Skip Navigation

Når I skal giftes

I skal udfylde en ægteskabserklæring, uanset hvor I skal giftes. I skal begge underskrive med NemID, og I kan tidligst indsende den fire måneder før datoen for vielse.

Covid-19 restriktioner har betydning for borgerlige vielser på Horsens Rådhus

Ifølge genåbningsplanen for Danmark udvides forsamlingsloftet løbende frem mod den 1. august 2021, hvor covid-19 restriktionerne ifølge planen ophæves.

Der er dog fortsat begrænsninger på, hvor mange mennesker der må samles i et rum pr. kvadratmeter. Derfor er der en lavere grænse for, hvor mange gæster, I kan medbringe til vielse på Horsens Rådhus.

Det betyder, at vielser frem til 1. august gennemføres med en vielsesforretter, brudeparret og 2 vidner, samt 19 - 20 gæster – afhængig af om det er lørdag eller torsdag vielsen finder sted.

Vi gør opmærksom på, at det er obligatorisk at bære mundbind over alt på Horsens Rådhus.

Man må ikke møde op, hvis man har symptomer på Covid-19

Borgerlige vielser på Horsens Rådhus er fortsat for par hvor begge parter er bosat i Horsens Kommune, men parallelt med genåbningen tilbyder vi også par med tilknytning til kommunen at blive viet på Horsens Rådhus.

Vi undersøger, om I opfylder betingelserne for at blive gift, og I vil høre fra os indenfor fire uger. Hvis en af jer bor eller har boet i udlandet, kan I læse, hvilke dokumenter vi skal se i afsnittet "Vielse og udland".

Vær opmærksom på, at pr. 1. januar 2019 gælder der nye regler for, hvem du skal henvende dig til for at få lavet en prøvelsesattest.

I skal søge hos kommunen, hvis du og din partner begge opfylder et af nedenstående kriterier:

  • er dansk statsborger
  • er statsborger i et andet nordisk land
  • har tidsubegrænset opholdstilladelse i Danmark
  • har ret til tidsubegrænset ophold i Danmark efter EU-opholdsbekendtgørelsen.

Hvis I ikke begge opfylder et af kriterierne, skal I søge hos Familieretshuset

Når I skal giftes i Danmark

Luk alle
Åbn alle

Vielse og udland

Luk alle
Åbn alle

Når du har brug for en ny vielsesattest

Luk alle
Åbn alle

Kontakt os

Den Digitale Hotline

Telefon: 70 20 00 00

Åbningstider:
Mandag - torsdag 8:00 til 20:00
Fredag 8:00 til 16:00
Lørdag Lukket
Søndag 16:00 til 20:00

Borgerservice, Team-Vielse

Rådhustorvet 4
8700 Horsens

Telefon: 76 29 21 25
Send digital post

Åbningstider:
Mandag – fredag 10:00 til 15:00
Torsdag 10:00 til 17:00
Fredag 10:00 til 13:00
Lukket: 1. maj, 5. juni, fredagen efter Kristi Himmelfartsdag og mellem jul og nytår