Sektorplaner

Se vores planer for trafikken, spildevand, affaldshåndtering, fjernvarme mv.

En sektorplan er en plan for et bestemt tema. Den dækker et større geografisk område end fx en lokalplan – det vil typisk være hele kommunen.

Se vores sektorplaner på sektorplaner.horsens.dk.

Du finder vores

  • affaldshåndteringsplan
  • trafikplan for kollektiv busbetjening
  • vejplan
  • parkeringsstrategi
  • cykelparkeringsplan
  • støjhandlingsplan
  • spildevandsplan
  • fjernvarmeplan
  • indsatsplaner for grundvand
  • strategiske energiplan.

Kontakt os

Plan og By

Telefon: 76 29 29 29
planogby@horsens.dk