Skip Navigation

3D-bymodel

Vores digitale 3D-bymodel giver rumlige og retvisende data, der kan bruges i 3D-programmer. Modellen kan bruges til at visualisere projekter, før de realiseres - og på den måde skabe et billede af, hvordan planlagte byggeprojekter påvirker by og land.

Hvordan påvirker et planlagt byggeri omgivelserne?

Med vores 3D-model er det muligt at skabe et billede af, hvordan planlagte byggerier vil kunne påvirke de fysiske omgivelser. Modellen omfatter hele kommunen.

Visse nye forslag til lokalplaner og byggeprojekter vil på sigt fremgå af modellen. Som beboer i kommunen og måske nabo til et kommende projekt kan du dermed bruge modellen til at se fx skygge og andre visuelle påvirkninger af forslag til nye bygninger.

Billedet er et udsnit fra OpenCities Planner, som er en 3D-bymodel af Horsens Kommune

Hvad er en 3D-model?

Den digitale model giver ud fra X, Y og Z-koordinater rumlige data, der kan bruges i 3D-programmer.

3D-modellen indeholder terræn, bygninger og andre lag, der er opmålt ud fra data fra GeoDanmark og Danmarks Højdemodel.

Hvad er formålet med 3D-modellen?

3D-modellen har til formål at forbedre grundlaget for løsning og visualisering af en række af kommunens projekter og opgaver, før de realiseres.

Vi vil på sigt bruge modellen konkret til visualisering af byggeprojekters påvirkning af by og land, fx i forbindelse med

  • Let rumlig forståelse og kommunikation med politikere og borgere
  • Skyggeberegning
  • Grundlag til synlighedsanalyser/volumenstudier
  • Grundlag til fotomatch og visualiseringer
  • Projektudvikling, herunder konkurrence-materiale
  • Lokalplanlægning, herunder at vise alternativer.

Sådan får du adgang til 3D-modellen

Luk alle
Åbn alle

Grundlag, vilkår og vejledning

Luk alle
Åbn alle
Billede af kvinde

Kontakt os

Spørgsmål til 3D?

Teknik og Miljø
3D@horsens.dk
76 29 29 29