Byrådsmedlemmer

Borgmester

Peter Sørensen, Socialdemokratiet

1. viceborgmester

Martin Ravn, Venstre

2. viceborgmester

Andreas Boesen, Socialdemokratiet

Claus Kvist Hansen, Dansk Folkeparti

Jørgen Korshøj, Venstre

Jakob Bille, Liberal Alliance

Anne Lene Løvbjerg, Venstre

Esben Hedeager Hansen, Det konservative Folkeparti

Paw Amdisen, Socialistisk Folkeparti

Michael Nedersøe, Dansk Folkeparti

Lone Blume, Socialdemokratiet

Henning Jensen, Venstre

Ellen T. Schmidt, Socialdemokratiet

Ole Dahl Kristensen, Venstre

Orlov

Lisbeth Torfing, Enhedslisten

Christa Skelde, Venstre

Thomas Monberg Andersen, Socialdemokratiet

Niels Peter Bøgballe, Socialdemokratiet

Susan Gyldenkilde, Socialdemokratiet

Lone Ørsted, Socialdemokratiet

Louise Lange, Dansk Folkeparti

Dennis Hansen, Socialdemokratiet

Saliem Hassan Bader, Socialdemokratiet

Jeanette Handberg, Socialdemokratiet

Per S. Andersen, Socialdemokratiet

Lars Skytte Nielsen, Socialdemokratiet

Birthe Knudsen, Venstre