Databeskyttelsesrådgiver

Find ud af hvordan vi lever op til databeskyttelsesloven

Hvad er en databeskyttelsesrådgiver?

Horsens Kommune har udpeget en databeskyttelsesrådgiver. Databeskyttelsesrådgiveren skal holde øje med, om kommunen håndterer persondata lovligt og sikkert.

Hvis du har spørgsmål til håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. 
Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har mistanke om, at kommunen har brudt persondatasikkerheden eller krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andres data.

Læs mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle i Datatilsynets Vejledning om databeskyttelsesrådgivere (PDF-dokument)

Hvad laver en databeskyttelsesrådgiver?

Databeskyttelsesrådgiveren er en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen.

Rådgiveren samarbejder med kommunens jurister om lovlig, god og sikker håndtering af persondata.

Databeskyttelsesrådgiveren kan oplyse dig nærmere om reglerne for databeskyttelse. Herunder Horsens Kommunes behandling af personoplysninger, samt hvilken organisatorisk enhed du skal kontakte, hvis du vil gøre brug af dine rettigheder.

 

Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som fagområderne træffer.

Hvis du har brug for hjælp til at forstå en afgørelse, til at klage over kommunens sagsbehandling eller hjælp til at klage over en afgørelse, kan du kontakte kommunens borgerrådgiver.