Skip Navigation

Børn og unge

Ifølge Retssikkerhedsloven skal kommunen fastsætte frister for, hvor lang svartid der må være fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet.

Du kan finde de forskellige tidsfrister for børn og unge-området her på siden.

Skole

Luk alle
Åbn alle

Dagtilbud 

Luk alle
Åbn alle

Rådgivning, vejledning og træning 

Luk alle
Åbn alle

Aflastning og ophold udenfor hjemmet

Luk alle
Åbn alle

Økonomiske ydelser og hjælpemidler

Luk alle
Åbn alle