Skip Navigation

Sektorplaner

Se vores planer for trafikken, spildevand, affaldshåndtering, fjernvarme mv.

En sektorplan er en plan for et bestemt tema. Den dækker et større geografisk område end fx en lokalplan – det vil typisk være hele kommunen.

Se vores sektorplaner på sektorplaner.horsens.dk.

Du finder vores

  • affaldshåndteringsplan
  • trafikplan for kollektiv busbetjening
  • vejplan
  • parkeringsstrategi
  • cykelparkeringsplan
  • støjhandlingsplan
  • spildevandsplan
  • fjernvarmeplan
  • indsatsplaner for grundvand
  • strategiske energiplan.
Billede af kvinde

Kontakt os

Plan og By

Telefon: 76 29 29 29
planogby@horsens.dk