Gå til hovedindhold
Om Horsens

Borgerrådgiverne

Borgerrådgivernes opgave er at behandle klager over kommunens sagsbehandling og medvirke til, at der ydes god service med borgeren i centrum.

 • Læs op

Indhold

  Sådan kontakter du borgerrådgiverne

  Borgerrådgiverne har træffetid på Horsens Kommunes rådhus tirsdage og torsdage.

  Det er en god idé at lave en forudgående aftale, hvis du gerne vil have et personligt møde med en borgerrådgiver.

  Du kan kontakte vores to borgerrådgivere:

  Karin Lambert

  Telefon: 30 56 77 51

  E-mail: kalam@horsens.dk

  Lisa Bøgh Staugaard

  Telefon: 23 80 82 74

  E-mail: lbos@horsens.dk

  Hvis du vil sende følsomme eller fortrolige data til borgerrådgiveren, skal du sende via Digital Post på borger.dk.  

  • klage over kommunens sagsbehandling, personalets optræden mv.
  • få hjælp, hvis du har svært ved at forstå en afgørelse fra kommunen
  • få information og rådgivning om, hvordan du klager over kommunens afgørelser, herunder hvem der kan behandle din klage
  • få hjælp til at komme videre med en klage, hvis du har oplevet diskrimination i kommunen
  • få hjælp til at genskabe dialogen med kommunens ansatte, hvis der er opstået konflikter i en sag
  • komme med forslag til, hvordan kommunens sagsbehandling og betjening kan forbedres
  • bede borgerrådgiveren deltage ved samtaler med kommunen, hvis du er utryg eller har svært ved at forstå samtalen

  Borgerrådgiveren starter med at spørge ind til den problemstilling, som du henvender dig om. Det kan enten være skriftligt, telefonisk eller ved et personligt møde mellem dig og rådgiveren.

  Simpelt forløb
  Borgerrådgiveren er uafhængig af forvaltninger og derfor kan du tage kontakt til rådgiveren uden, at en forvaltning bliver orienteret. I de fleste tilfælde afsluttes samtalen med rådgiveren med, at forvaltningen ikke skal indblandes. Så bliver der ikke oprettet en sag og dine personlige oplysninger bliver ikke registreret hos rådgiveren. 

  Forløb, hvor forvaltningen bliver indblandet
  Hvis du og borgerrådgiveren aftaler, at de forhold, som du er utilfreds med, skal besvares af forvaltningen, opretter rådgiveren en sag, hvor det bliver registreret hvem du er, og hvad du er utilfreds med.

  Forløbet kan deles op i 4 trin:

  1. Rådgiveren beder forvaltningen kigge på de forhold, du er utilfreds med.
  2. Du får en kopi af den henvendelse, rådgiveren har sendt til forvaltningen. Den bliver også skrevet ind i din sag hos rådgiveren. 
  3. Rådgiveren beder forvaltningen sende deres svar direkte til dig, og sende en kopi til rådgiveren. Kopien skrives ind i din sag hos rådgiveren.
  4. Normalt vil din sag blive afsluttet og lukket her. Hvis du har flere spørgsmål til afdelingen i sagen eller hvis du vil have undersøgt sagsbehandlingen nærmere, så giver du samtykke til rådgiveren, der indhenter flere oplysninger i din sag. Sidst får du besked om resultatet af rådgiverens nærmere undersøgelse.

  I de tilfælde, hvor der oprettes en sag ved borgerrådgiveren, så sker det i overensstemmelse med reglerne om notatpligt og journaliseringspligt og med databeskyttelsesreglerne.


  Du kan læse mere om databeskyttelsesreglerne og dine rettigheder i dokumentet nederst på siden.

  Borgerrådgiverne kan ikke behandle klager over:

  • det faglige indhold i kommunale afgørelser 
  • politiske beslutninger 
  • ansættelsesforhold i kommunen
  • forhold som andre klageinstanser tager sig af 

  NB! Borgerrådgiverne behandler normalt ikke klager, hvis der er gået mere end 1 år efter hændelsen/forløbet. 

  Se lignende sider