Gå til hovedindhold
Livsfaser
Erklæring
Digital

Når I skal giftes

I skal udfylde en ægteskabserklæring, uanset hvor I skal giftes. I skal begge underskrive med NemID, og I kan tidligst indsende den fire måneder før datoen for vielse.

 • Læs op

Indhold

  SELVBETJENING

  Ring til Den Digitale Hotline på 70 20 00 00, hvis I har brug for hjælp til digital selvbetjening. For andre spørgsmål kontakt Team-Vielse.

  Vi undersøger, om I opfylder betingelserne for at blive gift, og I vil høre fra os indenfor fire uger. Hvis en af jer bor eller har boet i udlandet, kan I læse, hvilke dokumenter vi skal se i afsnittet "Vielse og udland".

  Vær opmærksom på, at pr. 1. januar 2019 gælder der nye regler for, hvem du skal henvende dig til for at få lavet en prøvelsesattest.

  I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

  Hvis I ikke begge opfylder et af kriterierne, skal I søge hos Familieretshuset

  Når I skal giftes i Danmark

  I kan blive gift på Horsens Rådhus alle hverdage inden for åbningstiden og lørdag formiddag. I skal have to personer, som kan være vidner. På hverdage kan det være ansatte på rådhuset.

  Når I udfylder ægteskabserklæringen, skal I oplyse:

  • den dato, I gerne vil giftes
  • hvor mange gæster, I forventer, der kommer med
  • navne og adresser på de to personer, der skal være vidner.

  Det er ansatte på rådhuset og byrådsmedlemmer, der foretager vielser.

  Hvis I ønsker at blive gift hjemme i haven eller et andet sted udenfor rådhuset (som hovedregel skal det være indenfor kommunegrænsen), skal I selv lave aftale med et byrådsmedlem der foretager vielser udenfor rådhuset.

  Hvis I gerne vil giftes i fx. en park, har I selv ansvaret for at få tilladelse til det. 

  Når I udfylder ægteskabserklæringen, skal I skrive:

  • hvor vielsen skal foregå
  • hvem I har en aftale med
  • navne og adresser på to vidner.

  I kan kontakte følgende byrådsmedlemmer:

  Susan Gyldenkilde

  Socialdemokratiet

  Nylandsalle 7 A, 8700 Horsens

  Telefon: 29 61 60 78

  E-mail: posg@horsens.dk

  2. viceborgmester

  Andreas Boesen

  Socialdemokratiet

  Bygholm Åvænget 6A, 8700 Horsens

  Telefon: 50 98 59 92

  E-mail: poab@horsens.dk

  Niels Peter Bøgballe

  Socialdemokratiet

  Munksbakke 33, 8700 Horsens

  Telefon: 60 12 62 26

  E-mail: ponb@horsens.dk

  Birthe Knudsen

  Socialdemokratiet

  Nybakken 93, 8752 Østbirk

  Telefon: 25 14 14 63

  E-mail: pobk@horsens.dk

  Piratheep Rabindranath

  Socialdemokratiet

  Mirabellehegnet 32, 8700 Horsens

  Telefon: 22 79 69 34

  E-mail: prab@horsens.dk

  Heidi Skovbølling Holm

  Socialdemokratiet

  Egevang 11, 8740 Brædstrup

  Telefon: 51 76 67 05

  E-mail: hsho@horsens.dk

  Niels Povlsgaard

  Liberal Alliance

  Annette Schulz Jensen

  Det Konservative Folkeparti

  Bleldvej 40, 8700 Horsens

  Telefon: 22 86 22 75

  E-mail: jeann@horsens.dk

  Hvis I skal giftes i en kirke, en anden kommune eller i et andet trossamfund, skal I bruge en prøvelsesattest.

  I skal udfylde en ægteskabserklæring, og i løbet af fire uger sender vi en prøvelsesattest til jeres digitale postkasse. I skal aflevere prøvelsesattesten til præsten/vielsesmyndigheden, der hvor I skal giftes.

  Prøvelsesattesten er gyldig i fire måneder.

  Det er gratis at lave navneændring, når I bliver gift, hvis I vil have hinandens navne.

  Læs om og ansøg navneændring på personregistrering.dk

  Kontakt dit bopælssogn hvis du har spørgsmål til navneændring

  Hvis I ændrer navn, får I et nyt sundhedskort med posten to-tre uger efter vielsen.

  Det er gratis at blive gift, når det er os (kommunen) der laver jeres vielsessag.

  Hvis I skal have lavet jeres prøvelse i Familieretshuset, skal I betale et gebyr på 1.650 kr.

  Vielse og udland

  I skal ofte bruge en ægteskabsattest, som I skal vise det sted i udlandet, hvor I skal giftes. En ægteskabsattest viser bl.a. din civilstand og bekræfter, at I opfylder betingelserne for at blive gift. I kan eventuelt kontakte landets ambassade eller det sted, hvor I skal giftes for nærmere information om, hvilke dokumenter de vil se.

  For at få en ægteskabsattest skal du udfylde ægteskabserklæringen.

  Du kan også dokumentere din civilstand med en bopælsattest fra Folkeregistret. Den koster 75 kr. og kan laves digitalt og udskrives hjemme. Vær dog opmærksom på, at ikke alle lande accepterer den. Undersøg eventuelt nærmere ved landets ambassade eller der, hvor du skal giftes.

  Når du er blevet gift i udlandet, skal du selv sørge for at få ægteskabet registreret i Danmark. Du skal henvende dig til Team-Vielse og vise:

  • den originale vielsesattest eller en bekræftet kopi
  • legalisering (afhængig af det land, du er blevet gift i). Hvis du er i tvivl, så kontakt Team-Vielse.
  • Oversættelse af jeres vielsesattest, hvis den er på et andet sprog end dansk, tysk, engelsk eller et af de nordiske sprog. Andre sprog skal oversættes af en uddannet translatør til dansk eller engelsk. 

  Vi undersøger, om vielsen kan godkendes i Danmark og registrerer dig efterfølgende som gift i Det Centrale Personregister (CPR).

  Hvis du skal giftes med en person, der ikke er dansk statsborger eller ikke bor i Danmark, skal I udfylde ægteskabserklæringen.

  Vær opmærksom på, at I eventuelt skal søge hos Familieretshuset. Læs mere på Familieretshusets hjemmeside

  Hvis I skal søge her, kan I godt udfylde ægteskabserklæringen digitalt, selvom kun den ene af jer har NemID.

  Den udenlandske part skal vise:

  • pas
  • visum/opholdstilladelse afhængig af dit statsborgerskab
  • civilstandsattest fra alle de lande, han eller hun har boet i efter sit fyldte 18. år (Læs mere om attesten i afsnittet "Dokumenter fra udlandet")
  • dokumentation for nuværende adresse
  • hvis han eller hun har været gift før, skal vi se dokumentation for, at det tidligere ægteskab er ophørt. Dokumentation kan være skilsmissedom eller dødsattest (læs mere i afsnittet "Dokumenter fra udlandet")
  • fødselsattest (kun nødvendig hvis fødested ikke står i passet).

  Ovenstående dokumenter kan I eventuelt først vise som kopi (eller sende kopier med posten til Team-Vielse). Men I skal altid møde op personligt senest to dage før vielsen og vise originale dokumenter eller bekræftede kopier.

  Når vi har modtaget alle dokumenter, vil vi indenfor fire uger begynde sagen.

  Krav til dokumenter fra udlandet

  Dokumenter, der er udstedt i et land udenfor Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand, skal legaliseres. Kontakt eventuelt det pågældende lands Udenrigsministerium eller ambassade for nærmere information.

  Dokumenter, der ikke er på dansk, engelsk, tysk eller et af de nordiske sprog, skal være oversat af en uddannet translatør til dansk eller engelsk.

  Dokumenterne må højst være seks måneder gamle.

  Erklæring om kendskab til reglerne om ægtefællesammenføring

  Hvis den ene af jer har bopæl i Danmark og ønsker at blive gift med en person, som kommer fra et land udenfor EU, skal I udfylde en §11 erklæring.

  Sprog

  Vielsen kan foregå på dansk, engelsk eller tysk. Andre sprog kræver en uddannet translatør. Hvis en af jer bor i Danmark, betaler vi udgiften til det.

  Hvis I begge bor i udlandet, og gerne vil giftes i Danmark, skal I udfylde en ægteskabserklæring og vise:

  • pas
  • eventuelt visum eller opholdstilladelse
  • civilstandsattest fra alle de lande, I har boet i, efter I er fyldt 18 år (læs mere om attesten i afsnittet "Dokumenter fra udlandet")
  • dokumentation for nuværende adresse
  • hvis I har været gift før, skal vi se dokumentation for, at det tidligere ægteskab er ophørt. Dokumentation kan være skilsmissedom eller dødsattest (læs mere i afsnittet "Dokumenter fra udlandet")
  • fødselsattest.

  Ovenstående dokumenter kan I eventuelt først vise som kopi (eller sende kopier med posten til Team-Vielse). Men I skal altid møde personligt op senest to dage før aftalt vielse og vise originale dokumenter eller bekræftede kopier.

  Når vi har modtaget alle dokumenterne, vil vi indenfor fire uger begynde sagen og derefter kontakte jer.

  Krav til dokumenter fra udlandet

  Dokumenter, der er udstedt i et land udenfor Europa, Nordamerika, Australien og New Zealand, skal legaliseres. Kontakt eventuelt det pågældende lands Udenrigsministerium eller ambassade for nærmere information.

  Dokumenter, der ikke er på dansk, engelsk, tysk eller et af de nordiske sprog, skal være oversat af en uddannet translatør til dansk eller engelsk.

  Dokumenterne må højst være seks måneder gamle.

  Sprog

  Vielsen kan foregå på dansk, engelsk eller tysk. Andre sprog kræver uddannet translatør, og når I begge bor i udlandet, skal I selv betale den udgift.

  Civilstandsattest 

  Du skal vise en original civilstandsattest (eller en bekræftet kopi heraf), hvis du skal giftes i Danmark og du:

  • bor i udlandet eller
  • har boet i udlandet.

  En civilstandsattest er et dokument fra et lands myndighed, fx et registreringskontor, der bekræfter din civilstand (ugift, fraskilt eller enke/enkemand). Hvis du ikke ved, hvor du kan få en civilstandsattest, kan du spørge ambassaden.

  Hvis du har boet i flere lande, skal vi se en attest fra hvert land.

  Civilstandsattester skal fra visse lande være legaliseret.

  Skilsmissedom og dødsattest

  Hvis du er fraskilt eller enke/enkemand, skal du vise det originale skilsmissedokument eller dødsattest (eller en bekræftet kopi). Fra nogle lande skal det være legaliseret.

  Legalisering 

  En legalisering er en bekræftelse af underskriften på et dokument. Nogle lande har lavet en aftale om en forenkling af legaliseringen, som kaldes en apostillepåtegning. Disse lande er tiltrådt apostille aftalen.

  Du kan kontakte landets Udenrigsministerium eller ambassade for nærmere information om, hvordan du får legaliseret dit dokument.

  Oversættelse

  Hvis civilstandsattesten, skilsmissen eller dødsattesten er på et andet sprog end engelsk, tysk eller et sprog fra de nordiske lande, skal dokumentet oversættes af en uddannet translatør til dansk eller engelsk. Oversættelsen skal først ske efter en eventuel legalisering, så både indhold og legalisering bliver oversat.

  Læs mere i Vejledning om familieretlige dokumenter fra udlandet.

  Når du har brug for en ny vielsesattest

  Hvis I er blevet gift på Horsens Rådhus, og har mistet jeres vielsesattest, eller hvis I skal bruge en international version, så send digital post til Horsens Kommune eller ring til Team-Vielse på telefon: 76 29 21 25.

  I skal oplyse:

  • dato for vielsen
  • cpr.nr./fødselsdato
  • fulde navne
  • den adresse, som vi skal sende den nye vielsesattest til (vi sender som hovedregel til din folkeregisteradresse)
  • om den nye vielsesattest skal være dansk eller international.

  En ny vielsesattest er gratis, og vi sender den til dig indenfor to-tre uger.

  Hvis I er blevet gift i en kirke, skal I kontakte sognet

  Hvis I skal bruge den internationale vielsesattest i udlandet, skal den muligvis legaliseres (kontakt eventuelt ambassaden herom).

  Læs mere om legalisering på Udenrigsministeriets hjemmeside