplysningerne efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

  Vores lovhjemmel er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

  Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Såfremt du selv har oplyst om strafbare forhold, sker behandlingen af oplysninger om straffe og lovovertrædelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 10.

   

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, sociale forhold, herunder evt. væsentlige sociale forhold.
  • Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger.
  • Oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi modtager om dig.

  Kontaktoplysninger:

  Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune, Fuglevangsvej 1 og Robert Holms Vej 5, 8700 Horsens, tlf. 76 29 34 00.

  E-mail: familieafdelingen@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Oplysningerne kan bl.a. komme fra Horsens Kommune, andre kommuner, fra regionens hospitaler, praktiserende læge, kommunen selv, samarbejdspartnere, dig selv, dit barn og din evt. partner.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune oplysningerne?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

   

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for at kunne give sundhedspleje til dit barn.

  De forebyggende sundhedsydelser gives til børn og unge efter reglerne i sundhedslovens §§ 120 – 126.

  Vi behandler personoplysningerne efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

  Vores lovhjemmel er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

  Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Såfremt du selv har oplyst om strafbare forhold, sker behandlingen af oplysninger om straffe og lovovertrædelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 10.


  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, sociale forhold, herunder evt. væsentlige sociale forhold.
  • Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger.
  • Oplysninger om cpr.nr.

   

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi modtager om dig.

  Vores kontaktoplysninger:

  Sundhedsplejen i Horsens Kommune, Holmboes Alle 2, 8700 Horsens, tlf. 76 29 29 29

  E-mail: sundhedstjenesten@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Oplysningerne stammer fra regionens hospitaler, praktiserende læge, kommunen selv, samarbejdspartnere, dig selv, dit barn og din evt. partner.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

   

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

   

   

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for at kunne give tandpleje til dit barn.

  Tandpleje gives efter reglerne om kommunal tandpleje i sundhedslovens §§ 127 – 130.

  Vi behandler personoplysningerne efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og dansk lov på området.

  Vores lovhjemmel er databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår almindelige oplysninger. For så vidt angår følsomme oplysninger, sker behandlingen efter artikel 9, stk. 2, litra a eller f.

  Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Såfremt du selv har oplyst om strafbare forhold, sker behandlingen af oplysninger om straffe og lovovertrædelser efter databeskyttelsesforordningens artikel 10.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, sociale forhold, herunder evt. væsentlige sociale forhold.
  • Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger.
  • Oplysninger om cpr.nr.

   

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, vi modtager om dig.

  Vores kontaktoplysninger:

  Tandplejen i Horsens Kommune, Borgmesterbakken 26, 8700 Horsens, tlf. 70 80 68 51

  E-mail: tandplejen@horsens.dk

   

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Oplysningerne stammer fra regionens hospitaler, praktiserende læge, kommunen selv, samarbejdspartnere, dig selv, dit barn og din evt. partner.


  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder.


  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.


  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne købe og/eller sælge fast ejendom til dig, herunder eksempelvis byggegrunde.

  Horsens kommune behandler dine personoplysninger efter følgende regler:
  • Kommunestyrelsesloven §68 samt bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011
  • Planloven kap. 11
  • Vejloven kap. 10
  • Reglerne om aktindsigt eller indsigt, fx forvaltningsloven kap. 4, offentlighedsloven kap. 2, databeskyttelsesforordningen art. 15.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger fx i forbindelse med tinglysning af skøde.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse, væsentlige sociale forhold
  - Oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

  Tlf.: 76 29 29 29
  E-mail: horsens.kommune@horsens.dk
  Husk! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler kun oplysninger fra dig eller din repræsentant.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune forventer ikke som led i sagsbehandlingen at videregive dine oplysninger til andre, medmindre du giver samtykke til det.
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor længe opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Husk! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på Datatilsynets hjemmeside.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne træffe afgørelse i den sag du har i et af vores nævn.

  Horsens Kommune behandler dine personoplysninger efter følgende regler:
  • Lov om boligforhold § 78
  • Almenlejeloven § 96
  • Restaurationsloven §10
  • Reglerne om aktindsigt eller indsigt, fx forvaltningsloven kap. 4, offentlighedsloven kap. 2, databeskyttelsesforordningen art. 15.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger.


  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold
  - Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger
  - Oplysninger om strafbare forhold
  - Oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig.  

  Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Juridisk afdeling
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens

  Tlf.: 76 29 29 29
  E-mail: juridiskafdeling@horsens.dk


  Husk! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. 

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra fx dig selv, din repræsentant, SKAT, Politiet, din udlejer eller din lejer hvis det har relevans for sagen.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune kan i forbindelse med sagsbehandlingen have brug for at videregive dine personoplysninger til politiet, SKAT, din udlejer, din lejer eller Grundejernes Investeringsfond.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Husk! Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på datatilsynets hjemmeside.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

   

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger i de tilfælde hvor oplysningerne er nødvendige for Horsens Kommunes arbejde på natur- og miljøområdet. Det kan f.eks. være som led i vores sagsbehandling af sager vedrørende overtrædelser, ansøgning om dispensationer eller tilladelser og godkendelser, anmeldelsessager, besigtigelsesopgaver samt klagesager.
  Grundlaget for sagsbehandlingerne findes i mange forskellige love samt bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love.

  Vi indhenter oplysningerne med hjemmel i følgende lovgivninger og deres underliggende bekendtgørelser:

  Miljøbeskyttelsesloven

  • Meddele tilladelser, godkendelser samt påbud og forbud efter kapitel 3, 4 og 5
  • Foretage tilsyn og håndhævelse efter kapitel 9 og 10
  • Træffe afgørelser og meddele påbud efter kapitel 9a.

  Husdyrbrugloven

  • Meddele dispensation efter kapitel 2
  • Meddele tilladelser og godkendelser efter kapitel 3
  • Foretage håndhævelse, herunder påbud, forbud og revurderinger efter kapitel 4
  • Foretage tilsyn samt offentliggørelse efter kapitel 5 og 6

  Naturbeskyttelsesloven

  • Træffe afgørelser og meddele tilladelser efter kapitel 3 og 4
  • Rejsning af fredningssager og meddele foreløbige forbud efter kapitel 6
  • Meddele dispensationer efter kapitel 10
  • Foretage tilsyn og håndhævelse efter kapitel 11

  Jordforureningsloven

  • Foretage forureningskortlægning og meddele tilladelser efter kapitel 2
  • Træffe afgørelser og meddele påbud efter kapitel 4a og 4b
  • Foretage håndhævelse og tilsyn efter kapitel 5 og 8
  • Behandle anmeldelser af flytning, bortskaffelse og anvendelse af jord efter kapitel 6
  • Foretage underretning efter kapitel 9

  Vandløbsloven

  • Træffe afgørelser og meddele tilladelser, herunder om ekspropriation efter kapitel 2, 5, 6, 8, 9, 10, 11a og 13
  • Foretage håndhævelse, tilsyn og kontrol efter kapitel 11

  Vandforsyningsloven

  • Meddele tilladelser og forbud efter kapitel 4 og 5
  • Træffe afgørelser efter kapitel 6 og 7 og 11a
  • Indberette oplysninger efter kapitel 4a
  • Foretage tilsyn og håndhævelse efter kapitel 10 og 11

  Kystbeskyttelsesloven

  • Træffe afgørelser og meddele tilladelser om kystbeskyttelse, herunder ekspropriation efter kapitel 1a, 1c, 1d og 2
  • Foretage tilsyn, håndhævelse efter kapitel 5

  Planloven

  • Meddele landzonetilladelser efter kapitel 7
  • Foretage tilsyn og håndhævelse efter kapitel 12

  Sommerhusloven

  • Meddele tilladelser efter kapitel 1
  • Foretage håndhævelse efter kapitel 4

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer

  • Træffe afgørelser og meddele tilladelser efter kapitel 4 og 6

  Spildevandsbetalingsloven

  • Meddele tilladelser og træffe afgørelser

   

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, for så vidt angår de følsomme personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår cpr. nr.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer
  • Fortrolige oplysninger som cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Natur & Miljø
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Telefon 76292929
  E-mail: horsens.kommune@horsens.dk

   

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra dig selv, fra CVR-registeret, CPR-registeret, BBR-registeret, CHR-registeret, Gødnings- og husdyrindberetningen samt Krak og andre offentligt tilgængelige søgemaskiner.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder og forsikringsselskaber, samt til evt. klageberettigede i henhold til den lovgivning, din sag behandles efter.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne ajourføre BBR.
  Horsens kommune behandler dine personoplysninger efter Bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret kapitel 3.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er:
  Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  BBR
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: BBR@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender
  fortrolige eller følsomme personoplysninger.
  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89


  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

   

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle en ansøgning, en forespørgsel, en klage eller en anden henvendelse i relation til byggeloven eller planloven samt meddele påbud og forbud.
  Horsens kommune behandler dine personoplysninger efter

  Byggelovens kapitel 4 (byggetilladelse, ibrugtagningstilladelse og kommunalbestyrelsen som bygningsmyndighed)

  Planlovens kapitel 4 og 5 (forbud og dispensation)

  Planlovens kapitel 7 (landzonetilladelser)

  Planlovens kapitel 9 (servitutter)

  Kapitel 12 (Tilsyn).

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger og databeskyttelsesforordningens ark. 9, stk. 2, litra f for så vidt angår følsomme personoplysninger. Oplysninger om strafbare forhold behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8. Oplysninger om cpr. nr. behandles efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer,
  - Følsomme personoplysninger fx helbredsoplysninger
  - Oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med Horsens Kommunes håndhævelse
  - Oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig
  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Byggesag
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: byggesag@horsens.dk  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra fx dig selv eller din rådgiver, hvis det har relevans for sagen.
  Andre modtagere af dine personoplysninger
  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til parter i sagen fx i forbindelse med partshøring efter forvaltningsloven eller naboer i forbindelse med en naboorientering efter planloven, ligesom dine oplysninger kan blive videregivet til andre myndigheder, hvis det er nødvendigt.
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.
  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver
  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk
  Datatilsynet
  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?
  Vi behandler dine personoplysninger der er nødvendige for at kunne udføre myndighedsarbejde på miljøområdet, herunder behandle klager over miljøgener:
  - For at meddele tilladelser og godkendelser efter miljøbeskyttelseslovens kapital 4 og 5
  - Foretage tilsyn samt håndhævelse efter miljøbeskyttelseslovens kapital 9
  - Behandle anmeldelser af midlertidige miljøaktiviteter efter miljøaktivitetsbekendtgørelsens § 2
  - Behandle anmeldelser af autoværksteder efter autoværkstedsbekendtgørelsens § 5
  - Behandle anmeldelser af maskinværksteder efter maskinværkstedsbekendtgørelsens § 4
  - Behandle anmeldelser af mellemstore fyringsanlæg efter bekendtgørelsen om mellemstore fyringsanlægs § 60

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger og databeskyttelsesforordningens ark. 9, stk. 2, litra f for så vidt angår følsomme personoplysninger. Oplysninger om strafbare forhold behandles efter databeskyttelsesforordningens artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8. Oplysninger om cpr. nr. behandles efter databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?
  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer,
  - Følsomme personoplysninger fx helbredsoplysninger
  - Oplysninger om strafbare forhold i forbindelse med Horsens Kommunes håndhævelse
  - Oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig
  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Byg, Erhverv og BBR
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: Industrimiljoe@horsens.dk

  Klager over miljøgener skal sendes til serviceteam@horsens.dk  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra dig, din rådgiver, CVR og SKAT.
  Andre modtagere af dine personoplysninger
  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder og parter i din sag.
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven, offentlighedsloven eller miljøoplysningsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.
  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver
  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk  Datatilsynet
  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?
  Vi behandler dine personoplysninger i de tilfælde hvor oplysningerne er nødvendige for Horsens Kommunes varetagelse af sine forpligtelser som bortforpagter/udlejer af kommunale arealer.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår cpr. nr.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?
  De kategorier af personoplysninger, der behandles i dit tilfælde er almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer samt evt. oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig
  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Natur & Miljø
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: horsens.kommune@horsens.dk

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra fx dig, CVR-registeret, CPR-registeret, BBR-registeret, CHR-registeret, Gødnings- og husdyrindberetningen samt Krak og andre offentligt tilgængelige søgemaskiner.

  Andre modtagere af dine personoplysninger
  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder og forsikringsselskaber.
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver
  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk
  Datatilsynet
  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.
  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?
  Vi behandler dine personoplysninger i de tilfælde hvor oplysningerne er nødvendige for Horsens Kommunes arbejde på planområdet. Det kan f.eks. være som led i vores sagsbehandling af sager vedrørende kommune- og lokalplanlægning, udviklingsplaner og helhedsplaner, aktindsigtssager og klagesager.
  Grundlaget for sagsbehandlingerne findes i Planloven kapitel 4 og 5 om kommuneplanlægning og lokalplanlægning.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår cpr.nr.
  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?
  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer
  - Oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig
  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Plan og By
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: planogby@horsens.dk  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Horsens Kommune indsamler kun oplysninger fra dig selv og CPR- registeret.
  Andre modtagere af dine personoplysninger
  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til konsulenter.
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.
  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.
  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver
  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk  Datatilsynet
  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk
  Om samtykke
  Du kan altid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Hvis du ønsker at trække samtykket tilbage, kan du kontakte: planogby@horsens.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Bygningsforbedringsfonden bruge mine oplysninger til?
  Vi behandler dine personoplysninger i de tilfælde hvor oplysningerne er nødvendige for Bygningsforbedringsfonden behandling af din ansøgning om lån fra fonden.
  Behandlingen af dine personoplysninger sker på grundlag af interesseafvejningsreglen i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 for så vidt angår behandling af CPR-nummer.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?
  De kategori af personoplysninger, der behandles er.
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse,
  - Cpr. nr.

  Bygningsforbedringsfonden er dataansvarlig
  Bygningsforbedringsfonden er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Horsens Kommune varetager sekretariatsfunktionen for fonden. Horsens Kommune kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Plan og By
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929 Tlf.: 76292597
  E-mail: planogby@horsens.dk/ tejbh@horsens.dk

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Bygningsforbedringsfonden indsamler kun oplysninger fra dig selv og CPR-registeret.
  Andre modtagere af dine personoplysninger
  Bygningsforbedringsfonden vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine oplysninger til konsulenter.

  Hvor lang tid opbevarer Bygningsforbedringsfonden mine oplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Datatilsynet
  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig– uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?
  Vi behandler dine personoplysninger i de tilfælde hvor oplysningerne er nødvendige for Horsens Kommunes arbejde med støtte til anlægsprojekter i mellembyerne. Det kan være som led i vores sagsbehandling af sager vedrørende ansøgning om støtte til anlægsprojekter i mellembyerne- også kaldet lokalcenterbyerne.
  Grundlaget for sagsbehandlingerne findes i Byrådets beslutning om et løft til mellembyer via Mellembypuljen og sker således med hjemmel i Kommunalfuldmagten.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.
  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?
  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold
  - Oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig
  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Plan og By
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: planogby@horsens.dk  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Horsens Kommune indsamler kun oplysninger fra dig selv og CPR- registeret.
  Andre modtagere af dine personoplysninger
  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til konsulenter.
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.
  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.
  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver
  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk  Datatilsynet
  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Hegnssynet bruge mine oplysninger til?
  Vi bruger dine personoplysninger i forbindelse med sagsbehandlingen for at træffe afgørelse i sager om hegn, herunder for at kunne vurdere dine forpligtelser og rettigheder som part i sagen.
  Hegnssynet behandler dine personoplysninger efter Hegnslovens kapitel 6.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår cpr.nr.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?
  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mail
  - Cpr.nr.

  Hegnssynet er dataansvarlig
  Hegnssynet er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Horsens Kommune varetager sekretariatsfunktionen for hegnssynet. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Affald og Trafik
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: Trafik@horsens.dk  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Vi indsamler dine oplysninger fra dig og cpr-registret.

  Andre modtagere af dine personoplysninger
  Hegnssynet vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til øvrige parter som for eksempel din nabo.
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver
  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk
  Datatilsynet
  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?
  Vi behandler dine og eventuelt dine børns personoplysninger, når det er nødvendigt for Horsens Kommunes behandling af din ansøgning om bygningsfornyelse samt når Horsens Kommune modtager anmeldelse om mulige sundheds- og brandfarlige forhold i boliger og opholdsrum.
  Horsens kommune behandler dine personoplysninger med hjemmel i
  • Byfornyelseslovens kapitel 3-5a om bygningsfornyelse.
  • Byfornyelseslovens kapitel 9 om kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger eller opholdsrum.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger, databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f for så vidt angår følsomme personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår crp.nr.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?
  De kategori af personoplysninger, der behandles er.
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse,
  - Følsomme personoplysninger fx helbredsoplysninger
  - Cpr. nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig
  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Plan og By
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929 Tlf.: 76292597
  E-mail: planogby@horsens.dk/ tejbh@horsens.dk
  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Horsens Kommune indsamler kun oplysninger fra dig selv, CPR-registeret samt sociale myndigheder.
  Andre modtagere af dine personoplysninger
  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine oplysninger til konsulenter.
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.
  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?
  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.
  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen
  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:
  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver
  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk  Datatilsynet
  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Dette gælder til almindelig sagsbehandling herunder fx selvbetjeningsløsninger, indskærpelser, påbud, At-breve, anmeldelser, fritagelser mv. gældende for virksomheder, hvor der ikke bliver behandlet personfølsomme oplysninger.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at drive og administrere Horsens Kommunes affaldsordninger og selvbetjeningsløsninger samt foretage myndighedsbehandling, herunder behandle anmeldelser, meddele tilladelser, godkendelser og dispensationer, indskærpelser og påbud samt opkræve gebyr for affaldshåndtering.

  Horsens kommune behandler dine personoplysninger efter

  • Miljøbeskyttelsesloven Kapitel 6 og 7
  • Affaldsbekendtgørelsen Kapitel 6, 9, 11 og 12
  • Affaldsaktørbekendtgørelsen Kapitel 3, 4, 5, 6, 11 og 12
  • Horsens Kommunes affaldsregulativ

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og e.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, firmanavn, CVR-nr., P-nr., mailadresse og telefonnummer.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Affald og Trafik
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: virksomhedsaffald@horsens.dk

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra: BBR, Ejendomsdatabasen OIS.dk, CVR-registret, EAS (Erhvervs Affalds System), Genbrugsplads.info (SMS-system), Libra (vejesystem), Kortforsyningen GIS, RenoWeb samt RenoTrack.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til fx andre myndigheder.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk.

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

  Om samtykke

  Du kan altid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage.

  Hvis du ønsker at trække samtykket tilbage, kan du kontakte Affald og Trafik på affald@horsens.dk.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger, når det er nødvendigt for at drive og administrere Horsens Kommunes affaldsordninger og selvbetjeningsløsninger samt foretage myndighedsbehandling, herunder behandle anmeldelser, meddele tilladelser, godkendelser og dispensationer, indskærpelser og påbud samt opkræve gebyr for affaldshåndtering.

  Horsens kommune behandler dine personoplysninger efter

  • Miljøbeskyttelsesloven kapitel 6 og 12
  • Affaldsbekendtgørelsen kapitel 6, 11 og 12
  • Affaldsaktørbekendtgørelsen kapitel 4, 5 og 12
  • Horsens Kommunes affaldsregulativ

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår cpr. nr.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige oplysninger som navn, adresse, telefonnummer og mailadresse.
  • Fortrolige oplysninger som cpr-nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Affald og Genbrug
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: dagrenovation@horsens.dk – eller virksomhedsaffald@horsens.dk

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Vi har oplysninger fra bl.a. dig selv, Folkeregisteret, BBR, Ejendomsdatabasen OIS.dk, CVR-registret, EAS, Kortforsyningen GIS, RenoWeb samt RenoTrack.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til vognmand, der varetager indsamling og transport i kommunens indsamlingsordninger på affaldsområdet.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Om samtykke

  Du kan altid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med tilmeldte selvbetjeningsordninger tilbage.

  Hvis du ønsker at trække samtykket tilbage, kan du kontakte Affald og Genbrug på affald@horsens.dk.

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din henvendelse til os.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger, databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra f for så vidt angår følsomme personoplysninger samt databeskyttelseslovens § 11, stk. 1 for så vidt angår cpr. nr.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Vi behandler de personoplysninger, der er nødvendige for at besvare din henvendelse. Dette kan for eksempel være:

  • Almindelige personoplysninger som navn, adresse og telefonnummer
  • Følsomme personlysninger som helbredsoplysninger
  • Fortrolige oplysninger som cpr. nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Teknik og Miljø
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: teknikogmiljo@horsens.dk

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler kun oplysninger fra dig.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk.

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at registrere hvem der deltager i kurserne og til at udstede et kursusbevis.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra b for så vidt angår de almindelige personoplysninger.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • E-mailadresse
  • Telefonnummer
  • Adresse
  • Arbejdsplads

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Service og Beredskab
  Endelavevej 5
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: serviceogberedskab@horsens.dk

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra dig selv og eventuelt din arbejdsgiver.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til din arbejdsgiver.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

   

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne identificere dig ved booking af pladsbillet på MF Endelave samt for automatisk at kunne sende dig beskeder, hvis færgen er aflyst, eller der er ændringer i sejlplanen.

  Horsens kommune behandler dine personoplysninger efter samtykke fra dig.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine almindelige personoplysninger udgøres af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a for så vidt angår den automatiske sms-service og artikel 6, stk. 1, litra b for så vidt angår identifikation i forbindelse med booking af pladsbillet.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Den kategori af personoplysninger, der behandles, er almindelige personoplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsdato
  • Forbrugshistorik
  • Betalingsinformationer
  • Opholdshistorik
  • Registreringsnummer

  Horsens Kommune er data ansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Service og Beredskab
  Endelavevej 5
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: endelavefaergefart@horsens.dk

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler kun oplysninger fra dig.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

  I forbindelse med din ansøgning om tilskud til:

  • en privat pasningsordning,
  • pasning af egne børn, eller
  • optagelse i en privatinstitution

  behandler Horsens Kommune personoplysninger om dig og dit barn.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for at leve op til vores forpligtelser i dagtilbudsloven, således for at:

  • Behandle din ansøgning om tilskud og udbetale tilskud og evt. søskendetilskud til en privat pasningsordning, jf. dagtilbudslovens §§ 80 og 85
  • Godkende pasningsaftalen mellem dig og den private pasningsordning, jf. dagtilbudslovens § 81,
  • Tilbagekaldelse af en godkendelse af en pasningsaftalen mellem dig og den private pasningsordning, jf. dagtilbudslovens § 81,
  • Behandle din ansøgning om tilskud til og udbetale af tilskud til pasning af egne børn, jf. dagtilbudslovens §§ 86 og 87,
  • Yde tilskud til optagelse i en privatinstitution, jf. dagtilbudslovens §§ 36, 37, 38 og 39.
  • Bevillige søskendetilskud og andre fripladstilskud til en plads i en privatinstitution, jf. dagtilbudslovens § 43.
  • Behandle ansøgninger om særlig støtte i en privatinstitution, jf. dagtilbudslovens § 4.
  • Leve op til forpligtelsen til at sørge for at der foretages sprogvurdering og sprogstimulering i en privatinstitution, jf. dagtilbudslovens §§ 11 og 12,
  • Træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse ved manglende deltagelse i sprogvurdering og sprogstimulering, jf. dagtilbudslovens § 12.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens art. 9, stk. 2, litra a og f, for så vidt angår de følsomme personoplysninger. Behandling af oplysninger om personnummer til entydig identifikation, sker iht. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1. Behandlingen sker derudover i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 5.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, oplysninger om danskkundskaber, indkomst- og beskæftigelsesmæssige forhold, ophold i Danmark og om sociale forhold.
  • Følsomme personoplysninger – oplysninger om dit barns helbredsforhold.
  • Oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Uddannelse og Arbejdsmarked
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: Uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

  OBS Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet. Send digital post

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler oplysninger fra dig og det private pasningstilbud. Derudover indhenter vi oplysninger fra andre kommuner hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Oplysningerne fra sprogvurderingen af dit barn vil blive videregivet til Børne- og Undervisningsministeriet, til brug for forskning og statistik.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig og dit barn til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.


  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  OBS Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet. Send digital post

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på  www.datatilsynet.dk

  Gældende for tilmelding til følgende arrangementer mv. i Jobtaskforcen:

  • Jobmessen ’Mennesker mødes’
  • Nytår Kick OFF
  • Netværksmøder, hvor tilmelding er påkrævet
  • Ansøgning om CSR-mærket

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne registrere din tilmelding eller ansøgning, hvor dette sker via Horsens Kommune (Jobcenter Horsens), og for at sende dig evt. informationsmateriale som er relevant for dig i denne rolle.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er:
  - Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold.

   Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Telefon: 76 29 29 29
  horsens.kommune@horsens.dk 
  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.
  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger i et år efter afholdelse af henholdsvis jobmesse eller nytårs kick off. Hvad angår ansøgning om CSR-mærket, gemmes oplysningerne i et år fra Horsens Inspire har været afholdt. Dette er i alle tilfælde for at kunne sende invitationer til enten næste års jobmesse, nytårs kick off eller CSR-mærke. Derefter bliver oplysningerne slettet. Hvad angår netværksmøderne, slettes oplysningerne en måned efter mødet har været afholdt. Dette er for at kunne nå at eftersende eventuelt materiale fra mødet.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder. 
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk 
  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.
  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne tilbyde dig råd og vejledning i forbindelse med din huslejerestance.

  Horsens kommune behandler dine personoplysninger efter retssikkerhedslovens § 5a.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, for så vidt angår dit cpr.nr.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  Den kategori af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold
  • Oplysninger om cpr.nr.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune

  Borgerservice

  Samsøgade 3

  8700 Horsens

  Tlf.: 76292929

  E-mail: borgerservice@horsens.dk

   

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra fx dig selv, din ægtefælle/samlever, Horsens Kommunes registre, SKAT, hvis det har relevans for sagen.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

   

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet. Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

   

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

   

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger i de tilfælde hvor oplysningerne er nødvendige for Horsens Kommunes myndighedsarbejde på trafik- og vejområdet. Det kan f.eks. være som led i vores sagsbehandling af sager vedrørende overtrædelser, tilladelser og godkendelser samt klagesager.

  Vi indhenter oplysningerne med hjemmel i følgende lovgivninger og deres underliggende bekendtgørelser:

  Lov om offentlige veje

  • Meddele tilladelser, godkendelser, påbud og forbud samt træffe afgørelser efter kapitel 5, 7, 8, 9, og 11
  • Foretage tilsyn efter kapitel 8
  • Foretage ekspropriation efter kapitel 10

   

  Lov om private fællesveje

  • Meddele tilladelser, godkendelser, påbud og forbud samt træffe afgørelser efter kapitel 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 12
  • Foretage tilsyn efter kapitel 12
  • Foretage ekspropriation efter kapitel 8.

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e, for så vidt angår de almindelige personoplysninger og databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, for så vidt angår cpr. nr.

   

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, som dit navn, din adresse, dit telefonnummer, og evt. din mail.
  • Fortrolige oplysninger som dit cpr.nr.

   

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune
  Affald og Trafik
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: trafik@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Vi indsamler dine oplysninger fra forskellige registre som for eksempel BBR, folkeregister, tinglysning, mv. samt oplysninger fra dig.

   

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til øvrige parter i sagen.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

   

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk.

   

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89.

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk.

   

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sikre, at lovgivningen inden for de kommunale område overholdes, fx vedrørende berettigelse til udbetaling af sociale ydelser, adresseregistrering m.v. 

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litre e for så vidt angår de almindelige personoplysninger, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra f for så vidt angår de følsomme personoplysninger, databeskyttelsesforordningens artikel 10 for så vidt angår strafbare forhold og databeskyttelseslovens §11, stk 1 om behandling af cpr. nr. 

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles kan være:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige social forhold
  • Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger, oplysninger om race, etnicitet, religion, filosofisk eller politisk overbevisning, fagforeningsforhold eller seksuel orientering
  • Oplysninger om strafbare forhold
  • Oplysninger om cpr.nr.

   

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune

  Borgerservice

  Samsøgade 3

  8700 Horsens

  Tlf.: 76292929

  E-mail: kontrolgruppen@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Vi indsamler blandt andet oplysninger fra dig selv, Skattestyrelsen, din bank, Udbetaling Danmark eller kommunen selv, hvis det har relevans for sagen. 

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder, fx Skattestyrelsen, Statens Uddannelsesstøtte eller andre kommuner.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig eller dit barn – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne sikre korrekt registrering i Det Centrale Personregister. 

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, for så vidt angår de almindelige personoplysninger, samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, for så vidt angår de følsomme personoplysninger. 

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles kan være:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer
  • Følsomme personoplysninger, fx helbredsoplysninger, oplysninger om race, etnicitet, religion, filosofisk eller politisk overbevisning, fagforeningsforhold eller seksuel orientering
  • Oplysninger om strafbare forhold
  • Oplysninger om cpr.nr.

   

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:

  Horsens Kommune

  Borgerservice

  Samsøgade 3

  8700 Horsens

  Tlf.: 76292125

  E-mail: borgerservice@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Vi indsamler blandt andet oplysninger fra dig selv, en erklæring fra husejer eller lejer om, hvem der flytter til og fra dennes ejendom eller lejlighed mm., hvis det har relevans for sagen. 

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder, der har lovmæssigt krav på oplysningerne.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.

  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed, er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og har derfor kun i begrænset omfang adgang til at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet.

  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Horsens Kommune behandler personoplysninger om dig og dit barn, fordi dit barn skal sprogvurderes og evt. modtage sprogstimulering.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine og dit barns personoplysninger for bedst muligt at kunne leve op til vores forpligtelser i dagtilbudsloven, således:

  • Sprogvurdere dit barn når det er omkring 3 år og til barnets skolestart, og gennemføre eventuel sprogstimulering, jf. dagtilbudslovens §§ 11 og 12,
  • Træffe afgørelse om standsning af børne- og ungeydelse ved manglende deltagelse i sprogvurdering og/eller sprogstimulering, f. dagtilbudslovens § 12,

  Horsens Kommune vil også bruge oplysningerne med det formål at lave videnskabelige og statistiske undersøgelser. Enhver offentliggørelse af resultater fra sådanne undersøgelser vil være fuldt anonymiseret.

  Oplysningerne behandles med hjemmel i dagtilbudsloven, se ovenfor.

  Derudover behandles oplysningerne med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6, litra a og e for så vidt angår de almindelige personoplysninger samt databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra a og f, for så vidt angår de følsomme personoplysninger. Behandling af oplysninger om personnummer sker med henblik på entydig identifikation, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, f.eks. identifikationsoplysninger, sprogvurderingsresultater og oplysninger om dit barns deltagelse i sprogstimulering.
  • Særlige personoplysninger om personnummer.
  • Følsomme personoplysninger – oplysninger om dit barns helbredsforhold.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig.

  Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Uddannelse og Arbejdsmarked
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Telefon: 76 29 29 29
  E-mail: Uddannelseogarbejdsmarked@horsens.dk

  OBS Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet. Send Digital post.

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler oplysninger fra dig og dit barn. Derudover indhenter vi oplysninger fra andre kommuner hvor det er relevant – for eksempel i sager om mellemkommunale betalinger.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Relevante personoplysninger om dit barn bliver delt i forbindelse med dit barns skolestart og ved eventuel indmeldelse i dagtilbud. Vi deler også personoplysninger i samarbejdet med konsulenter i Tværgående Enhed for Læring og Horsens Kommunes videnscentre og med sagsbehandlere i Familie og Forebyggelse, Horsens Kommune.

  Derudover vil relevante oplysninger blive videregivet til andre myndigheder, i det omfang det vurderes at være relevant for deres konkrete sagsbehandling.

  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet af Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).


  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen eller hvordan du bruger dine rettigheder.

  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  OBS Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive Databeskyttelsesrådgiver i emnefeltet. Send digital post

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig – uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger for at kunne behandle din ansøgning om tilskud til tandbehandling.
  Horsens kommune behandler dine personoplysninger efter Aktivloven §§ 82 og 82a. Retssikkerhedsloven §§ 10 og 11.
  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a for så vidt angår de almindelige personoplysninger.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, væsentlige sociale forhold
  •  Oplysninger om cpr.nr.

   

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Borgerservice
  Samsøgade 3
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: borgerservice@horsens.dk


  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger.
  Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?
  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra fx dig selv, SKAT, din tandlæge og Horsens Kommunes tandlægekonsulent, hvis det har relevans for sagen.
  Horsens Kommune indsamler kun oplysninger fra dig.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til din tandlæge og Horsens Kommunes tandlægekonsulent.
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling.
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til:

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76294226 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger. Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet. Digital post: https://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=89


  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på www.datatilsynet.dk

  Om samtykke

  [Du kan altid trække dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger tilbage. Hvis du ønsker at trække samtykket tilbage, kan du kontakte Borgerservice – borgerservice@horsens.dk eller ved personlig henvendelse

  Efter databeskyttelsesforordningen (GDPR) skal vi give dig en række oplysninger, når vi behandler oplysninger om dig– uanset om du selv har givet os oplysningerne, eller om oplysningerne stammer fra andre.

  Hvad skal Horsens Kommune bruge mine oplysninger til?

  Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med varetagelsen af dit hverv som medlem af Byrådet i Horsens Kommune.
  Horsens kommune behandler dine personoplysninger, med henblik på at kunne understøtte varetagelsen af dit hverv, jf. lov om kommunernes styrelse, herunder reglerne om udbetaling af vederlag og diæter mv. i §§ 16, 16a-16f. 

  Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger udgøres desuden af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e for så vidt angår de almindelige personoplysninger, databeskyttelsesforordningens artikel 9, litra g for så vidt angår oplysninger om politisk overbevisning og databeskyttelseslovens § 11 for så vidt angår dit cpr.nr.

  Hvilke kategorier af personoplysninger behandles?

  De kategorier af personoplysninger, der behandles er:

  • Almindelige personoplysninger, fx navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og cpr.nr.
  • Følsomme personoplysninger om politisk overbevisning.

  Horsens Kommune er dataansvarlig

  Horsens Kommune er ansvarlig for de personoplysninger, den modtager om dig. Kommunen kan kontaktes på:
  Horsens Kommune
  Byrådssekretariatet
  Chr M Østergaards Vej 4
  8700 Horsens
  Tlf.: 76292929
  E-mail: byraadssekretariatet@horsens.dk

  Hvor har vi dine personoplysninger fra?

  Horsens Kommune indsamler blandt andet oplysninger fra fx dig selv, SKAT, din arbejdsgiver og din bank hvis det har relevans for kommunens varetagelse af sine opgaver.

  Andre modtagere af dine personoplysninger

  Horsens Kommune vil i forbindelse med sagsbehandlingen måske have brug for at videregive dine personoplysninger til andre myndigheder, SKAT, organisationer, som du varetager et hverv for og kursusudbydere mv.  
  Hvis der anmodes om aktindsigt efter forvaltningsloven eller offentlighedsloven, kan Horsens Kommune være forpligtet til at videregive oplysninger om dig til den person, der har anmodet om aktindsigt.

  Hvor lang tid opbevarer Horsens Kommune mine oplysninger?

  Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe vi har brug for dem i vores sagsbehandling. 
  Når vi ikke længere har brug for dine personoplysninger og et eventuelt arkiveringskrav efter arkivloven er opfyldt, vil dine personoplysninger blive slettet hos Horsens Kommune.

  Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen

  Du har efter databeskyttelsesforordningen forskellige rettigheder, når kommunen behandler oplysninger om dig. Du har bl.a. ret til: 

  • indsigt i kommunens behandling af personoplysninger om dig
  • berigtigelse af urigtige personoplysninger om dig
  • begrænsning af behandling af personoplysninger om dig (for eksempel hvis der er uklarheder om rigtigheden af oplysningerne)
  • at gøre indsigelse mod vores behandling af personoplysninger om dig
  • at få slettet dine personoplysninger hos kommunen (du skal dog være opmærksom på, at som offentlig myndighed er vi forpligtede til at kunne dokumentere det grundlag, som vi har baseret en afgørelse eller en beslutning på, og vi har derfor kun i begrænset omfang mulighed for at slette personoplysninger).

   

  Databeskyttelsesrådgiver

  Horsens Kommune har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvordan dine personoplysninger behandles af kommunen, eller hvordan du bruger dine rettigheder.
  Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på telefon: 76 29 42 26 eller via e-mail: databeskyttelsesraadgiver@horsens.dk

  Almindelig e-mail er ikke krypteret, og vi anbefaler derfor, at du bruger Digital Post, hvis du sender fortrolige eller følsomme personoplysninger . Husk at skrive ”Databeskyttelsesrådgiver” i emnefeltet.

   

  Datatilsynet

  Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som Horsens Kommune behandler dine personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger kan findes på datatilsynet.dk.